Ana Sayfa / Girişimci / 2014 Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri

2014 Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri

277-300x200[1]Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kırsal kalkınma programları çerçevesinde, sağlanan fonları hedef kitleye etkin şekilde ulaştırarak ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Kurumun Amaçları

  1. Uygulaması üstlenilen kırsal kalkınma programı çerçevesinde; merkez, belirlenen il koordinatörlükleri ve tedbirlerde ulusal akreditasyon ve yetki devrini almak ve yetki devrinin sürekliliğini sağlamak,
  2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek,
  3. Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığı Artırmak,
  4. Uygun projeleri destekleyerek IPARD programı için tahsis edilen fonların tamamını, hatasız şekilde kullanmak,
  5. Kurumsal Kültürü geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15 OCAK 2014 tarihinde On ikinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının Amacı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

1. Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

2. Tarım – çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.

3. Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

Desteklenecek Tedbirler Ve Destek Bütçesi

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır:

tablo

Başvuru Yapılacak İller

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Ayrıca her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru yapılabilecektir.

iller

Başvuru Tarihleri

Başvurular 10.02.2014 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 10.03.2014, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yatırım Süreleri

On ikinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanmalıdır:

  1. Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp sunulması toplamda 5 (beş) ayı geçmemelidir.
  2. Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; 1. taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp sunulması 5 (beş) ay içerisinde olmalıdır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Vergi Denetimi Küresel E Ticaret Şirketlerini Kaçırır mı?

E-ticaretin vergilendirilmesinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi vergi denetiminin etkin şekilde gerçekleştirilememesidir. Fiziksel mal ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.