Home / Makaleler / IPARD Kırsal Turizm Destekleri

IPARD Kırsal Turizm Destekleri

nevzat-erdag-365-tkdkIPARD Kırsal Turizm Desteklerinin Amacı:

  • Mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon,
  • “Yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimini,
  • Çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesini ve
  • Turistik faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi)

için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektir.

Desteklenecek Yatırımlar

  • Bu program yalnız yukarıda belirtilen (mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından) yapılacak yatırımlara ilişkindir. Ayrıca, dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanınmaktadır.
  • Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda Kırsal Turizm alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
  • Başvuru şartı olarak, işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
  • Başvuru sahibi, iş güvenliği konusunda 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda öngörülen zorunlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Sağlanacak Mali Desteğin Şekli ve Kaynağı

Faydalanıcıları uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti Eş – finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.

Bu program çerçevesinde, TKDK’ ya uygun proje ile başvuru yapmış, projesi desteklenmek üzere seçilmiş ve sözleşmesi imzalanmış olan gerçek ya da tüzel kişiler desteklenmektedir.

Uygun Harcama Tutarı

Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınmaktadır. Her bir proje için uygun harcamaların toplam değeri; 15.000 euro’dan düşük, 500.000 euro’dan yüksek olamaz.

Ayrıca, yatırımın bütçelendirmesi TL olarak yapılacağından dolayı, başvuru aşamasındaki kur oranı ile sözleşme aşamasındaki kur oranı arasında ortaya çıkabilecek olası farklılıklarda, yukarıda belirtilen üst limiti aşan miktarlar başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

Başvuru sahibi, yatırımının toplam uygun harcama miktarını belirlerken bu limitlere dikkat etmeli ve bu çerçevede yatırım bütçesini oluşturmalıdır.

Destek Miktarının Hesaplanması

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının % 50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer % 50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların % 50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.

Yatırım Tutarı:

  • 0 – 250.000 euro arasında ise, tek ödeme,
  • 001 – 500.000 euro arasında ise, bir veya iki taksit şeklinde ödeme yapılmaktadır.

Ödemenin kaç taksitte olacağının belirlenmesinde karar başvuru sahibine aittir. Başvuru sahibi desteğe esas uygun harcama miktarını, belirlenmiş limitlere göre başvuru formunda taksitlendirebileceği gibi, tamamını yatırımın sonunda tek seferde de talep edebilir.

Ancak, yatırım yapım işlerini içeriyor ise, münferit her bir yapı / bina veya yapım işlerinin tamamı aynı taksit içerisinde olmalıdır. Destek kapsamındaki bir yapı / bina farklı taksitlere bölünmemelidir. Bu şekilde başvurular olduğu takdirde bunların uygun olmayan harcama olarak kabul edilme ihtimali vardır.

Destek Tutarı Sınırı

Her bir başvuru sahibi IPARD Programı uygulama süresince birden fazla proje teklifi sunabilir. Ancak desteklenecek proje sayısı, dördü geçemez. Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde birden fazla proje başvurusu yapamaz.

Bir gerçek kişinin aynı zamanda “tek ortaklı sermaye şirketi kurulumu yoluyla” tüzel kişilik olarak yapacağı başvurular aynı gerçek kişi tarafından yapılmış sayılır ve toplam başvurulabilecek proje sayısı ile harcanabilecek toplam tutara dahil edilir.

(a) Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.

(b) Eğer 4 proje de aynı tedbir – alt tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu dört projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez.

IPARD Programı süresince, Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Tedbiri kapsamında her bir faydalanıcının yararlanabileceği toplam uygun yatırım değeri en fazla 500.000 euro ile sınırlıdır.

Ne zaman, hangi illerdeki yatırımlara müracaat edilebilir ?

En son 13. çağrı TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ocak 2015 tarihinde Avrupa Birliği ile bu desteklerin 2020 yılına kadar devam ettirilmesi yönünde anlaşma imzalanmıştır. Çağrılar için TKDK duyuruları takip edilmelidir.

Kırsal kalkınma kapsamında yatırım yapılabilecek ve destek gören iller şunlardır:

Afyonkarahisar Bursa Giresun Malatya Şanlıurfa
Ağrı Çanakkale Hatay Manisa Tokat
Aksaray Çankırı Isparta Mardin Trabzon
Amasya Çorum Kahramanmaraş Mersin Uşak
Ankara Denizli Karaman Muş Van
Ardahan Diyarbakır Kars Nevşehir Yozgat
Aydın Elazığ Kastamonu Ordu
Balıkesir Erzincan Konya Samsun
Burdur Erzurum Kütahya Sivas

 

About nevzaterdag

Check Also

Mücbir Sebepin İşçinin İş Görmesini İmkânsız Hale Getirmesi

      Benzer YazılarMuhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Bilinmesi GerekenlerÇalışan İsterse Bayram Tatilini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir