Ana Sayfa / Gündemden / 2014 Kalkınma Ajansı Desteklerini Kaçırmayın

2014 Kalkınma Ajansı Desteklerini Kaçırmayın

276-300x200[1]Ülkemizde uzun zamandır yürütülen sistemli çalışmalar kapsamında KOBİ‘lere yönelik destek, hibe ve teşvikler farklı kurum ve aracılar tarafından ekonomiye kazandırılmak üzere uygulanıyor. Türkiye’de son KOSGEB çalışmasına göre KOBİ‘ler yaklaşık rakamlarla;

Toplam istihdamın %78’ini
İhracatın %60’ını
Toplam Yatırımların %55’ini
Toplam Satışların %65’ini
Toplam Katma Değerin %55’ini

üretmektedir. Ekonomide bu kadar önemli bir yer tutan KOBİ‘lerin gücü ile yerli üretimin desteklenmesi için birçok destek ve teşvik uygulaması bulunmaktadır.

Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlığı altında çeşitli kurumlarca verilen destek, hibe ve teşvikler bu amaca hizmet ediyor. Söz konusu Teşvik Sistemi kapsamında teşvikler 4 ana başlıkta verilmektedir.

Bunlar:

 • Genel Teşvikler,
 • Bölgesel Teşvikler,
 • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri ve
 • Stratejik Yatırımların Teşvikidir.

Söz konusu teşviklerden yararlanabilmek için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır. Destek Türkiye’de sadece para olarak düşünülse de, aslında yönlendirme ve bilgilendirme paradan çok daha önemlidir. Yukarıda bahsettiğim birçok kurum tarafından verilen teşvik ve desteklerden bu yazımda sadece kalkınma ajanslarının 2014 yılı açtığı desteklerden bahsedeceğim. Aşağıda tablo halinde verdiğim kalkınma ajansı desteklerinde önemle dikkat edilmesi gereken hususlardan biri süresinde müracaattır. Devlet desteği konusunda araştırma yapanların bu tarihlere özellikle dikkat edip, süresinde müracaat etmeleri önemlidir.

Kalkınma Ajansı Hangi Destekleri Sağlayabilmektedir?

 Ajanslar detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla:

 • Yerel idarelerin,
 • Üniversitelerin,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının,
 • Sivil toplum kuruluşlarının,
 • Kar amacı güden işletmelerin,
 • Kooperatiflerin,
 • Birliklerin ve
 • Diğer gerçek ve tüzel kişilerin(Kobiler)

Proje veya faaliyetlerini Kalkınma Ajansları Proje ve  Faaliyet Destekleme Yönetmeliğin’de belirtilen usul ve esaslar dahilinde Mali destek ve Teknik destek olmak üzere iki şekilde desteklemektedir. Bu yönetmelik kapsamında Ajanslar tarafından uygulanacak Mali Destek türleri şunlardır:

 • Doğrudan Finansman Desteği,
 • Faiz Desteği,
 • Faizsiz Kredi Desteği

Mali Destek Programlarına ilişkin son başvuru tarihi ve saati teklif çağrısı kapsamında ilan edilir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen projeler, Ajanslar tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

Kalkınma Ajanslarının 2014 yılı için ilan ettikleri destekler şunlardı

KALKINMA AJANSININ ADI

İller

Program Adı

Programın Toplam Bütçesi

Proje Başına Mali Destek
Tutarı

Son Başvuru Tarihi

AHİ-KA Nevşehir, Kırşehir,  Aksaray, Kırıkkale, Niğde Sektörel Rekabet Edebilirlik 2014 MDP 10.000.000 TL   75.000-   350.000 TL

21.03.2014

ANKARAKA Ankara İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma MDP 15.000.000 TL 100.000-   500.000 TL

17.03.2014

ANKARAKA Ankara Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP 10.000.000 TL 100.000-1.000.000 TL

24.03.2014

BAKA Isparta, Antalya, Burdur Yenilikçilik Odaklı İkdisadi Kalkınma MDP 15.000.000 TL 100.000-   500.000 TL

20.03.2014

BAKA Isparta, Antalya, Burdur Alternatif Turizmin Geliştirilmesi MDP 5.000.000 TL   75.000-   400.000 TL

Kar amacı Güden :       20.03.2014   Kar amacı Gütmeyen:   19.03.2014

BAKKA Zonguldak, Bartın, Karabük KOBİ Mali Destek Programı 10.000.000 TL   35.000-   500.000 TL

28.03.2014

BAKKA Zonguldak, Bartın, Karabük Sosyal Kalkınma MDP 5.000.000 TL   20.000-   200.000 TL

28.03.2014

BEBKA Bursa, Eskişehir, Bilecik Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı MDP 10.000.000 TL 250.000-1.500.000 TL

14.02.2014

BEBKA Bursa, Eskişehir, Bilecik Kırsalda Ekonomik Gelişim MDP 11.000.000 TL 250.000-1.000.000 TL

14.02.2014

BEBKA Bursa, Eskişehir, Bilecik İşbirliği ve Gelişim MDP 10.000.000 TL 250.000-1.500.000 TL

14.02.2014

BEBKA Bursa, Eskişehir, Bilecik Çevre Küçük Ölçekli Altyapı MDP 9.000.000 TL 250.000-1.500.000 TL

14.02.2014

BEBKA Bursa, Eskişehir, Bilecik Çevre Dostu Üretim MDP 10.000.000 TL 200.000-   400.000 TL

14.02.2014

ÇKA Adana, Mersin Bölgesel Rekabet ve Yenilik MDP 25.000.000 TL   75.000-   500.000 TL

03.02.2014

ÇKA Adana, Mersin Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi MDP 10.000.000 TL 100.000-   750.000 TL

03.02.2014

ÇKA Adana, Mersin Kırsal Ortak Üretim Altyapısının Geliştirilmesi MDP 5.000.000 TL   40.000-   150.000 TL

03.02.2014

DOGAKA Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik MDP 15.000.000 TL   50.000-   500.000 TL

07.03.2014

DOGAKA Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması MDP(BİG)
“İmalat Sanayi Ve Turizm Sektörü”
5.000.000 TL   20.000-   200.000 TL

07.03.2014

DAKA Bitlis, Hakkari, Muş Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı 20.000.000 TL 200.000-2.000.000 TL

23.03.2014

MARKA Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova Makine İmalat Sektörünün Geliştirilmesi MDP 6.000.000 TL   30.000-  500.000 TL  (5ortaklı:1.000.000TL)

31.01.2014

MARKA Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova Temiz Üretim Mali Destek Programı 5.000.000 TL   30.000-  500.000 TL

31.01.2014

MARKA Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova Turizm Mali Destek Programı 8.000.000 TL   30.000-  500.000 TL

31.01.2014

MARKA Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme MDP 2.250.000 TL   30.000-  500.000 TL

31.01.2014

MARKA Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova İşletmeler İçin Mentorluk MDP 1.100.000 TL   20.000-  100.000 TL

31.01.2014

MARKA Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme MDP 2.750.000 TL   25.000-  250.000 TL

31.01.2014

GMKA Balıkesir, Çanakkale Öncelikli Sektörler MDP 11.200.000 TL   50.000-  500.000 TL
İKA Gaziantep, Adıyaman, Kilis Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları MDP 2.500.000 TL   25.000-  250.000 TL

17.02.2014

İKA Gaziantep, Adıyaman, Kilis Kültür- Turizm Altyapısı MDP 5.000.000 TL 300.000-1.200.000 TL

17.02.2014

İKA Gaziantep, Adıyaman, Kilis Bölgesel ve Sektörel Rekabet MDP 5.000.000 TL   50.000-  400.000 TL

17.02.2014

İSTKA İstanbul Afetlere Hazırlık MDP 10.000.000 TL 200.000-1.000.000 TL

17.02.2014

İSTKA İstanbul Verimli ve Temiz Enerji MDP(İşletmeler) 10.000.000 TL 200.000-   500.000 TL

18.02.2014

İSTKA İstanbul Verimli ve Temiz Enerji MDP 10.000.000 TL 200.000-1.500.000 TL

18.02.2014

İSTKA İstanbul Çocuklar ve Gençler MDP 25.000.000 TL 200.000-1.000.000 TL

19.02.2014

İSTKA İstanbul Küresel Turizm Merkezi İstanbul MDP(İşletmeler) 10.000.000 TL 200.000-   500.000 TL

20.02.2014

İSTKA İstanbul Yenilikçi İstanbul MDP 25.000.000 TL 200.000-1.500.000 TL

21.02.2014

KUZKA Kastamonu, Çankırı, Sinop İktisadi Kalkınma (İKAP) MDP 13.000.000 TL   50.000-   500.000 TL

 14.03.2014

KUZKA Kastamonu, Çankırı, Sinop Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) MDP 8.000.000 TL 450.000-2.000.000 TL

14.03.2014

KUDAKA Erzurum, Bayburt, Erzincan İktisadi Kalkınma (İKAP) MDP 13.000.000 TL   50.000-  500.000 TL

14.03.2014

KUDAKA Erzurum, Bayburt, Erzincan Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı 8.000.000 TL   45.000-2.000.000 TL

14.03.2014

MEVKA Konya, Karaman Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim MDP 12.000.000 TL   50.000-2.500.000 TL

20.02.2014

MEVKA Konya, Karaman Kentsel Altyapının Geliştirilmesi MDP 3.000.000 TL   50.000-   500.000 TL

20.02.2014

ORAN Kayseri, Sivas, Yozgat Rekabetçi Üretim MDP 10.000.000 TL   50.000-   500.000 TL

14.02.2014

ORAN Kayseri, Sivas, Yozgat İstikrarlı Büyüme MDP 10.000.000 TL   50.000-   500.000 TL

14.02.2014

ORAN Kayseri, Sivas, Yozgat Sosyal ve Kentsel Altyapı MDP 9.500.000 TL 100.000-1.000.000 TL

14.02.2014

OKA Samsun, Amasya, Çorum, Tokat Yenilenebilir Enerji MDP 7.000.000 TL   50.000-   750.000 TL

28.02.2014

OKA Samsun, Amasya, Çorum, Tokat KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar MDP 19.000.000 TL   40.000-   400.000 TL

28.02.2014

SERKA Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır  İktisadi Gelişme MDP 5.000.000 TL   25.000-   500.000 TL

21.02.2014

SERKA Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi MDP 2.000.000 TL   25.000-   300.000 TL

21.02.2014

SERKA Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır Küçük Ölçekli Altyapı MDP 5.000.000 TL 100.000-   750.000 TL

21.02.2014

TRAKYAKA Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İktisadi Kalkınma MDP 4.000.000 TL   50.000-  500.000 TL

07.03.2014

TRAKYAKA Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Küçük Ölçekli Altyapı MDP 5.000.000 TL 100.000-1.000.000 TL

07.03.2014

TRAKYAKA Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Sosyo-Ekonomik Kalkınma MDP 3.000.000 TL   50.000-  500.000 TL

07.03.2014

ZAFER Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak Rekabetçi KOBİ MDP 16.000.000 TL   25.000-  400.000 TL

16.02.2014

ZAFER Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı MDP 11.000.000 TL   75.000-  450.000 TL

16.02.2014

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Vergi Denetimi Küresel E Ticaret Şirketlerini Kaçırır mı?

E-ticaretin vergilendirilmesinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi vergi denetiminin etkin şekilde gerçekleştirilememesidir. Fiziksel mal ve …

2 yorumlar

 1. degerlı yonetıcı ıyı dıyosun guzel dıyosunda şahıs fırmasıyım devletın bırçok kurumuna basvurdum öyle bı destek yok dedıler bankaya gıttık kredıbılıtenız dusuk dedıler bu senın dedıgın zengın dedıgın kobıler olsa gerek şahıs fırması ve kredı skorları duşuk olan mıkro kobıler için tavsıyenız yada çözümünüz varsa bilgilendırırsenız sevınırım ıyı çalışmalar

  • Semih bey merhaba,
   Önümüzdeki günlerde kredı skorları duşuk olan mıkro kobıler için tavsıyelerimi yazacağım sizide bilgilendiririm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.