Home / Gündemden / 2014 Torba Yasa Neler Getiriyor?

2014 Torba Yasa Neler Getiriyor?

275-300x200[1]Ön Ödemeli Cep Telefonuna Vergi İndirimi

Ön ödemeli hatlardaki (kontörlü) mobil internete vergi indirimi geliyor. Düzenlemeyle GSM aboneleri, hatlarına yükledikleri TL’leri mobil internet hizmetinde kullanmaları durumunda bu kullanımları için % 25 yerine % 5 Özel İletişim Vergisi ödeyecekler. Ayrıca indirimli orandaki ÖTV’nin tüketiciye yansımasını teminen yüksek oran ile düşük oran arasındaki farkın tüketiciye ödenmesi kaydıyla ÖİV mükelleflerine iade edilmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verildi.

Engellilere Korumalı İşyeri Desteği

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı iş yerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100 ‘ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz). Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre %150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyor.

Engelliler için korumalı iş yerlerinin kurulması teşvik ediliyor. İş yerlerinde engellilere ödenecek ücret, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilecek.

 • Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri için ayrı düzenlemeler yapılacak
 • Korumalı iş yerleri çevre temizlik vergisinden muaf tutulacak.
 • Korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı’na ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile personel, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na devredilecek.

Bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde; devredilen hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile bunların bedeli Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik komisyonlarca tespit edilerek tutanağa bağlanacak. Tespit edilen bedel Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden 1 yıl içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı‘na ödenecek.

Genel Sağlık Sigortası Affı

Genel Sağlık Sigortası (GSS),  prim borcu olanlar yeniden gelir testine tabi tutulacak. Öte yandan GSS borçlularının anaparaları hariç gecikme zamları da % 50’si silinerek 36 ay taksitle ödenebilecek.

Bağ-Kur Affı

Gerek 1479 sayılı Bağ-Kur, gerek 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur ve gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince SGK’ya 24 aydan çok Bağ-Kur prim borcu olanların hem borçları, hem de borçlu oldukları sigortalılık süreleri silinecek.

Bağ-kur’un hem borcunun hem sigortalılık süresinin silindiği dönemlerde SSK çalışması varsa, Bağ-Kur süresi silindiği için artık SSK ile Bağ-Kur çakışması ortadan kalkacağından, esasen Bağ-Kur ile çakıştığı için geçersiz olan SSK prim ödeme günleri de yasal ve geçerli hale gelecek.

Emeklilik için prim gün sayısına ihtiyaç duyanlar, tamamını değil silinen süreden dilediği kadarını canlandırıp ödeyebilecek.

Bağ-Kur’a 24 aydan çok prim borcu olanlar, borcu sildirmek yerine ödemek isterlerse de ana para borcu sabit kalmak kaydıyla, gecikme zamlarının % 50’si silinerek 36 aya kadar taksitle de borcu ödeme hakkına sahip olacak. Öte yandan 24 aydan az borcu olanların sildirme hakkı olmadığı için bu kişiler de gecikme zammının yarısını sildirerek borçlarını 36 ay taksitle ödeyebilecekler.

Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Getiriliyor

Kayıt dışı ile mücadele amacı ile  Vergi Usul Kanunda değişiklik yapılacak. Buna göre bir firmanın ödemesi gereken ÖTV’yi vergi dairesine yatırmadan yeniden bandrol alması mümkün olmayacak. Bandrollü Ürün İzleme Sistemi, bandrol alınmak istediğinde firmaların ÖTV’nin yanı sıra KDV gibi diğer vergi borcu da varsa uyarıda bulunacak. Bandrol satışı en çok 5 yıl süre ile yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak.

Kadınlara Yönelik Düzenlemeler

Doğum yapan kadına; iş güvencesi, prim desteği, esnek çalışma seçeneği ve muayene izni gibi önemli destekler sağlanıyor. 3 çocuk yapan kadına 6 yıl borçlanma hakkı veriliyor. Borçlanma için çocukların sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması şartı kaldırılıyor. Mevcut durumlarda, sadece SSK’lı çalışmış olan kadınlar, SSK çalışması başladıktan sonra yaptıkları doğumları borçlanabiliyor. Pakete göre, ev kadınlarına yönelik destek modelleri devreye girerken, kreş desteğinin kapsamı genişliyor. Tüm esnek çalışanların hakları da genişleyecek.

Aile Bakanlığınca eşi vefat eden, boşanan veya çeşitli nedenlerle çocuğuna tek başına bakmak zorunda olan maddi durumu yetersiz vatandaşlara, devlet tarafından ücretsiz kreş desteği verilecek. Çalışan kadınlara her ay 300 lira kreş yardımı geliyor. Ayrıca kreş açmak isteyenlere de bol sayıda teşvik ve kredi geliyor.

Pırlantada ÖTV Yerine KDV

Kıymetli taşlarda uygulanan % 20’lik ÖTV kaldırılarak, şimdiye kadar oranı sıfır olan KDV % 18 ‘e çıkarılıyor. Pırlanta gibi kıymetli taşları ham madde olarak ithal ederek işleyen üretici ÖTV ödemeyecek. Böylece yüzük, kolye gibi ziynet eşyaları daha ucuza mal olacak.

Bakıma Muhtaçlara Harçlık Geliyor

Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı için ilk defa ‘aylık harçlık’ uygulamasını başlatacak. Tasarı ile sosyal hizmet kuruluşları, özel bakım merkezleri ve darülaceze müessesinde ücretsiz bakılan engelli, yaşlılara devlet tarafından her ay hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek. Harçlığın miktarı Aile Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Gazi Çocuğuna Ücretsiz Kolej Hakkı

Ayrıca binlerce gazi çocuğu ile kimsesiz çocukların kolejde ücretsiz eğitim görmesini sağlayacak sistem de başlayacak. Düzenleme yaklaşık 20 bin çocuğun eğitimini ilgilendiriyor. Tasarının yasalaşması ile gelecek bir başka düzenleme ise yetiştirme yurtlarında kalan tüm çocukların kamuda istihdam edilmesi ile ilgili. Daha önce sadece 18 yaşını kurum bakımında dolduran çocuklara bu hak verilirken, tasarının yasalaşması ile kurum bakımında en az 2 yıl kalan tüm çocuklar, kamu kurumlarının binde bir oranındaki kadrolarına yerleşme hakkına sahip olacak.

Bilişimi İlgilendiren Konular

5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunda’da değişiklikler. Bu konuyu ayrıntılı olarak  “Torba Yasada Bilişimi İlgilendiren Konular” başlıklı  makalede ayrıntılı olarak ele aldım.

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

10 comments

 1. Nevzat Bey merhaba.

  Değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Bu tür torba yasa yazılarını hep okuyoruz. Ama bunların yasadan geçip geçmediği noktasında net bir bilgi sahibi değiliz. Genelde bu gibi haberler internette yazılı oluyor. Benim babaannem daha önce kurulu Ltd. Şti. ortak idi. Muhasebecimiz bunu Bağ Kurlu yapmamış sanırım. Bağ kur otomatikman devreye girmiş ve haberimiz olmadan borçlanmışız. Yaklaşık 30000 TL gibi bir borç görünüyor. 30 ayı aşkın bir ay görünüyor. Benim merak ettiğim bu yazınıza istinaden ben bu borcun silinebilmesi için Bağ kur a ne zamana kadar başvuru yapmam gerekecek. Başvurumda borcun tamamını sildirebilir miyiz. Bir de emeklilerin SGDP borcu için Torba yasa da bu borçların silinebileceğine ya da yapılandırma yapılabileceğine dair bir bilgi var mıdır?

  Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.

  • Yakup bey merhaba,
   torba yasa mecliste muhtemelen önümüzdeki hafta yasallaşır yasallaştıktan sonra bagkur yazı gönderecek fakat siz takip edip yazıyı beklemeden müracat edin borcun tamamını sildirebilirsiniz ama borçla beraber sürede siliniyor
   ikinci sorunuz ise SGDP ile ilgili bir madde taslakta görmedim ama komisyonda değişikliğe uğrayabilir yazallaşınca yasayı okuruz sizede bilgi vermeye çalışırım

 2. İsmail Ünsal KONURALP

  Merhabalar; Emekli Sandığından, emeklilik için çalışma yılı yeterli olup yaşını bekleyenler için de bir düzenleme olduğu dedikodusu vardı??? Bir haberiniz var mı????

  • İsmail bey merhaba duyduğunuz dedikodu doğrudur
   danıştay bu konuda yerel mahkemenin itirazını kabul etti karar cuma günü açıklandı ama bende daha kararı okumadım okuduğumda sizide bilgilendiririm

 3. merhaba güzel dost…..baba 81 yaşında şirket ortagı idi ..şirketi 1999 yılında vergi dairesi terk gösterdi.ticaret odasıda münferit etti.yazı ticaret gaztesinde yayınlandı.sorum…2013 nisan ayında biriken borclara yapılandırmayla ilgili yazı gelmişti.2009 kadar olan borcları ssk yapılandırdık. 2009 sonraki borclar emekli sandıgı(9000tl) olarak maaştan 2 ayda (479) olarak kesmeye başladı…şirket münferitoldu.faal degildi o tarihde.fakat kesinti devam ediyo.benim gibi sorunu olanlar mahkeme acmışlar..sonucunu bilmiyorum.?.sizce kesilen paralar hükümetin hakkımıdır..şayet bize göre haksız kesilen paramızdan mahdur oluyoruz..bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz.saygı ve şükranlarımı iletiyorum..

  • Murat bey merhaba,
   kamu borçlarından dolayı şirket ortakları zaman aşımı süresince mesuldürler ve bu cebri icra yolu ile maaştan haciz mal varlığına haciz vs gibi tahsil yoluna gidilebilir fakat kapanış tarihinden sonraki dönemle ait aidat ceza, prim tahakkuku var ise bunların kaldırılmasını ilgili kurumdan talep edebilirsiniz iptal edilmemesi halinde bu konuda iptali yönünde dava acabilirsiniz

 4. Süreyya TETİK

  Merhabalar, iyi çalışmalar. Ben 2007 de bana gelen SGDP borcuna ve emeklı olduktan sonra calıstıgım ıcın suan kesılen prım odemesıne sahıbım. bunların affı ıle ılgılı ya da bu kesıntılerın kaldırılacagı ıle ılgılı bır yasa teklıfı ya da genelge vs bırsey var mı? yoksa da boyle bır ıhtımal nedır sızce?

  • Süreyya hanım SGDP ile ilgili borçlarla alakalı çıkmış bir yapğılandırma veya borç silme yok fakat bildiğim kadarı ile çalışma bakanlığının yapılandırma ile alakalı bir çalışması var fakat bu konuyu dahil ederlermi emin değilim

 5. muhterem kardeşim sulama birligine borcum var bu borcun gecikme faizi torba yasa ile kalktimi bilgileriniz için teşekkurler

  • Tevfik bey merhaba,
   torba yasa 1 ekimde meclis açılışına kaldı yasa çıkmadı henüz son hali çıktığında hangi kurumları kapsayacağını görebileceğiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir