Home / Girişimci / İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı

nevzat-erdag-445-isbasi-egitim-programi

İşçiye’de İşverene’ de Ciddi Bir Destek İşbaşı Eğitim Programı

Türkiye, son yıllarda gerek sosyal güvenlik gerekse de istihdam alanında önemli reform ve düzenlemelere imza atmakta, istihdamla alakalı Türkiye iş kurumu önemli bir görev yapmaktadır.

Bildiğiniz gibi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir kurumumuzdur.

İşte bu amaçla İŞKUR aktif iş gücü hizmetleri kapsamında işsizlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak için; mesleki eğitim kursları, işsizler ile öğrencilerin iş tecrübesi eksikliğini gidermek için İşbaşı Eğitim Programı ve kendi işini kurmak isteyenler için Girişimcilik Eğitim Programı başta olmak üzere kurs, program ve projelerle işsizlikle mücadele etmektedir.

Bu programlar içerisinde son zamanlarda “İş Başı Eğitimi” diye nitelendirdiğimiz program dikkat çekmektedir. Dikkat çekici oluşunun temel sebebi de; bu eğitime başlayanların % 75′ lik diliminin 4-5 aylık süreçte iş imkanına kavuşmasıdır. Bu yüzden bu yazımızda bu programın tüm ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif iş gücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı iş yerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

Program ile Neler Amaçlanmaktadır?

Programın temel amacı; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere ve öğrencilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Programın bir diğer amacı ise nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri iş yerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve bu kişileri işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler ve öğrenciler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları iş gücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?

 Mevcut düzenlemeler kapsamında;

 • İlgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve kuruma kayıtlı olan iş yerleri,
 • Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vb. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

İşverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığıyla ya da doğrudan il müdürlüklerine taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

Programa Kimler Katılabilirler?

İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;

 • 15 yaşını doldurmak,
 • Kuruma kayıtlı olmak,
 • İşsiz olmak.

 Ancak;

– işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile,

– programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.

Programa Katılmak İçin Nereye Müracaat Etmeli?

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.

Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?

Program düzenlemek isteyen işverenler, programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ‘ dan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işverenler istedikleri kişileri seçerek program düzenleyebilirler.

Programın Süresi Ne Kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı en fazla 320 fiili gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Bunun yanı sıra Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan iş yerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.

Programın İşverene Faydaları Nelerdir?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve özellikle üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere iş gücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.

Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir?

 • İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır.
 • Programa katılan öğrenciler ise hem zorunlu stajlarını hem de isteğe bağlı stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine öz geçmişlerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.
 • Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.300 TL) gelir elde etme imkanı da sağlanmaktadır.
 • Halen günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.
 • Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programına Katılan İşe Alınır İse Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işverenler 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı getirilmektedir. (Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

About nevzaterdag

Check Also

Sorularla Kısa Çalışma Hakkında Her şey

https://www.nevzaterdag.com/kisa-calisma-odenegi-uygulamasi-nasil-olacak/ Benzer YazılarÇalışanlar Yıllık İzinlerini Parça Parça Kullanabilir mi ?2016 Emekli MaaşlarıEmekli Olup Tekrar Çalışanların …

14 comments

 1. Merhaba, ben bu işbaşı eğitimden bir kez yararlandım ve eğitim süresini tamamladım fakat işimden memnun değilim işimi değiştirmek istiyorum. İşi bırakıp başka bir işbaşı eğitim programından yararlanmam mümkün müdür? Ya da tekrar yararlanabilmem için ne kadar süre geçmesi gerekiyor?

 2. MERHABA BEN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANMAK İSTİYORUM FAKAT ÜŞTÜMDE HACİZ VAR BU PROGRAMA KATILMAMA ENGEL MİDİR BİLGİLENDİRİRSENİZ MUTLU OLURUM.TEŞŞEKÜRLER

  • Barış bey merhaba,
   kişisel borcunuzdan dolayı haciz engel değil hapis cezasına dönmemiş ise

   • Iskurun ödediği kurs ucretine icra haciz konulurmu

    • Merhaba,
     4857 sayılı İŞ KANUNU madde 35 de İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. Kanun koyucu belirtmiştir. Ve yine yasa koyucu 1241 sayılı İCRA VE İFLAS KANUNUNDA madde 83 de Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Diyerek haciz konusunda yasa koyucu belitmiştir…

 3. Merhaba,
  İşbaşı eğitim programından 6 ay süreyle yararlandım.Süre bittikten sonra aynı iş yerinde işe devam ettim.Toplamda bir yıllık süreyi tamamladığımda ve evlilik nedeniyle işimden ayrıldığımda kıdeme hak kazanır mıyım?
  Teşekkürler

  • Merhaba,
   işbaşı eğitim programını tamamlamış işçiyi işe alındığında. işbaşı eğitimlerindeki işçiler “kursiyer” olarak sayılıyor ve eğitim süresi olan 160 gün boyunca katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı veriliyor. Ancak işbaşı eğitimi veren işveren bu işçiler adına uzun vadeli sigorta primi yatırmıyor. Sadece bu kişilerin iş kazası, meslek hastalığı ve GSS primleri İŞKUR tarafından yatırılıyor.
   Tazminat hakları da yok
   İşbaşı eğitimi adıyla prim ödenmeden çalıştırılan işçilerin bir diğer dezavantajlı oldukları husus ise işten çıkarma ve tazminatlarla ilgili. İşverenler bu şekilde 160 gün çalıştırdıkları işçileri hiçbir sebep göstermeden işten çıkarabiliyorlar. Yani iş güvencesi olmayan bir çalışma ortamı söz konusu.
   Durum böyle olunca işverenin işçiye ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vs. ödeme zorunluluğu da olmuyor tabii. İşçi de zaten işten çıkartılınca işe iade davası açamıyor.

 4. Meraba ben işkurun işbaşı eğitimi programındayım. Üç aylık bi program ,evleniceğim için ayrılmam gerekiyo eğer süre dolman yada süre dolduğunda ayrılırsam bana para cezası verirler mi ?

  • sigortanız yapıldıktan sonra bırakmanın cezası yok fakat yaptığınız sözleşmede yaptırım maddesi var ise buna dikkat etmek gerekir

 5. Peki başka bir sigortalı işe girmek için ayrılırsak yine bir para cezası olur mu

 6. Merhabalar

  iş bası eğitim programı içerisindeyken sebepsiz fesih durumunda herhangi bi yaptırım söz konusumudur

  • Merhaba,
   Sözleşmenin feshedilmesi halinde durum taraflarca 5 işgünü içerisinde yazılı olarak ve gerekçeleriyle Kuruma bildirilir.Mevzutta işci veya işverenin fesih halleri şu şekilde açıklanmıştır.
   FESİH ve YASAKLILIK HÜKÜMLERİ
   1- İyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık ile tarafların görev ve sorumluluklarına aykırı davranmaları hallerinde taraflardan her biri sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.
   2- İşveren; kötü niyetini, sözleşmeden doğan yükümlülükleri ve/veya işyerine sadakat yükümlüğünü yerine getirmemesini, işyeri huzurunu bozucu tavır ve davranışlarını vb. gerekçe göstererek katılımcı(ları) programdan çıkarabilir. Ancak iddiaların doğruluğu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezince yerinde inceleme yoluyla kontrol edilip, tutanağa bağlanır.
   3- Katılımcılar; işverenin kötü niyetini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesini, işle ilgisi olmayan sorumluluk(lar) yüklemesini, onur ve haysiyetini yaralayıcı tavır ve davranışlar sergilemesini vb. gerekçe göstererek programdan ayrılabilir. Ancak iddiaların doğruluğu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezince yerinde inceleme yoluyla kontrol edilip, tutanağa bağlanır.
   4- İl Müdürlüğünce hakkında iki defa tutanak tutulan işveren ve/veya katılımcılar için yasaklılık hükümleri uygulanır. İşverenle herhangi bir şekilde iki yıl süreyle yeni sözleşme/protokol imzalanmaz, henüz başlamamış programlar başlatılmaz. Katılımcı 24 ay süreyle işbaşı eğitim programlarından yararlandırılmaz.
   5- Tarafların mücbir sebepler nedeniyle fesih hakkı saklıdır.
   6- Sözleşmenin feshedilmesi halinde durum taraflarca 5 işgünü içerisinde yazılı olarak ve gerekçeleriyle Kuruma bildirilir.
   7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun, devamsızlık süresine uyulmadığının tespiti halinde Kurumca sözleşme feshedilir.
   8- İşveren tarafından katılımcının sözleşme bitiş tarihinden önce işe alınması fesih olarak değerlendirilmeyecek ve işveren hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir