Ana Sayfa / Girişimci / KOSGEB 2019 Destekleri Değişti !!!

KOSGEB 2019 Destekleri Değişti !!!

KOSGEB 2019 destekleri konusunda yapılan açıklamada, işletmeler tarafından beklenen tüm detaylara yer verildi. İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’ler büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Ayrıca Girişimciliği Geliştirme Destek Programı yüksek teknolojiye uyarlandı. Yeni girişimciye 360 bin TL’ye kadar kaynak sağlanacak.

Erken Ödeme Avantajı

Erken ödeme imkanı da getirildi. Buna göre, desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, erken ödemeden yaralanabilecek, erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti devreye girecek. Öte yandan KOSGEB’in başvuru süreçleri basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tutuldu. Daha önce KOBİ’lerden yaklaşık 400 evrak isteniyordu. Artık bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı.

Teknoloji Geliştirene Fırsatlar

2019’da tamamen yenilenen üç destek programı arasında yer alan Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem verilecek.

Geçtiğimiz yıl orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin 490 milyon TL’lik bir yatırım hacmi oluşturması bekleniyor. Bu bütçenin 208,6 milyon TL’si KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içerisinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor. Programla birlikte firmaların yatırım süreci içerisinde ticarileşmeye yönelik giderler de desteklenecek.

Desteklenecek Bazı Projeler

Destek kararı alınan 73 projeyle ilgili de bilgi verildi.  Nanoteknolojik su bazlı radar soğurucu kaplama malzemesi, milli metro aracı boji iskeleti, askeri kullanım amaçlı yardımcı güç ünitesi APU ve yerli modüler trafik radarı gibi teknolojik ürünler desteklenecek. Yapılan yatırımlar ile istihdama da katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu noktada özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edileceği açıklandı. Uçtan Uca Yerlileştirme programıyla KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalanması hedefleniyor. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB’ten daha verimli bir şekilde faydalanılacak.

Büyük İşletmelerle İşbirliği

Tüm bunlarla birlikte bu yıl, KOBİ’lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birlikleri de ilk kez destek kapsamına alındı. KOBİ’ler, büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak.

İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’ler 10 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Daha önce bu rakam, sadece 1,5 milyon TL idi. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı vardı. Bunu rakam da 2’ye indi.

Girişimcilik Programı

KOSGEB tarafından yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programında önemli bazı değişikliklere gidildi. Yeni girişimci programında, hem geleneksel girişimciler desteklenecek, hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olunacak.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programının yüksek teknolojiye uyarlanması sayesinde eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.

Geleneksel Girişimci Programı kapsamında başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanacak.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5.000TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL destek sağlanacak.

Geleneksel Girişimci Programı Performans Desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari rakamlarına ulaşmaları durumunda hibe olarak destek sağlanacak.

Desteğin ilk yılında toplam 180 – 539 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  540 – 1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  1080 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.

Desteğin ikinci yılında toplam 360 – 1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 1080 – 1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1440 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenecek.

İleri Girişimci Programı

İleri Girişimci Programı kapsamında başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan “İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosun” da yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanacak.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL destek sağlanacak.

İleri Girişimci Programı Performans desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari rakamlarına ulaşmaları durumunda hibe olarak destek sağlanacak.

Desteğin ilk yılında toplam 180 – 539 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  540 – 1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  1080 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.

Desteğin ikinci yılında toplam 360 – 1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  1080 – 1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  1440 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenecek.

Ayrıca, İleri Girişimci Programında % 75 destek oranı ile Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği sağlanacak. Bu kapsamda işletmelere geri ödemesiz olarak 100.000 TL’ye kadar hibe verilecek. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.

Ayrıca destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek % 90 oranında destek sağlanacak.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu ihtiyaçlarına binaen % 75 oranında 10.000 TL’ye kadar destek sağlanacak.

Erken Ödeme Fırsatı

Bu seneki ilklerden biri de, erken ödeme fırsatının sunulacak olması. Üç programda da erken ödeme yapılacak. Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın % 50’si, iş birliğinde % 30’u, teknolojik üründe % 25’i erken ödenebilecek.

Erken ödeme makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti devreye girecek.

Ayrıca KOSGEB tarafından sunulan hizmetlerin bürokrasiden arındırılmasına da özel önem verildiği açıklandı. KOSGEB’e başvuru süreçleri basitleştirildi ve dijital dönüşüme tabi tutuldu. Daha önce KOBİ’lerden yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Yenilenen SMMM Sözleşmelerinde Damga Vergisi Ödenir mi?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunumuzun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir