Ana Sayfa / Girişimci / Kredi Garanti Fonu Yasası Değişikliğiyle Yeni Düzenlemeler

Kredi Garanti Fonu Yasası Değişikliğiyle Yeni Düzenlemeler

30 Ocak 2019 tarihli 30671 sayılı resmî gazetede yayınlanan 681 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine destekleri konusunda birçok değişiklik yapıldı.

Kredi garanti fonu sayesinde kobiler alamadıkları krediler için fon aracılığı ile bankalardan istediği finansman desteğini alabilirler. Yapılan değişiklikler ile kredi garanti fonu 2019 da farklı işlemler yapabilir. Kobiler için büyük bir avantaj olan bu sistem sayesinde küçük ve orta ölçekli faaliyet gösteren işlerini geliştirmek isteyenler için fırsat olabiliyor. Kredi değerliliği olan fakat bankalardan kredi çekemeyen kobiler için teminat karşılığında kredi sağlayan kredi garanti fonu sayesinde bütün finansman ihtiyaçlarınız için kredi değerlendirmesi yapabilirsiniz. Kobi dışında kalan işletmeler için ise KGF kefaletlerin den yararlanma hakkı tanınıyor.

Kobi tanımına uyan esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler, serbest çalışanlar, çiftçiler KGF kefaletinde yararlanırlar. Kredi garanti fonu kapsamında bankalar ile yapılan anlaşmalar neticesinde kobilere destek amacıyla uzun vadeli kredi seçenekleri sunulmaya devam edilecek. 2019 yılında KGF ile anlaşması olan her bankadan finansman desteklerinizi talep edebilir, esnek ödeme koşullarından yararlanırsınız. Bu başvuruları banka şubeleri ya da internet bankacılığı sisteminden gerçekleştirmeniz mümkündür.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler yapıldı. Resmi Gazetenin yukarıda bahsettiğimiz sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, döviz kredilerine verilen kefaletler için Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) onay verdiği tarihteki kur esas alınacak. Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB döviz kuru esas olacak.

Kararın 4. maddesine eklenen ibare ile işletme kredilerinin ödemesiz dönemine ihtiyaç duyulması halinde 1 ay ilave yapılması hüküm altına alındı.

Değişikliğe göre, kredi verenler, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerine 96 ay, yatırım kredilerine ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden çok yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem, bu kapsamda belirlenen sürelere en fazla ilave 12 ay olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar da azami 12 milyon TL’den, 25 milyon TL’ye çıkarıldı. KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olarak belirlenen limit değiştirilmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli sektör ve yararlanıcı gruplarında uygulanmak üzere kararla belirlenen esaslar çerçevesinde daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere, kefalet verilen kredilerin vadesini, ana para ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar veya oranlarını belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olacak.

Kredi Garanti Kurumundan temerrüt durumunda kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunmadan önce, yararlanıcıya Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması şartı aranacak.

Kredi Garanti Kurumu, kredi verenlerden gelen tazmin taleplerini, kurum bütçe limitleri ve planladığı bütçe programı göz önüne alarak oluşturacağı ödeme planına göre karşılayacak.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Vergi Denetimi Küresel E Ticaret Şirketlerini Kaçırır mı?

E-ticaretin vergilendirilmesinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi vergi denetiminin etkin şekilde gerçekleştirilememesidir. Fiziksel mal ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.