Home / Makaleler / KOSGEB’ i Tanıyalım

KOSGEB’ i Tanıyalım

res47 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB’ İ TANIYALIM

KOSGEB NEDİR?

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerinpayını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleriGeliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kısa adı KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşudur.

KİMLER KOSGEB E ÜYE OLABİLİR

KOSGEB KOBİ lere hizmet veren bir kurumdur. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra kimler KOBİ dir diye bir soru muhtemelen aklınıza gelecektir

KİMLER KOBİ DİR?

Her geçen gün farklı birçok tanımı bulunan “KOBİ nedir?” sorusu daha çok sorulmaya başlandı. KOBİ, “Küçük ve orta büyüklükteki işletme” kelimelerinin kısaltmasıdır. Birçok farklı tanımı bulunan bu kelimenin en bilinen tanımını KOSGEB yapar: “imalat sanayinde, hisselerinin %25’in fazlası büyük işletmelerin elinde olmayan, 1’den 250’ye kadar işçi çalıştıran” şirketler.

KOBİ kavramına çalışan sayısı, satış miktarı, sermaye miktarı, çalışma alanı, maaş dağılımı, üretim miktarı gibi birçok ölçüt etkendir. En genel ölçüt kavramları ise firma çalışan sayısı ve firmanın cirosudur.

KOBİ denildiğinde sadece kısıtlı bir tanımdan ziyade, bir bütünü ele almak daha doğru olur. Çünkü KOBİ kapsamına 3 farklı birim girmektedir. Bunlar; Mikro ölçekli işletmeler, küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmakta.

KOBİ´ler 3 grupta sınıflandırılmıştır;

 1. Mikro Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 10 kişiden az çalışan barındıran ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 1 milyon Türk Lira’sını aşmayan işletmeleri kapsar.
 2. Küçük Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 50 kişiden az çalışan barındıran ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 5 milyon Türk Lira’sını aşmayan işletmeleri kapsar.
 3.  Orta Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 250 kişiden az çalışan barındıran ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lira’sını aşmayan işletmeleri kapsar.

Anlaşıldığı üzere net bir KOBİ tanımı yapmak biraz zordur. Farklı kurumların farklı açıklamaları ve tanımları nedeniyle KOBİ’leri tek düze bir sisteme oturtmakta yine imkânsızdır.

KOSGEB VERİ TABANINA NASIL KAYIT OLUNUR?

www.KOSGEB.gov.tr adresinden E-KOBİ linkini tıklayarak açılan penceredeki adımları takip ederek kayıt olunabilir.

KOSGEB’İN GÖREVLERİ NELERDİR?

 1. 1.        Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak,
 2. 2.        Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma kurumlarındaki Bilim ve Teknoloji altyapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek,
 3. 3.        Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak,
 4. 4.        Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak,
 5. 5.        İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalarını teminen değişik sektörlerdeyatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı “Teknik Yardım ve Destek Programı ve Projeleri”ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,
 6. 6.        İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım-onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,
 7. 7.        Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri’ni kurmak,
 8. 8.        İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak,
 9. 9.        İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek,
 10. 10.    Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek işletmeler arası işbirliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destekleri sağlamak

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

KOSGEB amaçları doğrultusunda KOBİ lere kredi faiz desteğinin yanında ayrıca,

 • KOBİ Proje Destek Programı,
 • İşbirliği Güç birliği destek programı,
 • Tematik Proje Destek Programı,
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
 • Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı gibi çeşitli destekleri de bulunmaktadır.

Bu desteklerin tamamını ayrıntılı olarak KOSGEB’İN KOBİ DESTEK PROGRAMLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?Makalemde okuyabilirsiniz

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir