Home / Makaleler / Yeni Teşvik Sisteminde Açıklananlar

Yeni Teşvik Sisteminde Açıklananlar

res49”Yeni Teşvikler, Yeni Fırsatlar” konulu basın toplantısıyla hükümetce halka duyurulan yeni teşvik yasası ile ilgili günlerdir peş peşe sorular soruluyor bu yüzden bu yazımda Başbakanımızca yapılan basın açıklamasında verilen bilgilere dayanarak yeni teşvik paketinde neler olacağını kısaca özetlemek istiyorum. Yeni teşvik sistemi ile ilgili henüz ne bir karar nede uygulamaya yönelik tebliğler yayınlanmadığı için Uygulama ve Kriterler çıkacak karar ve tebliğe göre belli olacaktır.

Türkiye 6 bölgeye ayrıldı

Yeni sistemle bölgesel teşvik sisteminin etkinliği artacak. Bölgesel harita yeniden ele alındı. İller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 51 il 6 bölgeye (daha önce 4 bölgeydi) sınıflandırıldı. Yeni uygulamada bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçildi.

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkâri
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas

 

6. Bölge farkı

6. Bölgede yer alan illerde asgari sabit yatırım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlandırılacak. Bu çerçevede söz konusu bölgede yatırım yapacak yatırımcıların, tüm destek unsurlarından azami miktarda yararlanmaları temin edilecek. Bölgede yapılacak yatırımlar ile sağlanan istihdam kapsamında, ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl, yatırımların organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. Sadece bu bölgede uygulanmak üzere, işçilerin asgari ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı, 10 yıl süreyle terkin edilecek

 

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ DESTEKLERİ

Genel Teşvik

Bölgesel Teşvik

Büyük Ölçekli

Stratejik Yatırımların

Uygulamaları

Uygulamaları

Teşvik Uygulamaları

Uygulamaları

KDV İstisnası

KDV İstisnası

KDV İstisnası

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi

Sigorta Primi

Sigorta Primi

Sigorta Primi

İşveren Hissesi Desteği

İşveren Hissesi Desteği

İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Yeri Tahsisi

Faiz Desteği

Faiz Desteği

Faiz Desteği

Gelir Vergisi Stopajı

Gelir Vergisi Stopajı

Gelir Vergisi Stopajı

KDV İadesi (Bina-İnşaat)

 

Vergi indirimi Uygulaması

Bölgesel teşvik uygulamaları ve büyük ölçekli yatırımların teşviki ana başlıkları altında sağlanacak vergi indirimi desteği bölgelere göre farklılık gösterecek. Yeni sistemde bölgelere yapılacak yatırımlara uygulanacak vergi indirim oranları da yüzde 10′dan başlayıp yüzde 60′a kadar çıkacak.

Vergi indirimi desteği, münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecek. Örneğin, Kocaeli’nde yatırımı olan yatırımcı, gidip Muş’a da yatırım yaparsa, yatırıma katkı oranının yüzde 80’ini Kocaeli’nden elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecek. Bu yeni düzenleme, değişen oranlarda uygulanacak ve 1’inci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacak

6. bölgede yatırım yapacak firmalar yatırımın yüzde 50′sine, OSB içinse yüzde 55′ine tutar kadar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.

Sigorta primi işveren hissesi desteği

Yeni sistemde bölgelere sağlanacak sigorta primi işveren hissesi desteği ise 2–10 yıl arasında değişecek. Buna göre,

[singlepic id=70 w=650 h=240 float=center]

 

Süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak. Yeni sistemde, tersanelerin gemi inşa yatırımları kapsamında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, devlet tarafından karşılanacak.

Faiz Desteği Uygulaması

Bölgelere yapılacak yatırımlar için verilecek faiz desteği oranı TL cinsi kredilerde 3–7 puan arasında, döviz cinsi kredilerde ise 1 ya da 2 puan olarak uygulanacak. Destek tutarlarının azami tutarları ise bölgelere göre, 500 bin lira ile 900 bin lira arasında olacak. Stratejik yatırımlarda Yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği uygulaması öngörülmektedir.

Yer Tahsisi

Bölgelere yapılacak yatırımlar için, Bölgesel Teşvik, Büyük Ölçekli Yatırımlarda ve Stratejik Yatırımlarda Hazine tarafından Yer Tahsisi yapılacaktır.

KDV İadesi

Bölgesel ve Sektörel Desteklerde ilave olarak, Genel Teşvik Sistemindeki KDV Ve Gümrük Muafiyeti istinası da olacaktır. Stratejik yatırımlarda, asgari 500 milyon tutarındaki yatırımlar için bina ve inşaatta KDV istisnası uygulaması ola KDV İstisnası Tüm Bölgelerde ve tüm sektörlerdeki Genel ve Bölgesel Teşvik Belgeli Yatırımlar için Makine Ekipman alımında KDV İstisnası uygulanacaktır

 Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Sadece VI ncı Bölgedeki yatırımlar için 10 Yıl uygulanacaktır.

Gümrük Muafiyeti

Tüm Bölgelerde ve tüm sektörlerdeki Genel ve Bölgesel Teşvik Belgeli Yatırımlar için Makine Ekipman alımında Gümrük Muafiyeti uygulanacaktır.

Stratejik yatırımlara verilecek teşvikler

Teşvik uygulamasında en kapsamlı destek ise stratejik yatırımlara verilecek.
Stratejik yatırımlar, Yeni Teşvik Sitemi ile 6 bölgeye ayrılan Türkiye’de, bölge ayrımı yapılmaksızın bazı teşviklerden yararlanabilecek.

Stratejik yatırımlara verilecek destekler şöyle: Yatırım malı ithalat malı makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası. 7 yıl süreyle sigorta primi desteği. Yatırımın yüzde 50’si kadar vergi indirimi. Yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği. Yatırım yeri tahsisi. Asgari 500 milyon tutarındaki yatırımlar için bina ve inşaatta KDV istisnası. KDV iadesi desteğiyle finansman yükü azaltılacak. Ayrıca sadece 6. bölgedeki yatırımlar için 10 yıl süreyle uygulanmak üzere Gelir Vergisi stopajı desteğinden oluşuyor.

Bazı yatırımlar, 5. bölgeye sağlanan desteklerden yararlanacak 

Yeni Teşvik Sistemi ile bazı yatırım konularına, 5. bölgede olmasalar dahi bu bölgeye sağlanan desteklerden yararlanma olanağı sunulmuştur.

Bu yatırım konuları:

“Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli, tasarım gibi yatırımlar. Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.”

 OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

Yeni sisteme göre, OSB’lerde yapılacak yatırımlar, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecek

 

 

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir