Home / Gündemden / 2013 Kasım Ayı İtibari İle Kurulan Kapanan Şirket Sayısı Belli Oldu

2013 Kasım Ayı İtibari İle Kurulan Kapanan Şirket Sayısı Belli Oldu

 264-300x200[1]Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2013 şirket kuruluş ve kapanış istatistiklerini açıkladı. Bu istatistiklere göre ;

2013 Kasım ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %32,49 kooperatif sayısında  %1,39 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %28,27 artış olmuştur.

Kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %18,59 arttı.

 • 2013 yılı Kasım ayında, 2012 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısı %51,52 ve kurulan kooperatif sayısı %52,08 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %26,41 azalmıştır.
 • 2013 yılı Kasım ayında kapanan şirket sayısı, 2012 yılının aynı ayına göre %18,59 ve kapanan kooperatif sayısı  %30,61 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %12,67 azalmıştır.

2013 yılı ilk dokuz ayında kurulan şirket sayısı, 2012 yılının aynı dönemine göre %24,30 arttı.

 • 2013 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %24,30 ve kurulan kooperatif sayısı %6,21 artarken, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı  %14,81 azalmıştır.
 • Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %14,24 , kapanan kooperatif sayısı %0,65 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı Ekim ayındaki re’sen iptal çokluğuna bağlı olarak %145,09 artmıştır.

2013 Kasım Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

EYLÜL        2013

EYLÜL         2012

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- KASIM

  (11 AYLIK)

2012

2013

Değişim       (%)

Kurulan* Şirket

3.988

2.632

51,52

29.452

36.609

24,30

Kooperatif

73

48

52,08

692

735

6,21

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.698

5.025

-26,41

52.528

44.748

-14,81

Tasfiye Şirket

667

431

54,76

15.119

12.474

-17,49

Kooperatif

73

33

121,21

2.039

1.833

-10,10

Kapanan** Şirket

989

834

18,59

9.813

11.210

14,24

Kooperatif

128

98

30,61

1.386

1.395

0,65

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.606

1.839

-12,67

23.966

58.738

145,09

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2013 yılı Kasım ayında 3.698 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş,  bu ayda 1 adi ortaklık kuruluşu olmuştur.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini de kapsamaktadır. 2013 yılı Kasım ayında 307, Ocak-Kasım döneminde 43.701 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 • 2013 yılı Kasım ayında kurulan toplam 4.061 şirket ve kooperatifin %81,19’u limited şirket, %16,87’si anonim şirket, %1,80’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %40,26’sı İstanbul, %11,97’si Ankara, %6,60’ı İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Gümüşhane ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 2013 yılı ilk dokuz ayında Gümüşhane’de 13 şirket kurulmuş ve 7 şirket kapanmış, Bayburt’ta ise 8 şirket kurulmuş ve 4 şirket kapanmıştır.

2013 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre  %168,00 oranında arttı.

 • 2013 yılı ilk dokuz ayında toplam 37.344 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 30.218 limited şirket, toplam sermayenin %39,07’sini, 6.356 anonim şirket de %60,89’unu oluşturmaktadır. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre %168,00 oranında artmıştır.

2013 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

OCAK – TEMMUZ

Sayı

5.139

26

2

24.444

589

30.201

Sermaye (TL)

3.461.283.095

3.150.000

101.000

2.673.636.830

6.138.170.925

AĞUSTOS

Sayı

532

1

0

2.477

72

3.082

Sermaye (TL)

348.501.735

100.000

0

369.263.650

717.865.385

EYLÜL

Sayı

685

6

0

3.297

73

4.061

Sermaye (TL

1.563.773.517

121.000

0

359.655.850

1.923.550.367

TOPLAM

Sayı

6.356

33

2

30.218

735

37.344

Sermaye (TL)

5.373.558.347

3.371.000

101.000

3.447.604.330

8.824.634.677

2013 Eylül ayında 1.194 şirket ve kooperatif ile 1.307 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2013 Kasım ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.194’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 610’u inşaat, 572’si imalat sektöründedir.
 • 2013 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.307’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 769’u inşaat, 424’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 359’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 224’ü inşaat, 158’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 845’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 191’i inşaat, 124’ü imalat sektöründedir.

2013 Kasım ayında kurulan 73 kooperatifin 32’si konut yapı kooperatifidir.

 • 2013 Kasım ayında kurulan 73 kooperatifin 32’si Konut Yapı Kooperatifi, 12’si  Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 11’i de Sulama Kooperatifi  olarak kurulmuştur.
 • 2013 Yılı ilk dokuz ayında kurulan 735 kooperatifin ise, 333’ü Konut Yapı Kooperatifi, 109’u Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 107’si de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2013 Kasım ayında 320 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2013 Kasım ayında kurulan 320 yabancı ortak sermayeli şirketin 42’si Alman, 39’u Suriye, 22’si İran ortaklı olarak kurulmuştur.

2013 yılı ilk dokuz ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2.888’dir. Bu şirketlerin 330’u Suriye, 296’sı Alman 230’u İran ortaklıdır.
 • Kurulan 2.888 yabancı ortak sermayeli şirketin 611’i anonim, 2.277’si limited şirkettir. Bu şirketlerin 1.056’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 434’ü imalat ve 315’i inşaat sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %81,78’i yabancı sermayeli ortak payı oluşturmaktadır.
 • Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının ortak olduğu 336 adet yabancı ortak sermayeli şirket kurulmuştur. (***)4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 2. Maddesi gereğince Yabancı Sermayeli Şirketler,  ortaklarından
  en az birinin yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi veya yurtdışında ikamet eden T.C. vatandaşı olduğu şirketlerdir.

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir