Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Raporlu İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

Raporlu İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

163Selam Nevzat Bey,
Benim öğrenmek istediğim konu bir işçi bir yıl içinde aldığı raporların toplamı kaç günü aşarsa işveren işçinin iş akdine son verebilir bu durumda çalışan kıdem ve ihbar tazminatını alabilir mi ve buna benzer işin püf noktaları nelerdir? İşveren tazminatsız çıkış yapma hakkına sahip midir çalışan bu durumda neler yapmalıdır .
iyi çalışmalar.

Teşekkürler

Ümmet Y.

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

Merhaba,

İşverenin iş akitlerini feshinde haklı nedene dayanması gerekmektedir. Haklı nedene dayanmayan fesihlerde işçinin açtığı davalar “işe iade” kararıyla sonuçlanmaktadır. Bu kısa hatırlatmadan sonra sorumuzun yanıtına geçecek olursak;

4857 Sayılı Kanun 25. maddesi işverene haklı sebeple işçinin hizmet akdini fesih yetkisi  vermektedir 25/1. maddesinde işverenin sağlık sebebi ile fesih hakkı anlatılmaktadır.

Bu maddeye baktığımızda İşveren şu hallerde işçinin hizmet akdini fes edebilir.

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17 ‘ci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

Yukarıdaki maddelere baktığımızda sizin sorunuzun karşılığını b. bendinde bulabiliriz

4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 1. bendinin (b) alt bendinde, “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar” şeklinde kurala yer verildiğini görmekteyiz.

Burada işçi 17. maddede belirtilen

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İhbar bildirim süresi dikkate alınarak ne kadar rapor alırsak işveren benim iş akdimi fesih edebilir diye hesaplayabilir. İhbar bildirim süresinden 6 hafta daha fazla rapor kullanırsanız bu işverene haklı fesih hakkı verir. Ayrıca 25. maddede belirtilen bu süre bir kerede alınan raporun süresidir. Aksi halde zaten kişinin sık sık hastalanması, rapor alması, verimsizliği sebebiyle İş Kanunu 18. maddeye göre işverenin fesih hakkı saklıdır. İşveren işçi raporlu olduğu süre içerisinde fesih yapabilir. Karşı taraf tebligatını bu süre içerinde alabilir, ancak raporlu olunan süre içerisinde yapılan fesih rapor sonrası ilk çalışma günü hüküm doğurur. İş Yasasının 25. maddesindeki sağlık sebepleri ile işe son verme konusu kıdem tazminatına hak kazanma açısından önemli olup, ihbar süresini 6 hafta aşan raporların aralıksız olması gerekir.Aralıklı raporlarda 25. madde uygulanmaz.

Bu konuda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin muhtelif kararlarında görmekteyiz. Örneğin 2007/512 sayılı kararın özetinde;

“işverenin hastalık sebebiyle iş sözleşmesini feshi halinde altı haftayı aşan istirahat raporu sebebiyle işverence iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerinde olmakla birlikte, ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi doğru değildir. kıdem tazminatı ve yıllık izin hesabında, istirahat raporunun altı haftayı aşan kısmı dikkate alınmaz.” Diyerek işverenin fesih halinin haklı olduğu fakat bunun kıdem tazminatı ödemesine engel olmadığı fakat ihbar tazminatı ödemeyeceği ayrıca işçinin izin hakkı hesaplanırken istirahatli, sürenin dikkate alınmayacağı hükmünü vermiştir.

Raporlu Olunan Sürenin İzne Etkisi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55. maddesinde yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılabilecek süreler sayılmış ve (a) bendinde, işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günlerin aynı Yasa’nın 25. maddesinin (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlasının, yıllık izne hak kazanma bakımından dikkate alınamayacağı açıklanmıştır. Buna göre, işçinin tutulduğu hastalık sebebiyle işe devam edemediği günlerin ihbar önelini altı hafta aşan kısmı, yıllık izin hesabında çalışılmış gibi değerlendirilemez

İhbar tazminatı ödenmeyen durumlar

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren;

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda,

İş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin sağlık sebepleri ile feshedebilecektir. Bu durumda ihbar süresi verilmez ve ihbar tazminatı ödenmez. İşçiye kıdem tazminatı ödenir.

 

 

About nevzaterdag

Check Also

Dikkat, Yeniden Yapılandırmada Zaman Azalıyor !

Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler için matrah artırımına …

319 comments

 1. ben bir markette çalışıyordum 5 gün rapor aldım beni işten çıkardılar çıkarma yetkilileri var mı ?

  • İş kanunumuz bir ay içinde 3 gün mazeretsiz devamsızlık halinde işverene işciyi işten çıkarma hakkı vermiştir fakat siz raporlu iken raporunuzu işverene ibraz ettiğiniz halde işten çıkartıldı iseniz bu haksız işten çıkarmadır bu durumda işvereninizin hakediyorsanız kıdem tazminatınızı ödemesi gerekir

  • Ben haftada 6gün çalışıyorum 2günde izin yapiyorum.iznimden 2gün önce rahatsizlandim rapor aldım.ışveren zaten rapor aldığım 2günü kesiyor.2gün iznimin parasını da kesiyor ve bana izninin 1.günü ise gelip çalışmak zorundasın dedi bu dogrumudur yasada nasıl geçiyor

   • iş kanununa göre çalışma süresi haftalık 45 saattir işl sözleşmenizde çalışma şekliniz ayrıca belirlenmiş ise bu gecerlidir fakat rapor aldığınız günlerin ücreti kesilemez

    • Nevzat bey raporlu olduğunuz günlerin ücreti kesilemez demişsiniz fakat yanlış yönlendirme yapmayalım arkadaşımız raporum 2 gün diyor işverenin insiyatifine kalmış. Örnek 3 günlük bi rapor olsaydı ücretin 1 gününü devletten alır kalan 2 gün için ne devlet ne de işverenin verme zorunluluğu yok.

     • Merhaba Okan bey,
      Uygulmada çok karşılatığımız bir konu olan 2 günlük istirahat alan ve bunu raporla belgelendiren işçilerin maaşından kesinti yapılıp yapılmayacağıdır.Sosyal güvenlik mevzuatına göre, geçici iş göremezlik ödeneği 2 günden fazla istirahatlerde ödenmektedir. 2 gün ve daha az süreli istirahat raporlarında SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. Bu durumda eğer işçi işyerinde maktu ücretle yani aylıklı olarak çalışıyorsa ücretini tam alır. Ancak günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işveren çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebilir.
      İşveren kendi isteğiyle söz konusu iki günlük istirahat süresi için işçiye ücret ödemek istemese, ayrıca bu konuda herhangi bir iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükmü bulunmasa dahi, eğer işçinin ücreti aylık olarak (maktu) belirlenmişse bu durumda da söz konusu iki gün için işverenin işçiye ücret ödemesi gerekir. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanununun “Geçici iş göremezlik” başlıklı 48 inci maddesinde;
      “İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.
      Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.”
      hükmü yer almaktadır.

 2. Nevzat Bey Merhaba,

  Belirli süreli bir personelimiz işe girişinin 10. gününde 1 aylık rapor aldı rapor süresi dolmasına yakın 1 ay daha uzattı… Nasıl bir işlem yapmamız gerek fikrinizi almak istedim.Tesekkürler

  • Rapor almayı alışkanlık haline getiren işçinin işine ihbar ve kıdem tazminatlarını ödeyerek son vermek gerekir. Ancak savunmasını da mutlaka almak gerekir (İş Yasası, 18 ve 19). Bu husus işe iade davası açısından önemlidir. Savunması alınarak yapılan fesihlerde bu sebepler fesih geçerli sebep sayılmaktadır
   Kişinin sık sık hastalanması, rapor alması, verimsizliği sebebiyle İş Kanunu 18. maddeye göre fesih edilebilir.
   Raporlu olduğu süre içerisinde fesih yapabilirsiniz. Karşı taraf tebligatınızı bu süre içerinde alabilir, ancak raporlu olunan süre içerisinde yapılan fesih rapor sonrası ilk çalışma günü hüküm doğurur.
   Sorduğunuz soruda personelinizin rapor alması konusunda ard niyeti mevcut değilse toleranslı olmakta fayda var,

 3. ŞEKÜRE AKÇADOĞAN

  merhaba Ben 2008 tarihinden itibaren sağlık bakanlığına bağlı hastanede taşören firması bünyesinde çalışıyorum.5 kasım 2012 tarihinde hastaneye gittim.bu tarihte rapor aldığım helde hastane idari tarafından tutanak tutulmuş amaliyat olacağım için dr. bana heyet raporu verdi ve bu süreç içinde benim tutanak sayısı 3 oldu tutanakla ilgili benim bilgim olmadan şirket benim adıma savunma yazıp hastane idaresine göndermiş ve aynı zamanda hastane müdürü beni çıkarmaları için şirkete baskı yapmış.şirket beni işten çıkarta bilirmi bu konuyla ilgili nasıl bir yol izleye bilirim bana yardımcı ola bilirmisiniz saygılarımla

  • Merhaba Şüküre Hanım,
   İş Kanunumuza göre mazeretsiz bir ay içinde işe gelmemek hizmet akdinin fesih sebebi olabilir fakat siz sağlık raporu ile mazeretinizi beyan etmişsiniz .Buna rağmen işveren savunma alıp iş akdinizi fesh ederse bu size dava açma ve tazminat ve hak edişlerinizi talep etme hakkı verir. Fakat sizin gibi çalışanlarda esas olan çalıştığınız taşeron firmadır çünkü onlarıon sigortalı elemanısınız Taşeron firmaya raporunuzu bir mazeretinizi belirten bir dilekce ile beyan etmenizi öneririm

 4. merhabalar hocam benim sorunum 7 gün bi rapor aldım 3 gün bir 1 gün bir 30 gün bir (heyet raporu) ameliyat oldum ayağımda yalnız daha sonra dr bana 30 gün tekrar heyet raporu verdi işveren kıdem yada ihbar tazminatlarımı ödemeden işakdimi feshedebilirmi işyerinde toplam çalışmam 10 ay rapor bitimi
  12 ay dolmaktadır bilgilendirme için teşekürler

  • Merhaba Mert bey,
   Konu ile alakalı kısa bir açıklama ile sorunuzu cevaplıyorum.
   4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 1. bendinin (b) alt bendinde, “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar” şeklinde kurala yer verildiğini görmekteyiz.
   burada işçi 17. maddede belirtilen
   İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
   Sizin durumunuzu bu maddeyi uyarlayacak olursak
   2+6=8 hafta rapor kullanmanız halinde işveren yukarıdaki maddeye göre akdinizi fesih edemez siz ne kadar kullanmışsınız(11+30+30 gün)9,5 hafta bu durum işverene haklı sebeple fesih hakkı verir

 5. Merhaba,
  internetteki Yazılı medyada banka ile ilgili bir habere dogru oldugunu düşünerek yorum yazdım. Yazıyı bankanın bilgisayarını kullanarak yazdıgım için müfettişler tespit etti ve yazdıgımı belirttim. Soruşturma açtılar. 4 aydır maaşımıda veriyorlar ancak işten el çektirildim (işten elçektirmeyi gerektirecek bir fiil degil yaptıgım sadece eleştirdim) ayrıca sorgulama teftişi tehditvari konuştu . Ayrıca geceleri geç saatlere kadar çalıştırıldım haftasonuda çalıştırıldım bunun ispatı var ve ayrıca daha önceki işyerimde kötü çalışma koşulları ve aşırı stessli bir ortamda çalıştırıldım. geç terfi aldım. Prim dagıtımında haksızlıga ugradım. kamera kayıtları ve mailler bilgisayarımda mevcut.

  Şuan başka bir işede giremiyorum. Bu işe karşı motivasyonum kalmadı. Mobbinge ugradıgımı düşünüyorum. Hem köreliyorum hemde fırsatları kaçırıyorum. kıdem ve ihbar tazminatımı bu koşullarda alablir miyim? Ayrıca manevi tazminatda alabilir miyim?

  • Merhaba Ali bey,
   Çalıştığınız kurumun bilgisayarından kurum hakkında yaptığınız yorumun soruşturma konusu yapılması kanımca imzalamış olduğunuz iş sözleşmesi gereğidir. Yeni borçlar kanunumuz iş sözleşmeleri ile ilgili bir çok değişiklik getirdi önerim imzaladığınız iş sözleşmesi ile bir iş hukuku avukatı ile görüşmenizdir. Sözleşme incelendikten sonra yapılacaklar konusunda benimle tekrar temas kurabilirsiniz

 6. Av.Sevgi GÜVEN ALTIPARMAK

  Merhaba Nevzat Bey,
  Mobbing olgusu ile ilgilenen ve bu anlmada bir çok dava yürüten bir avukat olarak konunuz ilgimi çekti.
  Öncelikle fazla mesai yaptırılması yahut yıllık izinlerini eksik kullandırılması dahi iş akdinizi haklı neden ile fesih gerekçesi.
  Mobbing konusuna gelince; malesef Bankacılık sektörü çalışma sistemi itibarıyle sürekli hedeflerin konulduğu, yapılan işin beğenilmediği ve çıtanın dahada yüksek tutulması adına yöneticilerin çalışanlara baskı yaptığı bir çalışma alanı.
  Ancak mobbing olup olmadığını değerlendirmek için yaşadığınız olayları bilip toplu bir değerlendirme yapmak gerekir.
  Yine diğer önemli husus çalıştığınız kurum hakkında yaptığınız yorum içeriği bunuda bilip değerlendirmeyi öyle yapmak gerekir.
  Ama şunu bilin mobbing olgusu yargıda iyi değerlendirilip anlatılabilir ise kesinlikle size tazmint hakkı veren bir olgu.

 7. Merhaba nevzat bey siteleri dolaşmaktan gözüm yoruldu en son buradayım size soracağım soruyu cevaplandırır iseniz çok mutlu olacağım.

  Nevzat bey 1 yıldır kültür ve turizm bakanlığında ( Taşeron ) güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Farklı sebeplerden dolayı güvenlik kimlik kartımın süresine 2 ay kala kursa başvurdum ve yenileme sınavının 2 ay sonra yani benim kimlik kartımın süresi dolduğunda ben yenileme işlerine yeni başlamış olacağım. Yasaya göre benim çalışmam imkansız. işimden de olmak istemiyorum..

  Buna göre ben kimlik kartımın süresinin bitimine 1 gün kala.2 aylık süremde rapor alsam ( O arada yenileme işlemini halledebilirim ) iş veren beni raporlu durumda iken iş akdi fesh edebilir mi ?. Şimdiden teşekkürler. Saygılar.

  • Merhaba Mert bey,
   4857 sayılı iş kanunumuzun 17. maddesi çalışma süresine göre ihbar önellerini tanımlamıştır. Rapor kullanımından dolayı işverenin sözleşmeyi fesih hakkı Raporlu sürenin 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.yukarıdada gördüğünüz gibi 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. demektedir buda rapor sürenizin en fazla bu kadar olabileceği anlamına gelir Siz raporlu iken işveren hizmet akdinizi fesih edebilirmi haklı bir sebep olmak kaydı ile edebilir fakat size tebligatı ancak raporunuzun bittiği gün yapmak zorundadır. Sizin durumunuz için önerim rapor almak işinizden olmanıza sebep olur düşüncesinde iseniz durumunuzu işvereninizle paylaşıp başka bir çözüm yolu bulmak daha akıllıca olabilir

 8. Merhaba 35 gündür bir işyerinde çalışmaktayım hastalık sebebiyle 5 günlük rapor alıp işverene bildirdim hafta içi ful raporluydum onlarda perşembe günü eleman almışlar yerime cumartesi iş başı yaptığımda yerime eleman alınmış zaten tartıştım çıktım kanuni haklarıma gelirsek
  1)Raporluyken işime son verip yerime elaman alınmış
  2)İhbar bildiriminde bulunulmadan işime son verilmiştir
  İhbar tazminatını almak için önce noterden ihtarneme çekip sonra anlaşmalarını bekliyorum olmaması halinde iş mahkemesine olayı intikal ettiricem izledğim prosedür doğru mudur teşekkürler

  • İzlediğiniz prosödür doğrudur fakat işverenle deneme süreli bir sözleşme imzalamış iseniz burada 2 aylık süre söz konusu olacaktır bunu yazmamışsınız fakat iş kanunumuzda raporlu iken işci işten çıkarılabilir fakat işten çıkışı raporun bittiği gün yapılmalıdır sanırım sizde bu olmamış ihbar öneli kadar bildirim yapılması zorunludur eğer iş kanunuda hemen fesih hakkı veren bir gerekce ile iş sözleşmesi bitirilmiyorsa sanırım buda sizde uygulanmamış bu ikiş gerekce ihbar önelini talep etmeniz için yeterlidir kıdem süresi çalışmadığınız için kıdem tazminatı talep edemzsiniz fakat ihbar tazminatınızı alabilirsiniz

 9. merhaba Nevzat Bey ,

  Oncelikle ilgili aciklamalariniz ve yardimseverliginiz i in tesekkur ederim. benim de bir sorum olacak . Yaklasik 4 yildir calistigim ilac firmasinda yeni yoneticim tarafindan isden cikarilma kaygisi yasiyorum, acaba beni tazminatsiz isten cikarmasinin bir yolu varmi (herhangi bir saglik sorunum yada yukarida yaptiginiz aciklamalar gibi alkol vb bagimlililig soz konusu degil) bilip bu duruma gore davranmak istiyorum. İlginiz icin simdiden tesekkur ederim

  • Yavuz bey merhaba,
   Sorunuzu tam anlayamadım raporlu işci işten çıkarılabilirmi makaleme yazmışsınız siz şu anda raporlu olduğunuz içinmi bu endişeyi duyuyorsunuz? yoksa genel olark yönetici tavrındanmı endişeleniyorsunuz?
   ama genel olarak şuna dikkat etmek gerekiyor işveren veya temsilcisi sizin işinize son verebilir fakat bunu mutlaka bir gerekce ve nedene bu gerekce ve neden iş kanununda sayılanlardan olmak zorunluluğu ile yapabilir bu noktadada kanunlarımız size birçok haklar tanımıştır haksız fesihte işe iade,tazminat davası açma gibi haklarınız olduğunuda unutmayın

 10. Merhabalar,

  Çağrı merkezi çalışanıyım, Hastalığım sebebiyle rapor alıyorum, ve raporu iş yerine teslim ediyorum. Raporları ayda ortalama 3 gün bir, 2 gün bir, ve yine 2 gün alıyorum. İş yerinin beni işten atma gibi bir durumu söz konusu olurmu ? Hadi oldu diyelim öyle pat diye işten çıkarırlar mı ?

  • Merhaba,
   İşverenin işciyi işten çıkartmasının usul ve esasını kanun tanımlamıştır hemen işten çıkarılmayı gerektiren bir durum söz konusu değilse işveren ihbar önellerine göre buda çalışma sürelerinize göre değişir önce size haber vermek zorundadır.
   Sağlık sebebi ile aldığınız raporlar uzun süreli olmadığı için bu işten çıkarılma gerekcesi olmayacaktır fakat işveren bundan rahatsızlık duyup başka bir gerekce ile işinize son verebilir bu durumlardada kanunun size tanıdığı birçok hak vardır(işe iade,hakların ödenmesi, şikayet) gibi

 11. İyi çalismaalar.
  Raporlu 94 olmak uzere toplam 8 ay 7 gün sonunda Bugun itibariyle isten cikarildim
  Tazminat yatacak falan ama benim sormak istedigim baska raporsuz 5bucuk ay calismis oldugumu hesapladim ama benim raporum kırık ayak sonucta iste kırıldı ve o gun itibariyle bi kac saatligine hastaneye izin alarak ciktim doktorlar teşhis koyamadilar 19 gun sonra ayagin kirik oldugna karar verdiler maddi manevi bi dava acma olasiligim nedir ? İsyerinde tutanak olmadi izin aliphastaneye gonderildim ?

  • mehmet bey merhaba,
   İş kazalarında usulüne uygun yapılması gereken işlemler vardır Bunların başında iş kazası olduğunun belgelendirilmesi ve sgk ya bildirimin yapılmasıdır daha sonrasında doktor raporunda bu durumun iş kazası sonucu oluştugu belirtilmelidir
   anladığım kadarı ile sizin durumunuzda bu olmamış bu durumda olmayan bir iş kazasından bahsediyor oluruz eğer iş kazasının dr raporu sgk bildirimi gibi belgelendirebilecek bir durumda iseniz o zaman bundan dolayı tazminat gibi davaları bir hukukcu vasıtası ile açabilirsiniz

 12. slm bn bi işte 3 yıldan bu yana çalışmaktayım (işmerkezinde görevli) ve işverenim çıkış verdi 24 mayısta evi ve işyerini boşaltmam gerekiyor rapor alsam aynıtarihte çıkışım degişirmi çıkarta bilirmi teşekkür ederim

  • Merhaba Aliihsan bey,
   İşci raporlu iken işten çıkışı yapılmış ise işten çıkış ancak raporun bittiği gün yapılabilir fakat sizin durumunuz farklı işten cıkışınız yapılmış bu durumda alacağınız rapor gecerli olmayacaktır

 13. Merhaba Nevzat bey ,
  Ben yaklaşık 1.5 yıldır bir çağrı merkezinde çalışmaktayım. 2 aydır sağlık sorunu yaşıyorum. Baş dönmesi problemim söz konusu ve konuyla alakalı doktorlara gittiğimde yapılan tetkiklerde psikolojik olduğu ve anksiyete bozukluğu söz konusu olduğu belirtildi.İlaç kullanıyorum işten uzakken toparlanıyorum fakat iş yerimde mesaiye başladıktan kısa bir süre sonra baş dönmesi yaşıyorum. Yöneticilerime durumu bildirdiğimde anlaşmalı olarak iş çıkışı sağlayamayacaklarını ve bu işi yapamayacağıma dair bir sağlık raporu almam hâlinde işten çıkarabileceklerini belirttiler ;
  1- Bu sağlık raporuna dayanarak işten çıkarıldığım takdirde “ihbar” tazminatına hak kazanır mıyım?
  2- Hesaplarıma göre “ihbar süresi + 6 hafta” = totalde 10 hafta yani 70 günden fazla rapor almazsam işten tazminatsız çıkarma durumları söz konusu mu?
  Son olarak meslek hastalıkları hastanesinden talep ettikleri raporu almam hâlinde iş sebebiyle sağlık sorunu yaşadığımdan ötürü şirkete tazminat davası açabilir miyim?
  Vakit ayırdığınız için şimdiden teşekkürler ,
  İyi çalışmalar dilerim.
  Saygılarımla

 14. işe mayıs 2012’de girdim.ağustos 2012’de beyin kanamasıyla hasteneye yatırıldım.nisan’ın 30’unda işten çıkarıldım.tazminat verilmeyeceğini, haketmediğimi söylediler.
  raporum devam ettiği halde çıkarabilirler mi, tazminat alabilir miyim.saygılar.

  • Özkan bey merhaba,
   Raporlu iken işci işten çıkarılabilir fakat işten çıkışı raporun bittiği ilk işi günü yapılmak zorundadır. Kıdem tazminatı 1 tam yıl çalışan personele ödenir eğer personel bir yılın altında çalışmış ise o zaman hakettiği ihbar süresi kadar ihbar öneli ödenir

 15. mrb ben iki gün hasta olduğum için 2 gün rapor ald
  ım raporum bitiği gün işten çıkartıldım ne yapmalıyım

  • Merhaba,
   2 gün raporlu olduğunuz gerekcesi ile işten çıkarılamazsınız başka bir gerekce ile işten çıkarılmışsınızdır muhtemelen işten çıkarılış sebebinizi öğrenin size o zaman daha faydalı olabilirim

 16. merhabalar nevzat bey ben 12.10.2010 da trafik kazası gecirdim aile ziyaretine giderken ve bana verilen heyet (saglık raporu) %67 ama (3 senelik) bu raporla iş yerinden tazmınatımı çıkışımı alabilirmiyim (bütün haklarımı) (iş giriş tarihi (5.7.2004) halen iş yerinde çalışmaktayım

  • Tolga bey merhaba,
   5510 sayılı kanunun 25. maddesine göre malulen emekli olmanın şartları:

   10 yıllık sigortalılık süresinin olması,
   1800 gün prim ödenmiş olması,
   Malullüğün sigortalı işe girdikten sonra meydana gelmesi,
   Geçirdiğiniz kaza veya hastalığı sonucu çalışma gücünün %60 ‘nı kaybetmiş olmanız gerekir bu şartları taşıyorsanız tam teşekküllü bir hastane raporu ile malulen emekliliğe müracat edebilirsiniz

   • merhaba lar nevzat bey benim sigorta primim 2860 emeklilik için başvurdum ama yapmadılar benim sormak istedigim bu %67 ‘ (3’ senelik )heyet raporuyla iş yerinden tüm haklarımı alabilirmiyim yani çıkışımı bi sorun çıkarmı ben malulen emeklilik için başvurdum 1 sene önce ssk beni bozyaka ssk hastanesine gönderdi ama ordan bi ses cıkmadı saygılar

 17. FİKRET BOZOĞLU

  Merhabalar nevzat bey ben ozel sektorde calısıyorum bu ısyerınde 19.12.2012 tarıhınden berı calısıyorum ve ayagımdan amelıyat olmam gerektı ve doktor 10 gun amelıyat oncesı rapor verdı amelıyattan sonrakı surec ıse en az 2 ay ve yıne heyet raporu verecek bu durumda işveren benı ısten cıkarabılırmı cıkarsada tazmınat odemek zorundamı .sımdıden tsk ederım …

  • Merhaba Fikret bey ,
   İşçinin işten çıkarılabilmesi işyerindeki çalışma süresi ve sağlık raporundaki süre ile ilgilidir. Hasta işçinin işten çıkarılabilmesi için işçinin ihbar süresine altı hafta eklenir (Burada Altı Hafta + İhbar Süresi formülü uygulanır). Bu süre dolduktan sonra işveren isterse işçiyi işten çıkarabilir. Bir işyerinde bir yıl çalışan işçinin hastalık sebebiyle işten çıkarılabilmesi için 10 haftalık bir sürenin geçmesi gerekir. 10 haftalık sürenin 4 haftalık kısmı bir yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresidir. fakat siz bir yılı doldurmadığınız için işten çıkarılırsanız kıdem değil sadece ihbar tazminatı alabilirsiniz İşçilerin ihbar süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi hükmü gereğince kıdem sürelerine göre belirleniyor.

 18. Merhaba Nevzat bey raporlu bir işçinin raporunun bittiği gün çıkışı verilebilir mi? Mutlaka çalışır olduğu gün mü verilmesi gerekir. Mesela 15.05.2013-17.05..2013 18.05.2013 çalışır 17.05.2013 tarihinde versek çıkışı olur mu yardımcı olursanız sevinirim.

  • Merhaba Yasemin hanım raporlu iken işci iş kanunumuza göre işten çıkartılmaz raporun bittiği gün iş çıkışının yapılması gerekir

   • Raporu 15.05.2013-17.05.2013 18/05/2013 çalışır rapor aslında 17.05.2013 de bittmiştir 18/05/2013 çalışırı var işçinin 17/05/2013 tarihine çıkış verebilir miyimm

 19. troyit kanseri nedeniyle boynumda 40 cm ameliyat oldum iki kere ve yemek borusu ve guatur denen bölgeye sıçramış yakında tekrar ameliyatlar olucam 14 yıldır aynı yerde çalışıyorum tedavim uzun sürecek işveren hangi hallerde beni işden atabilir doktorlarım rasyasyon iş yerinden kapmış olabilecegimi söylediler ve bunu raporlarımda belirttiler ne yapmalıyım

  • Bora bey merhaba,
   Öncelikle Allahtan acil şifa diliyorum
   İhbar bildirim süresinden 6 hafta daha fazla rapor kullanırsanız bu işverene haklı fesih hakkı verir. Fakat işltemedeki radyosyon yüzünden sağlığınızı kaybetmeniz dr raporu desteği ile size tazminat hakkı tanır bu konuda bir avukattan destek almanızı öneririm

 20. Merhaba,
  Özel bir bankada 10 aydır çalışıyorum. Aşırı yoğun ve stresli olduğu için istifa etmeye karar verdim. Şu anda 28 günlük ihbar süresi içerisindeyim, istifamı vereli 4 gün oldu. Teyzem Almanya’da ve çok ağır hasta. Haftaya onun yanına gitmek istiyorum fakat bana izin vermiyorlar. Ben de 5 günlük rapor almak istiyorum. Raporu heyet raporu şeklinde mi almalıyım çünkü özel sigortanın raporunu 3 gün sayıyorlar. Bir de raporlu olduğum süre zarfında yurtdışında olmam ihbar süresinde olduğum için bankanın bana dava açmasına neden olur mu?

  Çok teşekkürler,

  • Melike hanım devlet hastanesinden alacağınız rapor sizin işinizi görecektir Sağlık raporu sağlık sorunu sebebi ile alınan bir rapordur bu sürede yurtdışına sağlık sorunu ile ilgili gitmiyorsanız işveren isterse bunu köytüye kullanım diye değerlendirip dava konusu edebilir

 21. merhaba lar nevzat bey benim sigorta primim 2860 emeklilik için başvurdum ama yapmadılar benim sormak istedigim bu %67 ‘ (3′ senelik )heyet raporuyla iş yerinden tüm haklarımı alabilirmiyim yani çıkışımı bi sorun çıkarmı ben malulen emeklilik için başvurdum 1 sene önce ssk beni bozyaka ssk hastanesine gönderdi ama ordan bi ses cıkmadı saygılar

 22. Mrb,

  Yaklaşık 1.5 yıldır çalıştığım işyerinden maddi ve manevi nedenlerden dolayı ayrılmaya karar verdim..Ayrılmamdan 3 gün sonra maddi ve manevi kayıplarımın karşılanma sözüyle iş veren temsilcisinin davetiyle yenibir anlaşmayla tekrar aynı işe başladım.İşveren işe başladığım 2. haftada deneme süresinde başarısız olduğumu benimle çalışmalarının mümkün olmadığını söyleyrek tek taraflı iş aktimi fes etmiştir.Fesh bildirimini bana yazılı olarak yapmakla beraber bildirimi teslim almadıgım için Noter kanalıyla adresime gönderildiğini ögrendim ancak 21.06.2013 den bu yana elıme bşy ulaşmadı.

  İşveren 21.06.2013 den 7 gun sonra SSK çıkışımı yaptığını ögrendim ancak bu arada ben 15 günlük sağlık raporu aldım ve firmaya telefon yoluyla bildirdim.Ben raporluyken ve eiıme Noter bildirimi ulaşmadan işten çıkışım yapılabilir mi?
  Yorumlarınızı rica ederim,çok teşekkürler.

  • Çiğdem hanım merhaba,
   Raporlu işci işten çıkartılabilir fakat işten çıkış işlemi raporun bittiği gün yapılmak zorunda ilk işten ayrılışınızda sigorta çıkışınız yapılmamış ise ikinci kez işe girişinizde imzalatılan sözleşme kısmi süreli sözleşme olmaz sizin haklarınız ilk sigortalı işe girdiğiniz dönemden itibaren başlar. Yapılan ihtara karşı yapabilecekleriniz
   1-işveren iddiasını kabul edip işten çıkışınızı imzalayabilirsiniz
   2-ihtarın tebliğ tarihi itibarı ile dava konusu yapıp hakedişlerinizi ve işe iade davası açabilirsiniz

 23. sebahattin altunsoy

  merhaba bir firmada 11 ay 15 gündür calışıyorum.1 seneme 15 gün kala bana çıkış verdiler.ihbar tazminatımı verecekler.ben bu bildirimden dogan zamanıda koyarsam tazminatta hak ediyormuyum ayrıca izinde kullanmadım.saygılar

  • Sebahattin bey merhaba,
   İşveren işten çıkışınızı İhbar ettikten sonra ihbar öneli kadar sürede çalıştırmak zorunda bu sürede sizde 4 hafta olduğu için işten çıkış tarihinizde 1 yılınız dolmuş olacağından kıdem tazminatını hakedeceksiniz

 24. merhaba ben 210 yılından bu yana özel bir şirkette çalışıyorum böbrek rahatsızlığım olduğu için yaklaşık 10 gündür raporluydum ve şirketimin bundan bilgiside vardı haberdar etmiştim fakat 1 temmuz ve 2 temmuz tarihlerinde habersiz işe gelmediğim için iş akdimin fesih edileceğine dair evimize PTT aracılığı ile telgraf yollamışlar bununla ilgili şirketie dava açabilrmiyim cevabınızı bekliyorum teşekkürler

  • Merhaba,
   raporlu iken işveren işciyi işten çıkartamaz ancak rapor bitimi iş başı yaptığınızda haklı bir gerekce sunmak kaydı ile iş akdini usulüne uygun sonlandırabilir sizi işten haklı bir sebep sunmadan çıkarmaları size kanuni haklar vermektedir işe iade tazminat gibi bu durumu bir iş hukuku avukatı ile paylaşıpğ süreci birlikte yönetmenizi öneririm.

 25. bir iş yerinde yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum ve artık işten çıkmak istiyorum.
  durum bildirir raporu aldım bir ay ayakta işte çalışamaz diye.
  kıdem ve ihbar tazminatını nasıl alabilrim?

  • Merhaba,
   yaptığınız iş ayakta yapılan bir iş ise dr raporu ile işveren sizi başka bir işe verebilir fakat hala ayakta çalışacağınız işi yaptırıyor ise o zaman iş kanununun 24/I.
   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. bendini kullanarak haklı fesih yapabilirsiniz

 26. merhaba
  ben şöför olarak çalışmaktayım. iş yerinde çalıştığım araçtan aşşağıya inerken ayağımı burktum ve yan bağım kopmuş bu iş kazasımıdır? birde normal raporda ne kadar kesinti oluyor sgk aldığımız paradan? heyet raporunda ne kadar oluyor?

  • Merhaba Ümit bey,
   Sigorta girişiniz şöför olarak yapılmış ise sizin iş yeriniz çalıştığınız araçtır iş yerinde olan kazalar iş kazasıdır. Raporlu ike maaşınızı sigortadan alacaksınız
   Sgk rapor parası gerekli belge ve bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal etmesinin ardından incelenerek sonuçlandırılır. Bu incelemenin ardından geçici iş göremezlik ödeneği, istirahat parası kurum tarafından PTT şubelerine yatırılır. Tarafınıza ait rapor paranızın PTT şubelerine yatıp yatmadığını çevrimiçi işlemlerden öğrenmek istiyorsanız e – devlet kullanıcı olmanız gerekmektedir. E – devlet kullanıcı olabilmeniz içinde bir e – devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E – devlet şifrenizi Nüfus Cüzdanınız ile birlikte herhangi bir PTT şubelerinden temin etmeniz mümkündür. E – devlet şifrenizi aldıktan sonra http://www.turkiye.gov.tr adresinden Sosyal Güvenlik Kurumunun e – hizmet portalından Sgk rapor parası PTT şubelerine yatıp yatmadığını bir tık ile kontrol edebilme imkânına sahipsiniz.
   Rapor Parası Nasıl Hesaplanır ?

   Rapor parası hesaplamasında kişinin istirahatlı olduğu gün sayısı kullanılır.Sgk alınan raporlardan 2 gün kesinti yapmaktadır.Bu sebepten dolayı rapor parası ödenen gün sayısı en az 3 gün olmalıdır.
   Rapor Parası Çeşitleri

   5510 sayılı kanun çerçevesinde yapılmış olan düzenlemeye göre, 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği vardır.Bunlar ;

   Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise Sgk rapor parası alma hakkına sahiptir.
   Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) sgk primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.
   Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir.Çoğul hamileliklerde süre, doğumdan önce 10 hafta olmaktadır.Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

 27. merhaba nevzat bey benim sorum bir özel şirkette 5 senedir calışmaktayım ve 12 saat calışma süremiz 3 saati zorunlu mesai ve artık dayanacak gücüm kalmadı gercekten cok yoruluyorum eskiden işler bu kadar agır degildi şimdi cok agırlaştı ve dayanılmaz hale geldi benim sorum işten kendi istegimle cıkarsam iş yeri bana tazminat ödermi ne gibi haklarım var şimdiden cok tşk ederim

  • Ahmet bey merhaba,
   iş kanunumuzda iş saatleri ve fazla mesainin sınırı beli,rlenmiştir bunun ihlali işçiye haklı fesih hakkı verir size önerim bir iş hukuku avukatı ile görüşerek usulüne uygun haklı fesih yapın o zaman hakedişleriniz alma şansınız doğar

 28. rapor tarihi 19’da başlayan işçinin işe girişi 22’de yapıldı.raporlu işçi hiç çalışmamış oluyor sormak istediğim raporlu işçinin işe girişi yapılırmı? yapılan yanlış ise düzeltmesi yada yapılacaklar nelerdir.

  • Kadriye hanım merhaba,
   Sorunuz çok açık olmamış işci aynı işyerindemi raporlu? işe giriş aynı işyerimi farklı işyerimi? rapor süresi kaç gün? anladığım şekli ile açıklayayım
   İşci raporlu iken başka bir iş yerinde işe giriş yapılabilir

   • işten ayrılma tarihi 15.7 -farklı işyerine giriş tarihi 22.7 ancak raporu 19.7 de başlıyor ve 05.08 de bitiyor.biz çalışamayacak işçinin girişini yapmış bulunuyoruz.

 29. İyi gunler abim calistigi istem dolayi boynunda 4 tane fitik baslangici goruldu . Doktoru yaptign is dolasi ile olustugunu ve isine devam edersen hastaligin ilerleyip buyuyecegini ilerde is degistirme olasigi oldugunu soyledi. Agrilari var isten cikmak istiyor 4 yillik sigortasi var . Tazminat alma imkani var mi?var ise nereden nasil yardim alabilir

  • Ebru hanım merhaba,
   Doktor raporu ile işten dolayı hastaladığınızı belgeleyebiliyorsanız işvereninize durumu bildirip işinizi değiştirmesini talep edebilirsiniz bu yapılmaz ise haklı fesih yoluna gidebilirsiniz bu durumda bir iş hukuku avukatı ile işlemlerinizi yürütmeniz sizin faydanıza olacaktır.

 30. merhabalar hocam ;

  bir çalışanımız tazminat almak için kendini işten attırmaya çalışmaktadır. düzenli çalışmamaktadır. son olarak da işimizin en yoğun olduğu dönemde, reflex terlemeye bağlı olarak anksiyete + depresyon teşhisi ile 10 gün iş göremez raporu almıştır. bu durumda nasıl bir yol izleyebilriz?

  • İbrahim bey merhaba,
   işinizin ve çalışma ortamınızın ne olduğunu yazmamışsınız o yüzden birebir cevap veremiyorum genel cevap vereceğim bu rahatsızlık işten veya ortamdan kaynaklı ise rapor bitimi personelin görev durumunu değiştirebilirsiniz fakat işle ve ortamla ilgili değilse ve personeli işten çıkartmak istiyorsanız o zaman iş akdini fesih yoluna gidebilirsiniz
   haklı bir gerekce söz konusu olur ise tazminat vermeden, gerekce söz konusu değilsede tazminatını ödeyerek işten çıkartabilirsiniz

 31. Merhaba Nevzat bey benim bir sorunum var

  İşveren bana rapor almayı alışkanlık haline getirdin diye savunma istedi savunmada ne yazmalıyım acaba?

  Rapor alma sebebim bel fıtığı bu hastalığa işyerinde çalışma ortamından yakalandım iş kaldır indir işi ağır bir iş bu nedenle aralıklarla rapor alıyorum çünki insanlıktan anlamıyorlar yine ağır işler kaldırmamı istıyorlar bu işyerinde çalışmam uygun değil artık

  Bende tüm haklarımı ödemelerini istıyorum bana rapor aldığım için tazminat ödemeden kova bilirmi?

  Savunma istiyorlar savunmada ne yazmam gerekir acaba hiçbir bilgim yok bu konuda

  Teşekkürler

  • Harun bey merhaba,
   Bel fıtığını işten dolayı yakalanmışsınız< savunmanızdada sürekli rapor almanızın sebebini yazın bel fıtığı agır işlerde çalışmamayı gerektirir hala ağır işlerde çalıştırılmaya devam edildiğiniz için hastalığınız sürekli yenilendiği için rapor almak zorunda kalıyorsunuz sanırım devlet hastanesi raporu ile istirahat alıyorsanız ve bunlar çok sayıda değilse bundan dolayı işinize son veremezler verseler bile bu fesih haksız bir fesih olur dava hakkınız vardır

 32. Merhaba ben 35 haftalık gebe yim. 32.haftada calisir raporu aldım fakat arada bel ağrısı ishal gibi durumlardan da başKa dr.dan rapor aldım iş yeri bana raporlu iken başka rapor alamazsin diyor aynı zamanda beni günlük 10 saat çalıştırıyor yasa çıktı 7.5 saat çalışacaksınız diye ama bizi etkilemiyor diyorlar zaten sgk da bizi 10 saat değil 8 saat calisi yor gösteriyor larmis bu haksızlık nasıl giderilir ne yapmalıyım 7 yıldır bu kurumda çalışıyorum gebelik ten dolayı toplamda aralıklı 15 gün felan rapor almışım dir insan kaynakları beni çağırdı bi gün çok rapor aliyormusum beni heyete çıkaracağını söyledi ozel bi hastanede çalışıyorum ve beni şu anda çalıştırdıkları yerde öğlen yemeğine bile gidemediğim zaman oluyor ne yapmalıyım yardım lütfen

  • Bilge hanım merhaba,
   4857 sayılı iş kanunumuzda Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.(günlük 7,5 saat) Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. denerek işcinin çalışma süresi belirlenmiştir.yine iş kanunumuzda fazla çalışmanın yıllık 270 saatten fazla yapılamayacağı belirtilmiş iken sizin yıllık 900 saat fazla çalışma yaptığınızı anlıyorum bu durumu belgelendirmeniz halinde fazla çalışma ücretlerinizi talep edebilirsiniz
   hamilelik döneminde çalışma konusuna gelecek olursak
   Kadın çalışanlar doğumdan önceki 8 haftalık sürede (doğuma 2 ay kala) çalıştırılamazlar. Eğer kadında çoğul gebelik durumu söz konusu ise bu süre 10 haftadır (doğuma 2,5 ay kala). Ancak kadının sağlık durumu ve hekim raporu ile kadın işçi işyerinde doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışabilir Eğer kadın işçiler doğumdan önceki 8 haftalık (çoğul gebelik halinde 10 haftalık) sürede, örneğin doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışmışlar ise, bu kullanılmayan izin süreleri (örneğe göre 5 haftalık süre) doğum sonrası izin sürelerine eklenir.Doğum raporu dışında sağlık sebebi ile aldığınız bir rapor hangi kaynak ve gerekce ile kabul edilmiyor açıkcası anlamadım Dilerseniz durumunuzu bir iş hukuku uzmanı avukatla paylaşın ve onun yönlendirmesi ile bundan sonraki süreci yönetin

 33. Merhaba Nevzat bey
  Ben yedi senedir kamuda çalışan bir işçiyim iş yerimden ayrılmak istiyorum ama kendim istifa edersem tazminat hakkı doğmuyormuş araştırdığım kadarı ile. Tazminat hakkını kaybetmeden işten ayrılabilmemin bir yolu varmı. Veya raporla işe devamsızlık yapmam yüzünden işveren iş hakkını fesh ederse tazminat hakkım doğarmı.

  • Can bey merhaba,
   Tazminatı hak edebilmek için işverenin iş kadinizi sonlandırması veya sizin haklı sebeple akdinizi sonlandırmanız gerekir işveren haklı fesih yaparsa tazminat ödemez sadece siz haklı fesih sebeplerinden biri söz konusu ise o zaman tazminat alınabilir haklı fesih hallleri ile ilgili makalelerimizi okuyabilirsiniz.

 34. merhabalar ben bir varlık yönetim şirketinde bir buçuk yıldır çalışıyorum son üç ayımda farklı sebeplerden dolayı raporlar verdım.. ve son bir haftadır 2 kez raporsuz devamsızlık yaptım.. tazminatımı vermeden çıkarma hakları varmıdır? yada kaç gun raporlu yada raporsuz işe gtmeme hakkımız vardır?

  • Merhaba Türkan hanım
   4857 sayılı İş Kanunun 25.Maddesinin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bendinin (g) alt bendine dayanılarak
   ”İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.” halinde işveren haklı fesih yaparak iş akdinizi sonlandırabilir devam etmediğiniz günler için rapor alarak işverene ibraz etmenizi öneririm.

 35. murat can şimşek

  merhabalar 2010 temmuzdan beri özel şirekette her gün haftada 1 gün izin olmak kaydıyla günde 12 saat gece çalşmaktayım.20 gün psikolijk problemimden dolayı doktor rapor verdi.işveren beni işden çıkardı tazminat alabilrmıyım?

  • Murat bey merhaba,
   işverenin sizi işten çıkartış sebebi nedir eğer haklı sebeple işten çıkartıldı iseniz tazminat alamazsınız diğer sebepler veya istifa şeklinde işten çıkartıldı iseniz tazminat alabilirsiniz fakat her iki durumdada sizin dava açma ve işe iade isteme hakkınız bulunmaktadır

 36. merhabalar
  yaklaşık 2.5 senedir bir firmada çalışıyorum son 8 ay içinde 70 gün raporum var ve bu rapor aralıklı alındı. beni tazminatsız çıkarabilirler mi ? çıkarırlarsa da belli bi para alabilme hakkına sahip oluruyum

  teşekkürler…

  • Pelin hanım merhaba,
   ihbar önelinizi altı hafta aşan bir rapor kullanmanız halinde işveren işten çıkarabilir sizin öneliniz 6 hafta yani 6+6=12 haftaya kadarki raporunuz yoksa sizi işten tazminatsız çıkartamazlar çıkartırlarsa bir hukukcu ile görüşüp dava konusu yapabilirsiniz

 37. merhaba nevzat bey

  ben 10.04.2012 senesinden bu yana özel sektörde çalışmaktayım.17.06.2013 günü alkollü olarak trafik kazası geçirdim.sağ ayağımda kırık ve kesikler oluştu.o tarihten bu yana iki kere 21 gün bir kere 15 gün devlet hastanesi heyet raporu ve en son özel hastaneden 15 günlük fizik tedavi raporum var.raporum 02.09.2013 gunu bitiyor fakat dun itibariyle işten çıkarıldığımı öğrendim.özel hayatına dikkat etmeyip iş kaybına neden olmak gibi bir sebep ile tazminatsız olarak işten çıkarma hakları var mı ? sonuçta kaza bu ve her insanın başına gelebilir ve bunu isteyerek gerçekleştirmedik.Ne gibi bir yol izlemeliyim.

  • Mesut bey merhaba,
   işci ihbar önelinin 6 hafta fazlası kadar raporlu iken işveren işten çıkartamaz sizin ihbar öneliniz 4 hafta4+6=10 hafta siz 10,28 hafta rapor almışsınız işveren bunu gerekce kullanmıştır ayrıca iş kanunun işverene haklı fesih hakkı veren aşağıdaki maddesi size uygulanmış
   MADDE 25 Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
   I- Sağlık sebepleri:

   a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

 38. 6+6=12 hafta yani 84 gün peki sadece aralıklı alınan küçük raporların toplamımı yoksa büyük rapor yani 30günlük birden verılen rapor bunu kapsarmı

 39. ben 2009 yılından beri bir taşeron firmada görev yapıyorum… 1 ay önce devlet hastanesinden 5 günlük bir rapor aldım. bu rapordan sonra işe döndüm bir hafta sonra beni arayıp şirkete çağırdılar..fakat gitmedim..bugün çalıştığım kuruma bir fax gönderdiler ve pazartesi itibariyle görevden alındığımı işyerine bildirdiler.bana her hangi bir bildirim olmadı..bu durumda ben nasıl bir yol izlemeliyim..

  • Hakan bey merhaba,
   sgk açısından sizin baglı olduğunuz şirket geçici görevle çalıştığınız değil taşeron firmadır o firmanın kurallarına uymak zorunluluğunuz var şirkete gidip durumunuzu izah ederek geri çağrılma sebebinizi sorun çünkü özlük hakları açısından taşerona baglısınız bu davranışlar taşeronun sizin sözleşmenizi haklı fesih yapmasına sebep olabilir o yüzden taşeron yani çalıştığınız firma ile uyum içinde olmanızı öneririm

 40. Merhaba,
  Oncelikle bukadar kisinin yasamis oldugu sorunlara sozlude olsa yardimci olmaya calisiyorsunuz, hukuki anlamda bir cok emekci bilgi sahibi olmadigi icin hakkini alamiyor sizlerin sayesinde en azindan izleyecegimiz yolu belirleyebiliyoruz, yolumuzu aydinlattiginiz icin cok tsk ediyorum.
  Bende kurumsal bir sirketin cagri merkezinde 17.10.2011 yilindan beri par time olarak calisiyorum, yapilan sgk girisim ise 20.10.2011 baslangic tarihli… Sordugumda 3 gun oryantasyon olarak sozlu beyanda bulunuldu ama ne is sozlesmemde nede oncesinde bunu belirtir bir bilgilendirmede bulunulmadi, is sozlesmem belirsiz sureli ve herhangi bir calisma suresi yok yada deneme suresi, arastirmalarima gore 7.5 saatten hesaplanmasi gerekiyormus, ama ilk ise basladigimda 5bucuk saat calisma +30dk da mola ve 2 gun izin seklinde anlasmistik sonrasinda hata yapmisiz dediler 6 saat calisip 30 dk mola kullandirdilar, daha sonra bir mailde 5 saat calismaya 1gun izin yapacaksiniz seklinde bir mail gonderildi suan ise yine 6saat calisip 30dk mola kullaniyoruz yani hep bir duzensizlik ve tutarsizlik yasiyoruz,
  Maasimizi hala daha bilmiyoruz ise basladigimdan bu yana 4 asgari ucret degisikligi yasandi ama siz asgari ucretten etkilenmiyorsunuz dediler, surekli olarak maaslarda hatalar yapiliyor ve takibini biz yapmak durumunda kaliyoruz itiraz ettigimizde de ya duzeliyor ya duzelmiyor, ilk bir-birbucuk yil baska bir ilcede bulunan sirketimiz adres degistirdigi icin calisanlarina girdi cikti yapmis ve biz bunu tesadufen ogrendik, geriye donuk hic birsekilde tazminat odemesi yapmadilar ve bu is ortaya cikinca bize adres degisikliginden dolayi bunu yapmak zorunda olduklarini acikladilar geriye donuk haklarimizi kaybetmedigimizi soyluyorlar ama en basidinden cogu bankadan kredi bile cekemiyoruz yeni ise girmisiz gibi gorundugumuzden, cagri merkezi stresli bir istir,hem radyasyon ortami hemde musteri baskisi ise girdikten sonra ozellikle son bi kac aydir surekli saglik problemi yasiyorum, ameliyat olmustum ameliyattan sonra 13 gun olmak uzere ise basladigimdan bu yana toplam 26 gun 1er 3 er raporlarim olmus ayri aylarda, is veren bundan dolayi hakli sebeple is akdimi feshedebilir mi?
  Boyle bir durum yasarsam benim haklarim var midir nasil bir yol izleyebilirim, yada suan hakli sebeple is akdimi feshedebilirmiyim, cunku iki yildir haklarimizda hicbir iyilestirme yapilmadi kazancim giderimi karsilamadigindan magdur duruma dusuyorum, gece gunduz belli olmayan calisma saatlerim musteri hakaretleri ve sirketin personeline destek vermemesi, kazancimin adaletsizligi yani maddi manevi yipranma payimda dezavantajim isakdimi hakli sebeple feshetme hakkim var ise bu tazminatimi alma hakkini ortaya cikarir mi?
  Ben diliyle yazdim ama bu durum isten cikarilip haklari odenmeyen yada devam edipte her an kendini kapida goren bircok arkadasiminda sorunu, yardiminiza fikir ve onerilerinize gercekten cok ihtiyacimiz var….
  Desteginiz icin simdiden tsk ediyorum .
  SAYGILAR

  • Ayşe hanım merhaba,
   iç içe birden fazla soru sormuşsunuz sorularınızı cevaplarken karışmaması için aşağıda soruları maddeleyerek her sorunun altına cevabını yazdım umarım size faydalı olur

   4 asgari ucret degisikligi yasandi ama siz asgari ucretten etkilenmiyorsunuz dediler,
   4857 sayılı iş yasasının ücretle ilgili maddelerine baktığımızda “Ücret en geç ayda bir ödenir. Asgari ücret altında işci çalıştırılamaz gibi maddeleri görmekle beraber ücretin asgari ücretin altında olmamak kaydı ile serbest belirleneceğini görmekteyiz eğer sizin ücretleriniz asgari ücret altında ise o zaman buna itiraz edebilirsiniz
   ilk bir-birbucuk yil baska bir ilcede bulunan sirketimiz adres degistirdigi icin calisanlarina girdi cikti yapmis adres degisikliginden dolayi bunu yapmak zorunda olduklarini acikladilar
   İş kanunumuza göre İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.Sizin işletmenizde bu olmuşsa işveren devir sözleşmesini size imzalatmak veya devir halinde sizin tazminatlarınızı ödeyerek yeni şirkete geçirmek zorundadır sizde bu olmamışsa bu size haklı fesih hakkıda verebilir tazminat talebide bunu araştırın

   çağrı merkezi stresli bir istir,hem radyasyon ortami hemde musteri baskisi var…
   26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre, çağrı merkezleri “tehlikeli” sınıfta yer almakta olup bu işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmetin temin edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. İş sağlığı yasasının bu konuda işciye haklı fesih hakkı tanıyan maddeleri mevcuttur bu yasanın sizin sektörünüz açısından doğru araştırılması bu sektörde hizmet veren sayıları yaklaşık 30.000 kişiyi bulan tüm çağrı merkezi çalışanlarını ilgilendirmektedir
   ameliyat olmustum ameliyattan sonra 13 gun olmak uzere ise basladigimdan bu yana toplam 26 gun 1er 3 er raporlarim olmus ayri aylarda, is veren bundan dolayi hakli sebeple is akdimi feshedebilir mi?
   işçinin tutulduğu hastalık sebebiyle işe devam edemediği günlerin ihbar önelini altı hafta aşan kısmı, yıllık izin hesabında çalışılmış gibi değerlendirilemez sizin çalışma sürenizde ihbar öneliniz 6 haftadır yani
   6+6=12 haftayı geçen raporlu oluş halinizde işveren iş akdinizi fesih edebilir sizin rapor süreniz bu sürede olmadığı için fesih yapamaz
   bu konuda aşağıdaki linkten detay okuyabilirsiniz
   https://www.nevzaterdag.com/raporlu-isci-isten-cikarilabilirmi/
   Boyle bir durum yasarsam benim haklarim var midir nasil bir yol izleyebilirim, yada suan hakli sebeple is akdimi feshedebilirmiyim,

   İşverenin rapor dolayısı ile iş akdinizi fesih etmesi halinde
   Haklarınız
   İşe iade davası
   Hak edişler (kıdem,ihbar tazminatı) talebi olabilir

 41. kışın işe giderken ayağım kaydı ve düşüp sağ diz bağlarım koptu ve o4/04/2013 tarihten bu zaman na ameliyat oldum ve tedavim sürüyor şimdi tekrar ameliyat olmam gerekiyor ..raporlarımın hiç birinde gün kayması olmadı diyer bir sorumda ameliyat olduğum süre içerisinde 01/07/2013 tarihine kadar tüm sendikal haklarımı alıyordum ve bu tarihten itibaren hepsi kesildi ve iş başı yapınca toplu ödenecek dendi bu durumda bir sorun varmı teşekkürler

  • Murat bey merhaba,
   işe girişinizi yazmamışsınız fakat birşey hatırlatmak isterim geçirdiğiniz kaza iş dışı bir kaza bundan dolayı kullandığınız raporlar ihbar önelinizin 6 hafta ilavesi kadar süreyi gecerse işveren iş akdinizi fesih edebilir .sendika ile yapılan anlaşmaya bakmak lazım haklarınız ile ilgili bağlı olduğunuz sendikayı arayarak öğrenmenizi öneririm.

 42. Merhaba
  Ben 5 sene 8aydir ayni isyerinde calisiyorum fakat ayakta calistigim icin ayaklarimda duzensiz kemik buyumeleri gerceklesti ve ptesi gunu ameliyat oluyorum.suan yillik izindeyim ptesi son gunum salidan itibaren doktorun verecegi rapor isleyecek ayrica iyilesme surecim 6 ila 8 hafta arasi we bu tek ayagimin operasyonu sirada birde ikinci ayagim olucak benin sorum simdi ben 6 haftalik rapor alirsam kidem tazminatimi isteyip isten cikartilma hakkim oluyormu yada doktordan bu hastaligin calistigim surece gelistigini anlatan bi rapor mi almam gerek ogrenmek istiyorum ayrica ihbar tazminatini da almak iccin ne yapmam gerekli?

  • Merhaba İş kanunumuz sağlık sebebi ile işcinin haklı fesihini şöyle tanımlamış,
   I. Sağlık sebepleri:
   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
   b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
   Fakat sizin durumunuzda doktor raporu ile yaşadığınız sorunun işten kaynaklı olduğunu ispatlamanız halinde işinizin değiştirilmesini talep edebilir uyulmaması halindede bu maddelere istinaden haklı fesih yapabilirsiniz aksi durumda ameliyatınızı gerekce göstererek haklı fesih yapamazsınız

 43. Merhaba Nevzat Bey;

  Ben 8 aydır kurumsal bir şirkette çalışıyorum geçirdiğim reflü ameliyatı sonrası 20gün raporum var ve ondan öncesinde kronik farenjitim yüzünden aralarda aldığım 26 gün raporum var yani şu zamana kadar toplam da 46 gün olmuş.yakın zamanda da burnumdan operasyon geçiricem ve sanıyorum 7-10 gün arası rapor alcam.işveren iş akdi yapabilir mi yani çıkarabilir mi?toplam rapor süresi ne kadardır 1 yıl içersinde olması gereken ve iş akdi olmaması için?ve işten çıkarılırsam bana tazminat öderler mi daha 1 senem dolmadı çünkü.

  • Serdar bey merhaba işvereniniz kullandığınız raporu gerekce göstererek iş akdinizi haklı fesih yapabilir yasal süre ihbar önelinizden en fazla 6 hafta fazlası rapordur bu sizin için 56 gün iken siz 20+46+10=76 gün rapor kullanmış olacaksınız kıdem tazminatı ödemez fakat ihbar tazminatı ödemesi gerekir

 44. sigortalı olarak geçici işyeri yani inşaat işinde (piyasadaki bina inşaatlarında) 08.06.2013 de giriş yapılıp 75 gün çalıştıkdan sonra 25.08.2013 de hastalık dolayısıyla ayagından menisküs ameliyatı olan biri 6 ay rapor aldı. ancak işyeri rapor bitmeden kapandı ve raporlu olunan dönemde 31.08.2013 de işten çıkış verildi. bu durumda,
  1- raporlu olunan dönemde işyeri kapandığından işten çıkış verilmesi doğrumudur veya nasıl olması gerekir.
  2- işten çıkışı verilen hasta işten ayrılmadan önceki dönemde 90 günlük çalışması olmadığından daha sonra sağlıktan faydalanması mümkünmü.
  3- son olarak çıkış verildikten sonra geri kalan rapor parasını alabilecekmi.

  bu konular hakkında bizi aydınlatırsanız seviniriz. teşekkürler iyi çalışmalar

  • Serdar bey merhaba,
   rapor bitriminde işten çıkışın yapılması gerekir fakat bu süreçte işletme kapatılmış ise işten çıkış erken yapılabilir 2. sorunuz ise işletmenişn kapanış tarihine kadarki sürenin rapor bedelini talep edebilirsiniz kalan süreyi talep edemezsiniz

 45. merhaba,
  01.03.2011 tarihinden beridir aynı işyerinde çalışıyorum.Belimle alakalı bir operasyon geçirdim ve 8,8,5 gunluk rapor aldım. İşe başladım 2 hafta oluyor. Ağrım geçmişti fakat işim kaldırıp indirmeli olduğu için ağrım oldu. tekrar dr a gittim 10 günlük bir rapor verdi ve bu sürecin amelıyattan sonraki süreç olduğunu söyledi. işyerim geri döndüğümde benimle görüşmek istedigini söyledi. dr umla konustugumda hiç bir problemim olmadığımı ve işimi devam ettirebileceğimi söyledi. Sadece bir süreç olduğunu baskıların azaldığını söyledi. Şirketimle nasıl bir görüşme yapabilirim? ya da işten çıkarılır mıyım? işten çıkarılırsam da kıdem ve ihbar tazminatımı alabilir miyim?

  • Burak bey merhaba,
   Öncelikle acil şifalar dilerim.
   Patronunuzun çağırmasını hemen kötü yorumlamayın görüşün sizin devamsızlığınız dr raporu ile ve sağlık durumunuz dolayısı ile buna işverenin birşey dememesi lazım bunu gerekce göstererek sizi işten çıkartacaksada aşağıdaki şeyler olmalı
   1-rapor dolayısı ile işten çıkarmak için ihbar önelinizden 6 hafta daha fazla olması lazım ki sizi rapor dolayısı ile çıkartsın
   2-işveren işten çıkartacaksa kıdem,izin vs hakedişlerinizi ödemek zorunda
   3-dr raporu ile işten kaynaklı hastalık oluştuğunu beyan ederek işinizi değiştirmesinide talep hakkınız var

 46. Merhaba Nevzat Bey.

  7 yıldır Ms hastasıyım. GATA raporuyla da sabit. 1’er yıllık sozlesmelerle (ihaleyi alan firma aynı) ibb’nin bir kurumunda 5 yıldan fazladır çalışıyorum. Sağlık nedeniyle ve bu nedene bağlı ftr görüyor olurken yarın 10+10, 20 gündür raporlu olacağım. Acaba hastanede heyetten alacagim 6 aylık bir isgoremez raporu halinde 3 ay sonra sözleşme bitmiş olacağı için maaşım kim tarafından yatacak veya hakli fesih şartları olacak mi ve dava açıp tazminat hakkım saklı mi? Teşekkürler.

  Not: Soz konusu rapora isverenin itirazı sözkonusu olabilir mi? Mevzubahis raporu alacağım hastahane şu anda fizik tedavi gördüğüm M.Park hastanesi ve raportör hanım dedi ki SGK ile anlaşmamız var.

  • Merhaba,
   işgörmez raporu aldığınızda raporlu sürenin maaşını sgk dan alacaksınız işverenlerden değil işveren ihbar önelinizdeki ihbar sürenizden 6 ay fazla tutacak raporlu sürenizi gerekce göstererek iş akdinizi fesih edebilir bu riski dikkate alın haklı fesih halinde sunacağınız raporun devlet hastanesi olması zorunludur özel hastane raporuna işveren itiraz edebilir ve bu yönde bir dava konusu olur isede yasal olarak gecersiz rapor işlemi görür raporunuz

 47. slm ben dogum ıznındeydım dogum ıznım yarın bıtıyor bugun gıttım yerıne baskasını aldık senı almıycaz bıkac gun ıcınde tazmınıtını verecegım dedı ayın 22 sı ve senı ay sonuna kadar 1 hafdaha sıgortalı goostercem dedı..su durumda ben ayın 29 unda rapor alsam ekstradan ayın 2 sınde bıldırsem raporu nasıl bı sonuc olur cunku para alırken ımza atacagım.ve parasından yada ssk sından degıl ızne cıkarken ben calısacagım donuste dıye de konustuk ve 3 yıllık elemanıyım. 23 eylul ve fazla vaktım yok rıca etsem bılgılendırmısınız benı

  • Tuğba hanım emrhaba,
   şehir dışında eğitimde olduğum için zamanlı mailimnize geç cevap yazıyorum özür dilerim umarım sizin için geç değildir
   Raporlu işci işten çıkarılabilir fakat bu çıkış işlemi raporun bittiği gün işleme alınır rapor almanız işverene bir yaptırım getirmez fakat tazminatınızı aldıktan sonra işe iade davası açmanıza engel değil durum

 48. NEVZAT BEY İYİ GÜNLER DİLİYORUM;
  İŞLETMEMİZDE 01/03/2013 TARİHHİNDE İŞE BAŞLAYAN BİR PERSONELİMİZ.
  28/08/2013 TARİHİNDE 7 HAFTA DEVAMINDA 10+10+10 GÜN RAPOR ALDI DÜŞÜK RİSKİ NEDENİ İLE
  ENSON ALDIĞI RAPOR 3 EKİMDE SONA ERİYOR VE 4 EKİM İŞBAŞI YAPMASI GEREKİYOR. ANCAK TAHMİNİMİZE GÖRE BU RAPORLAR DEVAM EDECEK GİBİ. YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TELEFON GÖRÜŞMESİNDE DEVAM EDEMEYECEĞİNİ SÖZLÜ OLARAK İFADE ETTİ.BU DURUMDA İSTİFA DİLEKÇESİ YAZMASI GEREKİR ANCAK SAĞLIK YARDIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN BUNU YAPACAĞINI SANMIYORUM BİZİM İŞLETMEMİZ SEZONLUK BİR İŞLETME OLMASI NEDENİ İLE, YOĞUN DÖNEMLERDE KENDİSİNDEN FAYDALANAMIYORUZ. BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMESİ BULUNMAKTADIR.
  KONU İLE İLGİLİ KENDİSİNE NASIL BİR FESİH YAPABİLİRİZ. BUNU NE ZAMAN TEBLİĞ ETMEMİZ GEREKİR.
  KENDİSİ BU GÜN TESİSE GELECEKTİ. BİLGİLENDİRMENİZİ RİCA EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM

  • Merhaba Ramazan bey,
   raporlu işcinin rapor süresi ihbar önelini 6 hafta geçiyorsa işveren haklı fesih yapabilir belirli süreli iş sözleşmenizdeki şartlar neler bilmiyorum fakat sezonluk çalışma ile ilgili bir maddeniz var ise bunu haklı fesih sebebi kullanarak akdi fesih edebilirsinizİş Kanununun md.11 de yer alan objektif koşullardan sezonda çalışılması sizin açınızdan önemli olmasını gerekce kullanarak fesih yapabilirsiniz

 49. 6 yıldan beri seramik fabrikasında çalışıyorum bel fıtığı hastalıgına yakalandım son ayrı ayrı toblamda 50 gün raporum var ayrıca ağır iş göremez raporuda aldım iş yeri bunu kabul etmedi bu şartlar altında işveren tazminatsız çıkarabilirmi ayrıca çalıştığım iş yerinde sendikada var sendikalı bir çalişanım

  • Merhaba,
   doktor raporu ile agır işte çalıştıralamaz raporu almış iseniz işveren işinizi değiştirmek zorundadır sendika sözleşmenizde muhtemelen bu konuda bir madde vardır bağlı olduğunuz sendika ile temasa geçmenizi şartları öğrenmenizi öneririm

 50. iyi günler 5 yıldır özel bır sektorde calısıyorum. zaman gectıkce iş dahada cok agırlasıyor işin agırlı sebebıyle ocak ayından beri aralıklı rapor alıyorum .son zaman ınsanlar 1 yıl icinde 30 gün rapor alırsan senı ıhbar ve kıdem tazmınatını vermeden işten cıkarabılır denıldı .boyle bır sey varmı bılgılendırırsenız cok teşekkür ederiz.

  • sercan bey merhaba,
   bu konuda şuna dikkat edin ihbar öneliniz süre ye ilave 6 hafta ekleyerek bulacağınız süreden fazla rapor alırsanız bu iş akdinizin fesih sebebi olur

 51. öncekile merhaba hocam ben iki yıldır özel sektörde bir fabrikada çalışıyorum askere gideceğim kıdem tazminatı verecekler ama ihbar tazminatı vermiyorlar Bu konuda bir hakkımız varmı tahminen iki yıla ne kadar tazminat alabilirim askere gideceğim için idareye dilekçe verdik ama ihbar tazminatı veremeyiz dediler asgari ücretle çalışıyorum cevabıniz için şimdiden teşekkürler

  • Özcan bey merhaba,
   öncelikle kazasız belasız hayırlı teskerekler dilerim.
   askerlik dolayısı i,le ayrılanlara kıdem ödenir ihbar tazminatı ödenmez kıdemde ölçü brüt ücretinizdir her yıl için bir bürüt maaşınız alırsınız

 52. Yaşar serttaş

  Merhabalar Nevzat Bey Sizden Ricam Şu
  1-işyerin de 3,5 yıldır Çalışıyorum Bel fıtığı Ameliyatı oldum 45 gün açık istirahat sonrasında 30 gün istirahat istirahat sonu iş başı verildi.Yaptığım İş Ağır ve tehlikeli işler grubuna Girmekte.doktorum Beli zorlayacak Ağır işlerde Çalışamaz Raporu verdi.İşveren beni bu nedenle işten Çıkarırsa İhbar tazminatı vermek zorundamıdır.(ihbar tazminatı ben seni şu süre sonun da İşten Çıkarıyorum derse Yinede Vermek zorundamıdır)
  2-Çalıştığım İşte Sendika İle Toplu Sözleşme Yapılmış Bu sözleşme ile İkramiye,yakacak Yardım v.s. Sosyal haklar maaşımızın İçine Ek olarak Girmektedir. İstirahatli Olduğum süre içerisinde Maaşım Haricin de Kalan Sosyal Haklarımı Alabilirmiyim(Sözleşmede Sgk Tarafından Ödenmeyen Tutar İşverence Karşılanır Yönün de Bir Madde Var)
  İlginize Şimdiden Teşekkür Ederim

  • Yaşar bey merhaba ,
   soreurlarınızın cevabı aşağıdadır
   1-ihbar tazminatı işciye ihbar edildiği halde çalıştırılması gereken süre çalıştırılmadan hemen işine son verilmesi halinde ödenir
   2- Toplu iş sözleşmesinde ek ödemelerin ödenmesi maddesi var ise işveren ödemek zorundadır

 53. nevzat bey merhaba özel bir bankada çalışıyorum.20 haftalık hamileyim.bankadan performans düşüklüğü srbebi ile uyarı aldım.bildiğim kadarıyla 2. uyarıda banka iş haddi fesih yapabiliyor.bu arada hamileliğimde sorunlu geçiyor. eğer doğum iznini başlatabildiğim 32.haftaya kadar istihrahat raporu alırsam.ihbar sürem 8 hafta olduğu için +6 hafta yı doldurmadan istihrahat raporumu sonlandırıp 32 haftada çalışamaz raporumu alıp doğum iznimi başlatırsam işveren beni performansa dayalı işten çıkartabilir mi çıkartırsa kıdem+ihbarımı verirmi? işsizlik primimi alabilirmiyim 10 ay boyunca ?ve raporlu olduğum sürede işten çıkartmaz ise sgk primim yatmaya devam edermi?

  • Esra hanım merhaba,
   raporlu ve çalışamaz raporlu olduğunuz dönemde sizin performansınızı ölçmeden bu gerekce ile iş akdini sonlandırmaları yanlış bir uygulama olur raporlu olduğunuz dönemde gün bildirimi yapılır prim ödenmez bu sizin kaybınız olmaz devlet o dönemi karşılar işten çıkartılmanız işsizlik maaşı hakediş sebepleri dahilinde olur ise o zaman maaş alabilirsiniz işsizlik maaşı ile ilgili sitemde makale var onu okuyabilirsiniz

 54. mehmet karakuş

  mrhb efendim ben iki yıl evvel fizik tedavi merkezınden bele dayalı agır işlerde calışması sakıncalıdır dıye bır yazı aldım iş verenıme verım yerım degışdı fakat iki gundur bazı amırlerım bu konuda zorlıuk cıkartıyorlar fızık tedavi merkezının vermiş oldugu rapor gecerlı degılmıdır belımde 3tane fıtık ve omur da bası var gecerlı ıse nasıl hukuki bır yol izlemelıyım

  • Mehmet bey fizik tedavi merkezi değilk devlet hastanesi raporu gecerlidir işveren fizik tedavi raporunu işleme almışlarsa eksiktir zaten sağlık sorununuz olduğu için hastaneden aynı durumu gösterir rapor alarak işverene verin o zaman doğru davranış sergilemiş olursunuz

 55. sevilay şentürk

  merhaba nevzat bey;

  ben özel bir çağrı merkezinde işe başladım ve yaklaşık 3 buçuk ay oldu ve 2 senelik sözleşmem mevcut.
  daha önce yine başka bir özel çağrı merkezinde 2 buçuk sene çalıştım 1 sene aradan sonra işsiz kalınca mecburen tekrar cağrı merkezinde başladım görüşmelerimde ve satışlarımda zaten bir problem yok herkes benden memnun ama ben bu işin stresine daha fazla dayanamıyorum sürekli hasta ve raporlu oluyorum ve bu durumdan rahatsızlık duyuyorum.
  İstifamı vemem durumunda tazminat ödemek zorunda kalır mıyım ?

 56. merhaba 3.5 yıldan beri bir fabrikanın ihracat bölümünde idari personel olarak çalışmaktayım.kurban bayramı tatili dönüşü cumartesiye denk gelmesinden dolayı çalıştığım birimin amirine haber etmeden diş ağrısı sedebiyle işyerime gitmedim gün içinde telefonla aramışlar acilde olduğumdan dolayı görmemeşim ben aradığımda neden gelmediğimi sordular durumu izah ettim tamam denildi.pazartesi işyerinde çalıştığım amirden salı günü doktora gitmek için izin istediğim halde cumartesi bana haber vermeden gelmedin şimdi de ben sana izin vermiyorum dedi bende siz izin versenizde vermesenizde ben hastayım ve hastaneye gideceğim dedim işi zora soktu ve ben on günlük rapor aldım işyerine verdim .rapor devam ediyor.
  bu sebepler mobbinge girermi?
  tazminatımı alarak çıkmak istesem çıkabilirmiyim?
  bu durumdan dolayı bir avukata gitsem sonuç alabilir miyim?teşekkür ederim

  • Kürşat bey merhaba,
   amirin izin vermemesi kanaatimce mobing olarak algılanamaz aksine siz işverene haber vermeden görev yerinizi terk etmişsiniz bu ihtar konusu olabilir
   moobing iddiası ile dava konusu yapsanız bile bunu ispatlamanız zor olacaktır bir avukata danışırsanız sanırım oda bunu söyleyecektir iş akdinin feshi için yasada belirtilern haklı sebeplerden birinin oluşması gerekir

 57. bir özel şirkette 2.5 senedir çalışıyorum.Ameliyat oldum raporum dolduktan sonra işten çıkmak istersem haklarım nelerdir?

  • Sema hanım merhaba,
   kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde kıdem ihbar haklarınız yoktur yalnız ameliyat konusu işten kaynaklı ise bu durumda haklı fesih sebeplerine uyuyor ise o zaman haklı fesih yapmanız halinde kıdem vs haklarınızı kullanabilirsiniz durumunuzu evraklarınız ile bir iş hukukcusu veya iş hukuku alanında çalışan bir avukatla paylaşarak değerlendirirseniz sizin faydanıza olacaktır

 58. Merhaba Nevzat Bey,

  Avrupa kökenli bir işyerinde 12 sene calışıyorum, türk iş kanuna bağlı sözleşmelerimiz var ve SGK primlerimiz ödeniyor. Uzun zaman bilgisayar ile (35 sene) çalıştığım için bileğimde karpaltünel sendromu, 1 boyun ve 3 tane bel fıtığım oluştu. Doktor ameliyat diyor, ama ben istemiyorum, kendime çok iyi bakıyorum ve dikkat ediyorum. Buna rağmen belki 4-5 senede bir ağrılarım çok oluyor ve bir haftalik rapor almak zorunda kalıyorum ve doktor bana ondan sonra birde fizik tedavi veriyor, dolaysile işime 2 saat geç gidebiliyorum. Tedavimi SGK ödüyor ve hastane bana o tedavi saati için rapor yaziyor. Bu güne kadar işveren ile bir problem olmamış, en son 2009 yılında fizik tedavi gördüm.

  Geçen hafta yine doktora gittim, bilek problem ve boyun fıtığı için kolumda sınır sıkışma neden ile çok ağrı oluyor ve parmaklarımı hissetmiyorum. İş yoğunluğu neden ile hastalık raporu istemedim, idare ederim dedim ve sadece 15 gün 1 saatlık bir fizik tedaviye başladım, hastaneden yine o tedavi raporu aldım cünkü 2 saat geç gideceğim, ama bu sefer işveren bu raporu kabul etmem diyor. Gelmediğim o 2 saatı fazla mesayi yapmam lazım diyor. Fizik tedavini kendi zamanında yap diyor, ama bu mümkün değil cünkü hastanenin fizik tedavi bölümü akşamlar acık değil ki. İşveren hastanenin verdiği tedavi raporu hiçe sayabilir mi?

  Bu kadar hasta olmama rağmen her zaman işe gidiyorum, senede belki 1 veya 2 gün hastayım ve her zaman rapor getiriyorum. Fitikler için 12 senede ancak 3 defa bir kac haftalık raporu almak zorunda kaldım, cünkü yataktan kalkamadım. Ben 56 yaşındayım 2 sene sonra emekli olabiliyorum, ama eğer kendime iyi bakamiyorsan, gerekli tedavilere alamiyorsam ve boyun veya bel fıtığım daha kötüye gidiyorsa 2 sene daha dayanabilirmiyim bilmiyorum. İşveren benim tedavi olma hakkım elimden alabilir mi? Tedavi sürem için beni telafi saatleri için fazla çalıştırabilir mi? Hasta olduğum için şuanda bilgisayar fazla kullanmamam lazım, ama işim bütün gün bilgisayar gerektiriyor. Ben bunda kötü niyet arıyorum, işverene dava açabilirmiyim? Benim iyi niyetim kalmadı artık, çünkü başka konularda da bizi çok zorluk çıkartıyorlar, fazla mesayı üçretler ödemiyorlar, yıllık izin veya resmi tatil haklarımızı gazp ediyorlar. vs.. bu saate kadar göz yumdum, sağlık olsun dedim, nasıl olsa yeni yönetim ile belki değişir dedim. 1 sene önçe şirketin bütün yönetim değişti (yönetiçiler hepsi her zaman yabancı ve 2-3 senede değişiyor) ve eski uygulamalar keyfen değiştiriyorlar, iş kanuna hiç takmıyorlar, biz böyle uygun görüyoruz, istersen kapı orda cıkabilirsin memnun değilsen diyorlar. Yanı bizi zor duruma bırakıp sindirme politikasini uyguliyorlar. Ama yeter artık, özellikle bu fizik tedavi raporu ile ilgili hukuken haklarım nedir bilmek istiyorum.

 59. Merhaba 4.102013 tarihinde ise girdim hastaligimdan dolayi 24.102013te acilden 3gün rapor aldim 30.10.2013kontrolden dolayi 1ay daha ropor verdiler raporumu is verene verdim is veren raporumu sgk bildirmedi tekrar ise alicaz diyerekten 23.10.2013 isten cikarildim herseyide imzalattilar paramida yatirmadilar ne yapmaliyim tesekkur ederim

  • Abdullah bey merhaba,
   işverende işcide deneme süresi olan 2 ayda iş akdini fesih edebilir fakat raporlu olduğunuz süreyi sisteme girmek işverenin görevidir noterden ihtarla bu sorumluluğunu işverene hatırlatın yerine getirmez ise raporlarınızı sgk ya kendiniz götürerek işletin

 60. Merhaba;2 aylık bir çalışmam var.hasteneye gittiğim gün arkadaşlarımın haberi vardı ve işyerinin bilgisi olmuş ve beni aynı gün işimi askıya almışlar bende 20 gün rapor almıştım askı ya alabilirler mi.
  Teşekkürler

  • Merhaba,
   işinizi askıya almaktan kastınız çıkışınızımı yapmışlar eğer öyle ise deneme süresi içinde işveren sebep sunmadan işciyi işten çıkartabilir tabi aynı hak işci içinde gecerli fakat sigorta çıkışınızı yapmamışlar ise raporlu iken çıkış yapamazlar

 61. Merhabalar,

  Is goremezlik raporunu getirmeyen fakat telefondan rapor aldigini belirtip ise gelmeyen personel hakkinda ne yapilabilir? Buyuk bir fabrikada yoneticiyim ve bu sekilde rapor getirmeyen cok sayida calisanim var.

 62. serdar yıldırım

  merhabalar.

  ben işe başlayalı 25 gun oldu ancak rahatsızlandım ve 3 gun rapor almak zorunda kaldım. ancak isverenim beni rapor aldıgım gun benı isten cıkardı. ben herhangı bır hak taleb edebılırmıyım.?

  • Serdar bey merhaba,
   işcide işverende deneme süresinde(2 ay) iş akdini gerekcesiz sonlandırabilir işveren bunu yaparsa ihbar tazminatınızı ödeyerek yapabilir

 63. merhaba nevzat bey ben şuan 26 haftalık gebeyim ve çalışıyorum dogum iznime 6 hafta gibi bi süre var yalnız işyerim beni işten çıkaracak gerekçe hamileligim beni çıkartsalar ne gibi haklarım var ve dogum parası alamazmıyım bu yılki sigortam 238 gün.işyerinde ise 90 gündür çalışyorum çıkarsalar 6 hafta başka bi işte çalışssam dogum parası alırmıyım lütfen hemen cevaplayın

  • Gülay hanım merhaba,
   5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.Demektedir.
   Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.

   Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

   a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

   b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

   c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

   ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

   gerekmektedir.

   Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödendiğinin kontrolleri yapılacaktır.

   • slm nevzat bey ben cevabınızı okudum yalnız benim asıl sormak istedigim işten çıkarılırsam haklarım yokmu beni işten çıkarması kötü niyet e girermi,hiç bi hak iddaa edemezmiyim

 64. mrb nevzat bey oncelıkle boyle bır ımkan verdıgınız ıcın tskrler.10 yıldır ozel sektorde calısmaktayım.belımden rahatsızlandım 2tane fıtık cıktı.fızık tadavı gordum ayrıca bobreklerde 3tasım var cok agrım oluyor ıs yerının ortamı serı bant duzenınde calısmamız var.ıs yerının doktoruyla gorustum bel fıtıgı ve bobrek tasımın oldugunu ve sık sık wc gıtmem gerektıgın ve serı uretımde bunu yapamayacagımı benım yerımı bant dısına vermesını ıstedım.fakat kabul etmedı.devlet hastanesınden rapor alıp heyete gırmemı soyledı.ben egerkı agır ıste calısamaz raporu alırsam bant dısında calıstırılımıyım.bır baska sorum bu raporu aldıgımda benı ısten cıkartırlarmı.

  • VOLKAN BEY MERHABA,
   Sağlık raporu ile işveren görev yerinizi değiştirmek zorunda bunu yapmayıp iş akdinizin feshinide isteyebilir bu durumdada tazminat ve hakedişlerinizi ödemek zorundadır

 65. Merhaba Nevzat bey
  Teyzem 3 yıldır ünlü bir firmada perakende satış temsilcisi olarak çalışıyor. Geçtiğimiz perşembe günü müdürüne hstalığı sebebiyle bir kaç gün rapor alacağını söylemiş ve müdürünün onay vermesi ile cuma cumartesi ve pazar günleri işi gitmemiştir. Pazartesi günü (bugün) işe gittiğinde müdürü kendisine işten çıkartıldığını ve kendisine kağıt gönderildiğini söylemiştir. Burada raporun işverene ulaştırılması mı gerekirdi. Bu durumda teyzem tazminata hak kazanamaz mı? Bu durum işverenin kötü niyeti olarak adlandırılabilir mi? Ne yapmamız gerekir yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba,
   sağlık sebebi ile işe gitmeyen işci raporunu işverene teslim etmelidir. Buna rağmen işten çıkarma yapılmışise işten çıkış sebebine bakmak lazım devamsılık gerekcesi ile işten çıkarılmış ise bu haksız ve yersiz bir işten çıkarma olacaktır bu durumda hukusal haklarını kullanmasını öneririm

 66. Merhaba;

  Personelime çıkışını tebliğ etmek istedim imza atmadı ve iş yerini terk etti ama ertesi gün noter yolu ile çıkışını yaptım personelde aynı gün 10 günlük rapor aldı. Nasıl bir yol izlemem gerekmektedir.

  • Zeki bey merhaba,
   personelinize çıkışını tebliğ ettiğinize şahit var ise durumu bir tutanaklada tespit edin ertesi gün personelin raporunu size tebliğ etmeden noter ihtarınızı çekerek çıkış yapmışsınız bu durumda sizinde o zaman bir gün önceki tutanağınız delili olacaktır fakat işten çıkartmanız haklı sebebe dayanmıyor ise haksız çıkış yaptığınız dolayısı ile işe iade talep edebilir

 67. nevzat bey belimdeki rahatsızlıktan dolayı 4 aydır işe gidemiyorum elimde doktor raporumda var ağır iş yapamaz ve açık alanda çalışama diye. ben düzenli olarak iş yerime raporlarımı veriyorum lakin ben sgk dan 40 gunluk para aldim digerlerini heyete cevirmem gerekiyormus. size sorum ben is yerime raporlarımı duzenli verdigim halde is yerim benden parca parca olan raporlarımı heyete cevirdikten sonra heyet raporlarını görmek istiyor. 10+10 olan raporlarımı heyete sgk dan paramı alabilmek icin yapacagım bunları is yerime vermek zorundamıyım

  • Gülsever hanım merhaba,
   sigortalılara tek hekimce düzenlenen raporların bir takvim yılında 40 günü aşmaması kuralının hesabında dikkate alınması için anılan raporların Kuruma kâğıt ortamında gönderilmesi ve işveren onayı gerekir

 68. gürsoy içöz

  merhaba özel sektörde 8.5 yıldan beri çalışmaktayım.2013 yılının da safra kesesi ameliyatı oldum 30 gün rapor verdi kullandım.daha sonra kasım 2013 yılında minuskus yırtıgı cıktı sol ayagımda 3 gün istirhat verdi aynı ay içinde 8gündaha verdi ve 8inçi gün sonra hastaneye yatırdı ve 7gün sonra ameliyat etti. 30gün istirat verdi tekrar kontrole gittigimde 30gün daha uzattı raporumu .raporlarımı işyerine teslim ettim işyerim beni cıkarsa tazminat ödermi teşekür ederim

  • Gürsoy bey merhaba,
   4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 1. bendinin (b) alt bendinde, “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar” şeklinde kurala yer verildiğini görmekteyiz.ihbar süresini 6 hafta aşan raporların aralıksız olması gerekir.Aralıklı raporlarda 25. madde uygulanmaz bu durumda işten çıkarılırsanız kıdeminiz ödenmeyebilir çünkü raporlarınız aralıksız

 69. merhabalar.kasım2013 tarihinde doktora cıktım. kasım 26 sına kadar rapor rapor bitimindede kontrol verdi kontrole gittigimde beni hastaneye yatırdı. arlık ayının 2sinde ameliyat etti .4de ise beni hastaneden taburbu ettive 2 ocak 2014 tarihine kadar kontrollü rapor verdi. 2ocakta kontrole gittigimde 1şubat 2014 tarihinde işe başlayabilecegimi söyledi ve 1 ay daha raporumu uzattı .pirim ödeme günüm 6060 gün işyerimde 9senedir calışmaktayım.beni işyerim tazminatsız işten cıkara bilirmi.ameliyatımın sebebi işlerimizin agırlgından. ben ameliyat olmadan işyerinden cıksam tazminat olmaya hakkım vardı. teşekkürederim.

  • Merhaba,
   rapordan dolayı işveren ancak ihbar süreniz+6 hafta(8 +6 hafta=98 gün) rapor kullanırsanız çıkarabilir
   işden dolayı rahatsızlandı iseniz bunu dr raporu ile belirleyip işverenden işinizi değiştirmesini isteyebilirsiniz ancak haklı bir sebep yokken işten çıkarsanız tazminat ödemeyebilir

 70. Merhaba ;

  Ben yaklaşık 3 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum.
  Her ay farklı doktorlar ya da aynı doktorlardan olmak üzere 5 veya 6 gun rapor alıyorum.Aldığım bu raporlar tek gunluk bazense ıkı gun olmak üzere.
  Kansızlık hastalığım olduğu için çok sık rahatsızlanabiliyor ya da hasta olduğum zamanlar biraz geç atlatıyorum.
  Buna bağlı olarak çalıştığım firma beni tazminatsız işten çıkarabilir mi?
  Ayrıca yılda en fazla kaç gün rapor alınabilir bunla ilgili bir sınır var mı?

  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba,
   İş Kanunu 25/1b maddesine göre ihbar süresi+6 haftayı aşan durumlarda haklı nedenle fesih söz konusu olabilmektedir. Yargıtay kararların da işçinin rahatsızlığının ve aldığı raporun süresinin bir defada bu süreyi aşması gerekiyor.

 71. Merhabalar,

  iki yılı aşkın bir süredir çalışan işçimiz firmamıza işten kendi rızası ile ayrılmak istediğini 20 gün önce sözlü olarak bildirdi 20 günün dolmasının ardından personelin işten çıkış günü gelince işten çıkış evraklarını imzalamasını istedik. Lakin personel bu evrakları tazminatını talep ederek imzalamadı ve bize 15 günlük çalışamaz raporu getirdi. Personelin bu tutumundan dolayı rapor bitiş süresinden sonra tekrar çalıştırma gibi bir düşüncemiz ve başta biz çıkarmak istemediğimiz için tazminat ödemeye niyetimizyok… işten çıkartılabilmesi için bu durumda izlememiz gereken yolu anlatabilirmisiniz. personel kendi isteği ile çıkmak istemişti sonrasında sahtekarlık yaparak rapor aldı ???

  • Ersan bey merhaba,
   Öncelikle tavsiyem çalışanınızla anlaşarak sorununuzu çözmeniz yolundadır. Fakat bu mümkün değilse yapılması gereken şudur
   Önce durumu bir tutanakla tespit edip olaya personelin sözlü istifasına şahitlerinde imzası ile tespit edin daha sonra bu durumu noterden ihtarname ile personelede … tarihli sözlü istifanız üzere raporunuzun bitimi tarihinde sgk çıkışınız yapılacaktır diye bildirin rapor bitiminde ise sgk çıkışını yapın
   bu durumda personel sizi şikayet edebilir veya dava edebilir ikisindede şahit ve ispatlarınıza inceleme ve bilirkişi raporuna göre bir sonuç çıkacaktır karşınıza

 72. Merhabalar Nevzat bey;

  23.11.2006 tarihinde tekstil, mağazacılık sektörün de özel bir şirkette işe başladım. 01.05.2013 tarihin de banka borcumuzu ödeyebilmek için firmam dan kıdem tazminatı talep ettim. 1 hafta sonra talebimden vazgeçmiş olup yöneticime yazılı olarak beyan ettim. Fakat yöneticim sözlü olarak sen bu parayı al ne olur ne olmaz şeklinde beyan da bulunup, çıkış giriş işlemleri yapılarak tarafıma ödeme yapıldı. Tabi ibraname ve diğer evraklar parayı alabilmem için imzalatıldı. Halen aynı firmada görevime devam etmekteyim. 15 yıl 3600 iş günü kıdem tazminatı hak etmeme 900 günüm kaldı. Bu süre dolmadan haklı sebeplerden dolayı tazminat ödemelerim yapılıp işten ayrılmak istersem ilk işe girdiğim tarih geçerli sayılarak hesaplama tekrar yapılırmı. Bilgi ve ilgilerinizi talep ederim.

  Saygılarımla.

  • İsmail bey merhaba,
   Tazminatınızı alarak çıkışınız yapılmış sonra girişinizin yapıldığı tarih işe girş ve kıdeminizin başlangıç tarihidir kıdeminiz bu tarihe göre hesaplanır.

 73. Mrb nevzat bey ben 30.30 rapor aldım bilekten ameliyat oldum is veren beni işten çıkara bilirmi bu arada 4 senelik çalısanım

  • İsa bey merhaba,
   raporlu süreniz ihbar önelinizi 6 hafta gecerse yani sizin için
   İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,(8+6 hafta) olmadan işveren işten çıkartamaz

 74. merhaba nevzat bey,
  Özel bir bankada 1 yıl süredir çalısıyorum. Trafık kazası nedenıyle amleıyat oldum bu nedenle 5 ay aralıksız heyet raporu aldım.sımdıye kadar ısveren tarafından olumsuz fıılback almadım .ısveren ısten cıkarabılır mı ve cıkarırsa hukukı haklarım nelerdır??
  yardımlarınız ıcın tesekkur ederım allah razı olsun…

  • Murat bey merhaba,
   kullandığınız rapor ihbar öneliniz +6 hafta fazla olur ise işveren işten ihbar tazminatınızı ödeyerek çıkartabilir

 75. Merhaba Nevzat Bey;

  2014 ocak ayında 10 gün hamilelik nedeni ile geçici iş görememezlik raporumu iş yerine verdim.Fakat Şubat ayı başında iş yerim bana tüm haklarımı vererek işden ayırmak istediğini bildirdi.Bende kabul ettim .Şbat ayından itibaren işe gitmiyorum.İşyeri sahibinin şehir dışında olması sebebi gösterilerek hala resmi evrak yani resmi çıkış işlemi yapılmadı.Korkum işsizlik maaşı için başvuracağım süre açısından iş yeri beni oyalayarak işsizlik maaşımı alamamaktam korkuyorum ayrıca iş görememezlik yüzünden son 120 günüm eksik kalıyor mu ?Primlerimde 10 gün harici hiç boşum yok 2011-2012-2013 tamamen yatmış durumda .Bilgi verirseniz sevinirim .Teşekkürler

  • Burcu hanım merhaba,
   işyerinize noterden ihtarname cekerek işten çıkarıldığınızı fakat çıkışınızın hala yapğılmadığını çıkışınızın işveren tarafından yapılmasını talep edin

 76. merhabalar nevzat bey benim sorunum sorum suu… bir işci calıstıgı iş yerinde biri ile kavga etmişse ve bunun sonunda magdur olan kişi bıcaklanmıs ve 30 gün rapor verilmişse ve sonrasında +10 gün daha rapor alınmış olup ve ilk rapora daha 23 gün kala işten cıkıs verilirmi yani raporlu iken cıkış verilşrmi

  • Mehmet bey merhaba,
   raporlu işci raporlu iken işten çıkartılmaz fakat raporun bittiği gün işten çıkartılabilir

   • cıkış verdiler ama nasıl oldu ben anlamadım peki efendim bir sorum daha olacak kusura bakmassanız ben mahkeme yoluna baş vursam ne olur bişey anlaya bilişrmiyimm

   • Beyefendi Merhaba ben soğuk zincir isinde çalışıyorum ve sıcak soğuk durumundan dolayi üsttüm dr bana ilaç ve rapor verdi ve kesinlikle araç kullanma dedi ama Müdürümüz ısrarla beni çalıştırdı ve araçla kaza yaptim bu durumda ne yapmaliyim

    • Merhaba Cenk bey,
     4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak düzenlenen istirahat raporlarında, istirahatin bitiminde sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususunun belirtilmesi gerekir. Eğer istirahatin bitiminde sigortalının işe başlaması uygun görülmüş ise istirahat bitiminde sigortalının işe başlaması, kontrol muayenesi öngörülmüş ise sigortalının kontrol muayenesine gitmesi, kontrol muayenesinden sonra doktor işe başlamasını uygun görürse çalışanın işe başlaması, istirahat süresini uzatırsa bu süresinin bitiminde de aynı şekilde raporda yazılan hususlara göre işe başlaması veya kontrol muayenesine gidip sonucuna göre hareket etmesi gerekir.Tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın, başka işte çalışan sigortalının aynı hastalığı ve illiyet bağı kurulan hastalıkları sebebiyle doğacak masraflardan kendisi ve bu durumu bilerek çalıştıran işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı müştereken ve müteselsilen (birlikte) sorumludur.İradeniz dışında işverence raporlu gününüzde çalıştırıldıysanız oluşabilecek müteselsil sorumluluktan kurtulmak için durumu tutanak altına almanızı öneririm

 77. Merhaba Nevzat Bey,
  Bir işyerinde 6 ay çalıştıktan sonra 3 yıl 1 ay (toplam 37 ay) aralıksız rapor kullandım. Raporlarımın hepsi; sonunda kontrolü uygundur ibaresi mevcut 3’er aylık heyet raporudur ve halen devam etmektedir. Kanser tedavileri görmekteyim.
  İşeveren tazminatımı verip çıkışımı yapmak istiyor. Ben ise tedavilerim devam ettiği ve hastalığım nedeniyle yeni bir iş bulma ihtimalim olmadığı için sigortamın devam edememesinden yana sıkıntılıyım. Yasal haklarımın tam olarak ne olduğu, tazminatımın nasıl hesaplanacağı ve çıkışım verildikten sonra işsizlik maaşı hakkımın olup olmadığını ve ne kadar süreceği, sigortamın nekadar devam edeceği ve sigortamı devam ettirebilmek için neler yapmam gerektiği konularında bilgi vermenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar.

  • murad bey merhaba,
   hastalığınızdan dolayı kısmi malüllüğe müracat edebilirsiniz 18 ay sonunda hastalığınız devam ederse kesin malüllüğe döner durum
   işvereniniz açısından ise sanırım iyiniyetle davranmışlar şu ana kadar çünkü işci ihbar önelinden 6 hafta fazla rapor kullanırsa işveren iş akdini fesih hakkına sahiptir önerim öncelikle işverenle konuşup çıkışınızın yapılmamasını rica edin bu mümkün değilse en azından işlverence işten çıkartma göstersinler.
   SSK’lı veya Bağ-Kur’lu, işten çıktığı veya işyerini kapattığı tarihten itibaren onuncu günün sonunda sigortalılık niteliğini yitirirler ve bu 10 gün boyunca SGK üzerinden sağlık yardımlarını almaya devam ederler. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün sigortaları varsa, 10 günün üzerine bir 90 gün daha eklenerek toplam 100 gün, hak sahipleri ile birlikte tedavi olabilirler. Bu kimseler tedaviye başladıktan sonra GSS’lilikleri yitirilse bile, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürer.

 78. selam nevzat bey nasılsınız ben bir fabrikada çalışmaktaydım
  beni işten çıkardılar kıdem tazmitanım ihbar tazminatım ödenmeden sekiz yıldır çalışıyordum sebepte performans düşüklügü sık rapor almakmış benim psikolojimi bozdular ben bir kaç arkadaşıma şahıtlik yapmıştım ve çalışma bakanlıgına sikayette bulundum iş müfettişleri geldi ve inceleme sonucunda pskolojık baskı yapıldıgına karar verilldi iş yerinde sonrada beni işten çıkardılar engelli kadrosunda çalışmak taydım cevap verirseniz sevinirim aralıklı aldıgım hastalıklarda dolayı öne sürüyorlar

  • Tolga bey öncelikle noterden durumu anlatır ve hakedişlerinizin banka hesabına ödenmesini isteyen bir ihtar gönderin onun neticesinde duruma göre tavır alın

   • teşekkür ederim nevzat bey yanlız bir konuyu anlamadım pskolojık baskı oldugu çalışma iş müfettişleri tarafından belli bu bir mobın uygulaması degilmi cizce mahkemeye gidersem kazanırmıyım bende daha çok iş göremezlik alanlar var ama hala orda çalışıyorlar cevap yazarsanız çok sevinirim bir hukukçu olarak

 79. merhabalar nevzat bey ,

  22.11.2010 yılında başlamış olduğum işimden 11 şubat 2014 yılında istifa etmiş olmaktayım. İşverene gerekli ihbar süresinin başlatılmasını talep ettim.İçeride olan 15 günlük izniminde ihbar süremden düşülmesini talep ettim. Ayrıca benim hesaplamalarıma göre toplamda 14 gün iş bulma hakkım olmasına rağmen işverenim bunun 10 gün olduğunu bana beyan ederek 31 günlük ihbar sürem olduğunu belirtti. Sizce iş bulma hakkım ile ilgili olarak verilen süre hesaplamaları doğru mudur ? eğer doğru değilse bu durumda ben nasıl bir hak sahibi olabilirim ?

  • merhaba,
   iş kanunun 27. maddesinde, işverence belirli kurallar dahilinde işçiye yeni bir iş araması için verilmesi gereken izin düzenlenmiştir.
   Yeni İş Arama İzni: işveren tarafından, belirsiz süreli iş sözleşmesi işverenin ya da işçinin iradesi ile sona erecek ve yakın bir zamanda işsiz kalarak ücret gelirinden yoksun kalacak olan işçiye, en az ihbar önel süreleri boyunca ve günde iki saatten az olmamak üzere, çalışılan günler için, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan yeni bir iş bulması için verilir

 80. Merhaba Nevzat Bey;
  5 yıldır İnsan Kaynakları Şefi olarak çalıştığım işyerimden tazminatsız 4857-25 md.den atıldım.Gerekçe şu;
  Maaşları ben yapıyorum benden başka yapan biri yok.Fakat görev tanımımda görevde olmadığım zaman yerime yapacak olan kişi yazıyor fakat işi bilmiyor.
  Genel kordinatörün yaptığı maaş zammına itiraz ederek bir maıl yazdım.Belli bir saygı çerçevesinde,kötü birşey yazmadan,diğer bölümde çalışan birine bende fazla zam yapılmış,bu kişi son zamanlarda işe hep geç gelen ,sürekli rapor alan ,diğer bölümler ilede sorun yaşayan biri.bu kişi benden neden fazla zam aldı ben böyle olmadığım halde,sebebini öğrenebilirmiyim,yoksa beni çıkarın ben motive olamıyorum dedim.
  Ogün kötü olmaya başladım stresten ve sinirden tansiyonum düştü.Liste ogün öğlen geldi ve ben o gün maaşları tamamlayamadım.Ertesi gün sağlık durumum düzelmediği için doktora gittim ve bana 10 gün rapor iverdi(depresif bozukluk diye),ayrıca antidepresan ilacada başladım.Rapor aldığım o gün akşamı müdürü arayıp ogü cumaydı,pazartesiye kadar kendimi toparlayacağımı ve gelip maaşları yaptıktan sonra tekrar döneceğimi söyledim.Fakat müdürüm gelmemi istemedi.Yan firmanın personeli yapmış maaşları.
  10 gün sonunda işe döndüğümde işime son verdiler.
  Gerekçeyide maıl atarak maaşa itiraz etmem ve hasta olmadığım halde rapor almam,maaşların geç ödenmesine sebep olmam belrtildi.Sadece teslim aldım diye imzaladım başkada bişey imzalamadım.
  Tazminatsız,ve 25- md olduğu için işsizlik alamıyorum.Şuan psikolojim hala iyi değil ve hala tedavi görüyorum.

  Dava açtım kıdem ve ihbar tazminatımı alabilmem ve işsizlik alabilmem için,işe dönmek istemiyorum.

  Sizce bu durumda davayı kazanabilirmiyim.İlginiz için teşekkürler

  • Nisa hanım merhaba,
   anlattıklarınızdan anladığım kadarı ile işveren vekili haklı fesihe gerekce oluşturarak çıkışınızı yapmış aksini ispatlamak size kalmış telefon görüşmelerinizin dökümünü avukatınıza dabışarak dav dosyasına koydurmanızı öneririm bu sizin için avantaj olabilir

 81. Merhaba nevzat bey burası yerimi bilmiyorum fakat bir fabrikada 1 buçuk senedir çalışıyorum. usta başımın davranışları hiç hoşuma gitmiyor sürekli kavga ediyruz. kısacası ben işten çıkmak istiyorum fakat kendim işten çıktıgım için tazminat kıdem ihbar vs alamıyorum. 7+10+10 rapor aldım ameliyat oldugum için hala raporluyum fakat işten çıkarılmadım. size sorum işten tüm haklarımı alarak çıkarmaları için ne yapabilirim. bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar.

  • Mert bey merhaba,
   haklarınızı alabilmeniz için haklı sebep olmadan işverenin sizin işten çıkarması gerekiyor bu olmadan sadece iş kanununda belirtilen işcinin haklı feshi durumu söz konusu olursa hakedişlerinizi alabilirsiniz işcinin haklı fesih hakkı ile alkalı sitemde makaleler var onları okuyabilirsiniz

 82. Merhaba Nevzat bey..ben bir şirkette çalışıyorum baraj inşaatı. .işe başlayalı 3 ay oldu. .Ameliyat olmam gerek ameliyatta basit bir nasır ameliyatı doktor ameliyat sonrası yaraların iyileşmesi 1 ayı bulur dedi. .ben 1 a y raporlu olursam şirket bana çıkış verirmi??

  • Merhaba,
   deneme süresi geçtiği için işveren ihbar öneliniz yani 14 gün +6 hafta raporlu olmanız durumunda işinize son verebilir bunun dışında işverenin iş kadinizi başka bir gerekce ile sonlandırması mümkün olabilir ama rapordan dolayı cıkışınızı veremez

 83. Merhaba,

  Ben özel bir şirkette insan kaynakları olarak çalışmaktayım. Bir personelim iş yeri dışında trafik kazası geçirmiş ve bunun neticesinde bir yılı aşkın süredir raporu devam etmektedir. İşin sona ermesi nedeniyle personelin çıkışı verilecetir. Personelin Raporlu olduğu tarihten itibaren kıdem süresi devam eder mi? hangi haklarını ödememiz gerekir?

  • İşçinin hastalık ve kaza gibi nedenlerle işine devam edememesi hallerinde bunun makul bir kısmının kıdem tazminatı hesabında nazara alınması gerekir. İşverenin iş sözleşmesini feshetmemiş olması, raporlu geçen sürenin tamamının kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesini gerektirmez.” ((14) Yrg. 9 HD.nin, 10.12.1987 tarih ve E.1987/10501, K.1987/10881 sayılı Kararı.

 84. merhaba,
  özel bır kurumda çağrı merkezinde 3 yıldır müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum,sağlık sorunlarım (vertigo teşhisi) nedenıyle okmeydanı ssk hastanesinden, önce 1 iş gunu bır sonrakı hafta 3 iş gunu sonraki haftada 10 iş gunu rapor verildi, fakat kontrole gideceğim kontrolde tekrar 10 iş gunu rapor verilebilir cunku tedavim devam ediyor, raporlarımı aldıgım gün aılem tarafından 1 kopyasını şefime teslim ettim, sorum şu : üstüste rapor aldıgım için beni işten çıkartabilir mi ? şayet çıkartırsa (kullanmadıgım yıllık ızınlerım bulunmaktadır) kıdem ve ıhbar tazmınatlı mı yoksa sadece kıdem tazmınatlı mı cıkartır, veyahut tazmınatsız çıkartma hakkı varmı ( tazmınatsız çıkartırsa dava açarsam kazanma payın nedır ? )
  yardımlarınız ıcın sımdıden tesekkurlerımı sunarım,
  saygılarımla ,

  • Esra hanım merhaba,
   işveren sürekli rapor kullanan çalışanı şu şartla işten çıkartabilir kullanılan rapor ihbar öneli +6 haftayı gecerse buda bir seferde olmalı parca parca olması bu anlama gelmez bunun dışında ancak kendi isteği ile işten çıkartabilir ki bu durumdadad işcinin kıdem ve ihbar tazminatını ödemesi gerekir

 85. Merhaba;bir fabrikada taşeron firma yetkilisi olarak çalışıyorum. işyerimiz 7×24 saat üzerinden ve personelim 3 vardiya sistemine göre çalışmaktadır.sorum şudur.personelimden bazıları resmi tatillerde (ör.19 mayıs)işe gelmek istemiyorlar bu durum karşısında nasıl bir kesinti yapmam gerekir yada kesinti yapabilirmiyim günlük çalışmasını yapmış olsa günlük + tatil mesaisi ücreti alacaktı ama işe gelmediği için tatil mesaisi zaten almayacak normal günlük ücret kesintisi yada yıllık izinden gün kesintisi yapılabilirmi, cevaplarsanız sevinirim yanlış bir uygulama yapmak istemiyorum teşekkür ederim.

  • Erol bey merhaba,
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilecektir. İş sözleşmesinde veya Toplu İş Sözleşmesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılma zorunluluğu olmayan işçiler zorla çalıştırılamayacaktır.

   Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
   4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. Ancak Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) ile bu tutarın daha yüksek rakamlarla belirlenmiş olması halinde TİS ile belirlenen tutar uygulanacaktır.

 86. Slm nevzat bey öncelikle tüm sorulara içtenlikle cevap verip herkezi bilğilendirdiğiniz için çok tşk ederim.Benim bir sorum olacak ben şuan bir özel şirketde çalışıyorum iş yerimizdeki mevcut sendika tamamen patron yanlısı bir sendika olup her zaman onların lehine kararlar vermektedir ,bizde 10 kişi kadar arkadaş bundan ötürü mevcut sendikadan istifa edip başka sendikaya üye olduk bundan dolayı işveren bize baskı kuruyor örneğin;ben 2 hafta önce rahatsızlandım 3 ğün rapor aldım diye tutanağım tuttuldu ve beni 11 saatden fazla calışmaya zorladılar bende mesaiye kalmadığımdan dolayı yine tutanagımı tuttular; size sorum bu tutulan tutanakların bir resmi boyutu varmıdır yani rapordan ve fazla mesaiden dolayı işyeri tutanak tatabilirmi eğer tutamazsa biz bu haksız durumu nereye şikayet edebiliriz tşk ederim…..

  • yakup bey iş kanununda tutanak tanımlaması yoktur fakat uygulamada yapılır tutanaktan ziyade tutanak konusunun iş kanununda yasak iş olması işciyi baglar işverene haklı fesih imkanı verir

 87. Merhaba. Eşimim ağır işlerde çalıştırılamaz raporu var. İşi rahatsızlığına göre ağır,onu birşekilde idare ediyor ama mesai kalınca iş saati uzayınca çok zorlanıyor. Mesai kalamadığı nı söyleyincede işinde bi rütbe aşağı düşürdüler ve maaşını düşüreceklerini söylüyorlar.(rütbesi düşürülmesine rağmen aynı işi yapıyor,yaptığı işte bir değişiklik yok) Bu durumda maaşını düşürebilirlermi? maaşı düşerse, eşim sağlıkbakanlığına şikayette bulunarak tazminatınıda alarak işten ayrılabilir mi ? hakları konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

  • filiz hanım merhaba,
   sağlık sebebi ile raporu olan çalışan ağır işlerde çalıştırılamaz çalışmak istemediği için çalışma koşullarında değişiklik iş kanunun 22. maddesine istinaden işciye fesih hakkı verir eşinizin maaşında düşüş olur ise bir iş hukuku avukatı ile görüşerek dava konusu yapabilir

 88. Merhabalar Nevzat Bey. İş Kanununda belirtilen 8 (sekiz) haftalık rapor süresi tek seferde alınabilecek rapor süresidir ? yoksa 6 ayda alınabilecek rapor süresi midir? işçi ilk 6 ayda 8 haftalık rapor süresini doldurursa iş akdinin feshi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir mi ?

 89. merhaba nevzat bey
  ben yurt dışında bir şirkette çalışıyorum bel fıtığı oldum işimiz ağır. iki diskte yırtılma var buradaki doktor ameliyat dedi ameliyat olsam bana burada bakacak kimse yok. Türkiyede ameliyat olmak istediğimi personel müdürüne izah ettim bana Türkiyede faydalanacağım bir sigorta olup olmadığını sordu. eşim sigortalı ondan faydalanacam dedim. tamam dediler. ameliyat sonrası rapor alıp bize gönder dediler. 18 aydır çalışmaktayım kaç gün rapor alabilirim ayrıca rapor sürecinde maaşım yatarmı ameliyat masraflarını şirket karşılamalımı teşekkür ederim.

  • Abdullah bey merhaba,
   yurtdışındaki firma Türk firmasımı yazmamışsınız sorunun cevabı için bu önemli ama size cevap verebilmek adına kısaca yazayım
   1-yurtdışındaki firma türk firması ise bizim sgk kuralları değilse baglı olduğu ülkenin sgk kuralları gecerli olacaktır
   2-Türk firması ise ameliyat sonrası alacağınız tam teşekküllü hastane raporu gecerli olacaktır raporda ölçü ihbar önelinizin 6 hafta fazlasına kadarki süreyi kapsar raporlu olunan dönemlerde Türk mevzuatına göre işgörmezlik ödeneği alınır bunu sgk öder fakat yabancı firma ise o ülke kurallarına bakmak lazım

 90. merhaba abicim bir sorum olacaktı.
  benim kız kardeşim geçirdiği kaza sonucu diz altı felçlik oluştu ve bu 11 aydır rapor alıyoruz.çalıştığı kurum ise devletten özelleşme dir.ve 90 gün hizmet primini doldurmadan bu kaza oluştu.zaten sosyal güvenlik kurumundan bir ücret falan alamıyoruz 90 günü doldurmadığı için.ama benim merak ettiğim şey bu kız kardeşim daha ne kadar rapor alabilir.Ve işveren bunu hangi sebep olursa işine son verebilir,yada işine son verdikten sonra kıdem yada ihbar tazminatı alabilirmiyiz..ve extra bir kurumdan ücret alma ihtimalimiz olurmu.

  • Sedat bey ihbar öneline ilaveten 6 hafta daha rapor alması mümkün bu durumda işveren raporu gerekce göstererek haklı fesih hakkına sahip olur siz 11 aydır rapor alıyormuşsunuz bu durumda isterse işveren haklı fesihle işten çıkartabilir

 91. Merhaba,
  elmanım rapor alıp tatile çıkmış.faceyede resimlerini koymuş bişey yapa bilirmiyim.

  • Yasa veya Yönetmelikte bu konuda bağlayıcı bir madde yoktur.fakat raporun hasta olunmadığı halde alındığının tespit veya ispatı halinde bu 25. maddedeki haklı fesih unsuruna girebilir ve hasta olmadığı halde hastaymış gibi rapor alarak işvereni aldatan çalışan ın hizmet akdi fesih edilebilir

 92. Nevzat Bey merhabalar

  2002 yılı şubat ayından itibaren kesintisiz ssklı olarak özel sektörde çalışmaktayım
  Bugün itibariyle 3850 gün ödenmiş primim var,halen devam etmekte olduğum işyerimde tam 10 yılım doldu ancak buradan ayrılmak istiyorum,kendi isteğimle ayrıldığım takdirde kıdem tazminatımı alamıyorum sanırım?

  İkametimin olduğu şehirde devlet hastanesinden özel sorunlarım nedeniyle yüksek miktarda da antidepresan ilaçları kullanarak hayatıma devam ettiğimden psikiyatri bölümünden İŞ GÖREMEZLİK RAPORU alsam,bu raporu işyerime sunarak ayrılsam,ihbar+kıdem tazminatımı alabilir miyim?

  Böyle bir rapordan sonra ne kadar süre ssklı olraka çalışmamak gerekiyor,mevzuatta belirtilen bir süre var mıdır?
  Hizmet yılımı doldurarak evde yaşımı beklemek suretiyle emekli olmak istesem ne zaman olabilirim,kaç yıl veya kaç gün ödenmiş primim olması gerekiyor?

  Yardımlarınız ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler

  • Bahar hanım merhaba,
   kıdem tazminatı almanızın yolu işverenin işten çıkarması veya sizin haklı fesih yapmanız ayrıca 15 yıl 3600 gün uygulaması ile sgk dan alınan yazı ile kıdem alınabilir sağlık sebebi ile işcinin haklı fesih hakkı vardır fakat bu işten kaynaklanmalı ve ispat edilmeli işin sağlığınızı bozduğunu ispatlar ve sağlık raporu alırsanız bu size haklı fesih hakkı verir fakat işten kaynaklanmayan sebepler yüzünden alacağınızı sağlık raporu haklı fesih için kullanılamaz
   sizin bir çocuğunuz varmış ondan dolayı 2 yıl borçlanabilme şansınız var fakat bu hizmet başlangıcına etki yapmayacak sadece gün sayınızı artıracaktır

 93. Nevzat Bey

  Az önceki mesajımda 1 kızım olduğunu belirtmeyi unutmuşum

  2002 YILINDA İLK SİGORTA GİRİŞİM OLDUĞUNDAN ve doğumdan dolayı da 2 sene borçlanmaya saydırarak 5400 günle mi yoksa 5700 günle hizmet yılımı doldurmuş olarak yaşı beklemek suretiyle emekli olabilir miyim?

  5400 günden doğum için 350×2=700 gün de düşülerek 4650 ödenmiş prim günüyle bayanların emeklilik hakkı var mıdır?

  teşekkürler

 94. Merhaba ben 2 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum ve boynun 3tane fıtık çıkti kulak zarların da çökme çıktı ancak 3 ay kadar falan önce iş yerinde yapılan sağlık taramasında işitme testinin iyi olduğu şirket doktoru tarafından belirtildi ancak kulakların ara sıra ağrı yapıyor boynundaki fıtıklar ağrı yapıyor ben bir heyet raporu aldığım da iş yeri problem çıkara bilir mi tazminat hakkım var mı ? Teşekkürler…

  • Nihal hanım merhaba,
   sağlık sorunlarınız işten kaynaklı ise bunu heyet raporu ile ispatlşamanız kaydı ile iş kanununun 24. maddesindeki işcinin haklı fesih hakkını kullanabilirsiniz bu maddede
   I. Sağlık sebepleri:

   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

   b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.diyerek işciye haklı fesih hakkı tanımlanmıştır

 95. merhaba öncelikle herkesin sorduğu sorulara bıkmadan üşenmeden cevap verdiğiniz için teşekkürler.Benim bir sıkıntım var özel sektörde mağzada çalışıyorum ve iş yerimle bazı sorunlar yaşıyorum yıldırma politikası uygulayıp istafaya zorluyorlar 3 yılımı doldurdum tazminatımıda yakmak istemiyorum benden durduk yere satışımın düşük olmasından yazılı savunma isteyip tutanak tutabilirler mi veya kafalarına göre savunma alıp iş akdi fesh yapabilirler mi şimdiden teşekkürler cevabınız için

  • Ali bey merhaba,
   güzel sözleriniz için teşekkürler faydalı oluyorsam bizim için dua ederseniz karşılığını almış olurum sorunuza gelecek olursamişveren veya vekilininin bahsettiğiniz davranışı mobing e girer tazminat ödememek için yıldırma politikası bu amaçla tutanak tutulması onlara herzaman haklı fesih hakkı vermez tutanak işcinin görevini yapmaması ise o zaman haklı fesih olur ki bu durumdada işcinin başka hakları vardır

 96. Nevzat bey iyi gunler ben 18 aydir bir firmada calisiyorum satis elemani olaraksirasiyla yaziyorum
  1)gunde 12 saat calisiyorum mesailer verilmiyor
  2) bayram vs ozel gunlerdede calisiyorum mesai verilmiyor
  3) maaslar 1 ay gec veriliyor
  4) sozlesmemde satis danismani yazdigi halde temizlik iside yapiyorum
  5) sigortada girdi cikti yapildi
  6) yillik izin ve haftalik izinleride duzenli kullanamiyorum
  8)yemek yol vs verilmiyor asgari ucrete calisiyorum sadece
  Efendim simdi ben hakli yere sozlesmeyi fesh etmek istiyorum bunu noterdenmi yapayim tazminat ne kadar alirim yani kidem ihbar mesai gibi ve issizlik maasi alabilirmiyim simdiden cok sagolun allah razi olsun ilginiz icin

  • Orhan bey bu saydıklarınızın neredeyse hepsi haklı fesih sebebi fakat bunları ispatlamak yükümlülüğü var eger ispatlayabiliyorsanız noterden sözleşmenizi haklı fesih edebilirsiniz

 97. merhaba. biz iki arkadaş 8 yılı aşkın süredir yetkili bir otomobil firmasının yedek parça bölümünde çalışmaktayız. dışarıdan parça aldığımız zaman genel müdürümüzden onaylamamız gerekiyor. fakat 2-3 tanesini onaylamadan aldık. bu sebeple bize tutanak tutup savunmamızı istedi. yalnız bizim bu davranışımızın iş yerindeki işleyişe hiç zararı olmadı aksine faydası bile oldu çünkü bazen onay almak işleri yavaşlatıyor biz şu ana kadar hiç tutanak yemedik.
  bu tutanağı yazalım mı? veya yazmaz isek ne gibi bir yaptırımı olur? kaç gün içerisinde yazmalıyız? yazar isek nasıl yazalım ana hatları ile yazarsanız çok memnun oluruz.

  teşekkürler iyi çalışmalar

  • merhaba,
   satın alma onayı yazılı olarak size beyan edildiği halde buna uymadı iseniz tutanakla tespiti işverene fesih yetkisi verebilir bunu kullanmak isterse tabi size önerim yazılı olarak belirlenen işletme prosödürlerine uyun

 98. tekrar merhaba nevzat bey,
  genel müdürümüz bize, onay almamızı sözlü olarak söylemişti. sadece onayı yazılı olarak alıyoruz.
  bu durumda ne yapmalıyız. ve kaç gün içerisinde bu savunma tutanağını yazmalıyız.

  teşekkürler iyi çalışmalar

 99. merhaba nevzat bey,
  şirket, beni başka bir ilde açtığı aynı iş bölümüne gönderebilir mi? gitmeme hakkım var mı?
  ilginiz için teşekkürler

 100. MERHABA NEVZAT BEY;
  ÖNCELİKLE BİZLERİ AYDINLATTIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.
  CEVAPLAMANIZI RİCA ETTİĞİM SORUM ŞUDUR.KAÇ YILLIK OLURSA OLSUN YILLIK İZNİNİ BİTİRMİŞ ÇALIŞANLARIN MAZERET İZNİ VARMIDIR ŞÖYLEKİ 5-6 YIL ÖNCESİNE KADAR BAZI İŞYERLERİ 12 AY HESABINDAN 31 OLAN 7 AY VE 28-30 OLAN 5 AY VAR, 30 GÜN ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRME YAPILDIĞI İÇİN ŞUBAT AYI TAMAMLANINCA KALAN 5 GÜNÜ MAZERET OLARAK VERİYORDU FAKAT 4857 SAYILI YASADA BUNUNLA İLGİLİ BİR HÜKÜM YOK BENDE İZNİ OLMAYAN ÇALIŞANIM İÇİN “ÜCRETSİZ İZİN VE İŞE GELMEME TUTANAĞI” HAZIRLIYORUM UYGUNMUDUR.CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.

 101. Merhaba.
  ben özel bir hastanede hemsireyim. Devlet hastanesinden aldığım rapor kabul edilmiyor. Bu mümkün mü?

  • kübra hanım merhaba,
   hastaneniz kendi raporunu istiyor sanırım ama devlet hastanesinin raporu gecerlidir kabul etmemeleri kendi iç uygulamaları doğru değil

 102. Merhabalar nevzat bey oncelik ile size tessekkurlerimi dile getirmek isterim yardimlarinizdan ötürü

  Eşim kurumsal bir firma çalişiyor idi ve henüz yeni başlamişti (6) tam doldurmus idi

  Devlet hastanesinden kollundaki gecici bir rahatsizlik nediyle almis oldugu (4)gunluk is goremez raporu var idi ve ertesi gun esim isten cikaril bu durumda bizim ne yapmamiz gerekli yardimci olursaniz minnettar kalirim size saygilarimla yusuf bozkurt

  • Yusuf bey merhaba,
   deneme süresi iş kanununa göre 2 aydır bu süre içinde işcide işverende gerekce sunmadan hizmet akdini sonlandırabilir

 103. merhaba nevzat bey ben ücretli öğretmen olarak çalışıyorum.1 aralık 2014 te hastalık raporu aldım 15 ocak 2015 e kadar riskli gebelik yüzünden 16 ocaktan itibarende doğum öncesi raporum başladı,ancak bu arada 22 aralık 2014 te işten çıkışım yapılmış ve bana haber verilmeden şimdi doğum parası alamayacağımı söylüyorlor çok mağdur oldum.raporluyken işten çıkarılabilirmiyim böyle bir durumda ne yapmam lazım yardımcı olurmusunuz lütfen

  • Merhaba;
   Öncelikle işten çıkışınız 4857 sayılı iş kanunumuza ve 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunumuza aykırı olarak yapılmıştır.

   Şöyle ki; raporlu bir işçinin işten çıkartılabilmesi için en az 6 hafta sürekli raporlu olması ve bu sürenin üzerine çalıştığınız kurumdaki kıdem sürenize isabet eden ihbar süreniz de eklenerek bulunan süre kadar raporlu olmanız halinde çıkışınız yapılabilir. Kaldı ki, 1 aralık 2014 tarihinde raporlu olduğunuzu ve 22 aralık 2014 de işten çıkışınızın yapıldığını belirtmişsiniz. Yani 3 hafta rapor süresi sonunda işten çıkışınız yapılmış olup olması gereken en az 8 hafta beklenmeliydi. Burada ki hak kaybınızın telafisini ilgili kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi talep soru ve şikayet hattı olan 170’i arayıp durumunuzu ileterek yapabilirsiniz.

 104. Slm nevzat bey ben 22/02/2015 de iş kazası gecirdim ve ayağım kırıldı 30+30+15 gün bir rapor kullandım ve bu raporlarım bitti kontrole gittim calışabilirsin dedi doktor ve nitekim işe başladım 21 gün caliştıktan sonra tekrar ağrılar artı aksama başladı doktora gittim ve bana tekrar 15 gün rapor verdi ama tabiki bu seferde calısırım iş yeri sen kasıtlı aldın diye bana baskı yapmaya başladı calışmak istemiyorsan bırak git diye ve ben bu iş yerinde 14 yıldır calışmaktayım beni işten cıkartabilirlermi ve ben işi bırakırsam bana kıdem tazmınatı nı öderlermi bu konulara bir açıklık getirirseniz sevinirim teşekkürler

  • Merhabalar;
   Sigortalı çalışanın sağlık raporundan dolayı işten çıkartılabilmesi için 6 hafta sürekli rapor ve devam eden
   İlgili iş yerindeki kıdem süresine isabet eden ihbar önel süresi kadar üzerine eklenip bulunan süre kadar devamlı raporlu
   Olması gerekmektedir.İşveren bu durumda çalışanından faydalanamadığını öne sürerek önceden bildirerek ve kıdem tazminatını vererek
   İşten çıkarma hakkına sahiptir.Ancak durumunuza bakıldığında 14 yıldır aynı iş yerinde çalıştığınızı belirtmişsiniz.Buna göre ;
   İhbar süreniz 8 hafta olup 15 gündür raporlu olduğunuzu belirtmişsiniz.
   Buna göre 12 hafta daha sürekli raporlu olursanız işveren sizi 8 hafta önceden bildirim yapmak şartıyla kıdem tazminatınızı ve kullanmadığınız
   Yıllık izinlerinizi ve varsa diğer yasal haklarınızı da vererek işten çıkartabilir.Ancak parasal konuda bir kaybınız olmayacağı gibi sizi tazminatınızı ve yasal haklarınızı vermeden işten çıkartamayacaktır.
   8 hafta önceden bildirim yapmadığı takdirde yukarıda saydığımız yasal haklarınıza ilaveten ihbar tazminatınız ve 2*40*1,50 = 120 saat iş arama saat ücretinizi ödemekle yükümlü olacaktır.
   Eğer endişeleriniz devam ederse ve 1999 temmuzdan önce sigortalı oldu iseniz ( 18 yaşında olmanız gerekli ) siz de bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuna giderek yazı alıp tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz.

 105. Merhabalar Nevzat Bey, 16 aydır bir fabrikada çalışıyorum. Bu süre içinde bir ameliyat geçirdim 30 gün raporluydum. Başladıktan sonra ki dönemde ağlık problemlerim devam etti ve bel fıtığı başlangıcı çıktığını öğrendim. Doktor kontrolleri ve tedavi sürecinde şu an toplam 57 gün raporum var. Bu şekilde çalışmak istemediğimi anlaşmayı teklif ettim. Bana verilen cevap çalıştığım yerin ergonomik olduğu ve bu hastalığın daha önceden olmuş olabileceği söylendi anlaşmaya varamadık. Daha fazla rapor almaya devam edersem bana dava açacaklarını ve tazminatsız çıkışımı vereceklerini söylediler. Fizik tedaviye başlamayı düşünüyorum. Kanunen böyle bir şey yapmaları mümkün müdür? Şimdiden teşekkürler..

  • barış bey merhaba makalemde belirtmiştim (ihbar öneliniz + 6 hafta) daha fazla rapor kullanırsanız işveren hizmet akdini fesih edebilir

 106. Mrhb Nevzat bey ben 2015 mayıs 1 de trafik kazası geçirdim ağır bir süreçten geçtim iki kez ameliyat oldum ve ömür boyu kalacak olan 10 adet platin var bacagımda size sorum iş başı yaptım 10 ay bir süre raporluydum heyet raporu olarak tekrar iş başı yaptığımda ayağım şişiyor buda bana engel oluyor işten çıkmak istesem ihbar ve kıdemı alabılırmyım 5 yıldır çalışıyorum sağlığımı dile getirince olur mu acaba tşk ederim

  • Ahmet bey merhaba, bir iş kazası sonucu sağlık sorunu geçirmediğiniz için haklı gerekce oluşmamakta fakat sağlık durumunuzu gerekce göstererek işinizin değiştirilmesini isteyebilirsiniz fakat bunu da kabul edip etmemek işveren insiyatifindedir. Bu anlattıklarımdan şu sonucu çıkarabiliriz kıdem almak için haklı fesih sebebiniz oluşması gerekir sizin fesih sebepleriniz haklı fesihe girmez

 107. Tşk ederim nevzat bey

  • Pekı nevzat bey,benim istegimle degil de,isveren beni cıkartırsa o zaman alabilirmiyim?bu arada kaza sonucu 10 ay raporluydum.rapor bitti ise basladım.isveren benden verim alamayacagını dusunup beni isten cıkartırsa ne olur?

 108. merhaba nevzat bey ben 10.07.2015 tarihinde 1 yıllık sözleşmeyle bir fabrikada işe başladım 1 yılın dolmasına 10gün var dün işverenim bana gelerek istafamı yazmamı tekrardan sözleşme yenilemek için giriş çıkış yapacağını söyledi bende tazminat haklarım kaybolacağından bunu kabul etmedim ve hiç bişey imzalamadım bugün de imzalamazsam çıkışımı kendi yapacağını söyledi ben bu durumda bi tazminat talebi edebilirmiyim acil yardım ederseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Eren bey ,
   Konu ile ilgili Yargıtay kararına göre;

   “Kısmi çalışma Kanunda yer almasına rağmen, kıdemin nasıl belirleneceği, ihbar izin gibi haklardan nasıl yararlanacağını, bu haklarla ilgili hesap şekli yine normatif olarak düzenlenmiş değildir. Konu, Yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Buna göre, kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün bir kaç saat şeklinde olsun, işçinin iş yerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı hakkının doğabileceği ve izin hak kazanacağı Dairemizce kabul edilmiştir ( Yargıtay 9.HD. 4.6.2001 gün 2001/6848 E, 2001/9525 K). Hesaplamada esas alınacak ücret ise işçinin kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret olmalıdır.

   Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçi yönünden ihbar önelinin de iş ilişkisinin kurulduğu tarih ile feshedilmek istendiği tarih arasında geçen süre toplamına göre belirlenmesi gerekir.”

   Karardan anlaşılacağı gibi kısmi süreli çalışanın işyerinde çalışma şekline değil, işe giriş tarihinden itibaren 1 yılın dolup dolmadığına bakılarak kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığına karar verilecektir. Konu ihbar tazminatı bakımından da aynı şekilde değerlendirilmelidir.

 109. Merhabalar Nevzat bey.ben 3 aydır özel sektörde kurumsal bir şirkette çalışıyorum 5 ay 1 günlük sözleşme imzaladım. İş yerinde mağaza müdürü ile anlaşmazlıklar olduğu için bir kaç gun psikyatriden rapor alarak dinlenmek istiyorum panik atak rahatsizligim oldugu icin bu anlasmazliklar neticesinde moralim cok bozuldu.beni işten herhangi bir sebeple cikarlar mi

  • Ayşe hanım merhaba,
   zaten işletme ile 5 aylık sözleşme imzalamışsınız 5. ay dolumunda sizi çıkartabilecek ama haklı sebep olmadan bu sürede işverenin çıkartması doğru değildir fakat işinizde magaza müdürü haklı gerekce oluşturarak bunu yapabilir çalışmaya devam etmek istiyorsanız önerim raporunuz olsa bile işinizi ihmal etmeyin

 110. Nevzat bey merhaba 9 aydır bir iş yerindeyim ve hafta tatilimde mazeretimiz olduğu halde zorla mesaiye bırakmak istiyorlar.bende bundan ötürü 2 günlük bir gerekçe gösterip rapor almak istiyorum.9 ay boyunca da hiç raporum yok.ve sürekli mesaiye de kalıyorum.fakat 6 kişi olduğumuz yerde sadece beni mesaiye bırakıyorlar.2 günlük rapor alsam işten cikartirlarmi. (Çalıştığım işyerinde sendikali olarak çalışıyorum)patronların haberi yok bu zorlamayı yapanda bölüm amirim…

  • Mehmet bey merhaba,
   iş kanunumuzda işcinin İşçiye bir yıl içinde en fazla 270 saat fazla mesai yaptırılabiliyor. İşçi rıza gösterse de, yılda 270 saatten daha fazla mesai yapamaz.sizin mesaileriniz bu süreye uyuyormu bunu kontrol edin öncelikle. Çalışan işci hsatalığından dolayı rapor alması işveren tarafından sizin durumunuzda işten çıkarılış sebebi olamaz.İşveren bu gerekce ile sizi çıkarsa bile bu haklı bir gerekce olamaz.
   Ayrıca sizin bireysel olarak sendikalı olmanız işveren açısından çok bir çaydırıcı olmaz işletmede sendika olmaması bir handikaptır.

 111. mrb nevzat bey benim ablam 2012 yılında bi fabrikada işe başladı 1 yıldan sonra saglık sorunu basladı ara ara bayılmalar burun kanama söz konusu oldu iş veren işten cıkarmadı ve şuan yüksek tansiyon kalp damar tıkanıklığı var anjio oldu halde ilerleme söz konusu olmadı işi gereği stresli ortam iş veren iş çıkısı vermemekte saglık raporu var buna ramen çıkışı verılmıyor kendı cıksın deniliyor müdürü tarafından ne yapabilirim yardımcı olur musunuz

  • merhaba,
   sağlık durumu çalışmaya elverişli değilse heyet raporu veya uzman doktor raporu alabilirsiniz bu şekilde iş değişikliği talep edebilir

 112. Merhaba nevzat bey benim size sorum; ben 2 ay önce taşeron bir firmanın olduğu bir devlet kurumuna doğum iznine ayrılan kişinin yerine özel güvenlik görevlisi olarak işe başladım ve halen çalışmaktayım . Şimdi ise aynı iş yerinden boş bir kadro var ve ben oraya asil olarak işe devam edebilir miyim. Yani raporlunun yerine başladığım yerden istifa edebilir miyim ve boş olan kadroya asil olarak geçebilir miyim.İstifa etme hakkım varmı ? boş olan kadroda çalışma hakkım varmı ?

  • merhaba,
   siz kamu kurumunda taşeron elemanı olarak çalışıyormuşsunuz bu durumda sizin işvereniniz taşeron gecici görevle çalıştığınız kurumda kadro açılması durumunda müracatınız taşeron değil kuruma olacaktır. kurumun alıp almayacağını bilmeden taşerondaki işinizden olmanız halinde işsiz kalabilirsiniz önerim önce çalıştığınız kurumla konuşup açılan kadroya kabul edilin sonra taşeron firmadan ilişkinizi kesin

 113. Yorumunuz moderatör onayı beklemektedir.
  Merhaba nevzat bey,
  Ben parekende sektöründe özel şirkette çalışmaktayım ben ayakta çalışamaz raporu aldım ve artık bu mesleği yapmayı düşünmüyorum işten ayrılmayı düşünüyorum fakat yaklaşık 5 yıl oldu çalışalı tazminatımı yasa geregi mecburi değil denilmekte açıkcası vermio buna hakkım varmı?şirket raporu verdikten sonra vermesi zorunlumu veya şirket vermeye bilirme?teşekürler

  • Merhaba Davut bey,
   işin gereği sağlık sorununuz oluşmuş sağlık raporu ile aynı işi yapmanın sağlığınıza zarar vereceği belirtilmişse bu durumu yazılı olarak işverene belirterek işinizin değiştirilmesini istemelisiniz bu yazılı isteğinize rağmen işiniz değiştirilmezse ancak haklı fesih hakkınız oluşabilir

 114. nevzat bey kolay gelsin ben özel bir şirkette işe başlama bölümüm argeydi ve daha sonradan depo ya gectım depoda yaklasık 11 12 aydır depoda gorev yapmaktayım ve yaptıgım bölümdeki görevde sürekli bel agrısı cekıyorum agır kaldıramıyorum kaldırdıgım zaman agrı yapıyor doktora gıttıgımde korse verdıler ve kullandım gecmedı belımde kayma varmıs dınlenmen gerektigini söylüyorlar sureklı ayakta kaldıgım ıcın beldekı agrı gecmesı mumkun degıl ayaktan bele vuruyor ve ben bu sebebden dolayı sureklı 10 15 gun rapor alıyorum ve benım 3 senem doluyor kendı ıstegımle ısı bıraksam meslek hastalıgı olarak tazmınatlarımı alabılırmıyım ve hangı yolu ızlememem gerekıyor

  • Merhaba Gürkan bey,
   meslek hastalığı veya işin gereğinden dolayı haklı fesih için sağlık kurulu raporu almanız gerekir bu durumda da hemen işi bırakamazsınız işin değiştirilmesini talep etmeniz gerekir işveren bunu yapmazsa fesih hakkınızı kullanabilirsiniz

 115. nevzat bey yani işverene yerimi degiştirmesini ve ağır iş yapamayacağımı ve saglık kurulundanda agır ıs yapamaz raporumu almam gerekıyor bide sürekli ayaktayız sabah 8 aksam 6,30 a kadar bu raporu aldıktan sonra ısveren hala yerımı degıstırmezse fesih hakkımı kullanıp cıktıgımda hakkımı alabılecegım yanı ? dogrumu anladım hocam

  • Gürkan bey sağlık kurulu raporunuza rağmen işveren işinizi teğiştirmiyorsa bu size iş kanununun 4857 sayılı yasa24/ıa) sağlık sebebi ile haklı fesih hakkını veririr

 116. Nevzat bey
  Ben 27.11.2012 den beri özel bir şirkette calışmaktayım.10.06.2016 tarihinden beri bel fıtığı nedeniyle raporluyum ve halen raporum devam etmekte ben fesih hakkımı kullanıp tazmınat alabilirmiyim yoksa şirket fesh edip yine tazminat alabilrimiyim?

  • Kerem bey merhaba,
   bel fıtığı işinizden dolayı oluştu ise işe döndüğünüzde işinizin değiştirilmesini isteyebilirsiniz aynı ağır işte çalıştırılmaya devam etmeniz halinde haklı fesih hakkınız doğabilir. İşe devam etmemeniz halinde devamsızlık hükümleri ile karşılaşırsınız bu durumdadad işverenin haklı fesih hakkı doğar ki bu durumda size kıdem ödemeden iş akdinizi bitirmesini sağlayabilir önerim işvereninizle konuşup sulh yolu ile kıdeminizi isteyin

 117. Merhaba Nevzat Bey
  Ben gecen yil 15 ay calismis oldugum sirketin futbol turnuvasin da sol diz capraz baglar yirtildi 45 gun raporlu gecti bu yilin mayis ayinin 9 un dan itibaren halen araliklarla raporluyum son raporumla beraber 5 ay gibi bir sure olacak rapor almadan once gorev degisikligi yapilip isteksiz bir sekil de bedenen calisabilecegim bir pozisyona verdiler ben de ayagimdan dolayi rapor almaya basladim belirttigim gibi tam son raporla beraber 5 ay olacak firma is hakkimi feshedebilir mi kidem ve ihbar tazminati magduru olabilirmiyim
  Saygilarimi sunarim

  • Merhaba Beytullah bey,
   Hastalık dolayısıyla raporlu işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi için beklenilmesi gereken süre olan 6 hafta + ihbar süresidir
   6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için ihbar süresi 4 haftadır
   sizin için bu durumda 4 hafta+6 hafta raporu gecerseniz işveren haklı fesih yapabilir

 118. Nevzat Bey
  ihbar alamazsam kidem tazminati alabilirmiyim
  Hesaplanirken raporlu aylar da hesaplaniyor mu yoksa baslangic tarihine kadar mi hesaplaniyor
  Her sirket bunu uyguluyor mu yoksa kendi istegine mi kalmis,ben bacaktan rahatsizim bedenen malzeme kaldirip tasima gibi sikintim var is yeri fesih ettigi zaman is mahkemesine basvurma imkani oluyor mu
  Tesekkur ederim

 119. Nevzat bey saygılar ;

  09-09-2014 tarihinde …………… adlı bi fabrikada işe başladım ve 01-07-2016 tarihinde haberim olmadan işten çıkarılmışım bunu 24-08-2016 tarihinde öğrendim ve ağustos ayında 13 gün raporluydum bu süre zarfında üretim müdürümüzle ve patronla yapılan yazışmalar whatsapta kayıtlı raporum 24-08-2016 da bitti iş başı yaptım ve şans eseri işten çıkarıldığımı öğrendim e-devletten anında 170 ihbar hattına şikayetimi gerçekleştirdim ama işe iade davasıda açmam gerekiyormuş ve içerde yakşalık 16 maaş alıcağım var mesailerim var ve primlerim var ve hiç maaş bodrosu imzalamadım aynı zamanda ev almak için maaşımı içerde biriktiriyordum ağbimin tanıdığı olduğu için sıkıntı olmucağını düşündük şimdi ne yapmalıyım bana yardım edermisiniz ve bana bi avukat önerirmisiniz

  • Merhaba Mehmet bey,
   bilginiz olmadan işten çıkartılmanız üzücü bir durum.
   maaşlarınızı almadığınızı ve haksız sebeple işten çıkartıldığınızı ispatlayan belgelerle dava açmalısınız iş akdi sona erdirilen işçi kıdem ve ihbar tazminatı yanında bu güne kadar kullanmadığı yıllık izinlerin ücretlerini, çalışmış olduğu hafta tatillerinin ücretlerini, fazla çalışma ücretlerini, genel tatil ve resmi, dini bayramlarda çalışmış ise bunların ücretlerini, ödenmemiş maaşı ve diğer hakları var ise tümünü almaya hak kazanır. Bunlar ödenmeden iş akdi sona erdirilen işçi haklarını ancak dava yolu ile alabilecektir.size önerim hızlı bir şekilde bir iş hukuku avukatı bulup usülüne uygun gerekli davaları açın

 120. mrb nevzat bey ben yaklasık dort aydır losemı tedavısı gormekteyım ve ılk rapor baslangıcım hastaneye yatıs 20 05 2016 gozukmektedır ılk hastaneden cıkıs tarıkı ıse 30 06 2016 gozukuyor sonrası devam ederek 01 07 2016 ıstırahatlıdır 28 09 2016 trıhıne kadar ıstırahatlıdır 29 09 2016tarıhındede kontrol vardır dıye rapor verılıdı bunu ısverene bıraktım ve sonrası tedavım bıtmedıgı ıcın 29 09 2016 tarıhınden 27 12 2016 tarıhınde tekrar rapor verıldı bunuda ıs verene bırakarak bana soylenen kelımeye ıstınaden yazmıs bulunmaktayım 6 aydan sonra ısten cıkarma hakkı doguyor dıye bı sey soyledıler bı fırmada yaklasık rahatsızlanmadan once 20 aya yakın calısmıslıgım olmustur raporlu oldugum gunler harıc benı ısten cıkartabılırlermı nasıl bı yol ızlemem gerekmektedır

  • Merhaba Öncelikle hastalığınız için Allahtan acil şifalar diliyorum
   sağlık sebebi ile işverenin fesih hakkı şu durumda oluşmaktadır
   işci ihbar öneli + 6 haftalık bir süre raporlu olur ise işveren bu durumda haklı fesih yapabilir
   Bunun dışında size faydalı olacağını düşündüğüm aşağıdaki bilgiyide okuyun malülen emeklilik şartlarınızı karşılaştırın lütfen

   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bir kişinin malul sayılabilmesi için temelde 3 şart var. 4/a’lı ve 4/b’liler yani SSK’lı ve Bağ – Kur’lular için herhangi bir rahatsızlık nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60’ını veya iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır. Ancak malul sayılmak malullük aylığı almak için tek başına yeterli değil.

   ÇALIŞIRKEN HASTALIĞA YAKALANMALI

   Malullük aylığı alabilmek için ikinci şart, hastalığın sigortalı çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmiş olması. Yani kişi hiç çalışmadan kansere yakalanmışsa, çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmiş olsa bile aylığa hak kazanamıyor. Bu durumun daha sonra tespit edilmesi halinde ise bağlanan aylıklar kesilebiliyor. Bu yüzden işe giriş sağlık raporlarının önemi büyük.

   TEŞHİSTEN SONRA DA DEVAM EDEBİLİYOR

   Tanı konulduktan sonra 18 ay boyunca geçici olarak malul sayılan bu kişilerin, 18 aylık sürenin sonunda halen çalışma gücünde yüzde 60 kayıp söz konusuysa malul sayılmaya devam ediyorlar. Tedavileri gerçekleşmiş ve sağlığına kavuşmuş olanlar ise malullük söz konusu olmuyor.

   Maaş alabilmek için kurul raporu aranmıyor

   Malullük tespit işlemleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kanser hastaları tanı konulduktan sonra 18 ay boyunca malul kabul edilmeye başlandı. Bir tek iyi huylu tiroit ve derinin bazal hücre kanserinde bu durum geçerli değil. Lösemide malul sayılma süresi 24, kemik iliği ve kök hücre naklinden sonra ise 12 ay. Bu durumdaki kişiler için sağlık kurulu raporu şartı aranmıyor. Tanının konulması sağlık kurulu raporu yerine geçiyor ve sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartları sağlanmışsa bu kişilere malullük aylığı bağlanıyor.

   En az 5 yıl prim ödemeli

   MALULLÜK aylığı almak için üçüncü şart ise en az 10 yıldır sigortalı olmak ve yine en az 5 yıl prim ödemiş olmak. Bu iki şartın birlikte var olması gerekiyor. Yani bugün itibarıyla kanser hastalığına yakalanmış bir kişinin sigorta girişinin en geç 13 Ağustos 2004 tarihinde yapılmış olması ve sigortalı olduğu 10 yıllık dönemin en az beş yılında adına prim yatırılmış olması şart.

 121. Merhaba Nevzat bey

  Ben 8 senedir kurumsal bir markette çalışmaktayım. Benim bilgilerinizden faydalanmak istediğim konu şu sürekli ayakta çalışıyorum ve böbrek rahatsızlığı yaşıyorum (sol böbreğim %15 çalışıyor ve daha küçük) Çalışma saatleri ve şartları sağlığıma elverişli değil ki artık bende bu sirkette çalışmak istemiyorum.Tazminatımı ve diğer haklarimi ne şekilde alabilirim. Ya da rahatsızlığım sebebiyle sürekli rapor alsam işveren tazminatsız beni çıkarabilir mi?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Neslihan hanım,
   işveren ihbar öneliniz +6 hafta fazlası kullanacağınız raporda tazminatsız çıkışınızı yapabilir fakat iş dolayısı ile sağlığınızda bozulma olduğunu bunun işten kaynaklı olduğunu sağlık kurulu raporu ile ispatlayabilirseniz işverenden işinizi değiştirmesini isteyebilirsiniz bu yapılmaz ise sağlık sebebi ile haklı fesih yapma hakkınız doğar

 122. Merhabalar,ben yaklasik 7 yıldır giyim sektöründe bilinen bir markada satış danışmanı olarak çalışıyorum ve bel ağrılarım ve hatta artan varis ağrılarım goz önüne alınarak raporla işten ayrılmak istiyorum.sorum şu ; ben calisamaz raporu alırsam kidem tazminati dışında ihbar tazminatımi alabiliyormuyum?bunun dışında işsizlik maaşından yararlanabiliyormuyum. Simdiden tesekkurler.

  • Merhaba Gülbin hanım,
   işiniz gereği oluşan bir hastalık durumunu heyet raporu ile ispatlayabilirseniz işverenden işinizi değiştirmesini isteyebilirsiniz işveren bunu yapmaz ise o zaman haklı fesih yoluna gidebilirsiniz ama anlattığınız gerekceyle haklı fesih yapamazsınız bu durumda işten ayrılırsanız istifa gibi olur o zaman tazminat ve işsizlik ödeneği alamazsınız

 123. merhaba nevzat bey öncelikle verdiginiz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim ben 23-09-2016 gecesi iş kazası geçirdim 21gün rapor verdi doktor sonrası çalışır diye fakat parmaklarımda aşırı kırık vardı rapor bitti vizite almaya gittim iş yerine elim daha aterde sargıdaydı bana insan kaynakları vizite vermeyip patronların görüşüp iş haddimi fes ettiklerini söyledi ve evraklar uzattı imzalamam için ben imzalamayıp ordan çıkıp hastaneye kontrole gittim 2 hafta daha rapor yazıp beni birde fizik terapiye yönlendirdiler ben raporluyken birde iş kazası nedeliyleken beni işten çıkarmaya hakları varmıdır yasal şartlarda ben iş yerinden ifademde şikayetçi olmuştum bunların eksiklerinden dolayı kazanın yaşandıgını söyledim ben çıkarma sebebi bu oldugunu düşünüyorum yapmam gereken nedir yardımcı olursanız sevinirim

 124. Nevza Bey merhabalar

  Daha önce % 40 oranlı engelli raporumla Tesviyeci ( tornacı ) olarak işe girdim ancak raporumda ” Ağır ve El Becerisini Gerektiren İşlerde Çalışamaz ” ibaresi yer alıyor bundan dolayı işyeri yeni rapor almam gerektiğini ve o ibarenin yazmaması gerektiğini belirtti dolayısıyla bende yeni rapor aldım ve oranı % 30 ama bu raporu işyerine sunmadım işyeri yetkiliside eski raporunla devam et dedi ancak sgk ceza verir akabinde bizde işten çıkarmak zorunda kalabiliriz dediler

  soru 1; % 30 raporu işyerine sunmak zorundamıyım
  soru 2; bu raporu iptal etme şansım varmı

  Şimdiden Teşekkür Ederim
  Saygılar

 125. Merhabalar nevzat bey sorumu yanıtlarsanız çok memnun olurum şimdiden teşekkürler.doğum borçlanmasında yatırılan primler işsizlik maaşı için geçerli sayılırmı Ben haklı nedenden ötürü iş yerinden çıkışımı alıcağım ama işsizlik için yeterli günüm yok doğum borçlanması yaparsam geriye dönük 2014 yılı için günüm tamalanıcak ama bu primler işsizlik için geçerli olacak mıdır aceba

  • Merhaba Hanife hanım,
   Doğum borçlanması yapan kadın sigortalıların, söz konusu borçlanma süreleri sadece ve sadece prim ödeme gün sayılarına eklenmekte, dolayısıyla emeklilik yaşından düşülmemektedir.Borçlanmada işsizlik sigortası primi yatırılacak ise sayılır yoksa sayılmaz
   İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür.
   1- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,
   2- İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru kesintisiz hizmet aktinin 120 gün prim ödenmiş olması,
   3- Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması,
   4- Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKURun ilgili ünitesine doğrudan başvurarak vermesi. Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan;
   600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,
   900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,
   1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

 126. Merhaba Nevzat Bey,
  İşyerimde 6 ayı stajyer 1.5 senedir çalışmaktayım. ameliyatım ve yine öncesinde hastalığım sebebi ile 100 günlük bir rapor sürem oldu. Şu anda hastalığım tamamen geçti. Devamsızlığım %36 olduğu söylendi. Bu sebeple işten çıkarılır mıyım.

  • Emrah bey merhaba,
   staj sonrası çalışma süreniz esas alınarak hesaplamak gerekir ihbar öneli+6 haftadan fazla rapor kullanımı işverene fesih hakkı verir

 127. ACIL ACIL ACIL

  merhabalar nevzat bey

  kurumsal şirkette 4 yıldır çalışmaktayım ve 5 günlük rapor aldım die mağaza müdürüm artık işe gelmememi ve askerlik durumuma kadar rapor almamı ( 1 ay sonra askere gidebilirim bu durumu bılıyor ) bu sürede benı ıdare edecegını soyledı . ben bu durumda işime devam etmek ıcın ne yapmalıyım ? ACİL

  • Furkan bey merhaba,
   müdürünüz neden bunu söyledi bilmiyorum fakat sağlık sorununuz yoksa rapor almayın işinize devam edin çalışma sürenizi bilmiyorum fakat rapordan dolayı işinize son verilmesi veya başka bir düşünce olabilir.Sizin çalışmanızı istemiyorlarsa ya kıdeminizi ödesinler yada çalışmanızı istemediklerini yazılı olarak bildirsinler ki elinizde bir dayanak olsun.

 128. İyi günler nevzat bey ben bi kamu kurumunda temizlik şirketi üzerinden taşeron olarak çalismaktayim 2011 yilinda ise başladım ve bugüne kadar şoför olarak çalıştım ama şimdi bana şoförlük yapamayacağımı söylediler ve temizlik işine verdiler ben ise işten çıkma kararı aldım fakat kendi istegimle işten ayrilirsam tazminatımı alabilirmiyim yada siz ne tavsiye edersiniz tazminatimi alabilmem için nasil bir yol izlemem gerekir cevabınız için şimdiden tesekkurler

  • Mehmet bey merhaba,
   sigorta girişiniz şöför olarak yapılmış şimdi temizlik elemanı yapıyorlarsa bu size haklı fesih hakkı verir bu çalışma koşullarında esaslı değişikliktir
   sişze önerim öncelikle sigortadan veya işverenden işe giriş bildirgenizi alarak işe girişinizin şöförmü temizlik elamanımı olarak yapıldığına bakın
   girişiniz temizlik elemanı olarak yapılsa bile iş değişikliği yapılarak şöfer olarak atandığınızı ispatlamanız halinde de açılacak davalarda haklı fesihi ispat şansınız olabilir

 129. Merhaba ben 2015 mayıs ayında tırafik kazası geçirdim 30.12.2015 de iş yerim iş akdimi fes etti raporluydum o ğüne kadar sğk bana devam raporu aldığınız sürece devam edecek ödememiz işten çıkışınız bişey değiştirmez dedi nitekim 2016 eylül ayına kadar aldım ama son üçaylık raporumun ödemesini yapmadılar genelge değişti diye şubata kadar tekrar rapor yazdırmıştım daha bi süredaha işe başlayacak ğibi görünmüyorum geçimim bu ücretle sağlıyordum sizce ne yapmalıyım çok tşk şimdiden

  • Mehmet bey merhaba,
   sorunuzun cevabıı içerir yasa maddelerini olduğu gibi aşağıda aktarıyorum burda ödenmeyeceğine yönelik bir husus yok
   Geçici iş göremezlik ödeneği
   MADDE 18-
   Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
   (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.
   MADDE 20- İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, 17 nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70’i, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır

 130. Nevzat bey bi benim soruma cevap vermediz ilginizden dolayı teşekkür ederim

  • Mehmet bey merhaba,
   sorulan soruları cevaplamamazlık yapmıyorum sizin sorunuz istenmeye maillere düşmüş o yüzden atlamışım şimdi cevapladım okuyabilirsiniz 🙂

   • Nevzat bey teşekkür ederim cevabınız için ise girişim temizlik şirketi ve kayitlardada temizlik olarak görünüyor olabilir kurum kendisi beni temizlik şirketi üzerinden işe alıp şoför olarak çalıştırdı fakat benim elimde şoför olarak calistigima dair taşıt gorev kağıtları bulunmakta her türlü ispatlarim yani bu şekilde belgeler varken dava açsak tazminatimizi alabiliriz değil mi ilginizden ve cevabinizdan dolayı tekrar teşekkür ederim

 131. Çok teşekür ederim Nevzat bey sğk şöyle demişti bana artık iştençıkarılan raporlu işçinin ilk 9 ğün içinde aldığı ilk raporu karşılanacak ondansonra devam eden raporları karşılanmıyacak diye dolayısıyla siz faydalanamıyorsunuz artık denildi Eylül’de bi ğenelge yayımlanmış onda böyle yazıyormuş öyle söylendi bana geçimim bu ücretle sağlıyordum iş kura başvursam iki yıldır pirim yatmadığı için 600 ğün maalesef dolmuyor acaba mücbir sebep sayarlarmı bu raporlu olduğum süreye

 132. Merhaba nevzat bey
  Ben ……. dış merkezinde çalışmakta olan biriyim bundan iki ay önce bel fıtığından ameliyat oldum şimdi çalışıyorum şirket elemaniyim ama isim çok ağır olduğu için agir işte çalışmamak amacıyla raporu aldıktan sonrada çalışacağım kontrole gittim değil doktor saglik raporu almam gerektiğini söyledi fakat ben işyerindeki sefimize bu konuyu actigmda olmaz sirket işten çıkarirlar dedi bunun aslı varmı ben rapor alirsam şirket beni işten cikarirmi?

  • Merhaba Zuleyha hanım,
   işiniz önemli fakat sağlığınız bence daha önemli ağır işlerde çalışmanız sağlığınıza zarar verecekse bunu düşünmeye bile gerek yok heyet raporu alarak işverene sağlık sebebi ile işinizin değiştirilmesini isteyebilirsiniz. İşveren sağlık sorununuzu belirttiğiniz için işinize son vereceksede yasal haklarınızı vererek bunu yapmak zorundadır. Tabi bunun kararını vermesi gereken sizsiniz

 133. Merhaba Nevzat bey özel bi havayolu sırketinde uçuş hostesıyım benim de 2016 ya daıil her ay alınan 3 5 günlük olmak üzere toplam 34 günlük raporum vardır ve hasta uçtuğum ıcın 3 kere kulagımda damarı çatlatmış bulunmaktayım ve ıcınden kanama yapmış gecıcı olarak %10 ısıtme kaybı yaşamış bulunmaktayım ve bademciklerim çok şiştiği için rapor almak zorunda kaldım yıllık ızın ıstedim verilmedi tam ameliyat olucam yıllık ızın durduruldu rapor alın yapacak bısey yok denıldı beni aldığım rapor sebebıyle ısten cıkarabılırlermı bırde bızım herhangi dava açma hakkımız olmadığı borçlar. Kanununa tabi olduğumuz soylenıypr bu doğru mu sımdıden çok teşekkürler

  • Merhaba,
   öncelikle iş hukukuna tabi çalışmaktasınız sözleşme hukuku açısından borçlar kanunu hükümleride gecerlidir fakat çalışma hayatımızı düzenleyen kanun iş kanunudur ve sizde buna tabisiniz haklı sebeplerlerle dava hakkınız vardır.
   rapor husus ise şöyle; ihbar öneliniz kaç gün ise o gün sayısına ilave olarak 6 haftada ekleyip bulduğunuz sayıdan fazla rapor alırsanız bu işverene haklı fesih hakkı verir bu hususta aşağıdaki linkteki makalemi okuyun
   https://www.nevzaterdag.com/raporlu-isci-isten-cikarilabilirmi/

 134. Nevzat bey merhaba bir kamu bankasında yaklaşık 4 senedir çalışmaktayım. elim kırıldı 1 hafadır raporluyum ancak doktorum en az 4 hafta daha raporlu olmam gerektiğini belirtti yani toplamda 5 hafta raporlu olacağım. banka bunu sorun eder mi? işten çıkarma gibi bir durum olur mu? eğer ederse bu halde bile işe gidebilirim.
  Teşekkür ederim.
  Saygılarımla,

  • Mustafa bey işveren ancak (ihbar öneli+6 hafta) yı gecen raporlu dönemlerde işten çıkış verebilir oysa sizin rapor süreniz buna uymuyor ayrıca sağlıkla alakalı bir sorununuz var

 135. Nevzat bey daha önce yazışmıştık sizinle bimere. yaptığım başvurunum sonucunu aşağıya ekledim raporum hala devam ediyor 19 ay oldu daha bir yıldaha tedavim sürecek gibi ama gelirim Yok ne yapabilirim sizce sağlığımı dahi yeşil karta çevirdim Öner’iniz için şimdiden çok teşekkürlerKurumuz Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29/09/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan, Kısa Vadeli Sigorta Kolları uygulamaları konulu, 2016/21 sayılı Genelgenin “6.10. Sigortalılığın Sona Ermesi” başlıklı bölümünde yer alan;

  “Sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden ve niteliğin yitirilmesine kadar geçen süre içerisinde (ilk dokuz gün) aldığı istirahat raporundan sonra aynı vaka türünden devam niteliğinde olan (takip numarası aynı, sıra numarası artarak devam eden) raporlardan sadece ilk rapor için geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek, diğerlerine ödenmeyecektir.” hükmüne göre:
  Sigortalımız, 23.12.2015 tarihinde iş çıkışı verilip 01/01/2016 tarihinde sigortalılık niteliğini yitirmiş olduğundan; genelgenin yürürlüğe girmiş olduğu 2016 yılının eylül ayından itibaren, rapor parası ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
  Bilgilerinize sunulur.

 136. Merhaba Nevzat Bey,
  Yeni işe aldığımız bir işçi 2,5 gün çalışıp ardından 2 günlük rapor aldı. Ancak 2 gün önce işe başlaması gerekirken hiç bir bildirim yapmaksızın 2 gündür de işe gelmiyor. Bu durumda işçiyi rapor almadan önceki son iş günü itibariyle işten çıkartmamız bir sorun olur mu? Nasıl bir yol izlememiz gerekir?

  • Merhaba Özak bey,
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

   “Deneme süreli iş sözleşmesi
   MADDE 15. – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
   Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.”

 137. Merhabalar nevzat bey 2011 nisan ayından bu yana 5 yıldızlı 12 ay açık otelde çalışmaktayım.Her sene 1-2 ay askıya gönderiliyoruz.01:01:2017 pazar günü Haftalık izin günümdü.Rahatsızlığımdan dolayı kontrollü olarak 02:01:2017-11:01:2017 arası 10 günlük rapor aldım otele bildirdim bir sıkıntı yok sgk ya bildirdik denildi. ((raporum bitmeden beni arayıp tekrar rapor almamam gerektiğini iş çıkış askı işlemlerini yapıp ondan sonra Rahatsızlığım ile ilgili tedavi işlemlerinin yapmammı sertbir dilde söylediler))1. raporum bitmeden ameliyat oldum 09:01:2017-24:02:2017 tarikleri arasında 45 günlük rapor aldım.Ve bana 01:01:2017 pazar günü izinli günümde 1 günlük maaş yatırıp iş çıkışı Askı işlemi yapmışlar… Beni arayıp da herhangi birşey söyleyen olmadı şu tarihe çıkışını Askı yaptık diye Herhangi bir noter den bildirimde gelmedi.,Herhangi bir şeye imza Atmadım

  1.sorum yasal olarak bunları yapa bilir mi?
  2.sorum ise rapor parası ile ilgili
  ilk rapor paramı aldım 2.rapor paramı almam için sorduğumda vatandaş temsilcisinin birisi 2. raporun sonuna iş başı yapar yaptırman lazım diyor, bir diğer vatandaş temsilcisi buna gerek olmadığını işten askıya çıkarıldıktan sonra ilk 10 gün içerisinde aldığım raporun parasının alabileceğimi 9.günde 2. raporumun başladığını yalnız iş yerinin sgk ya bildiriminde bizim personel olarak göstermesi gerekdiğini söyledi.kafam karıştı 01:01:2017 pazar günü beni askıya almışlar iş yeri raporumu sgk bildirirken Beni iş yerinin personeli olarak nasıl gösterebilecek..

  • Hasan bey merhaba,
   sorunuzu başka okuyucularada faydalı olması için kapsamlı açıklayacağım,
   4857 sayılı İş Kanunu’nda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında, askı haline yer verilmiş değildir. Ancak 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sürekli işçi veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeyen ve emekli edilmeyen işçilerin her yıl 6 aydan az sürelerle geçici iş pozisyonunda çalıştırılacağı hükmü ile iş hukukunda iş sözleşmesinin askıya alınması yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur
   4857 sayılı İş Kanunu ile iş sözleşmelerinin askıda kalma halleri belirlenmiş ise de Borçlar Kanunu’nun 328 ve 344. maddeleri de askıda kalma hallerini incelemektedir. Buna göre BK. md. 328; “Uzun müddet için yapılan hizmet akdinde, işçi hastalıktan ve askerlikten veya bu gibi sebeplerden dolayı kusuru olmaksızın nispeten kısa bir müddet için işi ifa edemediği takdirde o müddet için ücret istemeğe hakkı vardır.” demekle işçinin işini geçici ve kusuru olmaksızın yerine getirmemesi hallerinde çalışamadığı süreler için ücret isteyebileceğini hükme bağlamıştır. Aynı şekilde BK. md 344’e göre ise; “Muhik sebeplerden dolayı gerek işçi gerek iş sahibi, bir ihbara lüzum olmaksızın her vakit akdi feshedebilir.Ezcümle ahlaka müteallik sebeplerden dolayı yahut hüsnü niyet kaideleri noktasından iki taraftan birini artık akdi icra etmemekte haklı gösteren her hal, muhik bir sebep teşkil eder. Bu gibi hallerin mevcudiyetini hakim takdir eder. Fakat işçinin kendi kusuru olmaksızın düçar olduğu nispeten kısa bir hastalığı yahut kısa müddetli bir askeri mükellefiyeti ifa etmesi, muhik sebep olarak kabul edilemez.” hükmü getirilmiş ve böylece işverenin keyfi olarak işçiyi işten çıkarması önlenmiş, ancak belirli koşulların varlığı halinde işçiyi işten çıkarmanın geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.

   İş Sözleşmesinin Askıya Alınma Halleri
   1 Geçici Süreli Askerlik veya Diğer bir Kanuni Ödev
   2 Hastalık
   3 Gebelik ve Doğum ( Analık
   4 Zorlayıcı Nedenler
   5 Gözaltına Alınma ve Tutukluluk Hali
   6 Grev ve Lokavt
   7 Ücretli ve Ücretsiz İzinler
   8 Ailevi Nedenler
   9 Genel Ekonomik Kriz
   10 İşletme Riski Niteliğinde Bir Takım Nedenler Halinde Tarafların Anlaşması
   (Yargıtay 9 HD 2005/37517)sayılı kararında “Eğer iş akdinin askıya alınma süresi belirlenmiş değil ise, işçi askı süresi
   içinde haklarını alarak iş akdini sonlandırabilir: İşyerinde ücretsiz izin uygulamasına bir süredir gidilmiş ve davacı işçi bu uygulamayı kabul etmiş-
   tir. Ancak son olarak Ağustos 2004 ayında yapılan bu uygulamada süresiz ücretsiz izin verilmiştir. Davacı işçi 5 ay kadar süre ile işe başlatılmayı beklemiştir.Bu suretle davacı işçi, işverenin bu uygulamasını da kabul etmiş durumdadır. Ne var ki, davacı işçi uzun süre çağrılmayı beklemiş ve iş koşullarında meydana gelen bu esaslı değişiklik sebebiyle bu davayı açmak suretiyle iş sözleşmesini haklı olarak feshetmiştir. Böyle olunca davacı işçinin kıdem tazminatı talebi belirtilen gerekçe ile yerinde ise de, ihbar tazminatına hak kazanmasına olanak bulunmamaktadır”

   ayrıca 4857 sayılı iş kanunun 17. maddesi Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.demektedir İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
   Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.
   Tüm bu açıklamalardan sonra sizin özelinizde sorunuzu cevaplarsam
   1- askıda iken veya raporlu iken iş akdinizin feshi kanuni değildir
   2-usulsüz fesihden dolayı hak kaybınız ve kıdeminizle alkalı hak iddia edebilirsiniz bunun için bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 138. Merhaba,

  3.5 yıldır kurumsal bir firmada çalışmaktayım ve aldığım raporlar ihbar süresini geçmiş durumda. Bugün insan kaynakları tarafından arandım ve bundan sonra kullanacağım raporların bilirkişi onayına iletileceği belirtildi ve fazla bir detay verilmedi. Sizden ricam oluşan bu süreç için bilgi vermeniz ve nasıl sonuçlar doğuracağı.

  Teşekkürler

  • Merhaba Sedat bey,
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin I-b fıkrasında (a) alt bentde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik
   gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkının, belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17’nci maddedeki
   bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğacağı belirtilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21’inci maddeleri iş güvencesinin
   amir hükümleridir. İş güvencesi olarak anılan hükümlerden yararlanma hakkı olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, ancak kanunen geçerli
   sayılan bir neden mevcut ise ihbar ve koşulları varsa kıdem tazminatları ödenmek suretiyle feshedilebilecektir. Ancak, fesih nedeninin geçerli olmadığı
   mahkeme ya da özel hakem kararı sonucunda tespit edilecek olursa fesih geçersiz sayılmakta ve böylece işçi tekrar çalışma hakkını elde etmektedir

 139. Merhaba Nevzat bey ben bi iş yerinde çalışmaktayım ayın 14’ünde 15 günlük ihbar süremi başlattım kendi isteğimle Ve ayın 17’sınde bir trafik kazası yaptım hastanedeyim ve doktor 2 ay rapor verdi raporlu olduğum için ihbarım geçersiz mi oluyor yani iş yeri beni çıkartması söz konusumu rapor paramı alabılırmıyım

  • Merhaba Eren bey,
   Hizmet akdi sonlandırılmadan rapor alınması halinde rapor sonlanmadan çıkış yapılamaz raporun bittiği gün çıkışınız verilir

 140. Merhaba Nevzat bey benim konu biraz farklı ama yardımcı olursanız sevinirim ben 2006 yılında siğorta girişim aynı iş yerinde başladığım şirkette 4500 günü doldurduktan sonra ayrılmak istiyorum 3 yıl sonra doluyor ben tazminat alabilirmiyim yoksa 25 yılıda doldurmam gerekiyormu siğortalılıkta kendi işimi yapmak için ayrılmayı düşünüyorum ama tazminat ta almak istiyorum bunun için nasıl bi yol izlemeliyim çok tşk şimdiden

  • Merhaba Nurettin bey,
   25 yıl ve 4500 gün ile kıdem tazminatı almak için
   *işçinin işyerindeki kıdemi en az 1 yıl olmalıdır.
   *İşçinin ilk sigortalılık (hangi işyeri olursa olsun) tarihi 08/09/1999 ve sonrası olmalıdır.
   *İşçinin toplam sigorta prim günü (hangi işyeri olursa olsun) en az 4500 gün olmalıdır.

 141. Merhaba ben çalıştığım kuruma c.tesi gunu hasta olduğum için gelemiyorum diye haber verdim raporum da var istelik acilden aldigim bir günlük is goremezlik raporu. Ancak bugün okula gittigimde mudur onun izni olmadığı halde izin kullanmisim diye bana tutanak tutturup savunmami yazmami istediler bunun bana bi zararı olur mu ya da ben hakliysam dava açabilir miyim bu durumda

  • raporlu olduğunuz ve belgelediğiniz süre için tutanak tutulması doğru değil fakat siz Savunmanıza hastane raporunu ekleyerek savunmanızı yapın bunun sizin için bir sorun yaratacağını düşünmüyorum.

 142. iyi günler

  benim raporum bitme günü : 27.03 bu gün kontrol günüm iş yerine gittiğim bugün kontrol günüm doktor yoktu ve iş yerindeki revire gittim. Ordaki doktor amirim ile bir olup beni o gün çalıştırdılar kontrol etmek istemişler. Kontrol günün de kendi doktorumun izni olmadan çalıştırabilirler mi ?

 143. Nevzat bey merhabalar;

  Ben 6 yı bi firmada çalıştım haksız yere işten çıkarıldım ama çıkartırken tazminat ve ihbarımı verdiler fakat ben işe iade davası açtım mahkeme bilir kişi istedi ve bilir kişi raporumda sık sık rapor ve izin alma olduğu yazıyor.aldığım rapor ve mazeret izinleri tamamaıyla sağlıktan dolayı 2 hamilelik geçirdim doktor her ay sıkı takipe almıştı erken doğum tehlıkem vardı mazeret izinlerim çocukların okulu ve her ay düzenli rutin doktor kontrolleriyle alakalı idi.
  ben itiraz dilekçesi yazıp göndereceğim merak ettiğim sizce işe iade davasını kazanabilirmiyim? sonuç nasıl olur?

  • Merhaba,
   anlattıklarınız ile bu soruya cevap vermem mümkün değil izinlerinizin dökümüne yasal sınırda olup olmadıklarına bakmak lazım

 144. merhaba nevzat bey ben havalimanında uçaklara bagaj yüklüyorum işim bu dizimde adını bilmediğim ağır spor ve iş şartlarında bulunmuş insanalarda görülen kıkırdak büyümesi gibi bişey söz konusu bu bana bi sıkıntı yapmıyodu fakat kısa bi süre önce dizimin altında apse oluşması sonucu ufakbi ameliyat gecirdim dizimde bi incelme oldu deformasyon diyebiliriz şimdi dizimin üstüne çöktüğüm zaman o bahsettiğim kıkırdak büyümesi bana sıkıntı cıkarıyor üstüne basamıyorum dizlik kulanmama rağmen acıtıyor fakar doktor bununla ilgili bi rapor veremiceni söyledi ama benim işimde hepsi dizimin üstünde geciyor nasıl bi yol izlemeliyim

  bide 2.5 senedir gece çalışıyorum (Gönülsüz) değiştirmelerini sölememe rağmen yapmadılar iş hakkımı kendim fes edip para alabilirmiyim mahkeme yolu ile teşşekkürler

  • Merhaba Veysel bey,
   Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in işçi postalarında değişme süresi başlıklı 8. maddesinin düzenlemesi, “Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.
   Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69. maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.
   Gece çalışması nedeni ile sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. Aksi halde işçi, bu gerekçe ile iş sözleşmesini feshetmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 145. merhaba ben bugun hastaydım ve rapor aldım lakın bugun aldıgım ıcın calıstıgım yere goturemedım ve mudurum benı ısten cıkarmıs. yanı bugun ıtıbarı ıle 3 gun raporum var benı ısten cıkarması mumkunmu ayrıyetten ben buna karsılık kıdem tazmınatı alabılırmıyım..

  • Ali bey merhaba,
   raporunuzu işverene bildirmedi iseniz üç gün üst üste işe gitmediğiniz için çıkartmıştır bu durumda raporlu olduğunuzu ve raporunuzu yazılı olarak işverene bildirin işe başlatmaz ise dava acarak işe iadenizi talep edebilirsiniz

   • nevzat bey 2010 senesinin ağustos auında ise girdim ve halen calısıyorum yanı 6 sene bitti sağlık sebeblerinden dolayı bazen raporlu oluyorum senede kaç hafta tanıyor ıs veren hakkmı fes etmek ıcın aşarsam

    • yani raporlu olarak ayrı ayrı 5 gun 9 gun gibi toplanmda 50 günü buluyor senede raporlu olusum senede kaç haftayı gecersem raporlu olarak iş cıkısı yapabılır tazmınazsız kidemsiz iş cıkısı benı tazmınazsız cıkarabılırmı? o hak nezaman eline gecer ve uygular 6 sene 9 aydır aynı ıs yerındeyım nevzat bey teşekkürler

     • VE SON OLARAK NEVZATBEY 2 AY İÇERİSİNDE 10+15+5 GUN RAPOR ALDIM AMELİYAT DURUMUNDA DOLAYI DİYELİM HAZİRAN 8DE AMELİYATA ONDAN DOLAYI SORUYORUM EFENDIM İŞVEREN SIKSIK RAPOR ALIYORUM DIYE TAZMINAT KIDEM VERMEDEN ISIMI FES EDEBİLİRMİ … BİLİYOSUNUZ TAZMINAT ISCININ TEMELIDIR KORKULUR BI DURUM VARMIDIR TŞKLER COK SORU SORDUM UZGUNUM ALLAH RAZIOLSUN

    • Gökhan bey merhaba,
     İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise raporluluk süresinin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilme hakkı tanır. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’de I-Sağlık Sebeplerinde sayılmıştır.

     “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar…”

     Madde 17’de sayılan bildirim süreleri de düşünüldüğünde bu sebepten yapılacak fesihlerde rapor süresi aşağıdaki süreleri aşması durumunda fesih haklı bir neden olarak kabul edilecektir:

     Kıdem Süresi İhbar Süresi Ek süre Toplam Süre
     6 aya kadar 2 hafta +6 hafta 8 hafta/56 gün
     6 ay – 1 buçuk yıla kadar 4 hafta +6 hafta 10 Hafta/70 Gün
     1 buçuk yıl – 3 yıla kadar 6 hafta +6 hafta 12 Hafta/84 Gün
     3 yıldan fazla 8 hafta +6 hafta 14 Hafta/98 Gün
     Bu feshin haklı sayılabilmesi için raporun kesintisiz olarak ihbar süresini 6 hafta aşmış olması şarttır

 146. Nevzat bey merhaba belki konu ile alakası yok ama siz bir konuda danışmak istiyorum ankarada broşür dağıtan bir çocuğun ısrarına dayanamayıp vicdanen rahat etmedim ve güzellik merkezi tanıtımını kırmadım ve ofislerine gittim ve orada benimle konuşurken bana bir kağıt imzalattılar tamamen boşluğuna gelmiş bir imzaydı kağıdı hiç okumadım o kağıdın taksitli satış sözleşmesi olduğunu bi kaç saat sonra farketti benim iptal ettirmek için sağlık raporu ve ödemenin %20 sinin ödemem gerektiğini söylediler ve buda sozlesmede yaziyor bende sağlık raporu alamayacağım için notere başvurdum ve cayma hakkimi kullandim bana 10 gün içinde sonuçlanır dedi noterdeki katip sizce ben sağlık raporu almadan cayma hakkimi kullanmam olumlu sonuç getirir mi saygilar

  • İpek hanım merhaba,
   sorunuzu kanun ve yönetmelik maddeleri ile cevaplayayım
   Taksitle satış sözleşmeleri ;Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. (Kanunun 18.Maddesi) (Yönetmeliğin 7.Maddesi) –

 147. Merhaba Nevzat Bey
  Benim personellerimle ilgili bir çok sıkıntım var ama bunlar ben iyi niyetli olduğum sürece hiç bitmeyecek. O yüzden herhangi bir soru sormayacağım sadece size bıkmadan usanmadan verdiğiniz cevaplar için teşekkür etmek istedim.
  Saygılarımla.

  • Merhaba,
   okuduğunuz için ben teşekkür ederim ben bilginin zekatının paylaşmak olduğuna inanıyorum elimden geldiği kadarı ile her soruya cevap vermeye çalışıyorum

 148. Nevzat bey merhaba
  Benım sıkıntım %48engelli raporum var uyku apn esiyim 4 senedir bu şirkette çalışıyorum 1 sene öncesine kadar günlük a firmada4 00 kg urun tasıyordum marketlere tadarikçilik yapıyordum firma bu şirketi korgoya devretti bizidi b firmasına aldı ssk girdi çıktı olmuş şimdi günlük 8 ton ürün tasıyorum toplam da ve beden olarak bütün enerjim bitiyor yorgun bittin oluyorum iş yerime çok söyledim bu iş bana çok ağır geliyor yapamıyorum dedimsede çıkarmıyorlar bende tazmınat almadan bırakmak istemiyorum işyerim meşrubat üzerine ben bıraksam tazmınat alabilirmiyim
  Şimdiden tşk ederim A E OLUN

  • Hüseyin bey merhaba,
   sigortalı olunan şirketin değiştirilmesi işci izni olmadan olamaz bu durumu ispatlayabilirseniz bu size haklı fesih hakkı verebilir ama durumunuzu bir avukatla görüşmenizi öneririm

 149. merhaba nevzat bey bu işyerınden 6 yıldır calısıyorum.ayakkabı imalatı ben bu ısyerınden tuz ılacta astıma yakaladım ilac kokusunda icerıye gırmekten nefes alamıyorum havalandırma yoktur.ben cıkmak ıstıyorum doktora gıttım astım raporumu ıstedım vermedı bana dedı ısyerınız doktorunuzdan.ısteyın.ısyerı doktorumuzda hıc ılgılenmıyor.maske tak dıyor bende takmak ıstemıyorum nefes alamıyorum maskede.ne yapmam lazım tesekkur ederım

  • Tamer bey merhaba,
   devlet hastanesinden işten dolayı hastalığın oluştuğuna dair heyet raporu alın böyle bir rapor size haklı fesih hakkı verebilir ayrıca meslek hastalıkları hastanesinede müracat edebilirsiniz

 150. MERHABA NEVZAT BEY 16.04.2014 tarihinde başlamış oldugum iş yerim beni doğumdan sonra (doğumum 04.01.2018) tarihinde rapor bitiminde işten çıkaracağını bildirdi. bu konu ile ilgili haklarım nedir

  • Merhaba Seval hanım,
   doğumdan sonra işten ne gerekçe ile çıkaracaklar unutmayın geçerli bir neden olmazsa çıkaramazlar işe iade davası ile tazminat veya işe geri alınabilirsiniz (ancak bunun için işyerinde en az 30 işçi çalışmalıdır)

   • Hocam yıllıkbir devlet kurumunda mevsimlik işci olan birisi işden çıkarılmasına 1 ay kala ameliyat olup rapor alıyor. Ve mevsim bitimi süresi gelince yine o aldıgı rapora 1 aydaha rapor alsa veya gün geçirmeden tekrar ne kadar süre rapor alabilir.

    • merhaba,
     mevsimlik işci süreli sözleşme imzalamışsa süre bitimi sözleşme sona erer fakat raporlu iken işci çıkartılamaz rapor bitiminde cıkış yapılır

 151. Merhaba 4857 kanuna tabi olarak devlet kurumunda uzman olarak çalışmaktayım;hem Türk hem Amerika vatandaşıyım;şuan riskli olan hamilelik durumum var ve seyahat amacıyla Amerikaya gidip gerekli kontorollerimi yaptırmak ve ailemi ziyaret etmek istiyorum.Oradaki doktorlarım sağlık raporuna ve istiharate gerek görürse aldığım sağlık raporu Türkiyede geçerli midir? yada geçerli değilse,geçerli olabilmesi için ne yapmam gerekiyor?ve ikinci sorumda şu ileride bebeğimi amerikada doğurmak istiyorum;8 haftalık doğum izninden sonra 6 aylık ücretsiz iznimi Türkiyeye gelmeden telefon,fax veya konsolosluk arayıcılığla kurumumla iletişime geçip kullanabilir miyim?Yardımcı olursanız gercekten çok sevinirim.Teşekkürler…

  • Merhaba uzun bir zamandır iş yogunluğum dolayısı ile web sitemden soru cevaplayamıyordum soru cevaplamaya başladım ama o kadar çok soru varki ancak secerek cevaplamaya çalışıyorum o yüzden gec cevap için kusura bakmayın,
   5510 sayılı Kanunun 4/a(SSK) kapsamında çalışan ve işverenleri tarafından görevlendirme ile yurt dışına gönderilen sigortalılar ile 5510 Sayılı Kanunun 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında özel mevzuatları gereği Kurumlarınca yurt dışına gönderilen sigortalıların yurt dışında iken SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetleri şu şekildedir:
   1- Geçici görevle yurt dışına gönderilenlere sadece acil hallerde,
   2- Sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere, acil hal olup olmadığına bakılmaksızın,
   sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
   Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışında bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenmesinde, bulundukları ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde sözleşme hükümleri uygulanır.
   sorunuzun ikinci bölümü ise şöyle doğum sonrası ücretsiz izin hakkınızı resmi yolla konsolosluk veya noter aracılığı ile dilekcenizi göndererek kullanabilirsiniz

 152. hocam merhaba benım sorum ben 10 ay 2016 da lenfoma hastalıgına yakalandım ve netıcesınde kemotorapı ve ısın alarak tedavı oldum ve bu arada ılk aldıgım rapor 11 gun luktu ıkıncısı 90 gunluk 2. sı 60 3.su 60 4. cusu 60 gunluk rapor dahılınde raporluydum raporum pıtımınde ış yerıyle goruşmemde ış gorur raporu almalısın soylendı ve aldım fakat yenı bır operasyon [amelıyat] ıcın rapor almam ne gıbı bır sıkıntı dogurur
  cevaplarsanız sevınırım

  • Ali bey merhaba,
   öncelikle acil şifalar diliyorum
   sorunuzun ayrıntılı cevabı şöyle;
   Kanser olan hasta işci işten tazminat alarak ayrılabilirmi?
   Kanser hastası olan bir işçinin, kanser olduğu ve tedavi görmesi gerektiği için istediği zaman işten ayrılması ve kıdem tazminatı alması beklenebilir; vicdani olan da budur. Ancak İş Kanununun 25inci maddesi, işverenin hangi hallerde işçisini haklı nedenle derhal işten çıkarabileceğini ortaya koymuştur. Maddedeki hallerden birisi de, sağlık sorunları nedeniyle işçinin işten çıkarılmasıdır.
   Eğer işçinin sağlık raporu alarak işe gitmediği gün sayısı, onun ihbar süresini altı haftadan çok aşarsa; işçi derhal işten çıkarılabilir. İhbar süreleri ise bilindiği üzere işçinin kıdemine göre belirlenmektedir.
   kanser olan bir işçi bu gerekçeyle işten ayrılıp kıdem tazminatını da talep edebilir mi?
   Bunun için İş Kanununun 24üncü maddesine bakmamız gerekir. Bu maddede sayılı hallerden birisiyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatını hak etmektedir.
   İlgili madde işçiye, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılma hakkını vermektedir. Ancak burada önemli olan, işçinin yaptığı işin niteliğinin işçinin sağlığı ya da yaşamı için tehlike oluşturmasıdır.
   Bu açıklama dışında kısa bir hatırlatma
   Maluliyet cetvelinde sadece Hodgkin dışı lenfomalar yer alıyor.. % 40 veya üzeri oranlı Sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden birine başvurabilir rapor alabilirseniz vergi indirimi alabilir, erken emekli olabilirsiniz

   Lenfomalar:

   a.Hodgkin Lenfoma:

   1-Evre I-IIremisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar):% 20
   2-Evre I-IIremisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra):% 10
   3-Evre III-IVremisyonda:% 40
   4-Remisyona girmeyenveya tedavi sürecinde olan):% 80

   b.Non-Hodgkin Lenfoma:
   1-Düşük dereceliremisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar):% 20
   2-Düşük dereceliremisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra):% 10
   3-Düşük dereceliremisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan:% 70
   4-Orta veya yüksekdereceli remisyonda:% 40
   s-Orta veya yüksekdereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan:% 80

 153. selam işyeri yıllık sözleşme imzalatıyo ama işyeri iflas göstererek başka firmaya bütün haklarını onlar kabul ediyo die imza istediler ama ben imzayı atmadım sözleşmedede bu yıl bitiyo oyüzden kıdem tazminatınız verilcek diyolar icerdeki 1 ay 15 günlük maaşınızda verilcek diyolar ihbar tazminatı sözleşme bittigi icin verilmiycek diyolar ihbar normalde bi ay öncesinden bildirim yapılması gerekmiyomu sözleşme bitsede bi ay boyunca günde iki saat iş aramamız icin izin verilmiyomu ihbari almam hakkım ise nasıl alabilirim ay sonu cıkışım verilcek imza atmadıgım icin

  • Merhaba Serdar bey,
   Kısmi süreli çalışanlar iş akitlerinin feshinde tam süreli çalışanlara uygulanan kurallara tabidirler. Fesih bildirimiyle ilgili süreleri farklı olamaz. Kıdem tazminatı hesaplamasında da işçinin fiilen çalıştığı sürelerin toplanmasıyla bulunacak sürenin değil, iş akdinin devam süresinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir

   Yargıtayda tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiyle kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi arasında ihbar ve kıdem tazminatı hesaplamasında farklı bir işleme tabi tutulmayacağından bahsetmektedir. Yargıtay bir kararında; “ Kısmi çalışma kanunda yer almasına rağmen, kıdemin nasıl belirleneceği, ihbar izin gibi haklardan nasıl yararlanacağını, bu haklarla ilgili hesap şekli yine normatif olarak düzenlenmiş değildir. Konu, yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Buna göre, kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün birkaç saat şeklinde olsun, işçinin işyerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı hakkının doğabileceği izne hak kazanacağı dairemizce kabul edilmektedir.( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 04.06.2001, 2001/6848 E. 2001/9525 K) Hesaplamada esas alınacak ücret ise işçinin kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret olmalıdır. İhbar önelinin de iş ilişkisinin kurulduğu tarih ile feshedilmek istendiği tarih arasında geçen süre toplamına göre belirlenmesi gerekir.”( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 20.11.2008, 2007/31344 E. 2008/31565 K.) denilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir