Ana Sayfa / Gündemden / 250 Bin Lira ve Daha Fazla Borcu Olanı Maliye Açıklayacak

250 Bin Lira ve Daha Fazla Borcu Olanı Maliye Açıklayacak

235Vergi daireleri, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükellefleri, 15 Temmuz – 15 Ağustos arasında ilan edecek.

Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları, önce vergi dairelerin de, daha sonra ise Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde açıklayacak. Bakanlığın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığa verilen yetkiye istinaden, 2013’teki açıklamalar, 15 Temmuz ile 15 Ağustos arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde, 2 Eylül 2013’ten itibaren de GİB‘in internet sitesinde yapılacak.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Yapılacak açıklamada, 31 Aralık 2012 itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2013 itibariyle ödenmemiş bulunan ve nev’i itibariyle açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

– Kapsam dışı bırakılanlar

İlgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayan alacakları, açıklamada kapsam dışı olacak.

Daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyük şehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayan alacaklar da yine söz konusu açıklamanın kapsamına alınmayacak.

Tebliğde, açıklama kapsamına alınmaması uygun görülen diğer alacaklar ise şöyle sıralandı:

“5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6. maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen alacaklar, 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik geçici 1. maddesi kapsamında ertelenen alacaklar ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklar.”

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Borç Yapılandırma Yasası Önemli Hususlar 3

7440 Sayılı Yasa ile birçok alanda düzenleme yapıldı daha önceki makalelerimizde detaylarını açıklamıştık. Bu makalemizde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir