Ana Sayfa / Gündemden / 7252 Yasayla Gelen Prim Teşviki Ve Detayları

7252 Yasayla Gelen Prim Teşviki Ve Detayları

 

28.07.2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile:01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerine bu uygulamalarını sona erdirmeleri halinde kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ) ve/veya nakdi ücret desteğinden (NÜD) yararlanan sigortalılardan dolayı prim desteği sağlanacağı açıklanmıştır.
 • SGK Prim Teşvikinin Genel Esasları                                                                                                                          
 • a)Kısa çalışma uygulaması olan işverenler yönünden
 • 07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunun olması gereklidir.
 • KÇÖ’den yararlanan sigortalılardan dolayı yararlanılacaktır.
 • İşyerindeki kısa çalışmanın sona erdirilmesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmüş olması gereklidir.
 • Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle verilecektir.
 • Her bir ay için sağlanacak teşvik, sigortalının KÇÖ aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

b) Nakdi ücret desteğini uygulaması olan işverenler yönünden

 • 07.2020 tarihinden önce NÜD başvurusunun olması gereklidir.
 • NÜD’den yararlanan sigortalılardan dolayı yararlanılacaktır.
 • Sigortalının NÜD uygulamasının sona erdirilip haftalık normal çalışma süresine dönmüş olması gereklidir.
 • Kısa çalışmanın sona erdirildiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle verilecektir.
 • Her bir ay için sağlanacak teşvik, sigortalının NÜD aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.                     
 •  c) Ortak hususlar
 • Özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.
 • Teşvikin yararlanma süresi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir.
 • Teşvik tutarı, prime esas kazanç (PEK) alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadardır.
 • Teşvik tutarı, işverenlerin SGK’ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilecektir.   

2Prim Desteğinden Yararlanamayacak Olan İş yeri ve Sigortalılar

 • 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait iş yerleri,
 • 2886 sayılı Kanun’a, 4734 sayılı Kanun’a ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
 • 4734 sayılı Kanun’dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi (emekli) çalışanlar,
 • 5510 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar,
 • Yurt dışında çalışan sigortalılar,teşvikten yararlanamayacaklardır.                                                                                 3. Teşvikten Yersiz Faydalanma Durumu ve Geri Alınması
 • İş yerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti,
 • Kısa çalışma başvurusuna yönelik iş müfettişi uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması,
 • NÜD’den yersiz yararlandığının tespiti,Hallerinde, işyeri teşvikten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak ve yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.                                                                                                                                                                                           4. Diğer Teşvik ve Desteklerden Yararlanma

Kısa çalışma veya NÜD ücret desteğini sonlandırarak teşvikten yararlanacak olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklardır.

5. Prim Teşvik Süresinin Uzatılması ve Yürürlük Tarihi

Cumhurbaşkanı, söz konusu teşviklerden yararlanılacak 3 aylık süreyi, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzayabilecektir. Kısa çalışmanın ve/veya nakdi ücret desteğinin sonlandırılmasına ilişkin sigorta prim teşviki uygulaması 01.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Uygulamanın usul ve esasları ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayrıca yapılacak düzenlemelerle belirlenecektir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir