Home / Kanunlar / Son Dönemde Yeni Neler Var

Son Dönemde Yeni Neler Var

nevzat-erdag-486-son-mevzuatlar

Son birkaç ayda “yeni neler oldu?”, “hangi mevzuatlarda değişiklik oldu?” diye baktım. Hızla değişen mevzuatı takip etmenin zorlaştığı bir dönemde aslında değişen birçok hususu makalelerimizle sizlerle paylaşmıştım. Bu hafta yeni makale yazmak yerine bu paylaşımlarımı hatırlatmanın daha faydalı olacağını düşündüm.

Vergi Mükellefine Ek Haklar Getirildi

Maliye Bakanlığının, vergi incelemelerinde mükellefin elini güçlendirecek, haklarını artıracak yönetmelikleri, 25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’nin 29868 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu husustaki ayrıntılı makalemi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

https://www.nevzaterdag.com/mukellef-haklarini-guclendiren-yonetmelikler-yayinlandi/

İşverenlere iş sağlığı ve güvenliği yetki belgesi alma imkanı getirildi

Çalışanınızın olması durumunda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği 1 temmuz 2016 itibariyle çalışanı bulunan tüm firmalar ( sayı fark etmeksizin ) iş sağlığı ve güvenliği yetki belgesine sahip  mimar, mühendis veya ortak sağlık güvenlik birim firmaları ile anlaşarak aylık düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli raporları, analizleri, Hekim bulundurma ve de eğitimleri yaptırmaları gerekmektedir. Bu konunun ayrıntılarını aşağıdaki makalemden okuyabilirsiniz.

https://www.nevzaterdag.com/az-tehlikeli-islerde-is-guvenligi-uzmani-patron-olabilecek/

Vergi İdaresi Takdir Ve İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek

 15.07.2016 tarihli 6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun ile  birçok konuda değişiklik yapıldı işte bu değişikliklerden biri vergi incelemesinden önce izahat istenmesi zorunluluğudur. Bu konunun ayrıntılarını aşağıdaki makalemden okuyabilirsiniz.

 https://www.nevzaterdag.com/vergi-idaresi-takdir-ve-incelemeye-sevk-etmeden-izahat-isteyecek/

 

Vergi Alacağında Zaman Aşımına Düzenleme Geldi

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 1 numaralı Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapan 16 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7 sıra numaralı tebliğde “Tahsil Zaman Aşımı” başlıklı alt bölümünde değişikliklere gitti Bu konunun ayrıntılarını aşağıdaki makalemden okuyabilirsiniz.

https://www.nevzaterdag.com/vergi-alacaginda-zaman-asimina-duzenleme-geldi/

Karşılıksız Çeke hapis cezası geldi

15.07.2016 tarihli 6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile; birçok konuda değişiklik yapıldı. İşte bu değişikliklerden biri de çek yasasında yapılan değişikliklerdir. . Bu konunun ayrıntılarını aşağıdaki makalemden okuyabilirsiniz.

https://www.nevzaterdag.com/cek-kullananlar-dikkat-yasa-degisti/

Hatır çeki veren alan şirket sahiplerine hapsin yolu açıldı

Çek yasasındaki değişiklikten sonra hatır çeki ile akalı çok soru almaya başladım Sözü edilen soruya ilişkin açıklamaları özetleyecek olursam 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241 ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/2-b Maddelerinde düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanununa göre çeklerin ticari bir işlemden dolayı düzenlenmesi şarttır. Zira çekler, ticari işlemler karşılığında bir ödeme aracıdır. Hatır çekleri ise, hiçbir ticari bir işlem olmadığı halde düzenlenmiş çeklerdir.

Serbest piyasa ile çalışan ekonomilerde firmalar ve kişiler ihtiyaç duydukları malî kaynağı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumlardan sağlamak zorundadır. Bunun dışında başka hiçbir kurum ya da kişiden fon sağlanması ve kredi kredi kullanılması yasaktır. Bu sistemin oluşturduğu gözetim ve denetim sayesinde bir taraftan ekonominin fon kaynaklarının kuruması engellenirken, diğer taraftan, iktisadî faaliyetler kayıt altına alınmak suretiyle vergi, harç gibi kamu kaynaklarının azalması önlenmektedir.

Buna göre;

1- Hiçbir ticari bir işlem olmadığı halde düzenlenmiş olan hatır çekleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. Maddesi uyarınca tefecilik suçu kapsamına girmektedir.

2- Çeki veren firma kazanç elde etmek amacı ile bir başkasına ödünç para vermiş sayılmaktadır. Bu suçta, kazanç elde etme amacının varlığı şarttır. Ancak serbest piyasa ekonomisinde kazanç elde etme amacı olmadan başka bir firmaya hatır çek verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kazanç elde etme amacı ile bir başkasına Hatır çeki vermenin, diğer bir ifade ile tefecilik suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para(En az 100.000.-TL) cezasıdır.

Tüm bu açıklamalardan sonra hatır çeki almak ve vermek karşılığında fatura düzenlense bile sizi ve şirketinizi ciddi riske edecek bir durum olduğu için bundan uzak durmanızı öneririz.

Bilirkişilik sistemi değiştirildi

Günümüz hukuki ihtilafların giderek çeşitlenen karmaşık ve çözüm için teknik bilgi gerektiren yapısı, bilirkişilik kurumunun yargı faaliyetleri içindeki rolü ve önemini daha da artırmaktadır. Bu konunun ayrıntılarını aşağıdaki makalemden okuyabilirsiniz.

https://www.nevzaterdag.com/bilirkisilik-sistemi-degisiyor/

Konut Satışında KDV Geçici olarak indirildi

KDV oranlarının tespitine ilişkin karara eklenen geçici bir maddeyle, konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV’nin 31 Mart 2017’ye kadar yüzde 8 olarak uygulanması hüküm altına alındı. Fakat bu kararda konut ibaresi olduğu için işyerlerinde uygulanamaz İşyeri ise normal KDV oranı uygulanacak. Bu konunun ayrıntılarını aşağıdaki makalemden okuyabilirsiniz.

https://www.nevzaterdag.com/konutta-dusen-kdv-iade-alinabilir-mi/

23 İle Süper Teşvikler Getirildi

6743 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapan yasa ile hayata geçti. 23 il yatırımların  cazibe merkezi olarak ilan edildi. Cazibe merkezleri 5 ana kümeye ayrıldı. Bu konunun ayrıntılarını aşağıdaki makalemden okuyabilirsiniz.

https://www.nevzaterdag.com/devletten-dogu-guneydoguya-tesvik-yagmuru/

Girişimciler için  AR-GE Teşviklerinde Yeni Dönem başladı

2023 hedefleri olan Türkiye’nin küresel değişim rüzgârının dışında olması elbette düşünülemez.  İşte bu yüzden devletimizin ülkemizde araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerin gelişmesi için verdiği önem ve destek son yıllarda ciddi şekilde artmıştır.

Türkiye Ar-Ge, tasarım ve inovasyon konusunda teşvik unsurlarında son dönemde yaptığı düzenlemeler ile önemli adımlar attı. Bu husustaki ayrıntılı makalemi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

http://www.girisimhaber.com/post/2016/10/04/Girisimciler-AR-GE-Tesviklerinde-Yeni-Donem-Basladi.aspx

Yeni Kırsal Kalkınma Destekleri açıklandı

Devlet, son dönemlerde birçok alanda verdiği gibi yine çok kapsamlı bir destek programı açıkladı

Bu husustaki ayrıntılı makalemi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

https://www.nevzaterdag.com/kirsal-kalkinma-desteklerini-kacirmayin/

Geçici işçi ve evden çalışma düzenlendi

6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Kanun ile özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişletilerek, geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti bu bürolara verildi. Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla, ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek.

Bu husustaki ayrıntılı makalemi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

http://www.kanalahaber.com/yazar/nevzat-erdag/is-kanununda-degisiklikle-gecici-isci-ve-evden-calisma-duzenlendi-27842/

Asgari Ücretin 1.300 TL altına düşmesi engellendi

6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün resmi gazetede yayınlandı.

Kanun ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300 TL altında kalan  çalışanların,  2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilerek net maaşı 1.300 TL ye çıkarılacak.

Torba Yasada Süre Uzatıldı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun  için Şimdiye kadar5,3 milyon başvuru ile 46 milyar TL yapılandırma yapıldı. 1.2 milyar TL tahsilat gerçekleşti.

Bu düzenleme ile yapılandırılabilecek toplam borç tutarının Maliye Bakanlığı için 90 milyar TL, SGK için 67 milyar TL olarak öngörülüyor. Yasaya yoğun ilgiden dolayı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılma süresi 31 Ekim tarihinden 25 Kasım tarihine uzatıldı.

SGK İşe girişi ertesi günde iptal getirildi

25.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ;İşe girişini yapmış olduğunuz personelinizin bildirgelerde belirtilen işe giriş tarihini takip eden günün gece yarısını geçmemek kaydıyla giriş bildirgesinin iptal edilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Maaş ödemelerinde Banka zorunluluğu 5 kişiye indi

  • Çalışan sayınız 5 ve üzerinde ise her türlü personel ödemeleriniz bankadan yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Yine çalışan sayısı 5 in altında olup ödeme tutarı 7000 TL ve üzerinde ise bu ödemelerin de bankadan yapılması gerekmektedir.

About nevzaterdag

Check Also

Sigortadan Primleri İade Almanın Şartı Nedir?

  Benzer YazılarKDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan DeğişikliklerEv Hizmetlerin de Sigortaİş Yerinde Mobbing ve Yargı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir