Ana Sayfa / Gündemden / 7256 Sayılı Borç Yapılandırma Yasasında Neler Var?

7256 Sayılı Borç Yapılandırma Yasasında Neler Var?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunla getirilenleri kısaca aşağıda sunuyorum faydalı olmasını diler işlerinizde başarılar dilerim.

Söz Konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;
  • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
  • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
 • Matrah artırımı, kasa ve stok affı yok. Ortak cari düzeltmesi
 • Yargı,inceleme ve uzlaşma aşamasında olan durumlar için düzenleme
 • 6736 ve 7020 sayılı yasa kapsamında olan ve ödenmeyen taksitler,borçlar 7256 sayılı yasa kapsamında DEĞİLDİR Ancak;
 • 7143 sayılı yasa kapsamında olan ve kalan ödemeler 7256 sayılı yasa KAPSAMINDA olacak yani peşin ödeme veya daha uzun vade imkanı var
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması
 • VADESİ 31 Ağustos Tarihine kadar olan alacaklar 31 Aralık tarihine kadar yapılan başvurular kapsamda.
 • VERGİLER için ilk taksit 31 Ocak 2021 SGK için 28 Şubat 2021 olacak.
 • Peşin ödeme çok avantajlı normal faiz yerine hesaplanan Yİ-ÜFE faizin %90 ı kalkıyor.
 • İlk 2 taksit süresinde ödenmek şartı ile yılda 2 taksit aksatılabilir. Ta ki son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmek üzere.
 • Vergilerde VADEYE bakıyoruz 31.08 den önce tahakkuk edenler, sgk da ise AĞUSTOS 2020 ve önceki aylar primleri kapsamda.
 • Cezalarda da 31.08 den önceki TESPİTLERE ilişkin cezalar kapsamda.
 • Vergi ve prim aslına bağlı olmayan cezalar özel usulsüzlük, sgk idari para cezaları mesela cezanın %50 si + Yİ-ÜFE faiz.
 • GÜMRÜK CEZALARINDA ise sadece cezanın %50 si yani Yİ-ÜFE faiz yok. Gümrüklenmiş eşya değerine bağlı kesilen cezalarda %30 u ödenecek yine faiz yok.
 • Belediyelere ödenen vergiler emlak çtv vs için 2020 İLK TAKSİT ve ÖNCESİ kapsamda.
 • Mükellefe tebliğ edilmeyen 31.08 öncesi dönemlere ait yargıdaki KESİNLEŞEN vergi ve sgk davalarına ilişkin borçlar kapsamda olup tebliği beklemeye gerek yok vade tarihi kanunun yayım tarihi kabul edilir.
 • Meslek odaları İsmmmo Türmob Barolar Ticaret Odaları Esnaf Odaları İhracatcı birlikleri vs borçları için kanunun YAYIMI İZLEYEN 2. AY sonuna kadar başvuru şart. Yani kanun kasimda yayinlanirsa Ocak 2021 tarihine kadar başvuru imkanı var ve ilk taksit te Şubat 2021 olacak. İlk taksit kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar ödenecek ve toplam en fazla 6 taksit ve aylık dönemler halinde.
 • Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar odalara olan borçlar kapsamda ancak vergi mükellefiyetinin silindiği tarihten sonraki borçlar aidatlar ve faizleri silinir.
 • Taksit tutarının %10 unu aşmayan eksik ödemeler ki 10 TL yi geçemez yapılandırmayı bozmaz.
 • Yapılandırmanın bozulması halinde ödenen taksit tutarları kadar yapılandırmadan ve şartlarından faydalanılır. Yani tamamen bozulmaz ve kısmi faydalanma ödeme yapılan taksitler için olur.
 • ETGB ile yapılan mal ihracatında kazancın %50 si beyannamede beyan edilen kazançtan indirilecek. ETGB şartlarında mikro ihracatı kargo ve PTT aracılığıyla yapmak ve asgari olarak hasılata bağlı işçi istihdam etmek şartı ile.
 • WEB den yapılan ev üretimleri satışların 220 bin tl ye kadar olan hasılatı, vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve tahsilatın ticari banka hesabı açılarak yapılması halinde istisna. Ancak bu satışlardan bankalar çalışanı olmayan evde üretimlerden sağlanan hasılat üzerinden %4, çalışanı olanlardan %2 tevkifatlı yapacaklar.
 • Konaklama vergisi 1.1.2022 tarihine ertelendi.
 • Sermaye şirketlerinde sermaye azaltımı kar payı dağıtımı hükmünde olup %15 stopaj tabi oldu.
 • Geçici 67 md kapsamında olan menkul kıymetlerden yapılan stopaja 2025 sonuna kadar devam. Ayrıca foreks işlemlerinden de 1.1.2021 den itibaren stopaj uygulaması geldi.
 • Varlık barışı vergisiz geldi. Gerek yurtdışında olan gerek se yurt içinde olan ancak kayıtlarda olmayan varlıklar tl döviz altın hisse senedi vs 30.06.2021 e kadar vergisiz getirilebilecek ve muhasebe kayıtlarına alınabilecek.
 • Dahilde işleme izin belgesine haiz mükelleflere, ihracatını yapacakları malların üretimi kapsamında yapılacak mal teslimlerinde kdv istinası 31.12.2025 e uzatıldı.
 • BİST te hisseleri işlem görmek üzere ve %20 en az halka arz olunan kurumlara 5 yıl %2 kurumlar vergisi indirimi geldi.
 • Kurumlar vergisinden OECD ülkeleri ile rekabet için öngörülen %5 lik genel kurumlar vergisi indirimi yasadan çıkarıldı.
 • Dernek ve vakıfların geçici 67 kapsamındaki faiz ve menkul kıymet gelirleri ile okul atölye ve döner sermaye işletmelerinin gelirleri iktisadi işletme oluşturmaz hükmü 2025 sonuna kadar uzatıldı.gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.
Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

Vergi Yapılandırması Mecliste Kabul Edildi makalemizi okumak için ;https://www.nevzaterdag.com/vergi-yapilandirmasi-mecliste-kabul-edildi/

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Tüketici Kredisi Ve Konut Finansmanı Sözleşmelerine Düzenleme

    Benzer YazılarYeni Şirkete Akreditif Açılır mı?Kadın Çalışana Bakıcı Desteği YoldaTorba Yasada %81 İle …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.