Home / Bilişim / Anket Sonuçlarının Yurt Dışı Satışı

Anket Sonuçlarının Yurt Dışı Satışı

SORU: “Nevzat Bey Merhaba,
Yurt içindeki bir firmaya anket yoluyla yaptırmış olduğumuz araştırma proje hizmetini internet aracılığı ile İngiltere’de yerleşik bir firmaya satışını yapacağız. Yurt dışında yerleşik firmaya verdiğimiz söz konusu hizmetin hizmet ihracı kapsamına girip girmediği konusunda tereddüt yaşamaktayız. Bu hususta bizi bilgilendirirseniz seviniriz…”

nevzat-erdag-410-yurt-disi-ile-online-anket

CEVAP: Bu husus 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunumuz incelendiğinde gayet açık bir şekilde açıklanmıştır. Fakat sizin için kanunumuzdaki bu hususları özetleyerek, sorunuzu yanıtlayayım:

* Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1/1 nci maddesinde; “…ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu”,

* Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 4/1 inci maddesinde; “…hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği”,

* Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 6 ncı maddesinde, “…hizmet işlemlerinde Türkiye’de yapılmış olmaktan kasdın, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği”,

* Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 11/1-a maddesinde, “…yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu”,

* Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 12/2 nci maddesinde ise; “…yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için:

a) Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği” hükümlerine yer verilmiştir.

Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara çeşitli KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

Hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde yer alan aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

Bunlar;

  1. Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
  2. Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
  3. Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
  4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Ayrıca 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Hizmet İhracı” başlıklı (A) bölümünde;

“… yurt dışındaki firmaların Türkiye’den ithal edecekleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak, bu firmalara aracılık hizmeti verenlerin, söz konusu hizmetler karşılığında aldıkları komisyonlar, ihraç edilen mal ve hizmetler yurt dışında tüketildiğinden, hizmet ihracı istisnası kapsamında

mütalaa edilecektir. Bu istisnanın uygulanmasında 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (K) bölümünde yer alan diğer şartların aranılacağı tabiidir” şeklinde açıklanmıştır.

Tüm bu açıklamalara göre,

Yurt dışında bulunan firmaya internet üzerinden yaptığınız “araştırma proje” hizmeti verilmesi karşılığında alınan hizmet bedeli, söz konusu hizmetten yurt dışında yararlanıldığından, yukarıda sayılan diğer şartların da gerçekleşmesi kaydıyla, hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna olup, düzenlenecek hizmet faturaları üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu hizmetin yurt dışındaki firmanın Türkiye’ye satacağı mallarla ilgili olması halinde, hizmetlerden Türkiye’de faydalanılacağından, söz konusu hizmetin ihracat istisnası kapsamında mümkün olmayıp, düzenlenecek hizmet faturaları üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerekmektedir.

About nevzaterdag

Check Also

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

    Benzer YazılarDijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifi İle İlgili DetaylarVergi de Özellikli KonularBelge Sayıcı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir