Ana Sayfa / Bilişim / Kısa Mesajla Bağışta Vergi Olur mu?

Kısa Mesajla Bağışta Vergi Olur mu?

SORU: “Merhaba Nevzat Bey, biz ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine burs yoluyla ulaşarak, her türlü eğitimleri için destek veren bir vakıfız. Verdiğimiz bu eğitim desteği için GSM operatörleri aracılığıyla başlattığımız yardım kampanyası kapsamında, GSM abonelerince yapılacak bağış tutarlarının, katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi matrahına girip girmeyeceği hakkında bilgi verirseniz sevinirim.”

nevzat-erdag-409-kisa-mesajla-bursta-vergi

CEVAP:

  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna alınmış,
  • 20. maddesinde ise; verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan bu işlem karşılığı alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen değerler toplamını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
  • Yine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 24 maddesinin (c) bendi ile de; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisi matrahına dahil olacağı hükme bağlanmıştır.
  • Öte yandan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde; her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25 oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu, bu verginin matrahının katma değer vergisinin matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak, hizmetten yararlananlardan tahsil edilen bedelin bağışa aracılık etmek üzere vakfınıza aktarılan kısmı bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden, katma değer vergisine ve özel iletişim vergisine tabi tutulmayacaktır. Haberleşme hizmet bedelinin tamamının vakfınıza aktarılması halinde, bağış hattına gönderilecek mesajlar karşılığında, abonelerden tahsil edilen bedelin tamamı katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi dışında tutulacaktır.

Buna göre;

  1. Söz konusu bağış tutarları, GSM operatörlerince aboneler adına düzenlenen faturalarda ayrıca gösterilmek kaydıyla, katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.
  2. Kampanya kapsamında gönderilen SMS mesajları için, GSM operatörlerince haberleşme ücreti olarak alacağı tutarlar üzerinden katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi hesaplanacaktır.
  3. Faturasız hatlar bakımından söz konusu kampanyalar kapsamında yapılacak yardım tutarları “kontör” olarak belirlendiğinden, bu hatlara sahip aboneler tarafından yapılacak bağışlara ait kontör bedellerinin  aktarılacak kısmına isabet eden katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi iç yüzde yoluyla hesaplanarak, GSM operatörlerince ilgili dönemde indirim konusu yapılması mümkündür.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Yabancılara Sağlık Hizmetleri İle Birlikte Verilen Rehberlik, Danışmanlık Hizmetlerin Vergilendirilmesi

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 23.01.2023 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir