Ana Sayfa / Gündemden / DİKKAT! KDV Oranlarında İndirim

DİKKAT! KDV Oranlarında İndirim

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.03.2022 tarihli ve 31793 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.
Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikler;

1) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yer alan “Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanlar” a Kdv oranı %01 olarak uygulanmaktaydı. Karar ile uygulama kapsamı genişletilerek “Tanım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifıkalandırılan tohumluk ve fidanlar” a Kdv oranı %01 olarak uygulanacaktır.

2) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 11 inci sırasında yapılan değişiklik ile “16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkmda Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmına KDV oranı %01 olarak uygulanacaktır.01.04.2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluştan ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için önceki uygulama devam edecektir.

3) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 19 uncu sırası yürürlükten kaldırılarak, Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri’ne %01 oranında uygulanan KDV oranı %18 e çıkarılmıştır.

4) (II) sayılı listenin 22 nci sırasında yer alan “18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin bazı pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi  ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri” ne Kdv oranı %08 olarak uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tam Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetlerine Kdv oranı %08 olarak uygulanacaktır.

5) (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamında yeme içme yerlerine %08 olarak uygulanan Kdv oranı kapsamına “birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar” da alınarak burada sunulan yeme içme hizmetlerine Kdv oranı %08 olarak uygulanacaktır.  (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)

6) (II) sayılı listenin 28 inci sırasındaki tabloda yapılan değişiklik ile “sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar” liste kapsamına alınarak Kdv oranı %08 olarak uygulanacaktır. Aynı listeye aşağıdaki sıralar eklenerek %08 Kdv oranı kapsamına alınmıştır.

 8418.69.00.99.19 Diğerleri (Yalnız süt soğutma tankları.)
8433.60.00.00.00 Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar.

7) (II) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenerek %08 Kdv oranı kapsamına alınmıştır.

35- Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı,

  • Arsa ve arazi teslimleri,
  • Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,
  • 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9619.00 pozisyonunda yer alan mallar.

8) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasının yapılan değişiklik ile, İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin %18 Kdv oranı ile teslim aldıkları araçları Özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde Kdv oranı %18 e çıkarıldı.

9) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan madde; (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün  11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 01.04.2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluştan ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için uygulama devam edecektir.

Bu Karardaki değişiklikler 01.04.2022 tarihi itibari ile uygulamaya girecektir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir