Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / DİKKAT !!! Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının İhmali Ceza Demek

DİKKAT !!! Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının İhmali Ceza Demek

184-300x200[1]Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası iş yerleri için beraberinde birçok yeni yükümlülük getirdi. Yasa getirdiği bu yeni yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak olan idari para cezalarını da hiç olmadığı kadar yüksek tuttu. Yeni yasaya bağlı olarak hazırlanan en son yönetmeliklerden biri de, işverenlerin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim vermesi zorunluluğunu içeren yönetmeliktir. Hem yasa hem de çıkarılan yönetmelik, işverenlerin iş yerlerindeki tehlikelere göre çalışanlarını eğitime tabi tutmalarını, alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. İşçisini iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeyen işveren, her 1 çalışan için 1.078 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacaktır. 10 işçisi olan işveren için, para cezası toplamı 10.780 TL dir. Yeni yasanın uygulanmasını kolaylaştırmak adına çıkarılan eğitim yönetmeliğinde; işveren çalışanlarını işe başlamadan önce hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda hem de iş yerine özgü riskler konusunda eğitime tabi tutmak zorundadır. Ayrıca bu eğitimler; çalışma yeri ve iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda da çalışanlara verilmek zorundadır.

SÜRESİ NEDİR?

Yeni çıkarılan eğitim yönetmeliği ile işverenler, eğer iş yeri çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, çalışanlarını yılda en az 1 defa olmak üzere 16 saatlik eğitimden geçireceklerdir. Eğer iş yeri tehlikeli sınıfta yer alıyorsa 2 yılda en az 1 defa 12 saatlik eğitim yeterli olacaktır. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise; 3 yılda 1 en az 8 saatlik eğitim zorunlu olacaktır. Taşeronun olduğu iş yerlerinde, taşerona ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren de taşeronla beraber sorumlu olacaktır. Yani bir iş yerinde taşeron olmak, bu eğitim yükümlülüğünden kaçmak anlamına gelmeyecektir.

KANUNİ CEZASI 3.234 LİRA

RİSK değerlendirmesi yapmamanın kanunda belirtilen cezası 3.234 TL ‘dir. Ayrıca, bu riskleri belirleme çalışmasının yapılmadığı her ay için de 4.851 TL‘lik ceza söz konusudur. Bu durumda apartmanların 3 ay risk değerlendirmesi yapmaması halinde, teftişe gelen bir denetim elemanı apartmana 13.000 TL ceza yazacaktır.

NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Mecliste kabul edilen 6495 Sayılı Torba Kanun ile İSG Profesyoneli (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli) çalıştırma veya bu alanda profesyonel kurumlardan hizmet alma yükümlülükleri getirilmiştir.

 6331 SAYILI KANUNA GÖRE;

MEVZUAT

SAYISI/MADDE

MEVZUAT ADI

TARİH

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ

GÜNCEL DURUM

6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yön. 29.12.2012 Risk Değerlendirme Ertelenmedi.
6331/16,17,18,30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 15.05.2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Ertelenmedi.
3359/9181/9,431593/179 İlkyardım Yön. 22.05.2002 İlkyardım Eğitimi Ertelenmedi.
6331/11,12,30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yön. 18.06.2013 Acil Durum Eylem Planı Ertelenmedi.
6331/11,12,30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yön. 18.06.2013 Acil Durum Ekipleri Ertelenmedi.
6331/11,12,30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yön. 18.06.2013 Tahliye ve Tatbikat Ertelenmedi.
6331/11,12,30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yön. 18.06.2013 Kat Krokileri Hazırlanması Ertelenmedi.

 DEĞERLENDİRME

Çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm iş yerlerinde (Çalışan Sayısı 1-49 arası olan şubelerde/ iş yerlerinde) :

  • Risk değerlendirmesi yapılması,
  • Acil durum eylem planı hazırlanması,
  • Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri,
  • İlkyardım eğitimleri,
  • Tahliye ve tatbikat,
  • Kat krokileri hazırlanması,

konularında yükümlülük devam etmektedir.

Torba Kanun ile 50’den az çalışanı olan ve “Az Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinizde:

  • İş Güvenliği Uzmanı,
  • İşyeri Hekimi ve
  • Diğer Sağlık Personeli bulundurma yükümlülüğü 01.07.2016 tarihine ertelenmiştir. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinizde 01.01.2014 tarihinde yürürlükte başlayacaktır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer YazılarYeni TTK’ ya Göre Tasfiye veya Nevi Değişikliğiİnternetten Alışveriş …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir