Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Para Cezaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Para Cezaları

183Güvenlik Raporu Ve Büyük Kaza Önleme Politikası

 İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerleri için, iş yerinin büyüklüğüne göre “büyük kaza önleme politika belgesi” veya “güvenlik raporu” hazırlamak zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan işverene 50.000 TL idari para cezası kesilecek.

Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işveren, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip iş yerini açabilir. Bu zorunluluğa uymayan işverene 80.000 TL idari para cezası kesilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

 1. İş yerinde genel iş sağlığı ve güvenliği sağlamayan, mesleki riskleri önlenmesi için koruyucu malzemeleri temin etmeyen, eğitim vermeyen, bilgilendirme yapmayan bu kapsamda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.000 TL,
 2.  Belirlenen   nitelikte iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5.000 TL,
 3. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2.500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ile diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene 1.500 TL,
 4. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlerini yerine getirmesini kısıtlayan ve gerektiğinden iş sağlığı ve güvenlik birimi kurmayan işverene her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500 TL
 5. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 TL,
 6. Acil   durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, acil / yakın tehlike halinde iş yerinin tahliyesine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar (1.000 TL),
 7. İş kazasının kaydının tutulması ve bildiriminin yapılmaması konusunda yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı 1.500 TL, diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene 2.000 TL,
 8. İşçilerin sağlık gözetimini yapmayan, işe girişte, iş değişikliğinde, iş kazası sonucu yeniden işe başlamada bakanlıkça belirlenen aralıklarda; sağlık muayenelerini yaptırmayan işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL,
 9. Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.000 TL,
 10. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yerine getirmeyen işverene her çalışan için 1.000 TL,
 11. İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.000 TL,
 12. İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışan temsilcisi görevlendirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene 1.000 TL,
 13. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran ve 6 aydan uzun, sürekli işlerin görüldüğü iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.000 TL,
 14. Birden fazla iş yerlerinin bulunduğu iş merkezlerinde, yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere 5.000 TL,
 15. İş  sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5.000 TL,
 16. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 TL, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan iş yerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen iş yerini açan veya durdurulan iş yerinde faaliyete devam eden işverene 80.000 TL,
 17. Yükümlülüklere göre iş yerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi 10.000 TL, bu sürede işçilerin ücretini ödemeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için 1.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
 18. Bu kanuna dayalı olarak çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000 TL, İdari Para Cezalarına İtiraz Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenir.

İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

İdari para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılır.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir