Ana Sayfa / Girişimci / Girişimci Hem İşine Hem de İşletmesine Hakim Olmalı

Girişimci Hem İşine Hem de İşletmesine Hakim Olmalı

107Girişimcinin İşine Hakim Olması Yetmez, İşletmesine de Hakim Olmalı

Akıl yaşta değil baştadır.

Teknolojinin baş döndüren hızla geliştiği bir dönemde yaşamaktayız girişimciler özellikle genç girişimciler işlerine hakim işe başlamaktalar fakat işine hakim olması girişimcinin ilerideki başarısı için yeterli değildir. Hızla değişen koşullara uyum sağlamak, rekabet gücünü ve pazar payını korumak, başarının sürekliliği için zorunludur.Bunun için pazarın yakından izlenmesi, işlerin yürütülmesi için nelerin yapılması gerektiğinin bilinmesi, yapılması gereken işlerin de doğru biçimde yapılması gerekir. Bir bakıma, girişimci için asıl mücadele pazara katıldıktan sonra başlar. Bu nedenle  girişimci amacına ulaşabilmek için nelerin yapılması gerektiğini ve bunların nasıl yapılacağını bilmelidir.

Uzun dönemde temel amaç olarak kazanç sağlamak, işletmenin sürekliliğini devam ettirebilmek için girişimcinin işine hâkim olduğu kadar işletmesine de hâkim olma zorunluluğunu kaçınılmaz kılmaktadır. Büyük veya küçük tüm işletmelerin başarısı onları yöneten kişilerin etkili bir yönetimi gerçekleştirmelerine bağlıdır.

Tabii ki işinin yöneticisi girişimciden mucizeler yaratmaları beklenemez. Ancak belirlenen hedeflere yönlendirmek ve yönetmek görevini yalnızca yönetici yerine getirebilirler. Genç girişimcinin işinin ve işletmesinin yöneticisi olduğunu kabul edersek Böylece, işletmeyi başarıya ulaştıracak önderliği de yalnızca yönetici girişimci sağlayabilir. Ancak, yönetim yalnızca işin doğru yapılması, işletmede çalışanların amaçlara doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesiyle sınırlı değildir. İnsanların yanı sıra, işletmedeki makinelerin, stokların ve paranın da yönetilmesi gerekir. Bu nedenle, yönetimin asıl fonksiyonu, ekonomik, parasal ve iş gücünden oluşan kaynakların en uygun biçimde yönlendirilmesi ve idare edilmesidir.

Tek başına birçok değişik görevi yürütmek zorunda olan küçük işletme sahibi girişimcinin başarısı, büyük ölçüde, onun yönetim süreci ve bu sürecin uygulanması konusunda sahip olduğu bilgiye ve deneyime bağlıdır.

Peki, genç girişimci işinde öncelikli neleri belirlemelidir?

 1. Amaçların açık ve kesin olarak belirlemeli,
 2. Amaçlara ulaşabilmek için yapılması gerekenlerin planlamalı,
 3. Yapılacak işlerin yönetilmesi, organizasyonunu sağlamalı,
 4. Yapılacak işleri koordine etmeli,
 5. Yapılacak işleri kontrol edilip denetleyebilmeli,

Amaçlarına ulaşmak için işletmeler belirli çalışmalarda bulunurlar. Henri Fayol bir işletmede yerine getirilen çalışmaların;

 1. Teknik,
 2. Ticari
 3. Finansal,
 4. Güvenlik
 5. Muhasebe,
 6. Yönetsel,

giriimciOlmak üzere altı grup altında toplanabileceğini söylemiştir. Bu çalışmaların her birine aynı derecede önem verilmesi gerektiğini, bunlardan birinin gereğince yerine getirilememesi durumunda çalışmaların etkilikle yürütülemeyeceğini vurgulayan Fayolün söz konusu çalışmalarından bu güne yaptığı gruplamada önemli bir değişikliğin olduğu pek söylenemez. Birkaç küçük ilave ile, günümüzde de Fayolün yaptığı gruplama işletmenin fonksi­yonlarını belirlemede temel oluşturmaktadır.

Başlı başına bir eğitim konusu olan yönetim sürecinin burada anlatmam mümkün değildir web sitemde farklı makalelerle girişimciye rehber bilgiler başlığı ile yazdığım yazı dizilerinde yer alan makalelerde de bahsettiğim gibi genç girişimcinin işini çok iyi bilmesi ve yapması yeterli değildir. Fayolünde belirttiği gibi işletmenin fonksiyonlarından finans, Muhasebe ve yönetim fonksiyonlarının girişimci tarafından doğru bilinip uygulanması gerekmektedir. Yani girişimcinin sadece işine hakim olması başarı için yeterli değildir işletmesine de hakim olması hızla değişen Türkiye’miz de ticari sistemin, vergi, sosyal güvenlik kurumlarının getirdiklerini doğru algılayıp işletmesine de hakim olması başarısı için artık olmazsa olmazıdır.

 

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Organizasyon İşinde Gider Pusulası Ödemelerinde Stopaj

Organizasyon İşinde Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılan Ödemelerde Stopaj Var mı? Konuya vergi mevzuatımız açısından ayrıntılı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir