Ana Sayfa / Gündemden / İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Ertelendi mi?

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Ertelendi mi?

1 Ocak 2013 tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Yasasının,  bazı maddelerinin uygulaması daha sonraki tarihlere ertelenmişti. Bu maddelerden biri olan “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi İSG-Kâtip ataması ve sürekli İSG hizmet alınması zorunluluğu” 01.07.2017 tarihinde uygulamaya girecekti. Uygulamaya girecek bu maddeler ile alakalı;

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanun Tasarısı’na bazı milletvekillerinin yeni madde önergeleri oylanarak eklendi eklenen maddeler şöyle;

“MADDE 74 – 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun; “a) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, b) 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, c) 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, değiştirilmiştir.”

Bu madde ile ;

a) 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütebilmesi,

b) Yürürlükteki Kanuna göre, 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, çalışanları için sağlık raporlarını aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından alabilmektedir. Düzenleme ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmeler için de uygulamanın kapsamı genişletilerek aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından hizmet alınabilmesi,

c) Ayrıca, 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yönetmelik çıkarma yetkisi, yapılan diğer değişikliklere uyum sağlanması bakımından 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

“MADDE 74 – 6331 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendinde yer alan “1.7.2017” ibaresi “1.7.2020” şeklinde değiştirilmiştir.”

Bu Madde ile 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6331 sayılı Kanun’un 6. ve 7. maddelerinin 1.7.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır.

“MADDE 17-2547 sayılı Kanunun 60. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “d. Diğer kanunların bu madde hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.”

Bu düzenleme ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ‘Üretim Reformu Tasarısına eklenmesi kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamaya yönelik kritik hükümlerinin uygulama tarihinin 1 Temmuz 2020’ye ertelenmesinin önü açıldı.

Tasarı komisyondan sonra meclis genel kurulunda kabul edilerek yasallaşır ise, geçen yıl “bilgilendirme, izleme ve kontrol süreci” gerekçesi ile 1 Temmuz 2017’de yürürlüğe gireceği açıklanan uygulama üçüncü kez ertelenmiş olacak.

Kanunun 6. maddesinde de değişikliğe gidilen komisyonda kabul edilen önergeyle ise ‘10’dan az’ ifadesi ‘50’den az’ olarak değiştiriliyor. Buna göre, 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinde patron kendi eğitim alarak ya da bir elemanına eğitim aldırarak iş güvenliği hizmetlerini kendisi yürütebilecek ve 2020 yılında düzenleme yürürlüğe girse de iş güvenliği uzmanı istihdam etme zorunluluğundan kurtulmuş olacak. Üstelik patronlar iş yeri hekimi de istihdam etmeyerek, gerekli sağlık hizmetlerini aile hekimlerinden alabilecek.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yorum

  1. bir kanun ancak bu kadar oyuncak olabilr.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir