Home / Kanunlar / İş Kanunu / Eksik Gün Bildiriminde Ne Değişti?

Eksik Gün Bildiriminde Ne Değişti?

İş yerinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılara ilişkin eksik gün bildiriminde Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere, kamu iş yerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör iş yerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli. Bu iş yerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmıyor. Ancak 10’dan az sigortalı çalıştırılan iş yerlerinde yapılan değişiklikler büyük önem taşıyor.

Eksik Gün Belgeleri Yenilendi !

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin eksik gün belgeleri yeniden düzenlendi ve iki kategoriye ayrıldı:

SGK ‘Ya Verilmesi Gereken Belgeler

 1. Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi (Değişiklikten önce izin belgesinde imza koşulu bulunmuyordu. Bundan böyle ücretsiz izin belgelerinde hem işverenin hem de sigortalının imzası bulunacak),
 2. Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
 3. Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
 4. İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,
 5. İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,

SGK’ya Verilmeyecek, Ancak İstenilmesi Halinde İbraz Edilecek Belgeler 

 1. Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya iş yeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,
 2. Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge (Değişiklikten önce bu belgelerde sigortalıya tebliğ koşulu bulunmuyordu),
 3. Gözaltına alınma ile tutukluluk haline ilişkin belgeler,
 4. Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,
 5. Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmi makamlardan alınan belge,
 6. Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmi makamlardan alınan belge,
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler,
 8. Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler.

Söz konusu belgelerin SGK tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere işverence saklanması gerekiyor. Aksi halde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi SGK tarafından re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler tahsil olunur.

Belgeler Saklanması zorunlu mu?

10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör iş yerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli.

Ancak bu durum söz konusu belgelerin düzenlenmeyeceği anlamına gelmiyor.

Yönetmelikte yapılan düzenleme gereğince, 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin yukarıda saydığımız belgeler özel sektör iş yeri işverenlerince SGK tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere saklanacak.

Ek Belge Yoksa Ceza Var !

Yukarıda saydığımız ek belgelerin düzenlenmediğinin tespit edilmesi ve SGK tarafından re’sen düzenlenmesi durumunda,

 • Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla,
 • Her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,
 • Aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

About nevzaterdag

Check Also

Sigortadan Primleri İade Almanın Şartı Nedir?

  Benzer Yazılar7103 Sayılı Yasayla Usulsüzlük Cezalarında İndirim Arttı mı?KOSGEB’ i TanıyalımŞirket Ortağı SSK’lı Olabilir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir