Home / Kanunlar / İş Kanunu / Dikkat, İş Sağlığı Yasasını Atlamayın !

Dikkat, İş Sağlığı Yasasını Atlamayın !

nevzat-erdag-456-is-guvenligi-yasasi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9. maddesinde tehlike sınıfının belirlenmesi anlatılmıştır. Buna göre, işverenlerimiz önce 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83. maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesini dikkate alarak tehlike sınıfınızın ne olduğunu, sonra iş yerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bunun doğru olup olmadığını tespit etmesi gerekir.

Hangi Durumlarda İş Güveliği Uzmanı Çalıştırmanız Gerekebilir ?

 • İş yeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli İşler kapsamında ise ya da,
 • İş yeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50’nin üstünde ise

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile tüm yükümlülükleriniz başlamış demektir.
Eğer; iş yeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50’nin altında ise kanunun 6. Maddesi hariç yükümlülüğünüz başlamış ancak bu madde ile yükümlülüğünüzün 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacağını dikkate almalısınız.

İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu

Eğer iş yeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50’nin altında ise kanunun 6. maddesi ile ilgili yükümlülüğünüz 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.

Diğer Yükümlülüklerinizle İlgili Size Kimin Yardımcı Olacağına Karar Verin

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. maddesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kimlerin vereceği belirtilmiştir. İş yeriniz az tehlikeli sınıfta ve çalışan sayınız 50’nin altında olması sebebi ile 1 Temmuz 2016 tarihine kadar zorunluluğunuz olmasa dahi kanunun diğer maddeleri ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tecrübe sahibi bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile anlaşın.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftişlerde Neler İsteyebilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan teftişlerde aşağıdaki konularda bilgi ve belgeler istenebilir. Bu konularda eksikler tespit etmeleri halinde idari para cezaları uygulayabilirler.

 • Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları
 • Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri
 • Risk değerlendirme raporu
 • Acil durum planı
 • Tahliye planı
 • Sağlık güvenlik planı
 • İSG talimatları
 • Çalışanlarınızın diplomaları, ehliyetleri, sertifikaları, ustalık belgeleri,
 • Personel özlük dosyaları,
 • Makinaların, tesisatların muayeneleri ve sicil kartları
 • Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları
 • Sağlık güvenlik uyarı İşaretleri
 • İşyerinde asılı olması gereken belgeler
 • Firmanız için İş Sağlığı ve Güvenliği politikanızı yazın
 • İş sağlığı güvenliği ile ilgili amaçlarınızı, hedeflerinizi, kapsamını içeren işyerinizde yapılan işleri dikkate alarak bir politika yazın.

Çalışanlarınıza Bilgi ve Eğitim Sağlayın

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, çalışanları ve çalışan temsilcilerini iş yerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirin:

 • İş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler,
 • Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar,
 • İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler,
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı,

Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimleri, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işleri ve yasanın 16. – 17. maddelerini de dikkate alarak eğitimleri planlayın.

Makinaların, Tesisatların Muayeneleri ve Sicil Kartları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesi işverenin genel yükümlülüğünü 5. maddesi risklerden korunmayı ayrıntılı anlatmaktadır. Buna göre; iş yerinde kullandığınız iş ekipmanının ve tesisatların sicil kartlarının düzenlenmesi, kullanım kılavuzlarının bulundurulması, kullanım talimatlarının oluşturulması, zimmet belgelerinin düzenlenmesi, bakımlarıyla ilgili sözleşmeler ve bakımlarının yaptırılması, yetkili kişi ya da kuruluşlara yaptırılması yasal zorunlu fenni muayeneleri ile ilgili çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kayıtların tutulması ve belgelerin muhafazası gerekmektedir. Bu kapsamda yer alan basınçlı kaplar, kompresörlerin, genleşme tanklarının, tüplerin, manometrelerin, elektrik tesisatının, topraklamanın, kaçak akım rölelerinin, yıldırım tesisatının, yangın duman gaz uyarı sistemlerinin, asansör ve yük kaldırma iletme araçlarının, iş makinalarının, klimaların test raporlarını yönetmeliklerde belirlenen sıklıkta yetkili kuruluşlara yaptırın ve belgeleri dosyalayın. Bu tür makine ve ekipmanları ehliyet ve sertifikası olmayan personele kullandırtmayın.

İş Yerinde Asılı Olması Gereken Belgeler ve Uyarı İşaretleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikanızı, kanunen zorunlu diğer belgeleri görünür yerlere asın. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrası gereğince iş yerinde yaptığınız risk değerlendirmesinin sonuçlarına göre;

İş yerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarla ilgili sağlık ve güvenlik işaretlerini uygun yerlerde bulundurun ve kullanılmasını sağlayın.

Mevzuattaki Güncellemeleri Takip Edin

Yasalar günümüzde ihtiyaçlar doğrultusunda zaman zaman değişmektedir. İş yeri kapatma cezası, idari para cezaları ile karşılaşmamak için mevzuatı sürekli takip edin ya da bu konuda hizmet alarak kanunlarla uyumsuzlukları tespit ve kanunlarla uyumluluğu temin ve tesis edin.

 

About nevzaterdag

Check Also

Finansal Hesap Bilgilerinin Paylaşımı Hakkında Kısa Bilgiler

  * Singapur ve Slovak Cumhuriyeti, 2020 verilerinin 2021 yılında paylaşımı ile başlayabileceğini ülkemize iletmiştir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir