Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / İş Kanununa Göre Yıllık İzin Uygulaması

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Uygulaması

nevzat-erdag-48-yillik-izin İşçinin,  iş yerinde çalışması  sonucu emeği karşılığında ücret alacağı dışında  4857 sayılı İş Kanunu ile sağlanan çeşitli hak ve alacakları mevcuttur. Bu haklardan biri de yıllık ücretli izin hakkıdır. Bu yazımızda izin ile alakalı akla gelebilecek tüm sorulara cevap vermeyi amaçladık.

Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma
Yıllık ücretli izin hakkı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere uygulanır. Bunun için
İşçinin iş sözleşmesine dayanarak bir işte ücret karşılığı çalışması gerekir.

 1. Yıllık izne hak kazanabilmesi için işçinin işe girdiği tarihten başlayarak deneme süresi de dahil olmak üzere 1 yıl çalışması gerekmektedir.
 2. İzne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait

İş yerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir.

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması

 1. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Fakat; izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.(18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “bölümler halinde kullanılabilir” şeklinde değiştirilindi)
 2. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
 3. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Diğer bir ifadeyle yıllık izin iş günü olarak verilir.
 4. Yıllık ücretli izinleri iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara talepte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.
 5. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bildirim süresi ile işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
 6. İşçinin yıllık ücretli izin kullandığını işveren kanıtlamak zorundadır . Bu nedenle işverenler, işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi düzenlemelidir.

İzin Süresinin Tespiti

İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve İş Kanunu hükümlerine göre belirlenir. İş yerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 1.  Bir yıldan beş yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara on dört günden,
 2.  Beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
 3.  15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.

Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

İşveren, İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerini Kullandırmak Zorundadır

 • İş Kanunun da kullandırılmayan izinlerin yanacağına dair bir hüküm yoktur. Aksine, kullandırılmayan izinlerin iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle son bulması halinde ücretinin ödeneceği, hatta işçinin son ücreti üzerinden ödeneceği hükmü vardır.
 • İş Kanunu, izin kullandırmayan işverenliğe yaptırım getirdiği gibi, işçi lehine izin hakkını saklı tutmuştur. İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren zaman aşımı süresi 5 yıldır. İş sözleşmesi feshedilen işçi 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde dava açmak şartıyla kullanmadığı yıllık izinlerin tümünün karşılığını alacaktır.
 • İşverenlerin geçmiş yıllara ait işçilerin birikmiş izinlerini iç yönetmelik, genelge ve benzeri işlemlerle kaldırmaya yönelik eylemleri yasal uygulamaya aykırıdır.

Kanundaki Diğer İzin Süreleri

 • Evlenme İzni: İşçilerin evlenmelerinde üç güne  kadar verilecek izinler (İş Kanunu Md.46,55).
 • Ölüm İzni:İşçilerin ana veya babalarının, eşlerinin,kardeş veya çocuklarının ölümünde 3 güne kadar verilecek izinler (İş Kanunu Md.46,55).
 • Yıllık İzin: İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. (İş Kanunu Md.53).
 • Yol İzni:Yıllık ücretli izinleri iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır (İş Kanunu Md.56).
 • Yeni İş Arama İzni: Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır (İş Kanunu Md.27).
 • Doğum İzni:Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir (İş Kanunu Md.74).
 • Periyodik Kontrol İzni:Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir (İş Kanunu Md.74).
 • Süt İzni: Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır (İş Kanunu Md.74).
 • Hastalık ve Dinlenme İzni: Bir haftalık süre içinde kalmak üzere hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri (İş Kanunu Md.46).
 • Diğer İzinler: Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler (İş Kanunu Md.46).
 • Röntgen Muayenehanelerinde Çalışanlara Verilecek İzin: 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük hükümlerine göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

38 yorumlar

 1. 6 yıldır bır tekstıl fırmasında calısıyorum yıllık ızın olarak,işe basladıgım tarıhten ıtıbaren aynı ızın sayısını kullanıyorum.yasal olarak kac gun ızın kullanmam gerekır?suan da kullandıgım ızın sayısı 9 gundur.tesekkur ederım.

  • Bilindiği gibi Anayasal bir hak olan dinlenme hakkı işçiye yasayla tanınmıştır ve bu haktan vaz geçilemez.

   İşverenler işyerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerine bu haklarını kesintisiz olarak kullandırmalıdırlar. Ancak işçi onay verirse yıllık izin süresi bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok 3’e bölünebilir.

   Yıl içersinde işveren tarafından verilmiş olan diğer izinler yıllık ücretli izinden mahsup edilmez İşçi iznini kullanmadan önce herhangi bir sebeple işten ayrılırsa kullanmadığı iznin bedeli kendisine nakden ödenmelidir. Bu ödeme işçinin en son brüt ücreti üzerinden yapılır.
   4857 Sayılı İş Kanunu Md. 53/b – Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi gün
   İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

   a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
   b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
   c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,Az olamaz.
   Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
   Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

 2. biz TEİAŞ TRAFO MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTAYIZ. İHALE SÜREMİZ 3 YILDIR,ANCAK İHALE BİTİMİNDE GELEN FİRMA İLE ÇALIŞMAKTAYIZ. AMA İŞ ADRESLERİMİZDE DEĞİŞİKLİK OLMAMAKTADIR. 5 YILA KADAR 14 GÜN KULLANIYOZ AMA BİZ SÖZLEŞME DURUMUNA GÖRE 5 YILI TAMAMLAYAMIYOZ.BİZİM İZİN HAKKIMIZ 21 GÜNE ÇIKABİLİYORMU.İŞVEREN DEĞİŞSE BİLE BİZ AYNI YERDE ÇALIŞIYORUZ.

  • Merhaba Çoşkun bey,
   İşcinin çalıştığı yer değişmemesine rağmen çalıştığı firma değişmesinde iş kanunu açısından önemli bir husus var. Yeni gelen işletme sizin özlük haklarınız ile ihaleyi alıyor ise çalışma süreleriniz ve özlük haklarınız yeni işverenin sorumluluğuna geçer fakat eski işveren çıkış yapıyor yeni işveren giriş yapıyor ise her işveren değiştiğinizde özlük haklarınız açısından yeniden başlıyorsunuz sözleşme durumunuzu daha açık yazarsanız daha ayrıntılı bilgi verebilirim

 3. Merhaba Nevzat Bey,

  Öncelikle çok bilgisiz olduğumu söylemek isterim yıllık izin süresi toplam kaç gün ve yıl içerisinde yıllık iznimizin hepsini kullanmak zorunda mıyım.

  Özel bir çağrı merkezinde 2.5 yıla aşkın çalışıyorum.03.12.2012 tarihinde şirket benim vardiyam ı toplamda 6 gün yıllık izin 1 günde hafta tatili olmak üzere toplam 7 gün izne çıkarttılar talebim üzerine. iznimin 4.gününde yöneticim arayarak yıllık iznimi yasalar gereğince 4 gün daha arttırmamız gerekiyor dedi.toplam 10 gün izne ayırdım. 14,12,2012 tarihinde iş başı yaptım ve bana kullanmış olduğum 10 günlük iznin ücretsiz izin olduğunu söylediler. benim içeride yıllı iznim olmasına rağmen ve yıl sonunun sona ermesinden dolayı yıllık izin günlerim içeride kaldı.nasıl bir yol izlemem lazım bilgilendirebilir misiniz lütfen.

  İyi Çalışmalar
  Teşekkürler.

 4. Nevzat Bey merhaba,

  Anladigim kadariyla izin hakedisleri ise giris tarihinin yildonumleri itibariyke kazaniliyor. Toplam 2,5 sene calisan bir kisi isten ayrildigi tarihte en son yila ait 0.5 yillik doneme iliskin yillik izin haketmis olur mu?

  Tesekkurler

  • Bilindiği gibi işçinin yıllık ücretli izin hakkını kazanabilmesi için işyerinde işe başladığı tarihten itibaren 1 yıl fiili olarak çalışması gerekmektedir.Tam yıl çalışmadığı için 0.5 ay için izni haketmemiş olacaktır.

 5. Candan Yıldız

  Nevzat Bey Merhaba,
  Doğum ücretli izni sona erdikten sonra 1,5 ay ücretsiz izin kullandım.
  İşe başlama tarihi 13 Mart. Sene bitimlerinde doğum izni ertesinde yıllık izin hakedişim 13 Marttan sonra 1,5 ay mı kayacaktır, yoksa toplam 16 hafta ücretli izin ve 1,5 ay ücretsiz izin yaklaşık 5 ay gibi bir süre mi ileriye kayacaktır?
  Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
  Teşekkürler,

  • İş kanunumuzun 74. maddesinde İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.Bu cümleye göre kullandığınız ek 1.5 aylık izin yıllık izin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır

 6. Merhaba Nevzat bey;

  01.05.2011 yılından – 31.03.2013 tarihine kadar çalışmış olduğum iş yerinden , frma başka şehire taşındığı için çıkışımı verldi.Bu süre içerisinde ki kıdem tazminatımı ödemesine rağmen, yıllık izne hak etmediğimi belitrip 14 günük izin bedelini ödemedi. Kendi çıkış vermsine rağmen , izni alamıyormuyum :((

  Bu konuda bilgi yönünden yardımınızı rica ediyorum.
  Teşekkürer

  • Semih bey merhaba,
   anlattığınıza göre izni, haketmişsiniz işveren buna rağmen ödeme yapmıyor ise yapmanız gereken noterden göndereceğiniz ihtarname ile izin bedelinizin ödenmesini isteyin buna ragmen ödenmezse dava açabilirsiniz veya işkura, alo 170 şikayette bulunabilirsiniz

 7. [32] Yargıtay 9.HD. 21.6.2000, E.2000/6455, K. 2000/8972 “Davalı işveren ek davada zamanaşımı itirazında bulunduğuna göre, BK.nun 126. Maddesi uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabii olan fazla mesai ve tatil ücreti alacaklarının ek dava tarihine göre son beş yıl öncesine ait olan kısımlarının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir. Yazılı şekilde ek davaya konu edilen fazla mesai ve tatil alacaklarının ek dava tarihine göre son beş yıl dışında kalan ve zamanaşımına uğrayan kısımlarının hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

  İzin konusunda fikir verebilecek güzel bir çalışma, ancak yukarıya alıntılanan Yüksek Mahkeme kararında görüleceği üzere talep edilebilecek izin alacağı, tüm izin alacakları değil son beş yıllık izin alacağınız. Bilginize

  • Merhaba Beliğ bey,
   Ben bir hukukcu olmadığım için yorum ve açıklamalarımda eksiklik olabilir fakat makaleyi okuyup değerli katkınız için teşekkür ederim

 8. mrb nevzat bey nevzat bey 6 yıldır özel bi şirkette sigortaşı çalışıyorum içerde 2 sene önceden kalan 14 gün yıllık iznim var şu an bu seneki iznimi kullanıyorum bana yıllık izin lazım daha özel sebeplerden ben bu 2 sene iönceki iznimi istesem kullandırmak zorundalarmı birde bu sene 6 ıncı yılım iznimi 14 gün kullandırdılar 20 gün değil bu iznimide alabilirmiyim.

  • Hüseyin bey merhaba,
   iş kanunumuzun 53. maddesi yıllık izin hakkından vazgeçilemez diyerek hakkınızı belirmektedir işverenden yıllık izninizi ve eksik kullanımlarınız kullandırmasını veya bedelini ödemesini talep edin

 9. nevzat bey ben işverenle ters düşebilirim bana izin lazım şu an pekala vermediği zaman yada vermezse tazminatımda var sonuçta 6 yıllık çalışanım iş kanunu beni nasıl bi krumaya alıyor işe tekrar dönüp caydırmayada çalışabilirler ne yapacağımı bilmiyorum

 10. harun balcıoğlu

  Nevzat Bey;7 yıldırdan beri bir işyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.Bu seneye kadar her şey normaldi,bu sene senelik izin hakkımızın olmadığını söylediler.Gerekçeleri Ocak 2012 de güvenlik şirketimiz değişti.Biz aynı projede çalışmaya devam ettik ve o sene izinlerimizi de kullandık. Yani 7 yıldan beri projemiz aynı fakat şirketimiz değişti.Ayrıca şirket değiştirirken tüm haklarımızın saklı kalacağı sözü verilmiş ti..Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkürler.

  • Harun bey merhaba,
   Firma değişirken özlük haklarının yeni firmaya geçtiğine dair bir sözleşme imzalandı ise özlük haklarınızı yeni firma üstlenmek zorunda eğer böyle bir protokol yoksa eski şirketteki özlük haklarınızdan yeni şirket sorumlu olmaz alacaklarınızı eski şirketten talep etmeniz gerekir siz öncelikle bu personele devir sözleşmesi var ise onu inceleyin bu sözleşmenin sizede verilmesi gerekirdi

 11. Merhaba Nevzat Bey ben iş yerine 01.01.2011 de başladım ve 04.10.2013 te işten çıkarıldım. 07.03.2013 tarihinde doğum yaptım 16 haftalık doğum iznimi kullandıktan sonra ücretsiz izin aldım. 2012 yıllık iznimin ücreti ödendi doğum izinleri ve ücretsiz izin süreleri yıllık izin hesaplanmasında kullanılmıyor mu? 2013 yıllık izin ücreti almam gerekmez mi? Teşekkürler

  • Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

   iş kanunu Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:
   a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). “ İHBAR ÖNELİ+ 6 HAFTA “
   b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
   c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
   d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
   e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar.
   ((Madde 66 – Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır))

   f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
   g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
   h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
   ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.
   j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.
   k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

 12. Merhaba Nevzat bey;

  İşyerin de cuma günü senelik izinden bir gün izin alındığında c.teside senelik izinden kesilir mi aynı şekilde p.tesi senelik izinden bir gün alındığında senelik izinden kesilir mi? cuma yada p.tesi alınan raporlar aynı şekilde c.tesileri de senelik izinden kesme hakkı işverenin var mıdır?

  Teşekkürler…..

  • erhaba,
   Cumartesi günü mesai günü olarak çalışılıyor ise cuma günü aldığınız izin aynı günü baglar fakat cumartesi mesai günü ve işe gitmedi iseniz bir değil iki gün izin kullanmış olursunuz raporlu olunan dönem yıllık izinden kesilmez

 13. hak edilmiş yıllık iznimi en az kaç ay geçtikten sonra isteme hakkım oluyor yasal olarak tabi..

 14. Merhaba, ben. Özel güvenlik görevlisiyim. Yıllık iznimin içinde bayram tatili var. Sordum şirket kullandırmazmış. Sizce böyle bir hakkım varmı. Bu konuyla ilgili şirket istemediğim projeye,veya beni işten çıkarabilir mi. Tazminat alabilirmiyim. İşe girişim 06.10.2012.

  • merhaba,
   4857/MADDE 44

   Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.Demektedir sizin iş sözleşmenizi incelemenizi öneririm bayram tatilleri hususu nasıl belirtilmiş. Fakat yıllık izni işverenin kullandırmama gibi bir lüksü olamaz

 15. MERHABA NEVZAT BEY.
  ÇALIŞTIĞIMIZ İŞ YERİNDE 6+1 YILLIK İZİN UYGULANMAKTA. AKLIMA TAKILAN YILLIK İZİNDEN 6 GÜN KULLANMAK İSTEYEN BİR KİŞİ 6 GÜNÜN SONUNDA İŞ BAŞIMI YAPAR YOKSA HAFTA TATİLİ İZİNİMİ YAPAR.
  AYRICA 12 GÜN İZİN KULLANMAK İSTEYEN BİR KİŞİ 12+2 OLARAK MI VERİLMESİ GEREKİYOR.
  İYİ ÇALIŞMALAR.

  • Merhaba,
   İş Kanununda yapılan değişiklikle ‘yıllık iznin 53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılması’ imkanı getirildi.Yıllık ücretli izne ilişkin İş Kanununun 56. maddesine göre “yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.”

   Hükümde de ifade edildiği üzere; yıllık ücretli izinde sadece ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatilleri dikkate alınmaz.

 16. Merhaba Nevzat Bey,

  Bir limited şirketinde çalışmaktayım. Örnek iş sözleşmesini 4857 nolu iş kanununa göre düzenledim ve yasal haklarımızdan bahsettim. haftanın 6 günü günde 11.5 saat çalışmamıza rağmen işveren iş sözleşmesinde yazan fazla çalışma ücreti ya da denk gelen serbest zaman iznini sözleşmede kanunda yazmasına rağmen vermeyeceğini, zaten işimiz olduğunda izin verdiğini söyleyerek kendini savunuyor. Sözleşmenin ise formaliteden ibaret olduğunu ve imzaladığımız için hiç bir hak iddia edemeyeceğimizi söylüyor. Bu durumda ne yapmalıyız?

  • Merhaba Gökce hanım,
   iş kanununda tanımlanan çalışma şekli iş sözleşmesi her işvereni bağlar formalite diye birşey olamaz iş kanunu haftalık 45 saat çalışmayı normal çalışma kabul etmiştir bunun üstünde çalışma fazla çalışmadır 4857/41 madde bu şekilde anlaşılmalıdır fazla çalışma bedellerinizi işvereninizde talep etmenizi öneririm. Bu konuda yazılmış makalelerimizide okumanızda fayda var

 17. Merhaba ben bir işyerine 2012 yılının başında ise başladım ve 1014 ye ayrıldım 16 gün sonra aynı işyerine başladım su an 2017 oldugumuzdan 6 sene doldurdum yıllık iznim 20 gün olması gerekmiyormu cikis giriş yaptigimdan yıllık izin surem 2012 yimi baz alacağım 2014 dumu lütfen yardımcı olurmusunuz

  • Merhaba,
   4857 sayılı İş Kanununun 54. maddesinin ilk fıkrasında yer alan “Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır” şeklindeki kural oluşturur.
   Yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin düzenleme kapsamında çalışma süresi;
   1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,
   6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,
   15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.
   5. yılı tamamladığınızda bir üst gruptan işlem göreceksiniz

 18. Merhaba , 21.04.2019 da 20.00 da nöbet teslim aldım . 22.04.2019 sabah 08.09 da nöbet devrettim. Sorumlum 22.04.2019 tarihinde 8 saat çalışmış olmama rağmen ay boyunca toplam mesaimiz 140 saati doldurmadıgından – de kaldın diyerek o güne ayrıca yıllık izin gösterdi. Bunu yapabilir mi?

 19. mrb nevzat bey ben 24 Ekim 2016 da işe girdim.şimdiye kadar 2 kez yıllık izin kullandım.şimdi 3.yıllık izinin olacak bunun için 24 Ekim 2019u bekleyecek miyim.yoksa şimdi de kullanabiliyormuyum..teşekkür ederim

  • Merhaba Ertan bey,
   4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.
   Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir.Yasa maddesindende anlaşıldığı gibi yıllık izin için bir tam yıl çalışmış olduktan sonra hak kazanıyorsunuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir