Home / Makaleler / Vergi Borcunuzdan Dolayı E-Haciz

Vergi Borcunuzdan Dolayı E-Haciz

nevzat-erdag-41Vergi Borcunuzdan Dolayı Banka Hesaplarınıza E-Haciz Gelmiş Olabilir! Bu haftaki makalemde Son günlerde birçok mükellefim de yaşadığım ve birçok meslektaşımdan duyduğum vergi idaresinin vergi borcu olan mükelleflerin banka hesaplarına e haciz(elektronik haciz) işlemi uygulaması sebebi ile bu konuyu açıklamak isterim. Bu köşeden daha önce “vergi idaresindeki değişimin farkında mısınız” başlığı ile yazdığım makalelerde bu konuyu biraz açıklamıştım.

Gelir İdaresi Başkanlığının ”2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”ndan bilgiler aktarırken İdare, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, vergi gelirlerini artırmak ve daha etkin bir denetim amacıyla yıl sonuna kadar bir dizi önlemi uygulamaya koyacak e hacizde bunlar içinde demiştik. Devlet vadesi geçen vergi alacaklarının tahsili için elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirebilir. Bunun için bankaların yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Trafik Tescil ile elektronik bağlantılar kurularak. Otomasyon sistemi ve veri paylaşımı yoluyla, vergi borcunu ödemeyen mükellefin banka hesabı, gayrimenkul, araba ve diğer mal varlıkları anında görülerek. E-Haciz sisteminde elektronik ortamda bütün icra işlemleri yapabilir. Şimdi kısaca e haciz işlemlerinin kaynağına bakacak olursak; Haciz işlemi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve Şekilleri” başlığı altında sayılmış olup amme alacağının tahsilinde kullanılan en etkili cebri yöntemdir.  E – hacizde Devlete karşı ödenmeyen borçların Maliye Bakanlığının emri ile mükellefin bankalar yolu ile hesaplarına bloke konulması sistemi olduğunu söyleyebiliriz.6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 79.maddesi 5479 sayılı kanunla 08.04.2006 tarihinden geçerli olmak üzere maliye bakanlığına e haciz yapma imkânını sağladı. 6183 sayılı Kanunun 79. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye göre;

 1. Devlete ait amme alacakları için düzenlenecek haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu amme alacağının feri’leri ile birlikte 50.000- lira ve üzerinde,
 2. İl Özel İdareleri ve Belediyelere ait amme alacakları için 10.000- lira ve üzerinde olması halinde Bankaların Genel Müdürlüklerine tebliğ edilebilecektir.(11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlan 1 nolu Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan  5 nolu Tahsilât Genel Tebliğine göre; Mal varlığı araştırmasının elektronik ortamda yapılabilmesi durumunda takip konusu tüm amme alacakları için tutar sınırı olmaksızın yurt çapında mal varlığı araştırması elektronik ortamda yapılacaktır. (Diğer durumlarda 5.000 liralık sınır bulunmaktadır.)
 •  Alacaklı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda araştırması yapılabilecek olanları, elektronik ortamda araştıracak, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek  suretiyle  haczedebileceklerdir.  Bu mallar için ayrıca yazılı ortamda mal varlığı araştırması yapılmayacaktır)

79. maddedeki düzenleme ile tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğ imkanını da getirmiştir. Maliye vergi borcu olan mükellefin banka hesabına e haciz koyabileceği gibi yine 79.maddede düzenlenen  “Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak Ve Hakların Haczi” de düzenlenmiş olması sebebi ile vergi borcu olan firmanın alacaklı olduğu firmalardaki alacakları üzerine de haciz koyabilir. Buna göre; “Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü haklar. Ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki menkul mallar, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlara haciz keyfiyeti “Haciz Bildirisi” nin tebliği suretiyle haczedilebilecektir”. Şeklinde kanunda tanımlanan açıklama ile vergi borçlusunun alacaklı olduğu firmalardan alacağı içinde haciz yoluna gidebilir. Burada 3. Şahıslar için önemli bir husus söz konusudur borçlu firma veya şahısa 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde tanınan 7 günlük sürede alacaklı tahsil dairesine itirazda bulunmaz ise icra ile muhatap kalabilirler.  üçüncü şahıslar Haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibarıyla borçlu olmadığını veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek imkânı verilmiştir. Fakat Menfi tespit davası açılması durumunda amme alacağının takibinin durmayacak ancak, mahkemece 6183 sayılı Kanunun 10. maddesinde sayılan türden teminat karşılığında takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilecektir.  Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca yukarıda belirttiğimiz tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı amme alacağını daha hızlı tahsil etmek amacıyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79. maddesinin tanıdığı yetkiye istinaden vergi yüzsüzlerine karşı cebri icra yöntemlerini elektronik ortamda kullanmaya başlamıştır. Bu yöntem ile amme idaresine kesinleşmiş borcu olan ve yapılan ödeme emrine rağmen ödemeyen borçluları yakından takip ederek banka nezdinde bulunan vadeli-vadesiz mevduatları ile diğer gelirlerine el koyarak alacakları için sanal ortamda haciz tatbiki yapmaktadır. Bu yöntemin devreye girmesiyle alacaklar otomatik olarak kesilerek tahsil edilecek birçok kırtasiye ve bürokratik işlem ortadan kalkacak vergi alacakları zamanında ve sürüncemede kalmadan tahsil edilmesi sağlanmış olacaktır. Fakat burada şunu göz ardı etmemek gerekir. Zor bir dönemde ticaret yapmaya çalışan dürüst fakat ticarette zorlanan taciri Vergi Dairesi tarafından   yapılan tahsilat ve banka hesaplarına konulan blokaj işlemi ticari işlem ve ilişkilerinde çok zor durumlarda bırakır. Geçen süreç içerisinde,  mükellefin çeklerinin yazılmasına, maaşlarının ödenememesine, söz verilen zamanda ticari borçlarının ödenememesine dolayısıyla gerek ticari çevresi gerekse bankalar nezdinde kredibilitesinin düşmesine neden olmaktadır. Devlet alacağını elbette ki alacaktır. Fakat ticari faaliyetine devam edemeyen mükellefin vergisini de ödeyemeyeceği gibi yaşamını da devam ettirmesi zor olacaktır. Bu yüzden bence 2012 yılında yoğun bir şekilde başlatılan e haciz uygulamasının maliye bakanlığı tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

About nevzaterdag

Check Also

Naylon Fatura Düzenleme Riski Olan Firma Nasıl Kapatılacak?

7.10.2020 tarihli 31267 sayılı resmi gazetede yayınlanan 520 no’lu vergi usul kanunu tebliği ile 213 …

438 comments

 1. e haciz 22,85 tl vatandaşın borcu 2000.T.L.VATANDAŞ 22,85 T.L.yi ödediği gibiborcunun 3/2 sinide ödediği halde idarenin yetkilileri e hacizi kaldırmadığı gibi borcu bi tamam ödetmeye çalışıyor. Devlet vatandaşı için mi var? yoksa vatandaş devletinin kurbanlık kuzusu mudur? sormak gerek insan meslek mensubu olarak üzülüyor.Milletin varlığı olmayınca salt devlet ne anlama gelir diye de sormadan edemiyo insan allah selamet versin diyorum.

  • Valla üzerinden baya geçmiş ama klavyene sağlık kardeşim. Bu VD. mahvetti beni de. Borcumu ödemem için miktarın 1/3’ünü peşin ödedim. Gerisini taksit taksit ödüyordum. Çalıştığım şirket maaş ödemelerimi yapmayınca 2 ay kaçırdım. Şimdi taksidi bozdular. Tamamını peşin istiyorlar. Hayatım karardı resmen.

  • İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN DEYİMİ TARİH OLUYOR MAALESEF VERGİ BORCUMUZDAN DOLAYI BANKALARDAN KREDİ ALAMIYORUZ, İŞ YAPAMIYORUZ BU NASIL İŞ BÖYLE ANLAYIŞMI OLUR.TAMAMEN
   İNSAN VE KURUMLARIN ÖNÜNÜ KAPATIYORLAR,İNSANLAR İŞ YAPAMAZ,İŞ YERİ AÇAMAZ HALE GELDİLER VERGİLERİMİZİ NASI ÖDEYECEĞİZ ,BU ANLAYIŞIN VE KANUNLARIN DEĞİŞMESİ LAZIM.

   İNSANI YAŞATMAKİ DEVLETTE YAŞAMASIN ANLAYIŞI HÜKÜM SÜRÜYOR. TARİH BİR GÜN HESAP SORAR SORMASADA ÖBÜR TARAFTA HESABI ALINIR.

 2. maliye bankada bulunan pparanın tamamınamı el koyuyor yoksa belli bir yzdesinemi

  • E haciz uygulamasında hesabınıza bloke konuluyor paranıza el koyma değil bu borcunuzu ödemeden hesabınızı kullanamıyorsunuz

  • borcun, hesabındaki paradan daha fazlaysa hesabındaki paranın tamamına el koyuyor. hesabımdaki 500 tl’yi öğrenim kredisi borcumdan dolayı çekemiyorum.

   • e haciz hesaba konan blokaj olduğu için borcunuzdan fazlada paranız olsa hesabınızı borç ödemeden kullanamıyorsunuz

    • NEVZAT ABİ İYİ GÜNLER HESABIMA BLOKE KOYULMUŞTU.BUGÜN ÖDEDİM BLOKE NEZAMAN KALKAR

     • Ali bey blokaj vergi idaresince konulmuşsa ödeme yaptığınızı icra servisine bildirin haciz kaldırma yazısı aynı gün işleme alınır

 3. sayın hocam, vergi borcumdan dolayı maaşımın da olduğu hesabıma bloke konmuş.maaşımı almam mümkün değil mi? blokeyi nasıl kaldırabilirim….saygılar

  • Merhaba Murat bey,
   Banka hesabınıza bloke konmuşsa bloke Gelir idaresi tarafından konulmuştur bloke konulan vergi borcunuzu vergi dairesine ödememden blokaj kalkmaz fakat uygulamada bloke konulan borcu ödesenizde vergi dairesine başka borcunuz var ise blokajı kaldırmıyorlar borcunuz olan vergi dairesine gidip borcunuzu taksitlendirebiliyormusunuzu kontrol etmenizi öneririm kdv borcunu taksitlendirmiyorlar fakat diğer borçları vergi dairesi taksitlendirebilir bu durumda yapılandırma yapıldığı için blokajı kaldırtabilirsiniz.

 4. Merhaba Murat Bey,

  Hesaba blokaj koyunca kredi kartlarını da kullanamıyor muyuz? Kredi kartı limitimiz de bloke olmuş oluyor mu?

  • Merhaba Mehmet bey,
   Hesaba Blokajdan kastınız e haciz ise e haciz hesaba konulur kredi kartınız hesabınıza bağlı ise kredi kartınız hesaptan dolayı kullanılamayabilir fakat kredi kartı bankanın size tanımladığı bir kredi limti olduğu için kredi kartına e haciz konamaz

 5. benim kredi kartıma vergi dairesi bloke koymuş. yukarıda haciz demişsiniz. peki bloke koyabilir mi? bu durumda yapacağım bir şey var mı? herşey alt üst oldu

  • Fahri bey merhaba,
   İdare haczi banka hesabınıza koymuştur muhtemelen kredi kartınız banka hesabınıza bağlı ise banka kartınızıda bu hacizden dolayı bloke edebilir.

   • banka hesabına yaklaşık 6-7 ay önce bloke kondu o zaman kredi kartına konmamıştı. hesaba bağlı olup olmadığından emin değilim. 7 ay sonra bloke konması normal mı? bu borcu ödemenin dışında karttaki blokeyi kaldırmak için ne yapmalıyım.

    • fahri bey aynı şey benimde başıma geldi.
     1 yıl önce hesaplara e-haciz geldi.
     gecen haftada kredi kartım vergi borcundan dolayı e-haciz bildirimi nedeniyle kullanıma kapatıldı.
     4 kredi kartım var. sanırım diğer 3 kartta yakında kapanır.
     siz ne yaptınız durumu çözebildiniz mi? bankayı arıyorum bana dedikleri vergi borcunuzu ödeyin kartı açılır.
     ne saçma bir uygulama bu yaa..
     resmen yaşamayın ölün diyorlar…

     • hatta hesaplarda 4-5 yıldır e-haciz var. ama bankalar kart vermişti. şimdi neden böyle bir uygulama oldu anlamış değilim..

 6. halit hacıhamzaoğlu

  slmlar nevzat bey… 2005 yılındaki iflastan sonra maliye borçlarını ödeyemedim hesaplarıma bloke kondu ben şuan maaşlı bir işe gireceğim bu firma maaşları bankaya yatırıyormuş sormak istediğim maliye yatan maaşımın tamamınamı yoksa bir kısmınamı el koyar icradaki gibi 3/1 oranındamı el koyar bilgi için şimdiden teşekkür ederim.. saygılar…..

  • Merhaba Halit bey,
   Vergi dairesi tarafından hesaplarınıza e haciz konmuş ise hesabınıza yatan paranın vergi borcunuz tamamlanıncaya kadar tamamınae hacizden dolayı banka vergi dairesi hesabına aktarır

 7. BAHATTİN ALBAYRAK

  sevgili hocam benım sorum:
  EMEKLİ MAAŞIM ÜZERİNDEN BANKADAN KREDİ ÇEKMEK İSTEDİM E HACİZ DİYE 4 TL LIK BIR MIKTAR KOYMUŞLAR.HERZAMAN BANKADA KARŞIMA ÇIKIYOR BUNU NASIL HALLEDEBILIRIM.AYRICA 6111 SAYILI VERGİ YAPILANDIRMASI NEZAMAN ÇIKACAK 99 YILINDAN KALAN 354 TL LIK VERGİ BORCUM 2,500 TL OLMUŞ BUNU NASIL KAPATABILIRIM PEŞİN ÖDERSEM ANA PARASINI ALIP FAİZİ SİLERLERMİ YOKSA YAPILANDIRMAYI BEKLEYECEKMIYIZ
  TESEKKUR EDERIM SAYGILARIMLA SİZ DEGERLİ HOCALARIMIZ SAYESİNDE AYDINLANIYORUZ.

  • Merhaba Bahattin bey,
   Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim 6111 sayılı yasa epey zaman oldu çıkalı 🙂 maaşınızdaki haciz için bankaya hangi vergi dairesi veya kamu kurumunun haczi koyduğunu sorarak öğrenebilirsiniz haczi koyan kuruma ödemeyi yaptığınızda icra servisindende e haczin kaldırılmasını talep ederseniz haciz kalkar Bhasettiğiniz 4 TL dışında başka kamu borcunuz var ise ilgili kuruma müracat ederek 6111 kapsamında yapılandırılmasını talep edebilirsiniz

 8. böyle saçma bi ülkede yasıyoruz 13 yıldır ticaret yapıyorum 1200tl stopaj borcum var hesabımdaki 300lirayıçekemedim biz bu sekılde nasıl tıcaret yapıcaz dünyada böyle bi ülke daha yok düşüne bıliyormusunuz devlete borcunuz var hesaplarınıza bloke koyuluyor ama bu ülkede hortumcular naylon faturacılar dolandırıcılar düsünün bunların bi kısmıda başımızdakıler siz anladınız onu? bu ulkede dürüst çalışmak haram yazıklar olsun saygılar…

  • Cengiz bey merhaba,
   Yaşadığınız olumsuzluktan dolayı üzüldüm.
   Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62. maddesine eklenen hüküm gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir.
   E-haciz uygulaması, gelir idaresi açısından pratik bir haciz yöntemi olmakla beraber mükellefler açısından ise, sürpriz ve olumsuz bir haciz uygulama işlemidir
   E-haciz uygulanabilmesi için borçlu mükelleflere mutlak surette 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun ödeme emri tebliği zorunludur. 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun olarak kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşir. Kesinleşen ödeme emrinden sonra mükellef nezdinde cebri icra takibi başlatılır. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu borcuna karşılık 7 gün içinde ödeme de yapabilir. Ödeme emrinin tebliği üzerine amme borçlusu bu ödeme emrine karşı vergi davası da açabilir. (6183 sayılı yasa md.58)Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, e-haciz yaparken mükellefin borcunu dikkate alarak bu borçla uyumlu ve sınırlı olarak sadece tek bir banka e-hesabına haciz koymalıdır.

   Uygulamada yaşanan sıkıntılardan ikincisi ise; mükelleflerin bankada yer alan paraların tamamına haciz konulmuş gibi banka tarafından işlem yapılması ve gelecekte hesaba yatacak paralar içinde haciz işlemini uygulamasıdır.

   • İyi günler Nevzat Bey,

    Hesaplarımıza 12 Aralık günü e-haciz uygulanmış. diğer bankalarda e-haciz kalkmışken bir bankada bloke halen durmakta. bankayı aradığımda kendilerinin yapacak bir şeyi olmadığını bu işlemin genel merkezden yapıldığını ve vergi dairesine başvurmam gerektiğini söylediler. Bildiğim kadarıyla e-haczin aynı iş günü kalkması gerekmiyor mu? bu konuda ne yapmam ve bankaya nasıl bir başvuruda bulunmam gerekiyor? Yardımlarınız ve bilgiler için şimdiden teşekkürler!

    • Ender bey merhaba,
     E haciz uygulamasında e haciz vergi idaesi tarafından konulmuşsa haczi doğuran olay ortadan kalktığında vergi dairesi e haczi aynı gün kaldırıyor bankalarda bunu e devlet sisteminden görüyorlar diğer bankalarda e haciz kalktığı halde bir bankada hala görlüyor ise çalıştığınız şubedeki müşteri temsislcinizin genel müdürlükle temas kurmasını sağlayın bu bankanın iç işlem sorunu bu yüzden sizi mağdur edemezler

     • Nevzat Bey tekrar merhaba,
      Bankayla görüştüğümde sisteme e haczin kalkması için herhangi bir bildirimin yapılmadığını bu yüzden devam ettiğini söylediler. E-hacizin devam ettiğini kendilerinin yapacak bir şeyi olmadığını söylediler. E-hacizin uygulandığı cari gün için geçerli olduğu konusu var. Vergi dairesi bu durumu atlayabilir mi? Ayrıca e- haczi tek tek bankalara mı gönderiyorlar yoksa genel bir işlem sonucu mu e haciz uygulanıyor. Örneğin aynı gün e haciz uygulanan Garanti Bankası’nda bugün için herhangi bir bloke görünmüyor. Ancak İş Bankası hesaplarımda bloke devam ediyor 12 Aralık’tan beri.
      Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler!

 9. Sayın hocam yorumlara göstermiş olduğunuz hassasiyet için bütün arkadaşlar adına teşekkür ederim..
  ödemiş olduğum bir borç için maaş hesabıma bloke konuldu…ödediğime dair hertürlü makbuzun elimde mevcut olmasına ,ilgili vergi dairesinin takip numarası ile makbuzu sorgulaması sonucu ödendiğinin görülmesine rağmen böyle saçma bi olayla karşılaşmış durumdayım… ilk aşamada ne yapmalıyım.vergi müdürü e hacizi bu durumda kaldırılamaz mı, kaldırmak zorunda değil midir..keyfi bir uygulama ile karşılaşmış olabilir miyim….

  • Merhaba Ramazan bey,
   Yaşadığınız olumsuzluk için üzüldüğümü bildirir, güzel sözleriniz içinde teşekkür ederim. Hayatta paylaşılan herşey gibi paylaşılan bilgininde insanı mutlu edeceğine inanan biriyim bu siteden insanlara faydalı oluyorsam bundan mutluluk duyuyorum.
   Sorunuza gelecek olursam; Ödemeniz reel olabilir vergi dairesindede ödeme yapılmamış olabilir banka veya vergi dairesinde ödeme aktarılırken vergi kodu hatalı olarak girilir ise ödeme vergi idaresi emanet hesabında kalır bu durumdada vergi borcunuz ödenmediği için haciz konulabilir.
   Önerim ödeme makbuzu ile vergi dairesine gidip kontrol edin bu tür bir hata var ise hemen düzeltirler sonra vergi, dairesindeki icradan sorumlu möüdür yardımcısına durumu anlatıp haczin kaldırlmasını talep edin onlar müdür onayı ile haczi aynı gün kaldırılar.

 10. hocam benimde yukarda anlatıgınız gibi bir durum içindeyim borcumu yapılandırmak için dilekçe verdim ve 6111 sayılı kanunla yapılandırdım . toplam borç faziler silindi ödemeye başladım ve sonrasında bana 2010 yılına ait 22 bin ceza geldi maliyeye gittim borcun var deiler yazar kasa beyanneme vermedigim için tabi bu cezayı küçük bir esnaf oldugum için deftarae tabi tuttular bence işi bıraktım terkki geç verdim şimdi küçük bir kasabada kelpiç bir ev var annem oturuyor ve bana icra yazısı geldi 26 bin ödemem için maliyeye gittim ben bunu toplu ödüyemem dedim taksit yapın veya maşıma haciz koyun asgari ücretle çalışıyorum şimdi bunu maliye satarsa annem ve kardeşim magdur olacak tabi bende bu stışı durdurmanın bir yolu yokmu ne yapmam lazım 13 gündür uykum kaçtı piskoljim bozuldu yardım edin bilgi verin lütfen

  • Merhaba Mehmet bey,
   Öncelikle yaşadıklarınız için üzüldüğümü bildirmek isterim sorunuz çok açık olmadığı için anladığım şekli ile cevaplamak isterim
   1-Annenizin oturduğu ev size ait ise vergi idaresi eve haciz koyabilir
   2- sizin terk ettiğiniz kapanışını vermediğiniz iş yerinde sizden sonra başka bir iş yeri faaliyet göstermiş ise onların yoklama tutanağını delil olarak göstererek faaliyette olmadığınızı ispatlyabilir ve verilmemiş diye ceza kesilen beyannamelerin cezasının kaldırılmasını talep edebilirsiniz
   3- Tahakkuk eden borç için vergi dairesi uzlaşma komisyonuna müracaat edip vergi ziyaı cezalarının kaldırlmasını borcunuzun taksitlendirilmesini isteyebilirsiniz
   4- İş yerinizi kapattıktan sonra başka bir yerde sigortalı çalışmaya başladı iseniz buda ispatlayıcı olabilir bunuda gerekce gösterebilir vergi mükellefi olmadığınızı sadece kapanışı geç verdiğinizi diğer cezaların kaldırılmasını isteyebilirsiniz
   ama tüm bunların dışında benim size önerim olduğunuz bölgede bir mali müşavirle temas kurarak ondan destek almanız

 11. benim maliye ye borcum 20 bin TL civarında iş yerimi kapatalı 1 yıldan fazla süre oldu.Sigortalı sezonluk bir iş bulup çalışmaya başladım sezon bitince işten ayrıldım ve maliye bloke koymak bir yana hesabımda bulunan zor günler için ayırdığım 250 tl yi bile hesabımdan haciz yoluyla almış ..Ne yapmam lazım.

  • Merhaba Ahmet bey,
   Yaşadıklarınız için Üzgün olduğumu bildirmek isterim. Fakat E haciz uygulamasında bu söylediğiniz olmaktadır. Size önerim vergi borcunuz olan vergi dairesine gidip var ise teminat göstererek teminat gösteremiyorsanızda torba yasa kapsamında borçlarınızı yapılandırın Fakat borcunuz sürekli geçikme faizi yediği içinde kendinizce bir plan dahilinde borçlarınızı ödemenizde fayda var

 12. Nevzat bey merhaba vergi borcum vardı son ödeme tarihi ayın 10 u ben ayın 25 sinde ödeme yaptım vergi dairesi de benden bi kaç gün önce e haciz göndermiş bankaya , şube de ben mağdur olmayım diye 32 tl eft ücreti ile 133 tl göndermiş. Banka bana sormadan benim hesabımdan eft yapabilir mi ? Ben vergi dairesinden ödenen tutarı alabiliyorum fakat eft ücretini ne banka kabul ediyor nede vergi dairesi.Hayatımda ilk defa 32 tl lik eft ücreti gördüm .Acaba elden ticari taksiyle mi götürdüler .Bilmiyorum. Sizce ne yapabilirim ?

  • Merhaba Resul bey,
   Banka sizin talimatınız olmadan veya amme idaresinin e haciz tebligatı olmadan hesabınızdan işlem yapamaz anladığım kadarı ile sizin ödemenizden önce vergi idaresi e haciz tebligatını bankaya gönderdiği için banka vergi dairesi hesabına ödemeyi resen işlem olarak yapmış ve buna eft ücreti tahakkuk ettirmiş bankanın işlemi resen e haczin ödemesi ise hesabınızdan para aktarımı zorunludur bu durumda alınan eft ücreti bankanın takdirindedir bazı bakalar hesabınızdan işlem yapılırken çok düşük meblaglarda eft masrafı alıyorlar benim önerim banka şubenize eft ücretinin hesabınıza iadesini talep edin

 13. Merhaba hocam benim sorum simdi ben tasit kredisine basvurdum ama annemide kefil gosterdim annemin calistigi sirket bir akrabamizin uzerine annem orda mudurluk yapio ama sirketin hesaplarina vergi borcu yuzunden bloke gelmis bu bizim kredi cikarmamizi engellermi?

  • Merhaba,
   Taşıt kredisinde esas borçlu sizsiniz anneniz kefil Kefil kredibilitesi olmayan biri ise banka değiştirmenizi ister Fakat anladığım kadarı ile anneniz şirkette çalışan durumunda (maaşlı personel) bu durumda şirketin riskleri annenizn kefilliğini olumsuz etkilemez

 14. merhaba sayın hocam diyarbakırda basit usul bir mükelleffim dukkanın beyanname vergisini tam ödemem,şim maliye bu yüzdecn benim özel arabama hacz etmiş olup ayrıca 1994 te devrini vermeden satmış olduğum motosikletede haciz getirmiş olup ayrıca bu motosiklete dair 880 lira borç çıkarmıştır. yani dükkan içindeki eşyaya haciz gelmiyorda neden arabama haciz geliyor

  • Merhaba Ahmet bey,
   vergi idaresi sisteminden adınıza kayıtlı değerleri gördüğü için araca haciz koymak öncelikle devletin alacağının garanti altına alınması anlamına geldiği için bu uygulamada sürekli yapılan bir şeydir. Borcunuz amme alacağı haline geldiği için amme alacakları kanunuda belirtilen tahsilatla ilgili tüm işlemleri yapma yetkisi vardır vergi idaresinin

 15. Nevzat Bey merhaba.
  öncelikler sorulan sorulara büyük bir hassasiyet ve özenle kısa sürede verdiğiniz cevaplardan dolayı size teşekkür ederim.
  2010 yılında işyerimi kapattım ve 6111 sayılı torba yasasıyla vergi ve sgk borçlarımı taksitlendirdim. fakat yapılandırmam bozuldu. malesef son çıkan borçların ihya yasasındanda faydalanamadım vergi dairesi ve sgk ya toplam 30 bin tl’nin üzerinde borcum var. 2 yıldır asgari ücretle sigortalı olarak çalışmaktayım. taksitlerim aylık 1100 tl civarında olduğundan dolayı aldığım maaş taksit ödememe yetmiyordu. bir ay sgk taksiti ödüyor 1 ay vergi taksiti ödüyordum. şimdi size şunu sormak istiyorum, vergi dairesi ve sgk ya gidip borçlarımı faizleriyle birlikte yeniden taksitlendirebilir miyim? ve bu taksitlerin ödeme tutarlarını hesaplarken benim maaşımın göz önüne alınmasını nasıl sağlayabilirim? borçlarımı yeniden taksitlendirme imkanım vardır. şimdiden teşekkür ederim .

  • Emre bey merhaba,
   Güzel sözleriniz için teşekkür ederim.
   6111 yapılandırmanızı 2 kez aksattı iseniz yapılandırmanız bozulmuştur. Vergi dairesi tüm borçlarınızın yapılandırmasını kabul etmeyecektir kdv borçları yapılandırmaya tabi tutulmaz onları defaten ödemenizi isteyecektir fakat kdv dışındaki borçlarınızı vergi dairesinde yeniden yapılandırtabilirsiniz
   sgk ya olan bozulmuş yapılandırma için sgk da tekrar yapılandırma yaptırabilirsiniz benim size önerim vergi dairesinede sgk ya da yapılandırma için giderken sadece maaş geliriniz olduğu üzerinizde gayrimenkul vs olmadığını belgeleyen ispat belgeleri ile gidip yapılandırma taleplerinizi bu şekilde yapın

   • nevzat bey cevabınız için çok teşekkür ederim. Üzerime herhangi bir gayrimenkul vs olmadığını gösteren belgeleri nasıl ve nereden temin edebilirim.

 16. nevzat bey merhaba banada öğrenim kredisi yüzünden e haciz geldi size sormak istediğim e haciz hiç para olmayan bir hesaba gelebilir mi ?

  • Merhaba Serdar bey,
   E haciz kayıtlı hesabınıza gelmiştir hesapta para olmaması önemli değil fakat idare başka hesabınız var ise onlarada e haciz uygulaması yapabilir

 17. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Benim sorum vergi dairesi e hacizi bankaya bankada hesapta parayı görüp mü gün içerisinde gönderiyor, yoksa otomatik yapılan bir işlemle mi e haciz yapılıyor? Yani diyelim hesabımda bugün 2000 tl var hesabımı görüp mü e haciz konuluyor, her gün hesabımda para olmuyor mesela olduğu gün ben zaten hemen çekiyorum yani memur arkadaşımız sabah masasına oturup hesapları sistemden kontrol ediyor ve hesapta para var ise e haciz yapıyor yok ise e haciz uygulanmıyor anlamında mı yapılan e haciz

  • Merhaba Sibel hanım ,
   E haciz uygulaması hesaba blokaj şeklinde oluyor hesabınıza bloke konulduğunda ilgili kurum blokajı kaldırmadan hesap blokeli kalır bloke var iken hesaba gelen paralar kamu borcu karşılığı tahsil edilir

 18. Nevzat Bey iyi çalışmalar, öncelikle yazınız ve özveriyle vermiş olduğunuz cevaplarınız için teşekkür ederim. Bildiğim kadarıyla herhangi bir borcum veya cezam olmadığı halde 3 gün önce Garanti Bankası hesabıma e-haciz konmuş. İnternet üzerinden yaptığım araştırmaya göre, ki çoğuda sizin yazılarınız, anladığım kadarıyla en geç aynı gün blokenin kaldırılması gerekiyormuş. benim hesapta haciz konduğu anda 320 tl var idi şu an kullanılamıyor ama 2 defa para hareketi gerçekleştirebildim (bir adet gelen havale sonrasında bankamatikten para çekme, ve hesaba para yatırıp eft yapma) . Bu durumda ne yapabilirim blokeyi kaldırmak için illaki borcum her ne ise ödemem mi gerekmekte? Saygılarımla

  • Özcan bey merhaba,
   E Haciz uygulamasında vergi borcunuzun neden kaynaklandığını öğrenip onu ödemeden blokaj kalkmayacaktır

 19. YAŞAR ERDOĞMUŞ

  merhabalar hocam

  benim de bankadaki maaşhesabıma da e haciz yada bloke koyulmuş malmüdürlüğü tarafından ama benim maaşımın 4 de biri zaten kesilerek bir bankaya olan borcum dan dolayı icra dairesine yatırılıyor bu blokeyi kaldırtma şansım varmı acaba eğer var ise nasıl bir yol izlemeliyim cevap için şimdiden teşekkür ederim

  • Yaşar bey merhaba,
   Hesabınız maaş hesabı ise bu durumu bankayave vergi dairesine dilekce ile bildirin blokaj ı kaldıracaklardır fakat maaş hesabı değilde cari hesap ise borç ödenmeden veya yapılandırılmadan e haciz kaldırılmaz

 20. merhaba

  hesabıma vergi dairesince e-haciz uygulanmış. (rakamları örnek olarak veriyorum) 5 lira borcum için 300 liralık hesabım bloklanmış. Borc tutarınca blok yapılması lazım değil mi? kim ne hakla borcum olmayan parama erişmemi engelleyebilir? Borc tutarınca blok yapılmıyor mu?

  teşekkurler

  iyi çalışmalar

  • Merhaba Reşat bey kamu e hacizleri miktara değil hesaba blokaj şeklinde olduğu için hesabınızda borcunuzdan daha fazla para olsa bile borçla ilgili blokaj çözülmeden hesabınızdaki diğer parayıda kullanamayacaksınız
   6183 sayılı Kanunun 79. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden:Devlete ait amme alacakları için düzenlenecek haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu amme alacağının feri’leri ile birlikte 50.000- lira ve üzerinde,İl Özel İdareleri ve Belediyelere ait amme alacakları için 10.000- lira ve üzerinde olması halinde Bankaların Genel Müdürlüklerine tebliğ edilebilecektir demektedir kamu idaresi bunu kullanarak bankalara haciz yazısı göndermekte bankalar bu işlemi hesaba uygulamaktalar E – Haciz uygulamasına maruz kalan vergi borçlusu borçlu bulunduğu idarede borcunu yapılandırdığı takdirde ilgili vergi dairesi haczi kaldırabilir. Bunun için vergi dairelerinde borcunuzu yapılandırıp haczin kaldırılmasını dilekçe ile talep etmeniz halinde haciz kaldırma izni vergi dairesi müdürünün yetkisi ile yapılmaktadır. Haciz kalkması halinde banka hesabınız serbest kalmaktadır.

 21. Hakan KAdıoğlu

  Hocam benim sorum daha karmaşık Hissedarı oldugum Limidet Şirketinin 2011 yılından 14bin KDV borcu ver iken 2012 yılından ise 36 bin alacagı gözükmekte. Devletin düz mantıkda baktıgımızda 22 bin TL civarında şirkete KDV borcu doğmuş oluyor .
  1- 2 yıla ait borçlar ve alaaklar karşılılı tramp yöntemi ile dengelenebiliniyormu.
  2- Ben 2012 yılından dogan 36 Bin TL kdv alacagım için Devletin bize uyguladıgı gibi hacizzişlemi uygulayabiliyormuyuz

  • Merhaba Hakan bey,
   KDV Vergisi aylık tahakkuk esasına göre çalışır her ay oluşan vergi ilgili tarihte ödenmelidir sonraki aylarda devreden kdv niz çıksa bile bu önceki aylarda oluşan borcunuza mahsup edilmez alacağınızı sonraki dönemlerdeki kdv ödemenizden mahsup edebilirsiniz ama önceki dönem oluşan kdv borcunuzu ödemek zorundasınız
   2. sorunuzda sorduğunuz kdv alacağınız eğer ihracattan kaynaklı iadesi gereken bir kdv ise bunun iadesini talep etmişseniz belli süreler içinde ödeme yapılmaması halinde yasal faiz alma hakkınız var fakat bu kdv alışlarınızdan kaynaklı ödediğiniz kdv beyannamenizde görünen devreden kdv ise bunun iadesi veya faizi söz konusu değil

 22. selamlar nevzat bey. 2010 yılı aralık ayında iş yerimizi kapattık. babam emekli ve işyeri onun üzerine idi. 2012 haziran ayında kredi çekmek istedik fakat maaş aldığı bankada 4 ve 5 TL blokeler vardı ve e haciz görünüyordu. vergi borcumuz var ve vergi dairesine gittim. teminat vs. herşey gösterdik ama yapılandırma vs yapmadılar. en sonunda size 1500TL ödeyelim iyi niyet göstergesi bankayı değiştirelim kredi çekelim geri kalanı uygun şekilde planlı öderiz dedik ve parayı yatırdığımız gün e haciz kalktı. sonra kredi çekemedik başka durumlardan dolayı. şimdi kredi çekebilir seviyeye gelen babam bankaya gittiğinde e haciz uygulaması ile karşılaştı ve bu sefer borcun tamamını istiyorlar. maaşını alabiliyor onda bir sıkıntı yok ama kredi kullanamıyor. vergi dairesine dilekçe ile başvursak bir ödeme yapmadan bu e haczin kalkması mümkün mü. emekli olduğu için bu şekilde soruyorum. cevabınız için şimdiden teşekkürler

 23. slm Nevzat bey öncelikle verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim..ben 2007 senesi ocak ayında battım muhasebecim ve mal sahibimle sıkıntılar olduğu için dükkanımdan hiç birşey alamdım yapılandırmada bana yardımcı olması için arkadaşımın muhasebecisinden yardım istedim.. bana maliyenin beni 2008 senesinde adreste bulunamadığından dolayı beni kappattığını söyledi.. benim bilgim dısınde 2007 ocak ayından 2008 mayıs ayına kadar olan beyannameleri vermiş bununla ilgili bana yaklaşık 42 000 tl ceza gelid ama ben işyerimi 2007 ocak ayında kapattım ve ben çıkar çıkmaz başka bir firmaya kiraya verildi. bende nisan ayı gibi sigortalı bir işte yaklaşık altı ay çalıştım bu borçla ilgili benim banka hesaplarıma haciz gelmiş ne yapmam lazım bana yol gösterirmisiniz

  • Faruk bey merhaba,
   Kapattım ibarenizden vergi dairesine kapanış vermeden kapattığınızı anladım siz kapanış vermediğiniz sürece mükellefiyetiniz devam eder eğer 2007 yılında resmi kapanış yaptı iseniz ve o tarihten itibaren ticaret yapmadı iseniz(dükkanınızın adresinde başka bir mükellef açılmış bunu belgeleme imkanı verir size) müracaat ederek kapanış tarihinden sonra tahakkuk eden vergilerin terkinini talep edebilirsiniz.Fakat resmi kapanış yapmadı iseniz oluşan vergilerin terkini yapılmaz

 24. betül cantemir

  hayırlı günler Nevzat bey eşimin vergi borcundan dolayı kredi kartı ve çalıştıgı maaş kartına haciz konuldu vergi borcuda eşimin degil aslında teyzesinin eşi eşimin üzerinden şirket açıyor 1998 senesinde eşim askerden yeni geldigi sıralar ve bu borç ana parası 150 milyar şuanda 600 milyar o insan kabul etmiyor bunu bukadar olamaz diyo bu kişi sadece eşime degil kaç kişiye yapmış çok zor durumdayız daha yeni evliyiz ve kirada oturuyoruz eşim gitti vergi dairesine maaşın 4 te 1 kesilsin diye hala beklemedeyiz bankada hemen yapmıyo bunu nasıl hemen sonuç alabiliriz ne olur bize yardımcı olun ALLAH rızası için

  • Betül hanım merhaba,İş Kanunu 35. Maddesi ‘İşçilerin aylık ücretlerinin 1/4 ünden falası haczedilemez demektedir eğer eşinizin maaşı dışında başka bir varlığı yok ise haczi koyan bankaya ve vergi alacağı olan vergi dairesine dilekce ile başka bir geliri olmadığını ve yukarıda bahsettiğim maddeyi yazarak maaş hesabına konulan haczin usulsüz olduğunu bildirin ayrıca haciz konulan banka hesabı maaş hesabı ise bankanın koyduğu hacizden dolayı bankayı şikayet hakkınızda mevcuttur

 25. sayin hocam.
  e haciz yolu ile vergi dairesi banka hesabımın bloke ettiğini öğrendim. bankadaki bir miktar paramı vede hesabıma bağlı kredi kartımıda bloke etmişler.
  bankaya tahsil için verdiğim çeklerim vardı. çeklerin henüz daha vadesi gelmedi. bu çekleri geri çekebilirmiyim?
  yoksa banka onlarıda hesabımda bloke var diyip elinde tutabilir mi eğer tutarsa günü geldiğinde tahsilatı yapıp bloke olan hesabıma para yatıracaklar.
  birde eğer kartın bağlı olduğu blokeli hesabı kapatırsak kartı kullanabilirmiyiz. ticaretimi kart üzerinden yaptığımız için bir anda zor duruma düştük.
  şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

  • Selim bey merhaba,
   Bankaya tahsişle verdiğiniz çekler blokaj konulan hesaba baglı ise hesaba blokaj konulunca baglı hesaplarada blokaj gelir fakat bazı bankalar tahsildeki cekler için farklı hesap açarak işlem yaparlar önerim bankanızdan tahsildeki ceklerinizinde blokaja dahil olup olmadığını öğrenin değilse çeklerinizi geri çekin

 26. İyi günler efendim 6yıl önce iş yerimi kapattım yaklaşık 6.000 tl vergi borcum var fakat ödeyemiyorum şu an ne zaman sıkıntı yaratır acaba

  • Sinan bey vergi borcunuz amme borcu olarak takibata alınmıştır bundan dolayı haciz işlemleri ile muhatap olmamanız için önerim gidip vergi dairenizde borcunuzu yapılandırarak taksitler halinde ödemenizdir

 27. merhaba nevzat by vergı borcundan dolayı hesaplarıma e hacız geldı bunu taksıt yapacaklarını soyledıler evrakları hazırladım vergı daırresıne vermek ıcın blokajı kaldırmam ıcın nasıl yol ızlemem lazım saygılar.

  • Ünal bey merhaba,
   Vrgi borcunuz yapılandırıldığında vergi dairesi müdürü yetkisi ile blokaj kaldırılır yapılandırmadan sonra haciz servisi ile temasa geçip blokajın kaldırılmasını talep edin.

 28. Merhabalar
  benimde 2010 – 2012 yılları arasında ödenmemiş 3000 tl vergi borcum vardı.bankadaki hesabıma bloke konulduğunu öğrendim ve maliyeye gidip bilgi almak istedim.blokenin maliye tarafından konulduğunu ve bu borcu ödemem gerektiğini söylediler.taksitlendirme imkanım olduğunu ve taksitlendirme için en az yarısını akit ödemem gerektiğini kalanıda 3 takside bölerek blokeyi kaldıracaklarını söylediler.nakit ödemeyi ve taksitlendirmeyi yaptım.blokenin kalkması içinde bir dilekçe yazdırıp imzalattılar.fakat blokem kalkmadı.bankadanda net olarak bi cevap alamıyorum.başka bi nedeni olabilirmi acaba.
  teşekkürler.

  • Merhaba Harun bey,
   vergi dairesindeki haciz kaldırma yetkisi sadece vergi dairesi müdüründe vardır icra servisinden haciz kaldırmanın bilidrilip bilidrilmediğini öğrenin

 29. merhaba sorularımı cevaplarsanız çok sevinirim
  1- benim birçok bankadan( hsbc garanti teb vb) hesabım ve kredi kartım var, fakat sadece garanti bankasındaki hesabıma ve kredi kartıma e-haciz geldi? diğerlerine neden gelmedi.

  2-hsbc den kredi alıp borcumu ödemek istedim kredi onaylandı ve almak üzereyken gişe memuru: “krediyi onayladığım anda hesabınıza geçecek ancak daha önceden e-haciz gördüğünüz için para hesaba yatar yatmaz bloke olabilir dedi, kesin birşey söylemedi.. acaba doğrumudur (kredi kartımı hala kullanabiliorum)

  • Merhaba Özer bey,
   E haciz sebebi vergi dairesi borcumudur yoksa ticari bir borçdan dolayımı haciz konuldu yazmamışsınız vergi borcundan dolayı ise sistem şudur bankalara haciz yazısı idare tarafından gönderilir bazı banka şubeleri hemen hesaba bloka koyuyorlar bazılarıda bu blokajı ekrana girmemiş oluyorlar muhtemelen sizinkide ondandır.
   Hesabınızda blokaj var ise kullandığınız kredi hesaba yatar yatmaz blokajdan dolayı kullanımınız dışı kalabilir bunuda ilgili banka şubenizden öğrenebilirsiniz

 30. sayın hocam kyk dan dolayı hesabıma bloke konulmuş.bende bu gun oğrendim ancak taksitlendirmek için gittiğimde bir miktarını yatırmam gerektiğini söylediler ondan sonra yapılandırılacakmış ancak benım bu miktarı yatıracak durumum malesef yok ve bes bınlıra borcum bulunuyor .hesabıma yatan para beş binlirayı bulana kadar ben hesabımı kullanamayacakmıyım hacız ıslemi borc mıktarım bıtınceye kadar acılmazmı yoksa ben bbu parayı yatırana kadar bloke kalkmazmı.

  • Merhaba Muhammet bey,
   KYK borcunuz dolayısı ile hesabınıza haciz konulmuş ise borç yapılandırılmadan veya ödenmeden haciz işlemi kalkmaz önerim borcunuzu giderek taksitlendirip haczin kalkmasını sağlayın

 31. nevzat bey mrb
  benim eşimin üstüne olan şahıs şirketini babası işletiyordu bu firmadan dolayı vergi borcu var ve babası ödemiyor bir kısmı yapılandırma ile taksitlendirdi fakat taksitlendirmeye girmeyen tekrar bir vergi borcu çıktı ayrıca sgk borcu da var 2 senedir gecikmede dediğiniz gibi bankadaki hesabımıza e haciz geldi babası hala geciktiriyor üstümüze olan bi gayrimenkulumüz yok.maliye bakanlığından o yüzden mi ses çıkmıyor? bunun ilerde bize yaratacağı ne gibi sorunlar olabilir,eşimin siciline işler mi,hapis cezası uygulanır mı? ne yapmamız gerekiyor bu konu ileriki hayatımızı bankalardaki sicilimizi nasıl etkiler yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden ilginiz için teşekkürler

  • Nagihan hanım merhaba,
   Devlete olan borçlardan dolayı eşiniz direk sorumludur vergi idaresi ve sgk takibata başladığı zaman önce ödeme emri gönderir akabinde e haciz ve fiili haciz başlatır bu durumda banka hesabı,maaş gayrimenkul vs var ise onlara blokaj konulur blokaj konacak bir şey yok ise amme alacağı haline gelir ve icra ve cezai takibat başlatılır ödenmeyen borçlardan dolayı vergi dairesi cumhuriyet savcılığına müracat eder ise o zaman yakalama ve hapis çıkabilir önerim bir an önce babasına devredip mükellefiyetten cıksın ve borçları yapılandırarak ödesin

 32. merhabalar nevzat bey,
  öncelikle danışmanlığınız için teşekkürler,
  bir nakliye firmasında otobüsümüz mevcut. firmanın yetki belgesi alabilmek için araçları şirket üzerine devrettik ve biz de bunun üzerine araca rehin koydurduk. firma vergi borcundan dolayı bir yapılandırma yapmış ve bu yapılandırmadan dolayı araçlar üzerine haciz konulmuş. bu şekilde 7-8 araç var. biz aracı satmak istedik, şirket muhasebecisi ve imza yetkilisi ile maliyeye gittik. maliye 15 bin tl ödeyin bu araçtakini kaldıralım dedi (bu olay 3 ay önce oluyor). şirket bunu ödeyemedi ve biz de halen firmada çalışıyoruz. ağustosta borç bitecekmiş (yapılandırma). benim sorum şudur: 3 aydan beri taksitler ödeniyorsa ve toplam risk azalmıştır. dolayısı ile bu azalan riske karşılık bu 7-8 araçtan bir tanesinin haczi kaldırılamaz mı? haczin kalkması için tamamının ödenmesi mi gerekiyor? yapabileceğimiz herhangi işlem mevcut mu? teşekkürler.

  • Murat bey merhaba,
   Vergi idaresinie olan borçunuzdan dolayı haczedilen araçların bir veya bir kaçının üzerinden haciz kaldırılabilir anlattığınız gibi alacak riski azalmış rehin kalkmasına ragmen rehinli diğer araçlar kamu borcunu fazlası ile karşılayacak durumda ise vergi dairesi müdür yetkisinde bir araç üzerindeki rehin kalkabilir önerim durumunuzu vergi dairesi müdürüne gidip anlatmanız ve aracınızdaki haczin kaldırlmasını talep etmeniz iyi olur.

 33. merhaba nevzat bey ben 4 yıl önce abime vekalet vermiştim 2 veya 3 tane araba alıp satsın diye verdiğim vekaleti unuttum birde çocuğum oldu şuan 2 yaşında onunla ilgilendim falan derken önemsemedim şuan bana vergi cezsı 21.bin tl ceza gelmiş araç alım satımından dolayı ,Devlet tarafından vergiye tabi olmuşum, haberim olmadan.mal beyanında bulundum fakat benim evimdeki eşyalar bana ait deil bütün beyaz eşyalarımı ve mobilyalarımı eşim aldı daha 4 senelik evliyim önemsencek bir malım yok yani şuan çok zor durumdayım evime haciz gelir mi yada bu borcu ödeyebilecek gücümde yok ev hanımıyım ben ne yapacağımı da bilmiyorum bi tarafta abim bi tarafta eşim çok zor durumdayım hapis cezası yada haciz gelir mi diye evime geceleri uyuyamıyorum bana bi öneride bulunup sorumu yanıtlarsanız gerçekten çok sevinirim Teşekkür ederim şimdiden.

  • Yeliz hanım merhaba,
   yaşadığınız durumdan dolayı üzgün olduğumu bildiririm. Abinize verdiğiniz vekaletle araç alınıp satılması bir ticari faaliyettir mali idarenin görüşü süreklilik arz eden araç alım satımının ticari olduğu yöndedir burada süreklilik kavramı okuduğum özelgelerden bir yılda birden fazla araç alıp satma olarak algılanmalı. Vu durumda vergi mükellefi olunmamış ise vergi idaresi resen vergi mükellefgiyeti tesis ederek vergi tahakkuku yapar sizin durumunuzda ya vergi idaresine gidip durumunuzu öğrenerek mükellefiyet açılmış ise onu kapattırıp sonra borçlarınızı yapılandırarak ödemek,ödeyecek güçünüz veya mal varlığınız yok ise acizlik beyanında buluınarak mümkünse aciz vesikası alarak icrai işlemleri durdurmak
   Amme alacakları kanunumuzda Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır.demekte de maddenin devamında
   Yapılan takip safhalariyle bakıye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tesbit olunurdemektedir
   ACZİN NETİCELERİ:
   Madde 76 – Aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan 48 inci madde hükmü tatbik olunabilir.
   Alacaklı tahsil dairesi aciz halindeki borçlunun mali durumunu zamanaşımı süresi içinde devamlı olarak takip eder.

 34. merhaba
  Nevzat bey
  2009 da işyerim kapandı buna istinaden, uzun bir süre sağlıklı iş bulamadım, evimde kira olduğu için, kazandığım yetmez hale geldi, ve borçlarımıda ödeyemez hale geldim 2011 de sigortalı bir işe girdim asgari ücretle çalışmaya başladım mesailerle elime geçen para 1000 tl falan, sonrasında işyerime icra tebligatları gelmeye başladı, ve maaşımın 4/1’i kesilmeye ve sıraya giren hacizlerime ödenmeye başladı, fakat maaşımızı bankadan aldığımız için e hacizden bankaya yatan maaşım bloke oluyor ve alamıyorum, bu sorunumu nasıl çözebilirim? zaten maaşımın 4/1’i kesiliyor birde e haciz var ben nasıl geçineceğim, bana bu konuda bir yol gösterirseniz, şimdiden teşekkürler..

  • Merhaba Hakan bey,
   iş Kanunumuzun 35. maddesi “İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır” demektedir ailenizin yaşamını idame ettirmek için maaşınızdan başka bir geliriniz yok ise bu durumu belgeleyerek e haciz koyan kuruma dilekce ile müracat edip blokajın kaldırılmasını talep edin

 35. merhaba Öncelikle güzel yazılarınız ve aydınlatıcı bilgileri çin teşekkür ederim.Konuya girmek istiyorum müsadenizle 2012 aralık ayında kredi gecikmesi nedeniyle icra dairesinden yazı geldi.7 gün zarfında ödenmes igerektiği yazılıydı.Avukatla görüşülerek belritilen bankaya olan tüm borç kapatıldı. 2 Ay süresince normal maaş alındı.merkez bankası ve avukattan borçlu olunnana banka ile hiç biri lişik yoktur yazıssı alıdnı merkezb ankasındna kayıtlara bakıldı.Mart 15 2013 itibari ile kredi bşavurusnda bulunuldu hemen bu olayın sonrası maaşın hepsine bloke konuldu.Banka blokeyi ödenmiş borcun sahibi olan bankanın koydurduğunu söyledi.Elimdeki belge ve ödeme kağıtları maaş aldığım yani bloke konulan banka tarafına ödenen bankaya ve bddk gödnerğildi .Banka müdürü mutlaka bir yanlıklık olduğunu blokenin kalkacağını söylüyor.Ancak tam 20 gün oldu hergün gidip gleiyorum tüm yatırmam gerken faturalarım ve ödemem gereken giderler beklemekte ve madurum. Ne yapmam gerekir ?

  • Merhaba Seda hanım güzel sözleriniz için teşekkür ederim,
   Sorununuz için üzüldüm bankalarda benzer sorunlar oluyor fakat bankaların keyfi davranmama zorunlulukları var bu durum vatandaşlık haklarınıza kıstlama getiriyor ise ki faturalarınızı ödeyememe böyle bir durumdur önerim bir avukat vasıtası ile banka şubesine ve genel müdürlüğüne durumu BDDK ya şikayet edeceğinizi magdur olduğunuzu ve magduriyetinizin gidrilmesini talep edin bu hukuki bir konudur avukat arkadaşlar daha iyi bilir fakat bu durumun manevi tazminata konu olabilecek bir durum olduğu kanaatindeyim

 36. Merhabalar;
  mükellefimizin doğanbey vergi dairesinde yaklaşık 5,5 milyar vergi borcu için hesabına e haciz konulmuş.04.04.2013 de mükellef vergi dairesine giderek gerekli görüşü sağladı.belli bir kızmı peşin kalanı taksit ile anlasılıd.ancak sef bankadaki meblanın tutarı nedeniyle parası var taksit olmaz diyerek anlasmayı geri cevirmiş.böyle bişey mümkün mü..bankadaki parası var diye taksitlendirme yapılamıyacakmı.ayrıca bloke ne zman kalkabilr.

  • Merhaba,
   Vadesi geçmiş vergi borçlarından taksitlendirmeye giren var ise vergi dairesi taksitlendirme yaptığında müdür yetkisi ile e haciz kaldırılır fakat bloke konulan hesapta tahsil edilecek bir para var ise idare taksitlendirmeyi kabul etmeyebilir önerim şefle değilde konuda tam yetkili müdür ile görüşerek sorununuzu çözmenizdir vergi dairesi müdürleri haciz kaldırma yazısını bankaya gönderdikten sonra aynı gün blokaj kalkıyor

 37. Merhaba, Öncelikle Bıkma’dan bir çok arkadaşın sorularına cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Benim sorum şu yukarıdaki cevap’larınızdan biraz kendime pay çıkardım ama netleştirmek istediğim. Bugün Finansbank’asındaki hesabım’dan para çekmek istediğim verdi dairem tarafından bloke konulduğu söylendi. Ama HSBC bank’asındaki hesabımdan para çekebildim. Finans’bank bana işlemin bugün yapıldığını söyledi..Benim isteğim yarın HSBC bank’asınadan işlem yapmak ama korkuyorumki oradaki parama’da bloke koyacaklar. Sanırım trafik cezası ile alakalı bir durum. Yurtdışında ikamet ediyorum.. Konu ile ilgili olarak 1. derece yakınlarımdan birisi verdi dairesine gitse yapılandırma için yardımcı olurlarmı ?

  • Merhaba Can Bey,
   Kişi adına olan sorumluluklarda kamu kurumlarında vekaletname olmadan işlkem yapılmaz olduğunuz yerden Türk konsolosluğundan vekalet çıkartarak yakınıza mail atarsanız onunla işlem yapabilir

 38. nevzat bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.ben samsun da vodafone bayiliği yapıyorum.şimdi burda asıl sıkıntı devletimizin vergilerinin ağır hatta çok ağır oluşu.ne yaparsan yap bu vergileri ödemeye hiçbir esnafın gücü yetmez.kuyumcu tacir benzinlik büyük mağazalar yasal tefeciler (banka) hariç..şimdi ülkemizde bu uygulamayı başlatan ……. maliye ……acaba esnafın ne zorluklarla yaşamaya çalıştığını biliyormu.esnafın kan ağladığından haberi varmı.ben borcumu biraz geç biraz erken ödüyorum..BU E HACİZ NE KADAR ……… BİR UYGULAMADIR.alacağın varsa yazı yazarsın mahkemeye verirsin bir şekilde yapılandırma yaparsın tatlıya bağlayalım programı uygularsın..istersen bi şekilde bunları halledersin..kimse bana hikaye anlatmasın..bunların derdi yaşatmak değil öldürmek..ya esnaf senin bloke yaptığın parayla bir işe girişmişse,ya esnaf kızını evlendiriyordu borç almıştı o parayı,……… ya esnaf kalp hastası oğluna borç bulduysa o parayı …VE DAHA NİCELERİ..BU DEVLETİN BİR AYIBIDIR..BU MEMLEKETİMİZİN LEKESİDİR.devlet esnafın yanında olacak,üstünde değil

 39. Meraba abi bana yardimci olursan sevinirim. Abi benim banka hesaplarima ögrenim kredisi kullanmistim ogrenciyken bundan dolayi bloke koyuldu vergi dairesini aradim taksit yapalim dedim olmaz dediler. Haciz oldugundan dolayi taksitlendirme yapilmiyormus. Boyle bisey varmi bana paranin tumunu odemezsen bloke kalkmaz dediler . Hesabindaki para borcu kapatmaya yetmiyor ayriyetten maas aldigim bankaya yazi yazip bir bolumunude isticeklermis ne yapmam gerek borxun hepsibi odeycek durumum yok .asgari ucrete calisiyorum blokeyi nasil kaldirabilirim bunla ilgili yardimci ol bana dilekce mi yazmaliyim yazmam gerekiyorsa nasil tarif edermisin zor durumdayim en kisa zamanda cevap verirsen sevinirim.

  • Merhaba Hakan bey,
   Yaşadığın durum son zamanlarda birçok insanın başına gelmekte uygulamada blokaj konulmuş mükellef vergi mükellefi ise taksitlendirme yapılıyor fakat senin ki gibi durumlarda bunu yapmıyorlar Blokajın kalkması için 2 yol var
   1. yapılandırma
   2. borcu ödeme
   Bunlkar mümkün değilse bu alacaktan dolayı maaşına veya maaşını aldığın banka hesabına haciz gelebilir bu durumdada yapman gereken eğer maaşının yattığı banka hesabı maaş hesabı ise gelen haciz maaşının 1/4 ünden fazlasına haciz konulamz konulursa ilgili bankaya dilekce ile müracaat edip maaş hesabın olduğunu ve haciz işleminin 1/4 uygulamasına göre yapılmasını talep edebilirsin

 40. 1.maliyenin alacakları kaç sene ödenmezse düşer?
  2.mal beyanında geçte olsa bulunsak bir problem olur mu? yani gönderdikleri kağıtlarda yedi gün içerisinde diyor ama ben bir iki ay sonra bulunsam ne olur?

  teşekkür ederim

  • Merhaba İsmail bey sorunuz bana makale konusu hatırlattı öncelikle bunun için teşekkür ederim zamanaşımı ile ilgili bir makale haftaya yazacağım fakat sizin sorunuzuda şimdi cevaplayayayım
   1-Anayasa Mahkemesi 2008 yılında bir kararı ile İcra ve İflas Yasası’nın 337’nci maddesinin 1’inci fıkrasının iptaline karar verdi. Bu iptal kararının ardından, mal beyanında bulunmayan borçluları cezaevine göndermek tarihe karıştı icra iflas kanunun ilgili maddesine bakacak olursak
   Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi:
   Madde 337-(Değişik: 31/5/2005 – 5358/7 md.) Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazılı beyanda bulunmayan borçlu, alacaklının şikayeti üzerine, on gün disiplin hapsi ile cezalandırılır. Alacaklının alacağını karşılayacak miktarda malın haczedilmesi veya borcun ödenmesi halinde, bu ceza düşer. (İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 28/2/2008 tarihli ve E.: 2006/71, K.: 2008/69 sayılı Kararı ile.)162, 209 ve 216 ncı maddeler hükümlerine muhalefet edenler hakkında da iflas idaresinin vereceği müzekkere üzerine, aynı ceza verilir. Bu maddelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, verilen ceza düşer.
   Ticareti terk edenlerin cezası:
   Madde 337/a – (Ek: 18/2/1965 – 538/133 md.; Değişik: 31/5/2005 – 5358/8 md.)44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer
   almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez.Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır
   44. maddede Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mütat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemiyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.
   Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği haklar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulunulamaz

   2- Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder.Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı olmak üzere 2 çeşit zamanaşımı söz konusudur. Bunlardan tahakkuk (tarh) zamanaşımı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda; tahsil zamanaşımı ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. Tahsil daireleri amme alacağının tahsilinde zamanaşımını re’sen (kendiliğinden) dikkate almak zorundadırlar. Çünkü zamanaşımına ilişkin hüküm kamu düzenindendir.
   6183 sayılı amme alacakları kanunumuzun 104. maddesi Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler tahakkuk zamanaşımına uğrar.vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder.
   Aşağıdaki hallerde zamanaşımı işlememekte ve durmaktadır;
   a) Vergi Dairesinin matrah takdiri için Takdir Komisyonuna başvurması,
   b) Mücbir sebep hali (Bu durumda, tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzamaktadır (VUK, m. 15/1).
   c) Mükellefe vergi/ceza ihbarnamesi tebliği,
   d) Vergi dairelerinin takdir komisyonu kararlarına karşı dava açmaları(Kanunlarda bu konuda bir hüküm olmayıp, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, bu durumda zamanaşımının durması gerektiğini kabul etmiştir .)
   213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda sadece tahakkuk zamanaşımının durmasından ve tahakkuk zamanaşımını durduran hallerden söz edilmiş olup, tahakkuk zamanaşımının kesilmesinden söz edilmemiştir.

 41. Merhaba Nevzat Bey..
  Vergi borcumdan dolayi hesaplarima bloke koyuldu. Hesaplarimdaki blokenin kalkmasi icin vergi borcumu taksitlendirme yaparak odeyebilirmiyim. Bir de is geregi farkli bir ildeyim bu durumda taksitlendirme icin burdaki vergi dairesine gitsem olur mu yoksa borcum olan vergi dairesine mi gitmem gerekiyor. Yanitlarsaniz sevinirim

  • Rağıp bey merhaba,
   Hacze konu vergi borcunuzdan taksitlendirmeye girenler taksitlendirilebilir KDV gibi bazı vergi borçları taksitlendirmeye girmemektedir bu yapılandırmayı bağlı olduğunuz vergi dairsinde yapmanız gerekir çünkü haciz kaldırma talebinide o vergi dairesi yapacaktır önerim vergi dairenize gidip taksitlendirilebilir borçlarınızı taksitlendirip diğer borçları ödeyerek haczin kaldırılmasını talep edin

 42. vergi borsunda dolayı hesaplara bloke konuluyor peki bankaya isme havale olarak para geldiğindede vargi dairesi bu paraya bloke koyabilirmi ? Teşekkürler

  • Merhaba Nurcan hanım,
   Hesabına bloke konulan şahıs işletmesi sahibi ise blokaj isme gelen parayada konulabilir fakat borçlu şirket ise ortaklardan biri adına gelen paraya blokaj konulmaz

   • Merhabalar benim esimin devlete borcu var ve bilirsinizki gittikce de artis gosterecektir.esimin arabasi ve evi benm uuzerime herhangi bir haciz sozkonusu olursa. Bundan benm uzerime gorunen al varligimiz etkilenirmi veya ne olcude etkilenir.bankadaki hesaplarmz bloke edildi

    • Özlem hanım merhaba,
     Kamu alacakları devlet açısından vazgeçilmez bir finansman kaynağı olmasından dolayı,bunların tahsil ve takibinde, özel alacaklardan farklı hukuki imtiyazlara ve idari usullere yer 
     verilmiştir. Devlete bu ayrıcalığın tanınması, kamu hukuku ve idare hukukunun temel dayanağını oluşturan “toplumsal çıkarların özel çıkarlardan üstün tutulması” normundan 
     kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, devlet kamu gücüne ve egemenlik hakkına dayanarak kamu alacaklarının tahsil ve takibinde, genel takip sisteminden ayrı ve daha kolay, seri ve etkin 
     yöntemleri kullanmaktadır. Ancak, devletin kamu hizmetlerinin finansman gereksiniminin karşılanması üstün bir amaç olmakla birlikte, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde bireyin bu 
     konuda devlet karşısında korunması da zorunludurevlilik süresinde edinilen edinimler müşterektir bahsettiğiniz varlıklar evlilik süreci içinde el değişti ise medeni kanuna göre eşler arasındaki anlaşma önem arzetmektedir bu konuda  Yargıtay bir kararında, “haciz konulan taşınmazın MK’. nun 218 ve sonraki maddelerinde düzenlenen ve edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında bulunup bulunmadığı, ya da eşlerin kendi kişisel malları ile diğer eşin borçlarından dolayı MK’. nun 269. maddesi gereğince sorumlu olabileceği miktarın saptanması hususları ancak genel mahkemenin vereceği bir kararla belirlenebilecektir.” (Yargıtay 12.HD, E: 2005/19618, K: 2005/23874, T: 02.12.2005) denilmektedir. Dolayısıyla, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi mükelleflere kişisel malları dışında kalan edinilmiş mallara haczin tatbiki için öncellikle mahkeme kararıyla bu kişilerin katılma alacağının tespiti yapılması daha sonra bu katılma alacağına haczin uygulaması gerekir. Yani, bu durumda eşlerin payının tespiti için vergi idaresinin mahkemeye başvurması gerekir. Oysa 6183 Sayılı Yasa’da bu duruma ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kanaatimizce bu mallara haciz tatbiki 
     mümkün değildir

 43. Merhaba maliye ye olan 30.967,40 TL borcum nedeni ile mülk olan evime haciz geldi.

  fakat üst tarafta 50 bin tl demekte
  Devlete ait amme alacakları için düzenlenecek haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu amme alacağının feri’leri ile birlikte 50.000- lira ve üzerinde

  avukatla görüstüm öyle bir kanun varsa getir önüme hacizi hemen kaldirim diyor haczin uygulamasi kanunu asda belirtiyorum
  6183 Sayılı Amme Alacaklarının tahsil usulü hakinda kanun 30.967,40 TL demekte
  Lütfen bu konuda acil cevap verin yardimci olun

  • Merhaba Fikter bey ,
   B.13.2.SGK.0.010.06-010.06.02 sayılı 21.06.2011 tarihli İcra takip haciz ve satış işlemleri isimli 2011/53 sayılı genelgede Borçludan teminat alınması 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan tecil şartları arasındadır. Ancak, söz konusu maddeye 5766 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrada, “Şu kadar ki, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı ellibin Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı ellibin Türk Lirasını aşan kısmın yarısıdır. Bakanlar Kurulu; bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

 44. Geçen hafta iki bankadan vergi dairesi tarafından hesabıma bloke konulduğunu öğrendim.Fakat hesabımda çok küçük bakiyeler olduğu için 2 veya 3 TL.bloke konulmuş fakat sonra bloke iptali yapılmış.Bu vergi borcu ; davası Yargıtay’da devam eden ve kesinleşmeyen bir eksik harç ile ilgili.
  Ben Yargıtay’dan kesinleşme gelmeden bu eksik harcı yatırmak istemiyorum.Eğer Yargıtay davayı lehime bozarsa eksik harcın karşı tarafça yatırılması lazım.Fakat rakam 15.000 TL.iken faizi ile 17.000 TL.ye yükselmiş.Bu konuda nereye başvurmam gerekli.Bilgileriniz için çok teşekkür ederim.

  • Merhaba Asım bey,
   Bildiğiniz gibi Kamu alacaklarının takip ve tahsili, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder. Tam yargı davası niteliği taşıyan vergi davalarında ise hakim başvuruyu reddedebileceği gibi işin esasına girerek idarenin yapmak zorunda kalacağı davranış konusunda hüküm verebilir.
   Borçlu, borcun tamamına veya bir kısmına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Bu 7 günlük süre içerisinde ödeme emrine konu borcun tamamen ödenmesi halinde mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünün de ortadan kalkacağı tabidir.Diğer taraftan, vergi mahkemesinde açtığı davayı kaybeden borçlunun davanın tutarına göre Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay’a itiraz/temyiz başvurusu yapma hakkı bulunmaktadır.

 45. Sn.Erdağ
  Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.İnanın ki burada çok önemli konularda, biz sade vatandaşlara yardımcı oluyorsunuz.Belirtmek isterim ki benim davamda eksik kalan harç konusu kişisel bir borç alacak davasından ötürü.Yani bir şahsın bana açtığı ve yerel mahkemede kazandığı bir dava.Fakat ben davayı Yargıtaya götürdüm ve henüz kesinleşmedi.Bu kesinleşme durumunun beklenmesi gerekirken eksik yatırılan harcın Vergi Dairesi tarafından benden talep edilmesi sizce doğru mudur?(Çünkü Yargıtay kararı lehime bozarsa eksik kalan dava harcını bana dava açan şahıs ödeyecek)Bu konuda vergi dairesine nasıl başvurabilirim?

 46. Merhaba Nevzat Bey, emekle yazdiginiz tum cevaplari okudum ve muteskkirim bu amme hizmetinizden dolayi. Efendim bendeniz uzun suren bir ogrenclik hayati yasadim ve ancak doktora tez asamasinda kadro bulabildim, bu surec zarfinda ilgili yasa geregi kesintisiz devam eden egitim durumunda KYK borclarinin faizlenmeycegi el an kendi web sitelerinde mevcut. Defaatle mail ve posta yoluyla ogrenciligimi ve belgelerimi gondermeme ragmen faiz devam etti, su an maas kartimda tum maasa bloke konmus anladigim kadariyla 1/4’ine ancak bloke konulabiliyor. Hem blokeyi kaldirmak hem de borcumu ana para uzerinden taksitlendirmek istiyorum ve su anda yurt disindayim, ilgili vergi dairelerine dilekce gondererek islemlerimi burdan halledebilir miyim? Tesekkurler.

  • Mehmet bey merhaba,
   Öncelikle güzel sözlerinizi için teşekkür ederim.
   Sizin borç aldığınız kurum kredi yurtlar kurumudur vergi dairesi amme alacağı kabul ederek onların bildirdiği bedeli takip etmektedir bu sebeple tahakkuk ettirilen borç ferileri yani borç eklerini onlara yazılı taleple indirilmesini sağlamak gerekir dilekcenizi hem kredi yurtlar kurumu hemde vergi dairesine bahsettiğiniz yasal dayanaklarıda yazarak iadeli tahütlü gönderin.
   Bunun dışında bilgi alma yasası gereği ilgili kurumların ikisininde web sitesinden durumunuzu bildirir talepte bulunabilirsiniz

 47. SAYIN HOCAM MERHABA
  vergi borcumdan dolayı banka hesabıma bloke geldiğini öğrendimde vergi dairesine bir dilekçe yazıp
  artık ssk lı olarak çalıştığımı borcumuda maaşımdan yasal kesintilerle ödeyebileceğimi beyan ettim ve üç dört aydır bu şekilde ödüyorum hesabımdaki e haciz duruyor fakat hesabımı kullanabiliyorum hesabıma yatan en yüksek miktar 1300 tl borcumda 14000 tl civarı yurtdışı vizesi almak için hesabıma 3000 4000 tl para yatırmak istiyorum vergi dairesi bu miktarı gördüğünde paraya el koyarmı? değerlendirir seniz sevinirim saygılar.

  • Merhaba Semih bey,
   Hesabınız maaş hesabı olduğu için 1/4 ünü tahsil etmektedirler hesaba yatacak maaş dışı paralar borç karşılığı tahsil edilebilir. Vize için yatıracağınız para için başka bir bankada hesap açarak bu işlemi yapmanızı öneririm.

 48. meraba nevzat bey
  öğrenim kredisinden ötürü maaş hesabıma bloke konuldu.. borcum 5.500 tl hesabımda 3.750 tl vardı. vergı daıresıne gittim fakat taksit yapamıyorum dedıler. hesabımdaki 3.750 tl yı alacaklarmış . taksit yapmıyorum deme hakları varmı bu konuda bana yardımcı olursanız sevınırım

  • Gökhan bey merhaba,
   Banka hesabınıza haciz koyan vergi dairesi değil kredi yurtlar kurumudur siz öğrenim kredisini ordan aldınız onların talebi ile konulmuştur haciz önerim kredi kurumuna müracaat edip haczin kaldırılmasını talep edin

 49. benimde el koymuş lar yav neden elkoyuyor sunuz alın hesap tan borc tan düşün boyne devnet olmaz

 50. öncelikle insanlara yardımcı olup aydınlattığınız için teşekkürler.. 22 nisan itibariyle bankada şuan işim olmadığı için geçinmekte kullandığım bir miktar parama haciz konmuş durumda..sebebi de öğrenim kredisi..ben hacizi bir miktar ödersem ve yapılandırırsam haciz tamamen kalkar mı?? borç 10 binden biraz fazla..ben ancak 400 lira bulabildim kaldırırlar mı haczi? haciz kalkmazsa borcu ödeyemem kiramı faturalarımı..devlet ne kadar zora soktu beni..çocuğumla sokakta mı kalayım ben..atanamadım, devlet bizi atamıyor ama borcunu söke söke alıyor.. ..bu sefer tam çalışıyorum hazırlanıyorum..atanıcam derken bu oldu..bana bi yol yordam gösterirseniz sevinirim…hafta sonu şuan üzülmekten başka hiç bi şey yapamıyorum

  • Ayşe hanım merhaba,
   Ehaciz işlemlerinde haczi koyan kurum kaldırma yetkisine sahiptir. Sizin durumunuzda kredi yurtlar kurumu yetkili mercidir benim size önerim durumunuzu açıklayan bir dilekce ile kredi yurtlar kurumuna giderek borcunuzun yapılandırılmasını talep ederek haczin kaldırılmasını sağlayın bu durumda hesabınızdaki parayı kullanabilir borcunuzuda taksitlendirdiğiniz için ödeme şansına sahip olabilirsiniz.
   Bunun dışında eşiniz ve siz çalışmıyorsanız eviniz kira ise o zaman aciz vesikası alarak borcunuzdan dolayı konulan haczin kaldırılmasınıda sağlayabilirsiniz

   • ben eşimden ayrıyım ..yani boşanmış biriyim kurum kaldırmıyor gidip anlattım..çıkmaza soktular beni..parayı çekecekler .. bugün duruyordu gerçi ama her an çekilebilir..

 51. peki nevzat bey e haciz hesabıma koyulduysa maaşımı alamıcakmıyım ?

 52. hayırlı gunler nevzat bey benım hesaplarıma el koyuldu fakat kredı kartımıda kullanamıyorum hesabada baglı degilmiş yanı kartımı kullanamıcakmıyım birde 20 günlük rapor param var onada haciz konulurmu tesekkurler ıyı gunlerr

  • Selim bey merhaba,
   Öncelikle yaşadığınız durum için üzüntümü belirtirim.
   Kredi kartınız hesabınıza bağlı ise hesaba konulan haciz kartıda bağlar fakat kartınız hesaba bağlı değilse kullanamıyorsanız hem hesabınıza hemde kartınıza bloke konulmuş demektir.
   Çalışan işcilerin maaş hesabına 1/4 den fazla blokaj konulamaz eger hesabınız böyle ise bu durumu bankaya bildirin değilse o zaman hesaptaki paranın türüne bakılmadan hesaba blokaj konulur bu durumda blokaj koyan kuruma gidip borcunuzu yapılandırarak haczi kaldırmanız dışında veya ödemeniz dışında blokaj kalkmayacaktır.

 53. Merhaba,
  Size sormak istediğim konu taksitlendirmesini yaptığım vergi borcumun ödemesini vergi daairesine giderek ödeme yapmam mı gerekiyor. Banka hesabimdan internet bankacılığını kullanarak ödeme yapılıyormu?
  Bu şekilde ödeme yapılıyorsa bu havale olarak mı yoksa eft olarak mı olur.
  Ve bu şekilde ödemede internet bankacılığında vergi numarama göre mi yapmalıyım. Bilgi verebilirseniz cok memnun olurum.
  Saygılarımla

  • Merhaba Zeynep hanım,
   Yapılandırılmış vergi borcunuz 6111 sayılı yasa kapsamında ise internetten banka ödemelrinden vergi ödemesi 6111 taksit ödemesi şeklinde yapabilirsiniz.
   Borcunuz bu kapsamda değilse vergi dairesinden ödeyebileceğiniz gibi GİB sayfasından şifreniz ile girip kredi kartı ilede ödeyebilirsiniz

 54. Merhaba; yardımınız için bir çok insan size duacı, teşekkür ederiz. Bizim henüz e-haciz gibi bir durumumuz yok çok şükür ancak; 1 buçuk yıldır ödenmeyen 22.000 TL civarında bir KDV borcumuz var, bu durumda böyle bir haczin başlatılması ne kadar sürer? Yani demek istediğim, ne kadar süre ödeme yapmazsak e haciz gibi konularla karşı karşıya kalabilriz?

  HÜRMETLER

  • Merhaba Can bey,
   Elimden geldiğince faydalı olmaya calışıyorum faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana,
   Devlete olan borçların tahsili 6183 sayılı amme alacakları kanununa göre yapılır bu kanunun 13. maddesinde ihtiyati haciz tanımlaması yapılmış ve haczin şartları açıklanmıştır. Bu maddeye bakacak olursak
   İhtiyati haciz aşağıdaki hallerden herhangi birinin mevcudiyeti takdirinde hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun karariyle, haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur:
   1. 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise,
   2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa,
   3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa,
   4. Borçludan teminat gösterilmesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse,
   5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa,
   6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısiyle amme davası açılmış ise,
   7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30 uncu maddelerinin tatbikını icabettiren haller varsa demektedir.
   Uygulamada ise vergi daireleri kendi bünyesinde takibat yapmaktadır fakat belirli bir rakamın üzerinede kamu borçları gelir idaresi başkanlığı tarafındanda takip edilmekte ilgili vergi dairesine e haciz bildirim listeleri gönderilmektedir.
   Sizin dyurmunuzda yukarda saydığım hallerden biri oluştu ise KDV borcundan dolayı haciz konulacaktır demektir.

 55. Merhabalar,
  bir kaç gün önce katkı ve öğrenim kredimi ödemediğim için banka hesabıma bloke kondu. fakat iki senedir yurt dışında öğrenciyim, hiçbir gelirim ve sigortam yok. haciz koydukları hesabıma da özel bir kuruluş tarafından burs yatıyor. anlayacağınız bursuma e-haciz geldi. kullandığım hesap normal vadeli hesap.
  e-hacizi kaldırma gibi bir durum söz konusu mu?

  Teşekkürler

  • Merhaba Fatma hanım,
   E haciz işlemi konulan hesap ancak maaş hesabı ise üzerine 1/4 dışında haciz konulamaz bunun dışında normal hesaplara haciz konulabilir sanırım e haciz kredi yurtlar kurumu tarafından konulmuştur o zaman haczi koyan kurum neresi ise haczi kaldırma yetkiside o kurumda vardır önerim haczin kim trafından konulduğunu öğrenip o kuruma müracat ederek borcunuzun taksitlendirilerek haczin kaldırılmasını talep edin

 56. Sn.Erdağ

  Banka hesaplarımın bir çoğuna eksik mahkeme harcından dolayı ehaciz uygulandı.Fakat ehaciz uygulanırken hesaplarım sürekli blokeli hale getirilmemiş ve sadece o an itibariyle hesapta olan çok küçük bakiyeler alınmış ve bu küçük bakiyeler blokelenmiş.Ben daha sonra hesaplarımda bazı işlemler yaptım ve bir sorunla karşılaşmadım.Bir avukata danıştığımda ehaczin genel anlamda 89/1’e göre gönderildiğini ve geleceğe yönelik olarak sürekli banka hesaplarını bağlayıcı niteliği olamayacağını belirterek sadece o an itibariyle hesapta bakiye varsa uygulandığını belirtti.Bu konu sadece şahsım için mi geçerlidir yoksa e haciz genel anlamda böyle mi uygulanmak durumundadır?Bilgileriniz için çok teşekkür ederim.Saygılar.

 57. Merhaba sayın Erdağ;

  20 Ninsan’da katkı ve öğrenim kredim için hesaplarıma e-haciz uygulandı( bana hiçbir uyarı veya tebligat gelmedi). Ben bu borcu 6111 nolu kanun kapsamında yapılandırmıştım fakat hiç ödeme yapamadım. Borcum 7996 TL hesaplarımda 6400 lira var, vergi dairesini aradığımda hesaptaki miktar kadar ödeme yaparsam e-haciz’in kaldırlacağını söylediler. Fakat hiç kimseden o kadar para bulamadım. Kendilerinin hesaptaki bütün parayı ne zaman çekeceklerini sorduğumda 1 ay gibi bir süre telaffuz etti. Şuanda çalışıyorum ve cebimde 20 lira harçlığım kaldı, Neden hesabımdaki bütün parayı çekip kalanını da takside bölmüyorlar, beni süründürüyorlar anlamış değilim.

  Bana bir çıkış yolu gösterebilir misiniz.

  Teşekkür ederim.

  iyi çalışmalar.

  • Sedat bey merhaba,
   Yaşadığınız tatsızlık için üzgünüm,
   Fakat e haciz uygulamasında süreç şöyle işliyor borcunuz kadar tutar için nhesabınıza blokaj konuluyor blokajdan dolayı siz hesabınızı kullanamıyorsunuz borç rakamı kadar para yoksa mevcut çekilir fakat blokaj kalkmaz blokajın kalkması için borcun yeniden yapılandırılması veya ödenmesi gerekir.
   6111 sayılı torba yasada Ödeyeceğiniz taksitleri bir takvim yılında en fazla 2 defa aksatabilirsiniz. Aksatılan, zamanında ödenmeyen taksit sonucunda yapılandırma bozulur
   Size önerim vergi dairesine gidip durumunuzu müdür yardımcılarından birine anlatarak yapılandırmanın bozulup bozulmadığını öğrenin varsa teminat göstererek borcunuzun yeniden yapılandırılmasını talep edin borcunuz yapılandırılırsa hacizde kalkacaktır ve borcunuz taksitlenecektir.

 58. Sayın nevzat bey benim maşımın dörtte biri bi vergi dairesi tarafından kesilmekte başka bir vergi dairesi maaş hesabımı bloke ettirdi dava açtım mahkeme kararı kaldırılması yönünde sonuçlandı fakat aradan iki ay geçmesine ramen blokeyi kaldırmıyorlar bununla ilgili ne yapmam gerekir teşekkürederim

  • Merhaba Şener bey,
   Mahkeme kararı ekinde bir dilekce ile vergi dairesine müracat edin müdür onayı ile blokaj kaldırılır müdür ilede görüşürseniz sorununuz hemen çözülecektir.

 59. Sayın Nevzat bey merhabalar,
  Firmamız iki ortaklı limited şirketidir.Vergi borcumuzdan dolayı şirket araçlarımız üzerinde vergi dairesi tarafından haciz işlemi yapılmıştır.Fakat hacizli yakalamalı konumunda değildir.Firmamıza gelen ödeme emri ve tebligatlara yasal süre içerisinde cevap verip mal beyenanındada bulunmuş durumdayız.
  01- Hacizli araçlarımızın muayene süreleri geçmiştir.Motorlu taşıt borcu ve şirket vergi borcu bulunan araçlara muayene yapılabiliyor mu?

  02- Limited şirketmize ait banka hesaplarında haciz bulunmaktadır.Sormak istediğim Şahsıma ait özel hesabımıda haciz ile blokaj vegi dairesi tarafından getirilebilir mi.

  03- Ayrıca vergi affındanda faydalandım ve ilk 3 dönem taksidimi düzenli olarak ödedim.Bu dönemde düzenli ödeme yaparken ,iş yaptığım bir firmanın iflası nedeniyle sıkıntıya düştüm ve 2 dönem ödeme yapamadım..ve af ile silinen tüm faizler fazlasıyla katlanarak ödeme olarak karşımıza çıktı..Elimde ifls eden firmaya ait oldukça yüklü miktarda çek bulunmakta..Bu çekler karşılığı alınamadığı gibi kestiğim faturaların kdv leride bu çekler ödenmişti.Bu ödenmeyen çekleri zarar gösterebiliyormuyuz ,yada herhangibi bir vergi borcundan ( kdv gibi ) düşürülüyor mu..Çekler için dava açman gerek diyorlar ama çek bedelinin %15 oranındada teminat yatırılmasından bahsediliyor..Zora düşmüşken teminatıda yatırmamız imkansız..

  İlginiz için şimdiden çok teşekkür eder ,başarılarınızın devamını dilerim.

  • Çetin bey merhaba,
   Sormuş olduğunuz sorulara sizin soru sıranız ile cevap veriyorum
   01-Araç Muayene onayı için neler gerekiyor
   boş yeri olan ruhsatınızı, malî sorumluluk sigortası belgesini ve vergi dairesi ya da bürolarından aracın vergi, trafik cezası ve OGS geçiş borcu olmadığını belirten ‘borcu yoktur’ kâğıdını yanınıza alın. LPG’li araçlar için son bir ay içinde alınmış gaz sızdırmazlık raporu mutlaka gerekiyor. Bundan analşıldığı gibi borcu olan araca araç muayenesi yaptıramazsınız ançak vergi dairesinde borç yapılandırma yaptırdığınız zaman borcu olsada borcu yoktur yazısı alabilirsiniz
   02-Ltd Şti ortaklarının kişisel hesaplarına e haciz getirilebilir fakat öncelkle borç şirketten istenmiş şirketin ödeme veya taksitlendirme yönünde bir gayreti olmamış ise bu durumda amme alacağı için ortaklara gidilebilir
   03-Şüpheli Ticari Alacaklar Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinde “Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsar” şeklinde tanımlanmaktadır.Vergi Usul Yasasının Şüpheli Alacaklar Başlıklı 323. maddesinde ise konu şu hükümleri taşımaktadır;

   “Ticari ve zırai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla,
   1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar,
   2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar,Şüpheli alacak sayılır.

   Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.

   Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

   Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir.” demektedir yani tahsil edemediğiniz çeklere hukuki işlem yapıldı ise veya çeki veren şirketin aciz vesikası var ise karşılık ayırarak gider yazabilirsiniz

 60. merhaba,
  1998 yılında bir şirkete ortaktım. şirketten 1998 KASIM ayında ayrıldım. ve maliyeden hiçbir borcu yoktur diye bir resmi yazı var elimde. bugün 2013 ve geçen hafta vergi dairesine gittiğimde 1997 NİSAN ayından kalma 400 küsür TL kdv yi ödememişsiniz dediler ve 8000 tl borç çıkarttılar. ben şirketten ayrıldığımda borcu yoktur diye yazı aldım. geçen hafta devlet tüm banka hesaplarıma, kredi kartlarıma el koydu. hesabımı kullanamıyorum. çok mağdurum. 4 çocuğum var. bu durumda ne yapmam gerekir acaba? çok teşekkürler.

  • Çoşkun bey merhaba,
   Yaşadığınızı sorundan dolayı üzgün olduğumu belirtirim öncelikle size önerim vergi dairesine yazılı olarak elinizdeki borcu yoktur yazısınıda eklediğiniz bir dilekce ile müracat edin sonra ilgili vergi dairesi müdürü ile görüşün hata var ise mutlaka düzeltilecektir. Burada bir sorun yaşarsanız elinizdeki yazı kaynak olmak kaydı ile vergi idareesine dava acabilirsiniz fakat bu zaman alacaktır bu esnada hesabınızı kullanamayacaksınız şunuda yapabilirsiniz borcu ödeyip dava açma yoluna gidebilirsiniz

 61. Elinize sağlık , değerli paylaşımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.

 62. merhaba nevzat bey..!

  benim öğrenim ve harç kredi borcum var. yaklaşık 9000 tl. gectiğimiz kasım ayında halkbanktaki 500 tl’ye e-haciz uygulandıgını öğrendim. yeditepe vergi dairesindeki borcumdan dolayı paraya el konmuş. bu borcu yapılandırmam mümkün mü? ve bu yaz askere gitmem gerekiyor. yapılandırmaya askerdeki dönemim için ara verebiliyor muyum? askerden sonra memuriyet hayatım baslayacak. bu borc, memuriyet hayatımı etkiler mi? ilk memur maaşıma el konur mu?

  • Vedat bey merhaba,
   Borcunuz kredi yurtlar kurumuna öğrenci bursu asıl alacaklı kredi yurtlar kurumu tahsil merci vergi dairesi öğrenim bursu aldığınız kurumda bu borcu yapılandırma imkanınız olabilir askerlik zorunlu görev olduğu için mazeret kabul edilebilir yapılandırmaya ara verilebilir ama burda esas olan kurumun uygulamasıdır o yüzden kyk muna müracat edin öncelikle memur olduğunzuda ödeme yapılandırılmamışsa maaşınıza haciz gelecektir ordada ölçü 1/4 ü oranındadır bunun sizin memuriyetinize etkisi olmayacağını düşünüyorum

 63. Merhaba Nevzat Bey;

  Sözlümün üzerine Olan Tekel bayi var. Yalnız babası işletiyor.2004 senesinden buyana vergi borçları var. Bu borç 70.000TL olmuş. Sözlüm kapanış yani iflas verdi. Şimdi sözlüm askerden yeni geldi.İş arıyor.Girdiği işte bankaya yatırılacak maaşına el konurmu. Evlendiğimizde benim kendi üzrime olan eve de haciz gelirmi.Lütfen yardımcı olun.Teşekkürler.

  • Sevda hanım merhaba,
   Sözlünüz işe girdiğinde maaş hesabı olan bankadaki yatan maaşın 1/4 üne haciz konulur fakat diğer hesaplartı ve kredi kartlarına blokaj konulabilir
   evlik öncesi edinimler eşlerin kendilerine aittir.
   213 sayılı VUK’nun hükümlerine göre amme borçlusu asıl mükelleften tahsil edilmesi lazım gelen vergiler yönünden borçlu mükellefin bizzat kendisidir. Aile reisi beyanı nedeniyle önceki hükümlere göre aile mensupları eski uygulamada birbiri ile sorumluluk içerisinde amme alacağına karşı eş, çocuk ve aile reisi muhatap sayılmakta idi. Ne var ki, aile reisi beyanı kaldırılması dolayısıyla her vergi borçlusu kendi borcunun ödenmesinden bizzat sorumludur. Genel kuralı olarak mükelleflerin vergi borcundan dolayı kendilerine bizzat sorumluluğu esas olup, ilgili vergi yasalarına göre belirtilen sorumluluk hali bulunmayan eşlerin diğer eşin borcundan dolayı sorumlu olmaları mümkün değildir.

   Bu nedenle, genel kural, mükellefin vergi borcundan dolayı vergi borcu ile ilgili vergi kanunlarında belirtilen sorumluluk hali bulunmayan eşine haczin tatbiki kabil değildir. Ancak, eşe ait malın mülkiyeti konusunda bir ihtilaf varsa, başka bir ifadeyle, AATUHK’nın 27-30. maddelerinde düzenlenen ve iptal davasına konu olabilecek işlemler yapılmışsa, söz konusu ise bu işlemler hakkında tahsil dairesince adli yargıda iptal davası açılabilir.

 64. Tekrar Merhaba Nevzat Bey…

  Öncelikle bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi kyk’ya telefon yoluyla ulaştım. Ancak, kendilerinin yapacak bir şey olmadıgını ve yeditepe vergi dairesiyle görüşmem gerektigini söylediler. Yeditepe vergi dairesini aradıgımda ise durumu anlattım. Bankadaki hesabıma e-haciz konuldugunu ve yakın zamanda askere gitmem gerektigini söyledim. yapılandıorma yapıldıgında askere gitmemin, ödemeleri aksatabileceğim anlamına gelmedigini yani askerdeyken de ödemelere devam etmem gerektiğini söylediler. Ayrıca yapılandırma yapılabilmesi için ön ödeme olarak borcun 1/4’lük kısmının yatırılması gerektiğini anlattılar. Şu anda sakarya’da ikamet ediyorum ve herhangi bir yerde de sigortam yok. yani şu anda çalışmıyorum. bu 1/4lük kısmı ödemem şart mıdır gercekten? “askere gittiğinizde ödemeleri aileniz eşiniz dostunuz yapar” ifadesini kullanan memuru bu konuda çok lakayt buldum. sizce bu durumda yapabilecegim bir şey var mıdır?
  şimdiden teşekkür ederim.

 65. GÖSTERMİŞ OLDUGUNUZ BU İLGİDEN DOLAYI SİZLERE ÇOK TESEKKUR EDERİM
  BENİM VERGİ DAİRESİNE BİR MİKTAR VERGİ BORCUM VAR VE ASGARİ ÜÇRETİLE ÇALISIYORUM VER Gİ DAİRESİ HESABIMDAKİ 500 TL NİN 314 TL SİNE E HACİZ KOYUYOR VE BANKADAN KULLANDIGIM KREDIMDEN DOLAYI İŞBANKASI BU EHACIZI KALDIRIYOR HESAP ÖZETLERİMDE EHACİZ İPTAL OLARAK GÖRÜYORUM 1. SORUM NEDEN 500 TL YE DEGILDE 324 TLSINE UYGULAMA GELIYOR BORCUM 500 TLDEN FAZLA 2.SORUM BU HACIZI HER AY MAAŞ HESABIMA UYGULAYACAKLARMIDIR KI BEN MAASIMI 3 AYDIR YATAR YATMAZ 1 2 SAAT ICINDE CEKIYORUM KESINTI OLMADAN 3 . SORUM BEN BORCUMU TAKSITLENDIRMEK ICIN VERGI DARESINE GITTIM VE BANA TAKSITIN EN FAZLA 7 AY HADI SENIN ICIN 12 AY YAPAYIM DEDILER BEN ASGARI UCRETLE GECINIYORUM VE BU TAKSITLERIMI ODIYEMIYECEGIMI SOLEDIM VE KISACASI YAPMADILAR BUNDAN SONRA NE ILE KARSILASABILIRIM TEKRAR BIR VERGI AFFI CIKMASINI VE BRCUMU YAPILANDIRIP ODEMEYI DUSUNUYORUM.TESEKKURLER

  • Merhaba Buğra bey,
   sorularınıza aynı numaralar ile cevap veriyorum
   1-Maaş hesabının kamu borçlarından dolayı sadece 1/4 üne haciz konulabilir muhtemelen hesabınıza yatan maaşın 1/4 ü 324 tl ye denk geldiği için ona haciz konulmuştur
   2-e haciz hesabınıza blokaj şeklinde konmuş ise ilk blokajdan sonra banka bunu kaldırdı ise tekrar haciz için yeni yazı gönderilmelidir bankaya fakat haziz rakamla hesaba konulmuş ise hesaba yatan her maaşın 1/4 üne haciz koymak bankanın görevidir banka bunu yapmamış ise yasal sorumluluk taşır
   3-maaş dışında başka geliriniz menkul veya gayrimenkulünüz yoksa 1/4 ünden başkası için bişey yapılmaz fakat menkul gayrimenkul,arac gibi başka mal varlığınız var ise bunlara haciz konulup satışı talep edilebilir

   • hocam lanet olsun bu …………ben 2000 yılında bir arabam vardı satım satışını verdim borcu yoktur yazısını aldım fakat 2013 te bana o arbadan dolayı trafik cezası geldi hemde ana paranın 4 katı faiziyle nasıl böyle bir saçmalık olur sen kurum olarak evrağını on yıl rarda sallıyorsun ondan sonra vatandaşa faiziyle tc sine yazıyorsun ondan sonrada aracına haciz koyuyorsun olurmu böyle saçmalık

    • Mahmut bey merhaba,
     Bu herkesin başına gelen bir sorundur o yüzden bende ayrıntılı baktım konuya hatta haftaya bu konuyu makale halindede yazacağım ama size cevap olsun diye kısaca bilgi veriyorum
     2189 sayılı Trafik Kanununun 120. maddesine göre hafif para cezaları dışındaki para cezalarında zaman aşımı süresi 5 yıldır denmekte olup 115.maddede süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır bölümü bulunmaktadır.Amme Alacakları Kanunu 102.maddede “Amme alacağı vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zaman aşımı hükümleri mahfuzdur.Zaman aşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” İbaresi vardır.Diğer bir husus idari para cezalarında cezalar max 3 kata çıkabilir, daha fazlası mümkün değil.Bazı yerlerde 1 kuruş ara ödeme yapıp zaman aşımını uzatıyorlar,Bu durumu öncelikle öğrenin zaman aşımı durudurulmuşmu? trafik cezası için, önce vergi dairesine zaman aşımından dolayı cezanın iptali için dilekçe verin, reddederlerse , vergi mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz.vergi mahkemesine gidebilirsiniz.

 66. Nevzat Bey merhaba.
  Bugün kredi çekmek için bankaya gittiğimde kyk ya olan borcumdan dolayı e-haciz uygulamasına tabi tutulduğumu öğrendim.Gereken ödemeyi yapıp hemen tekrar kredi başvurusu yaptığımda e-haciz kalkmış olmasına rağmen benim kredi çekme durumumu olumsuz etkilermi? Kredibilite puanım, sicilim vs.gibi konulardan ötürü soruyorum.
  İlgilerinize, teşekkürler.

  • Kamil bey merhaba,
   Kredi müracatında bulunduğunuz bankadan risk analizinizi sorabilir alabilirsiniz orda durumunuz görülecektir

 67. merhaba Nevzat bey,
  1997 senesinde bir şirkete ortaktım. şirketten 1999 da ayrıldım.benden sonra şirket 2 sene daha faaliyette bulunmuş ve 2001 senesinde şirket kapanmış. bazı vergiler ödenmemiş. geçen hafta e-haciz ile banka hesaplarıma bloke koydular. kredi kartlarımı kullanamıyorum. 6000 TL borcum gözüküyor şimdi faiziyle birlikte 6000 TL ödemem gerekiyor blokeyi açabilmek için.

  Ödeme dökümünü istedim. bazı küçük borçlar var ödenmemiş. neden ödememişiz niçin ödememişiz orasını bilemiyorum. borcumu ödemekten kaçmıyorum ben. fakat neden 14 sene sonra bunu söylüyorlar? yerim belli yurdum belli. tebligat göndersinler mektup göndersinler kardeşim senin şu kadar borcun var gel yatır desinler seve seve yatırırım.

  şimdi sorum şu Nevzat bey. Şu anda 2013 senesindeyiz. Vergi dairesinin banka hesaplarıma bloke koydurması ne kadar yasaldır? hukuka uygun mudur? Zamanaşımı diye birşey yok mu? şirket kapanalı 12 sene olmuş. bu durumda atacağım adım ne olmalıdır?

  ödeme dökümünde 2001 senesinde 1 kuruşluk bir ödeme yapılmız gözüküyor. bu ödemeyi ben yapmadım. makbuzu elimde yok. bu konuyu araştırdığımda, bunun vergi dairesi tarafından sıklıkla yapılan bir hile olduğunu anladım. vergi memurları zaman aşımına uğramasın diye kendileri 1 kuruş 2 kuruş ödemeler yapıyorlarmış ve 5 sene atlatıyormuş bu ödeme. en son 1 kuruşluk ödeme 2001 senesinde yapılmış bugün 2013senesindeyiz, zamanaşımı olmaz mı ? Çok teşekkürler

  çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.saygılarımla
  sami gun

  • Sami bey merhaba,
   sorunuz olan zaman aşımı ile ilgili ayrıntılı olarak aşağıda bilgi vereceğim fakat öncelikle özetle şunu söyleyeyim 2001 deki borç için zaman aşımın kesen bir şey yapılmamış ise zaten o borç zaman aşımından düşmüştür bu durumu gerekce göstererek haczin kaldırılmasını talep edebilirsiniz fakat borç durumunuzun dosyadan ayrıntılı incelenerek bunu görmekte fayda var

   Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde zamanaşımı süreleri şu şekilde düzenlenmiştir:

   ‘Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.’
   (6009 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 01.08.2010)Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz.(*)
   (5228 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle değişen fıkra) Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar.(**)
   (3239 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle değişen fıkra) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi alacağı yeniden doğar.

   Tahsil zamanaşımı 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesinde; ‘Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.

   Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.’ Şeklinde belirtilmiştir.
   Zamanaşımı süresi dolduktan sonra sadece borçlunun kendi rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilir. Devletin tarh ve tahsile ilişkin işlemleri geçersiz hale gelir.

 68. ugur türkyılmaz

  Memurum, maaşımın 1/4 i borcumdan ötürü hacizli.Maliyede bankadaki maaş hesabıma e bloke koymuş. Hacizli maaşa ek olarak ehaciz konabilir mi ?Bu e hacizi nasıl kaldırabilirim.
  Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba Uğur bey,
   E Haczi koyan vergi dairesine yazılı olarak müracat ederek maaş hesabınıza haciz konulduğunu bu hesapta zaten maaşınızın 1/4 üne uygulanan haciz olduğunu e haczin kaldırılarak devam eden hacizden sonrası için haciz konulmasını, maaş hesabınıza blokaj dolayısı ile alamadığınız için zor durumda olduğunuzu bildiren haciz kaldırma ile ilgili talep dilekcesi verin ve ilgili müdür yardımcısı ilede görüşerek durumunuzu anlatın

 69. Merhaba Nevzat Bey bugün itibariyle garanti bankasındaki maaş hesabıma
  vergi dairesi bloke uygulamış
  Maaşımın 4/1 ini mi alacaklar (alsınlar sorun değil sonuçta borcumuz) yoksa hesabım maaş yatsa da hep bloke mi kalacak
  lütfen beni aydınlatın Nevzat Bey
  ben ne yapacağım maaş hesabım bloke kalırsa nasıl borcumu öderim neden her aya belirli bir kısmını direk çalıştığım kurumla irtibata girerek kesmediler
  bloke yolu nedir lütfen nasıl çözerim bu sorunu

  • Fatih bey merhaba,
   İş kanunumuza göre başka bir geliri yoksa çalışanın sadece 1/4 lük kısmına haciz konulabilir öncelikle bankaya bu hesabın maaş hesabı olduğunu başka geliriniz olmadığı için blokajın kaldırılarak 1/4 orana haciz konulmasını sonrada haczi koyan kuruma benzer bir dilekce ile müracaat edin.

 70. Çok teşekkür ederim Nevzat Bey ilginiz için
  affınıza sığınarak son bir sorum olacak
  sizden cevap alana kadar aklımda bir yakınımdan borç alıp tam olarak 3,800 TL olan borcumu kapatıp blokajı kalkınca maaş aldığım bankadan kredi çekip yakınıma olan borcumu da kapatarak sadece bankanın maaşımdan keseceği tutarla hayatıma devam etmekti.
  ben Ağrı ilinde oturuyorum blokajı koyan vergi dairesi İzmir Karşıyaka vergi dairesi banka tarafına vereceğim dilekçeyi takip etme şansım var
  ama Karşıyaka vergi dairesine göndereceğim dilekçe ne derece dikkate alınacak lafı uzatmadan sizi de sıkmadan bu yazışma ve ardından sonuç alma ne kadar sürer 1 ay idare edebilirim ama 2 hatta 3 ay olursa başka bir ek gelirim olmadığı için işe dahi gidemem yol parası veremeyeceğimden maaş hesabıma el konulduğundan dolayı
  naçizane tavsiyeniz varsa çok mutlu olurum
  tekrar özür dilerim sizin gibi muhterem bir şahsı sorularımla bunalttıysam affedin
  (Karşıyaka vergi dairesi hiçbir şekilde yapılandırma şansım olmadığını söylediler
  yapılandırma şansım henüz varken yanılmıyorsam bir yıl önce Ağrı vergi dairesi aracılığıyla aynı kuruma yapılandırma dilekçesi yolladığım halde iadeli taahhütlü olmasın rağmen sonuç almamıştım bir cevapta gelmedi)

 71. merhabalar nevzat bey,aslında benimde aynı problem,bankadan bügün öğrendiğim kadarıyla vergi borcumdan dolayı bloke konmuş.gelirim 2000 tl kiracıyım ve başkada bir gelirim malesef yok,bu gün cumartesi olması sebebiyle pazartsiye kadar beklemeliyim ama sormadan durramadım eğer maaşımı hiç alamazsam aç kalırız ailece.. bilgilendirirseni sevinirim.maaşıma ne ölçüde bloke koyabilirler…şimdiden teşekkürler.Allah razı olsun…

  • Burak bey merhaba,
   kanunları açık şekilde bildirmiş maaş hesabına kişinin başka geliri yok ise sadece 1/4 oranında haciz konulabilir hesaba bloke konulmuşsa önce banklanıza durumu yazılı bildirin sonra haczi koyan kuruma bildirip düzeltilmesini talep edin düzelteceklerdir.

 72. benim vergi borcundan dolayı hem bankadaki maaş hesabıma hemde iş yerimdeki muhasebe servisine icra gönderiliyor bu nasıl bişey anlamadım.bankada bloke olan hesabımdaki parayı kullanmamıyorum.bide maaştan kesiliyo bu yasalmı yani???ne yapmam gerekiyo

  • Dilek hanım merhaba iki blokajdan sadece biri uygulanır işveren maaşınızdan keserek ödeme yapacak ise durumu vergi, dairesine dilekce ile bildirip blokajın kaldırılmasını isteyin

 73. NEVZAT BEY MERHABALAR;
  banka hesaplarına sgk ya olan borçtan dolayı e-haciz konulmuş, tüm bankalara yazı gönderilmiş fakat şuan 2 çalıştığım banka hesabına yazı gitmiş olmalı ki diğer bankadaki hesaptaki para duruyordu öğrenmek istediğim şu,
  bankaya giden e-hacize göre banka müdürlüklerinden mükellefin hesap durumunun yazısınin cevabı posta yoluyla sgk ya ulaşmalıymış daha sonra taksitlendirme yapılabilirmiş. bu zaman içerisinde firmanın kendi çek ödemeleri var bununla ilgili ne yapmalıyız nasıl bir yol izlemeliyiz
  şimdiden tşk ederim.

  • Merhaba Ayşe hanım,
   hesaplara e haciz uygulaması yapılmış ise haczi kaldıracak kurumda haczi koyan kurumdur haczi koyan kurumda borç yapılandırılır ise hacizde ortadan kalkar bankanın hesap durumunu bilrime yazısını elden alıp kuruma giderek borç yapılandırması talep edebilirsiniz

 74. Nevzat bey merhaba.
  2000 yılından kalan öğrenim kredisi borcum vardı. Gecikme faizi ile birlikte hepsini 2004-2005 senesinde kapattım. İlgili vergi dairesine de son taksiti de bildiren banka dekontu faks çektim. Dekontlar elimde. Maaş aldığım Finansbank’tan 2 gündür para çekemiyorum. Maaş aldığım bankada kendilerinin belirttiği haciz miktarından çok daha fazla para vardı. Ama hepsine bloke konmuş. Finansbank müşteri temsilcisi 439 tl ayrıca bloke , ve ne olduğunu anlamadığım 750 Tl daha bloke koymuş.(Bu arada haciz miktarı 1050 Tl , bankadaki param 2200 Tl. hepsine bloke konmuş)Ayrıca banka beni riskli müşteri sınıfına koymuş. Bugüne kadar hiçbir kredimi ve kredi kartlarımda borç bırakmadığım gibi fazlasıyla ödemişimdir.
  Sorularım şunlar;
  1: Finansbank hakkında Hakkımı hukuki olarak nasıl ararım. Uğraşmak istiyorum. Sorumluların kesinlikle cezalandırılmasını istiyorum. Bunu nasıl yaparım.?

  2: Vergi dairesinde ödediğim ve bunu faks çekerek gönderdiğim halde neden işlenmemiş Bu vergi dairesinde bu yanlışı yapanlar hakkında Hakkımı hukuki olarak nasıl ararım? Maddi olarak mağdur oldum tazminat davası açmak istiyorum. Sorumlular her kimse ceza alsın istiyorum.

  3: Maaş aldığım Finansbank’a maaş hesabı olmasına rağmen hepsine bloke koyabilirler mi? Gerçekten yanlış yapanların ceza almasını istiyorum ve sonuna kadar mücadele etmek istiyorum.

  Yol gösterebilirseniz sevinirim.

  • Halil bey merhaba,
   sorularınızın cevabı aşağıdadır
   1- Haksız uygulamadan dolayı bankanız hakkında ihtar çekerek magduriyetinizin giderilmesini talep edebilir veya tazminat davası açabilirsiniz bu konuda bir avukata danışın
   2-bankadan yapılan ödemelrde bazen vergi numarası veya isim hatası yüzünden ödemeler hesabınıza işlenemiyor vergi dairesi emani,tinde kalıyoır bu yüzdende borç görünüyor sizin durumunuzun ne olduğunu vergi dairesinden öğrenirseniz ona göre sizi yönlendirebilirim
   3- maaş hesabının 1/4 ünden fazlasına blokaj konulamaz hukuki yollarla zararınızın tazminini talep edin

 75. Merhaba hocam bir dost kurbanı oldum.konut kredisi cekip arkadasa verdik odenmedi aramiz bozuldu tefecilik yapiyor diye mahkemeye verdiler yerel mahkeme beni suclu buldu. Bende davayi Yargıtay a basvurdum. Bu arada yerel mahkemenin kararina gore vergi müfettişleri ceza kesti ben de vergi cazasini mahkemeye tasidim idari mahkeme cezanin yarisi yine vermis bende bolge idari mahkemesi ne basvuracam. Benim sorum su Yargıtay’ın karari cikmadan bolge mahkemesi karar verebilirmi yani Yargıtay benim tefecilik davasini bozarsa vergide ordan cikiyor. Bolge mahkesi onu beklemek zorunda degilmi.hocam cok tesekkurler acil cevap bekliyorum cok magdurum..

  • Ahmet bey merhaba,
   Avukatınız bilir bölge idare mahkemesine asıl suçla alakalı üst mahkeme kararının beklenmesi talebinde bulunursanız idare mahkemesi yargıtay kararını bekler

 76. Merhaba Nevzat Bey Ben emekli sandığından emekliyim Şu Anda vergi mükellefiyim Vergi Dairesi borcumdan dolayı Bankadaki Maaşıma Bloke koydu Maaşımı hiçbir şekilde alamıyorum. Maaşım üzerindeki blokeyi kaldırmak için ne yapabilirim ? Matbu bir dilekçe örneği var mı ? Saygılarımla Teşekkür Ederim İyi Günler

  • Merhaba Münevver hanım ,
   emekli maaşınızın tamamına haciz konamaz ancak 1/4 üne haciz konulabilir bankaya ve vergi dairesine usulsüz haczin kaldırılarak 1/4 ehaciz konulmasını talep eden bir dilekce verin

 77. merhabalar benim 22bintl vergi borcum var buborcumun 4500 tl si kdv borcu bundan dolayı banka hesabı vede sahsıma ait aracıma 5600 tl haciz konulmuş su anda arıcımı satmak istedim ama hacizden dolayı satamıyorum 5600 tl lik borcu yatırırsam haciz kalkarmı yoksa geriye kalan 15000 tl içinde devam edermi haciz

 78. Merhabalar Hocam
  Benim öğrenim kredisinden dolayı e haciz var hesabımda öğrenim kredisini aldıgım banka dışında başka banka hesabımdan da blokaj olabilir mi

 79. fatih yıldızlı

  merhaba nevzat bey.2011’de olduğu gibi yeni bir yapılandırma olabilir mi Yurtdışındaki Bazı Kaynakların Ekonomiye Kazandırılması ile ilgili bir şey var ama bu öğrenim kredisi borcu olanları da kapsıyor mu?

  • Fatih bey merhaba,
   Torba yasanın tekrar çıkacağını zannetmiyorum fakat torba yasaya düzenleme yapılarak benzer bir formasyon kazandırılacağı duyumunu alıyorum

 80. Nevzat bey merhaba
  lmt sırket kapanıs yapmadan once olusan vergı sgk borclarından dolayı sırket ortaklarının veya mudurlerının sahsı banka hesaplarına hacız koyulabılırmı
  bılgılıendırırsenız sevınırım kolay gelsın

  • Merhaba,
   Şirketin amme yani devlete olan borçlarından dolayı öncelikle şirket mesuldür şirketten tahsili imkansız olan borçlar için şirket ortaklarına gidilebilir şirket ortakları tüm mal varlıkları ile kamu borçlarından mesuldürler

 81. merhaba hocam.bir konuda sorum olacaktı.öğrenim kredisi borcumdan dolayı vergi dairesine yönlendirilmiş bu ay itibariyle.borcun tamamını birden ödeyemeyeceğim için kısım kısım ödeme yapmayı düşünüyorum.bu durumda ne kadar süre içerisinde maaşıma e haciz işlemi uygulanır? mesela ağustos ayı maaşıma hemen el koyulabilir mi?

  • Fatih bey merhaba,
   Kesinleşen amme alacağında artık vade yoktur ancak kurum tarafından yapılanma uygulanmış ise vade yeniden belirlenmiş olur bu durumda sizin için bir ödeme vadesi yok

 82. şükran başlar

  merhaba hocam.vergi dairesine borcum olmasından dolayı çocuklarımın nafakasına daire tarafından el konuldu.Nafakaya el koymaya vergi dairesinin hakkı var mıdır? Hakkı yoksa bir yazı yazarak nafakayı tarafımıza tekrar alma şansımız bulunuyor mu? Yazının içeriği nasıl olmalıdır?
  Teşekkür ederim.

  • Şükran hanım merhaba ,
   İş kanunumuzun 35. maddesi çalışanın maaşının 1/4 ünden fazlası haczedilemez diyerek yaşamın idamesi için çalışan maaşına hacizde sınırlama getirmiştir 6183 sayılı amme alacakları kanunumuzun 71. maddesinde kısmen haczedilebilecek şeyler şu şekilde açıklanmıştır
   Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.

   Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz.
   Sorunuza gelecek olursak size bağlanan nafaka ilama tabi nafaka ise haczedilemez noprmal bağlanmış nafaka isede 1/3 ünden fazlası haczedilemez nafakanızın tamamı haczedildi ise yukardaki maddeyi içeren bir dilekce ile vergi dairesine haczi yapılan paranın nafaka olduğunu ve 1/3 ünün haczedilerek kalanın serbest bırakılmasını bildirin

 83. slm benim eşimin vergi borcu ve trafik cezası varmış ve maaşının bir kısmına el konuldu hala borç gözüküyor ama bu ay maaşımızdan kesinti yapmamışlar benim üzerime arabam var eşimin vergi borcu yüzünden arabama haciz konulurmu cevap verirseniz sevinirim

  • Belgin hanım merhaba,
   Eşinizin vergi borcunu karşılayacak şahsi mal varlığı var ise sizin hesap ve varlıklarınıza haciz gelmez.Ancak MK. nun 218 ve sonraki maddelerinde düzenlenen ve edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında bulunup bulunmadığı, ya da eşlerin kendi kişisel malları ile diğer eşin borçlarından dolayı MK. nun 269. maddesi gereğince sorumlu olabileceği miktarın saptanması hususları ancak genel mahkemenin vereceği bir kararla belirlenebilir bu yolla diğer eşin mal varlığına haciz konulabilir.

 84. merhaba benim maaşıma bir kefillik sonucu maaş haczi kondu ve 4/1 kesiliyor asgari ücretle çalıyorum maaşımın yarısı kiraya gidiyor 2 si okuyan 3 çocuğum var benim hayatımı idame ettirmem için bu haczin kalkması gerek nasıl kaldırabilirim yanılmıyorsam benim durumumda olanların maaşına haciz kesilmiyor beni bu konuda aydınlatılmışınız saygılarımla

  • Yusuf bey merhaba,
   Maaşın kısmi haczi,İİK m. 83 ve m. 355 vd. hükümlerinde gösterilmiştirbu maddelerde kısmen haczi caiz olan şeyler sayılmıştır Buna göre,
   her tür ücretler, maaşlar ve ödenekler ve ücretlerin kısmen haczi mümkündür. Bu bağlamda, borçlunun ve ailesinin geçinmesi için gerekli olan miktarın borçluya bırakılması neticesinde arta kalan meblağın haczi söz konusu olabilecektir.5510 sayılı Kanun’un 88. maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçlarının haczi mümkündür. 88. maddeye göre kurumun prim alacaklarına ilişkin olarak bazı düzenlemeler hariç olmak üzere 6183 sayılı AATUHK hükümlerini tatbik edebilmesi mümkün olabilmektedir . Bu açıklamalar ışığında şunu söyleyebiliriz amme borcundan dolayı maaşınızın 1/4 ünün haczini kaldırma şansınız yok

 85. MERHABA HOCAM BENİM VERGİ DAİRESİNE 1100 TL BORCUM VARDI BU PARAYI BENDEN E HACİZ İLE TAHSIL ETTİLER BEN E HACİZİ İCRA DAİRESİNDEN KALDIRDIM GECENLERDE BANKADA BİR KREDİ İŞİM VARDI KREDİ OLUMLU SONCLANMADI BU BİZİM SİCİLİMİZE İŞLENİYORMU İŞLENİYORSA NE ZAMAN KALKAR SAYGILAR

  • Osman bey merhaba,
   E haciz işlemi banka hesabınıza konulduğu için banka bunu gerekce göstererek kredinizi onaylamamış olabilir fakat artık ülkemizde krediler risk durumuna göre veriliyor çalıştığınız bir bakadan müşteri temsilcisine gidip risk durum tablonuzu alın ve risk durumunuza bakın bana göre sadece bu e haciz değildir kredinizin onaylşanmama sebebi başka şeylerde vardır bunu öğrenin riskler kalktığında risk notunuzda artacağından kredilendirilmeniz mümkün olacaktır

 86. Nevzat hocam

  İlgi ve alakanıza şimdiden teşekkür ederim.Şirketimizin kdv den vergi borcu var bunu ödemek için banka kredisine başvurduk onaylandı para hazır ama e haciz den dolayı bankadan krediyi çıkartamıyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz dilekçe ile sorunu çöze bilirmiyiz ne yapmalıyız

  • Fatih bey merhaba,
   vergi dairenizin müdürü ile görüşüp durumunuzu anlatın başka bir teminat göstererek haczi kaldırıp ödemelerinizi yaparak diğer teminatı çözdürün

 87. merhaba,
  iş yerinden kalma kdv borcumuz var 4.000 tl, hesabımdaki paraya el koymuşlar 12 bin lira vardı şimdi çekemiyorum parayı vergi dairesine gittiğim zaman hesabımdaki paradan ödeme yapabiliyor muyum?

 88. merhaba nevzat bey polis memuru olm
  adn once isyerim vardi kapadim dukkani 8 binliralk vergi borcum vardi taksitlendirme yaptim borclarimi zamaninda oduyorum duzenli maas alan biri olarak ev kredisi cekmek istedim ama haciz gozukuyr dediler vergi dairesi hacizi kaldirmayi unutmus pazartesi kaldircaklar kaldirdiktan sonra hemen maasimi aldigim bankadan konut kredisi cekebilir miyim Teşekkürler

  • Emre bey merhaba,
   Hacizden dolayı riskli görülüyorsanız haczin kaldırılması sorunu çözecektir fakat artık bankalar sadece hacze değil kredi müracatında bulunanın risk analizinede bakıyorlar size önerim haciz kalktıktan sonra bankaya gidip müşteri temsilcisi ile görüşün ve risk durum raporunuzu alın ona göre kredi müracatında bulunun Çünkü kredi çıkmayacak riskli müşteri olarak görülürseniz krediniz olumsuz yanıtlanacak daha sonraki banka işlemlerinizdede sorun yaşayacaksınız eğer riskli görünüyorsanız kredi müracatı öncesi bunu bilirseniz müracat etmez risk gerekcelerini kaldırıp sonra müracat edersiniz

 89. nevzat bey iyi günler….

  oğlumun maaşına öğrenim kredisinden dolayı bloke konmuş ve hesabından2500 lira tahsil edilmiş(paranın alındığı konusunda bilğimiz yoktu)…taksitlendirmek için gidildiğinde ise bankadan tahsil edilen miktarı söylemeden2000 lira daha almışlar fakat bankadan yazı gelmedi daha diye taksitlendirme yapmamışlar ,,,bayram sonrasını bekliyeceğiz demişler…bu e haciz işleminde bankada bulunan paranın tamamını çekebiliyorlarmı ..şu an
  bizden habersiz bankadan çekilen parayı nasıl geri alabiliriz…bankadaki paranın blokesi kalkacak nasılsa diye borç alarak denkleştirip peşinat ödeyelim dedik bunlar bizden iki kez almış oldular…ne yapmamız gerek ..aydınlatırsanız çok sevinirim…çok teşekkürler…

  • Sema hanım merhaba,
   Yaşadığınız olumsuzluk için üzgün olduğumu bildiririm KYK Borcundan dolayı hesaba gelen e hacizde borç kadar kısmı için haciz uygulanabilir fakat siz ayrıca ödemede yaptığınız için mükerrer ödem söz konusu ödeme yaptığınız vergi dairesine bir dilekce ile müracat edip hesabınızdan tahsilat yapıldığı ve ayrıca ödeme yaptığınızı bu yüzden mükerre tahsil edilen bedelin iadesini talep edin dilekceniz ekine e hacizle tahsilat yapılan banka ekstresini ve ödeme dekontunuzu koymayı unutmayın hata düzeltilecektir.

 90. merhabalar kyk dan aldığım bursuma ziraat bankasınca haciz konmuş böyle bir yetkileri var mı? Bloke olan bankakartımı nasıl geri kullanabilirim?

 91. Nevzat Bey Merhabalar;

  Naylon fatura kullanmaktan Vergi dairesi 66.000 TL KDV yi 3 katı ile çarparak 198,000 TL vergi borcu ile cezalandırdı.Hakkımda ceza davası açıldı ondan beraat ettim fakat vergi mahkemesi borcu ödeme yönünde karar verdi.Şuanda işsizim ve Annemle birlikte kalıyorum.Yakında bir işe başlayacağım.Cahilliğimden dolayı böyle bir yola baş vurmuştum.Üzerime kayıtlı hiç bir mal varlığım yok(işler hep ters gitti)Yanlızca 2 ay önce ölen babannemden değeri 100.000 TL olan bir arazi miras kaldı.Bu arazide 5 kişininde hakları var.Şimdi benin durumum ne olacak bilmiyorum.Beni biraz aydınlatırsanız çok sevinirim

  • Özgür bey merhaba,
   Anladığım kadarı ile kesilen vergi ziyaı cezasında dava yoluna gittiniz Vergi Usul Kanununun 344’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatların uzlaşma kapsamında olmadığını belirtmiş davayı kaybettiğinize göre bir üst mahkemeye temyize gidebilir tebliğinden sonra vergi dairesinde teminat göstererek yapılandırılmasını talep edebilirsiniz veraseten gecen araziyi varis olarak beyan etmiş iseniz hakkınıza düşen bölümün vd haczini talep edebilir.

 92. nevzat bey merhaba,

  öğrenim kredisi borcumdan dolayı maaşımın tamamınamı yoksa 4/1 ine mi el konulur,banka 4/1 olduğunu belirtti ama her tarafta farklı yorumlar var,yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.Henüz borcumun vadesi geçmedi sadece 10 aylık bir gecikme için 2500 tl yatırmam gerektiği belirtildi.1 ekimde e-hacize başlanacakmış,internette henüz bu tarihte yapılacak resmi bir yayınlama bulamadım,şimdiden teşekkür ederim.

  • Ebru hanım merhaba,
   Banka hesabınız maaş hesabı ise sadece 1/4 üne haciz konulur fakat bankada açılmış normal cari hesaba maaşınız yatıyor ise 1/4 değil hesapta olan borç karşılığı tüm paraya haciz konulabilir

   • Nevzat bey,

    Cevabınız için teşekkür ederim.Birde bankada 4/1ine el konulan parayı vergi dairesi tahsil edermi yoksa hesapta birikir ben borcumu ödeyince blokeli para açılırmı?Borç bittiğinde Blokenin kalkması için avukat yoluyla başvurmakmı gerekiyor?

 93. Sn. Nevzat ERDAĞ hocam merhaba;
  Öncelikle insanlara faydalı olma durumunuzdan dolayı hassasiyetiniz için canı gönülden sizi tebrik ederim.

  Hocam benim vergi borcum vardı ceza ile beraber 9000 tl falan bende torba yasası kanunu ile hepsini indirimle gidip ödedim. Torba yasası kanunu bitti ve bana tam 12860 lira tekrar ceza geldi. Bu ceza e- beyanname ve usulsüzlük cezası imiş. Adıma olan dükkan bir arkadaş işletiyordu adam e bayanname vermemiş ve bir süre sonra vergi dairesi otomatik terk vermiş. 3 gün önce itibari ile bütün hesaplarıma bloke geldi. Sigortalı olarak çalışıyorum ve maaşımı bankadan çekiyorum. 1300 lira maaşımı var 712 lira kredi ödemem var, evliyim ve bir çocuğumda var. Ben vergi dairesini arayıp öğrenmek istediğimde nasıl olacağını bana denildi ki 2500 lira yatır üstünü taksitlendirelim. Kaç taksit yapacaksınız dediğimde belli olmaz denildi. Bu borç tamamı ceza olduğundan hiç gecikme bedeli yok. Nasıl bir yol izlemeliyim hocam , hiç benden taraf bir hak hukuk yok mu? Yasalar hep güçlüden yana mı ? Saygılarımla

  • Latif bey merhaba,
   Adınıza vergi mükellefini başkasına devretmekle sorumluluktan kurtulamıyorsunuz bu sorumluluk size aittir vergi dairesini,n ödeyin dediği vergiler taksitlendirilemeyen vergilerdir
   Ne yapabilirsiniz
   1-borcu ödeyecek hiçbir varlığınız yok ise aciz vesikası alıp borçun ötelenmesini sağlayabilirsiniz
   2-Vergi dairesine gidip borc için uzlaşma talep edebilirsiniz
   3-Vergi dairesinde yapılanma yapılmasını isteyebilirsiniz
   ama size önerim mutlaka vergi dairesine gidip öncelikle mükellefiyet kaydınızı kontrol ettirin hala devam edip etmediğine baktırın ve müdür veya müdür yardımcıları ile görüşerek borcunuzun uzlaşmaya uygun borç olup olmadığınız öğrenin

 94. merhabalar nevzat bey ilginiz için şimdiden teşekür etmek istiyorum.
  benim sorum şu

  öğrenim kredisinden dolayı maaş ve diğer hesaplarıma bloke konulmuş durumda borcumu taksitlendirerek vermek istediğim vergi dairesine başvurduğumda bana verilen cevap şu hesabınızda borcunuzdan daha fazla miktar görundüğü için taksitlendirme yapamıyacaklarını ve borcun hepsini tek çekimde alacaklarını söylediler böyle bi hakları varmı?

  • Refik bey merhaba,
   Evet var banka hesabınızda borcunuzdan fazla para var ise taksitlendirme yapmıyor vergi idaresi borcun tamamını hesptan tek çekim yapıyor

 95. merhaba nevzat bey,
  vergi borcumdan dolayı e-haciz geldi maaşıma. parayı yatırdım şimdi ama dilekçe yazmamı istediler hacizi kaldırmak için. bana bi dilekçe örneği gönderebilirmisiniz. saygılarımla.

  • Merhaba Erkan bey,
   standart bir örnek yok vergi dairesi müdürlüğüne borcunuzu ödediğinizi haczi kaldırmasını bildirir bir dilekce yeterlidir.

 96. Ömer Alp KARAŞAHİN

  Sn; Nevzat Bey;

  öncelikle ilginize şimdiden teşekkür ederim.
  2004 yılında kurulan bir şirketin eşit ortaklarından biriyim. 2010 yılında faliyeti durdurduk.
  2010 yılından beri özel bir şirkette maaşlı olarak çalışmaktayım. Ortak olduğum şirketin Sgk borcundan dolayı maaş hesabımın olduğu bankaya e haciz uygulaması ile hesabım bloke edildi. Maaş hesabından yapılacak e haczin oranı , şirketin borcunun ne kadarı benden tahsil edilir ve tahsil edilmeye başladıktan sonra faiz işlemi hakkında bilgi verebilir misiniz?
  Ayrıca izlemem gereken yol nedir?

  Teşekkür ederim.

  • Ömer bey merhaba,
   6183 sayılı Amme Alacaklarını tahsili usulü hakkındaki kanunun 35. maddesi sorunuza cevap vermektedir madde şöyledir;
   Madde 35 – (4369 sayılı Kanunun 21’inci maddesiyle değişen madde Yürürlük: 29.7.1998) Limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar

 97. Nevzat bey merhaba ;

  Bir şirkette ortaklığım oldu % 33 hisse oranında ve bu şirketin ssk ve maliyeye borcu mevcut bu borçlardan dolayı eşim üzerine olan herhangi bir hesaba veya mal varlığına el koyulurmu haciz işlemi olurmu eşime ?şimdideden cevabınız için teşekürler

  • Mustafa bey merhaba,
   eşinizle müşterek hesaplarınız ve evlilikte edinimlerinize sizin yükümlülüklerinizden dolayı haciz konulabilir

 98. Nevzat Bey Merhabalar,

  Bir şirketin vergi borcundan dolayı şirketimiz bünyesinde bulunan alacağına haciz konulmuştur yazısı geldi. Ancak alacağının bir kısmı için şirket ile yapacağı işin garantisi olarak (bir yıl süreyle) kendisine bu paranın ödenmeyeceği konusunda anlaşılmış olup bu kısım için avans teminatı verilmişti. şimdi idareye ödeme yaparken şirketin bütün alacağını mı vermek gerekiyor, yoksa garanti olarak ödenmeyeceği kararlaştırılan bu kısmı düştükten sonra kalan kısım için ödeme yapılabilir miyiz? Sonuçta bu kişinin daha alacak hakkı doğmamış oluyor. Borçlu firmanın alacak hakkı doğmadı ise ödememe gibi bir haklılığımız olabilir değil mi ? Sadece hak kazandığı kadar ödeme yapsak sıkıntı olur mu ?

  • Sakine hanım merhaba,
   teminat olarak alınan avans hesap planınızda avans hesabında görünüyor bunuda sözleşme ile ispatlayabiliyorsanız kalan kısmını alacak olarak düşünün ödeme yapın bu durumuda dilekce ile vergi idaresine bildirin

 99. Merhaba hocam,

  2002 Yılı Aralık ayı Katma Değer Vergisi beyannamemde satışlarımı sehven yansıtmamış olmam nedeni ile kanuni süresi içinde düzeltme beyannamesi verdim. Ancak bu beyannamemde sehven unutarak “Önceki Dönemden Devreden KDV” ve “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” tutarlarımı “Hesaplanan KDV” tutarımdan indirim konusu yapmadığım için 233 TL “Sonraki Döneme Devreden KDV” alacağım var iken 403,15 TL “Ödenecek KDV” tahakkuk etmiştir.

  Yaptığım hatalı işlemi 2006 yılında fark ettim. Durumu Vergi Dairesi’ne 13/09/2006 tarih ve xxx sayılı dilekçe ile bildirdim. 2006 yılından bu yana ilgili vergi dairesi herhangi bir işlem yapmadığı gibi, tarafıma herhangi bir olumsuzluk bildiriminde de bulunmamıştır.

  2012 aralık ayında eski ikametgah adresime tebligat yapıldı, yaklaşık 5-6 ay vergi dairesine gittik ama sorunu bir türlü çözemedik. şuan olmayan 400 TL lik borç için 1400 TL faiziyle birlikte tahsil edilmek istenmekte. Dilekçeme cevap verilmediği gibi 10 yıl sonra mağdur edilmekteyim.

  Sorum şu: Devlet Memuruyum ve 400 TL ana para 1400 TL faiz olmak üzere yaklaşık 1800 TL için hesabıma 2005 (ikibinbeş) TL bloke kondu. E-hacizde kriter nedir? Anapara+Faizin üzerinde haciz konulabilir mi? Devlet memurlarında haciz konulacak miktar ya da oran yok mu?

  2002 de yapmış olduğum hatayı 2006 yılında verdiğim düzeltme beyan dilekçesi ile düzeltmem mümkün değil mi? düzeltme beyanı vermenin yasal süresi var mı? varsa ne kadar?

  İlginiz ve alakanız için şimdiden teşekkürler.

  • Mehmet bey merhaba,
   kamu alacağı için maaş hesabınıza bloke konulabilir fakat bu paranın 1/4 ü haczedilebilir kalan sonraki aylar haczedilerek kamu alacağı tahsil edilir.
   DÜZELTMEDE ZAMANAŞIMI
   Madde 126- 114. maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi:
   a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı;
   b) (2686 sayılı Kanunun 26. maddesiyle değişen bent) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;
   c) (3239 sayılı Kanunun 11. maddesiyle eklenen bent) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre hacizin yapıldığı;
   Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.

   İLGİLİ MADDE: VUK 20, 21, 103-106, 114, 116, 120, 122, 374, 375, AATUHK: 55, 102.

 100. Merhaba nevzat bey
  benim 1991 model renault marka taksim var. 2004 yılından beri vergi ve trafik cezası borcum var toplam 5000 vergi 2000 trafik cezası benedenle maaş aşdığım bankadaki va diğer bankada bulunan hesbımdaki paralara 28.08.2013 tarihi itibariyle tedbir kondu.eger başka e-haciz gelmezse hesaplarıma yatacak maaşıma va diğer hesbıma yatacak olan paralara tedbir konurmu. Konursa ne yapmam lazım. İzne ayrılmıştım tatilim e-haciz nedeniyle zehir oldu bunalıma girdim yardımlarınızı bekliyorum.

  • Cengiz bey merhaba,
   öncelikle tatilinizde bu olumsuzluğun sizi üzmesine üzüldüğümü belirtmek isterim.
   Amme alacaklarında maaş hesabınıza konulan hacizin 1/4 ü haczedilebilir fakat diğer hesaplarınızda durum böyle değildir hesapta para varsa veya yatarsa tamamı haczedilebilir size önerim vergi dairesine giderek borcunuzu yapılandırmayı talep edin borcunuz yapılandırlır ise hesaplarınızdaki blokajın kaldırılmasınıda isteyebilirsiniz

 101. iyiakşamlar ben 9 sene önce bir şirkete ortak oldum yüzde 20 hisse şimdi maaşıma vergi borcu diye e haciz geldi maaş çektiğim bankada kredi borcum var ve ben maaşımı çekemiyorum bloke olmuş ben nasıl yapıp bu işin içinden çıkacağım yol yordam bilmiyorum yardım ederseniz sevinirim

  • Ebru hanım merhaba,
   blokaj gelen hesabınız maaş hesabı ise banka şubesine ve vergi dairesine banka hesabınızın maaş hesabınız olduğu başka geliriniz olmadığı için 1/4 haczin uygulanmasını talep edin ayrıca vergi dairesine giderek borcun yapılandırmaya uygun olup olmadığını öğrenin uygun ise borcu yapılandırırsanız haczin kaldırılmasını talep edebilirsiniz

 102. Selamlar,
  öncelikle yaptığınız iş ve mesajlara tek tek cevap vermeniz içinizdeki ” bilgelik” dürtüsünden geldiği kanaatindeyim.
  Müsadenizle soruma geçeceğim hocam kısaltarak;
  S.1- maliyenin hesaplara koyduğu “bloke” ile “e-haciz” farklı terimler ve uygulamalarmı?
  S.2- önceden maliye tarafından hesaplara bloke koyulduğunda mevzuattaki bir boşluk olarak nitelenen
  -maliye sadece bloke talimatı gönderdiği gün e ait mevcut mevduata koyabiliyordu doğrulanmamış bilgisine sahibim
  a- bu gerçekmidir ? yani; 7 eylül itibarı ile bloke talimatı gönderdiyse 7 eylülde hesapta olan parayı bloke edebiliyor ama 8 eylül için yeni bir bloke talimatı 9 eylül için yeni bir bloke talimatı gerekiyor idi. bu bilgim doğrumdur
  b- bu bilgi doğru ise hesaba bloke ve farklı terimler ise e-haciz de de böylemidir?
  3- Ticari faaliyetim “gerçek kişi ” olarak devam etmekte ve maliyenin bloke — ehaciz koyduğu hesaplar şahsıma ait hesaplardır. ben gerçek klişi olarak maliye borcum ve banka hesaplarımdaki engeller dururken ticari faaliyetimi LTD ŞTİ olarak kuruluş yaparak şirket hesapları açsam ve mevcut ticari işlemlerimi bu şirket hesaplarına yönlendirsem geçici ama bir çözüüm olabilirmi?
  4- yukarıda bahsettiklerime bakarak ticari faaliyetlerime devam etmem ve bindiğim dalı kesen maliyeye borçlarımı ödemem için farklı bir dal bulmam konusunda bilirkişi olarak bir öneriniz varmıdır?
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler…

  • Merhaba,
   Güzel sözleriniz için öncelikle teşekkür ederim,
   sorularınızın bir bölümünü daha önce bir yazımda cevaplamıştım mükerre olmasın diye o linki gönderiyorum ordan okuyun
   1-2 https://www.nevzaterdag.com/e-haciz-uygulamasinin-detaylari/
   2-hesabınıza blokaj amme borcunuzdan dolayı konulur blokaj sonrası hesaba bir para yatsa bile blokaj konulduğu tarihteki hesabınızdaki para amme borcunuzu karşılamıyorsa sonraki dönem yatan parada kullanılır hesabınızdaki para borcunuzdan fazla ise blokajdan dolayı haciz işlemi yapılmadan hesabınızı kullanamayacağınızdan sonra gelen paralarda blokaja takılmış olacaktır
   3-şahsi kamu borçlareınız devam ederken şirketleşmeniz borçtan kurtulmak için çözüm değildir şirket ortaklığınızdan dolayı şahsi borcunuzdan dolayı şirket alacaklarınada haciz,blokaj gelebilir
   4-Sizin adınıza olmayan bir şirketle yolunuza devam etmek size hareket kabiliyeti kazandıracaktır ayrıca şahsi vergi borçlarınızıda kamu kurumlarında yapılandırmasını yaptırırsanız ticari faaliyetinize devam edebilir borçlarınızıda yapılandırdığınız için ödeme imkanına sahip olabilirsiniz

 103. iyi günler nevzat bey
  vermiş olduğunuz bilgiler için öncelikle teşekkür ederim
  benim 2007 yılından beri vergi borcum var hala işyerimiz çalışmaya devam ediyor
  yüklü miktar vergi borcumuz olduğu için aklıma getirmeye bile tedirgin oluyorum
  vergi dairesi ile görüşürsem bana ne gibi kolaylıklar sağlayabilirler gerek taksit gerek faiz gerek
  bankalara konulan e-haciz kalkarmı.sizce ne yapabilirim şimdiden çok teşekkür ederim

  • Mehmet bey merhaba,
   vergi borçlarınızdan kdv olanlar yapılandırmaya tabi değildir diğer borçlarınızı yapılandırabilirsiniz genelde uygulamada teminat göstererek borçların yapılandırılması mümkün vergi dairenize giderek müdür ile görüşmenizi durumunuzu açıklamanızı öneririm vergi dairesi müdürleri genelde mükellefe destek oluyorlar size yardımcı olacaklardır.

 104. emekli maaşlarına vergi borcundan ötürü haciz konulabilirmi

  • Anayasa Mahkemesi, 12 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, bu hükmün anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmadığına ve
   iptal talebinin reddine karar verdi.

   Bugüne kadar olduğu gibi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına bundan sonra da haciz konulamayacak.Sadece emekli, dul ve yetimin izni olursa haciz uygulanabilecek.

   5510 Sayılı Kanun’un 93. Maddesi : Gelir, aylık ve ödenekler; 88′inciMadde’ye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması
   halinde, icra müdürü tarafından reddedilir” deniliyor. Buna göre SGK tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borçlar ve
   nafaka borçları için haciz konabiliyor.

 105. Benim 45000 bin gibi degışik bankalara kredi borcum var maaş üzerinden 4/1 kesiliyor eve haciz gelirmi tv böyle bir alt yazı geçiyor. tşk ederim.

  • İbrahim bey merhaba,
   kişisel borcunuzdan dolayı evinize haciz gelebilir fakat son yasal değişikliklerle kişilerin yaşamı için zorunlu eşyalarının haczedilemeyeceği yasağı geldiği için evinizde yaşam için zorunlu şeyleriniz haczedilemez dışındakiler haczedilebilir

 106. Toprak dan daire aldık.Tapusunu hemen alamadık.Sonra müteahhit binanın eksiklerini tamamlamadığı için toprak sahibi aldığımız daireye ipotek koydu.Sonra toprak sahibi ile kendi aramızda anlaştık.Tapuyu almaya gittiğimizde önümüze müteheahhitin vergi borçlarından dolayı tapuya haciz konmuş.Hala toprak sahibinin mal varlığında olan daireye nasıl müteahhitin borcundan dolayı haciz konabiliyor.Borç bizim borcumuz değil toprak sahibinin borçu değil.3.kişinin elindeki tapuya el konabilirmi? Müteahhitin babasına ait 2 tane daire 3 katlı ev bir o kadarda fındık bahçesi var.Neden onlara el konmuyor?

  • Merhaba Aslı hanım anlattıklarınızda sanırım eksiklikler var şöyleki adına tescilli olmayan bir yere vergi dairesi haciz koyamaz ancak noterden yapılmış bir sözleşme var ise(Toprak sahibi/müteahhid) müteahhid bu sözleşmeyi teminat göstermiş olabilir vergi dairesine o yüzdende haciz konulmuş olabilir durumun daha detaylı tetkikini yaparsanız sanırım size daha fazla yardımcı olabilirim

   • Nevzat Bey ,

    Durum aynı sizin dediğiniz gibi gerçekleşmiş. Ama müteahhit eksikleri bitirmediği için toprak sahibinden devri alamamış.Sözleşmede böyle bir durum da var .Müteahhitin sorumsuzluğu ve borçlarından dolayı durum bu hale geldi.Biz paramızı verdik,satış sözleşmemizi yaptık.Olan bizim gibi mağdurlara mı olucak şimdi?Biz tapumuzu toprak sahibinden almak isterken önümüze maliye çıktı.Biz şimdi ne yapabiliriz? Kanunlarda bizim gibi mağdurlara koruyucu bir madde yok mu? Devlet önce kendini mi düşünüyor yoksa vatandaşını mı?

 107. iyi günler şirketin vergi dairesine borcu şirket yetkilisi olmayan oğlum başka iş yapıyor ve ona vergi dairesinden şirket borcu ile ilgili haciz kağıdı geldi.

  • ramazan bey merhaba,
   oğlunuz şirketin müdürü veya şirket ortaklarından biri ise vergi dairesi ödenmeyen borçlardan dolayı müdür veya ortaklara rucu edebilir

 108. Muhtar Terzioğlu

  Bu yapılan uygulamanın son derece haksız ve adaletsizdir. Niye mi? Devlete diyelim ki borçlandık, zaten o borca ceza adında faiz işletiyor, hem de yasal banka faizine eş bir oranda. Borçlanan birey, vefatıyla bile kurtulamaz, devlet alacağına şahindir, varislerinden malından mülkünden tahsil eder. Buraya kadar eyvallah ta, borçlanırken kredi alıp ta borçlanmıyor ki vatandaş, esnaf, tüccar iş yaparken borçlanıyor, yani ödeyemiyorsa bir gerekçesi olmalı yoksa hangi ticaret adamı faiz işleyen bir borcu, ödeme imkanı varsa kapatmaz? Herşeye tamam ama, tebligat yapmadan hesapları bloke edip cebren tahsilata gitmek ne insanlığa ne devlet ahlakına de ticaret etiğine sığar. ….

 109. Merhaba Nevzat Bey,

  Kafamı karıştıran bir mevzu var; fikir verebilirseniz minnettar kalırım.

  Şirketimin banka hesabındaki 6bin liraya e-haciz ile blokaj konulmuş.
  30.000tl gibi bir vergi borcum var; ve zaten o borcu ödeyebilmek için para biriktiriyordum o hesapta..

  E şimdi biriktirdiğim ve bundan sonra hesabıma yatacak paraları kullanamazsam şayet; nasıl ödeyeceğim ki ben bu borcu? :S (haciz konulan hesaptan başka para yatan banka hesabım yok ki; o hesaptaki parayla ödeyecektim borcu..)..

  • Orhun bey merhaba,
   sitemlerinizde haklısınız fakat e haciz uygulamasında kurallar bellidir hesabınıza blokaj konulmuş ise mevcut tutar borcunuza tahsil edilecektir size önerim bu tutar tahsil edildikten sonra vergi dairenize giderek borcunuza yapılandırma yaptırın ve bu riskle bir daha karşılaşmayın

 110. Merhabalar Nevzat Bey,

  KDV ve Gecici Vergi ile ilgili 13.500 TL lık borc icin banka hesabıma bloke konuldu. Banka’da 3.500 TL lık bir bakiyem vardı ve su an dogal olarak kullanılamıyor. Odeme ve yapılandırma islemlerini tabi ki yapıyor olacagım ama su an diger taraftan islerimin de devam etmesi icin nakit akısının yada on avansların gelmesi gerekiyor. Sorum sudur; Vergi dairesi, bankalara hesaba bloke konulması ile ilgili yazı gonderdiginde bu calismis oldugum bankaya mı yoksa hesaplarımın oldugu tum bankalara mı gonderilmis oluyor? Diger bir sorum ise; Daha once calismadigim bir banka’da bu bloke kararının ardından hesap actirip, nakit akısını bir sure devam ettirebilmek icin bu yeni banka uzerinden yapmam mumkun olur mu? Yoksa yeni bir banka’da hesap acmıs olsam bile burayada bloke uygulanabilir mi? Cok tesekkurler.

  • Merhaba Murat bey,
   e haciz her banka her hesap için ayrı uygulanır

   • Tesekkurler Nevzat Bey,
    Bu kapsamda ki sorum ise soyle sekillenecek ozaman;
    Sirketim sahis sirketi. Bu yuzden, sirket hesaplarimin durdugu bankaya’mı
    varoldugu uzere bloke uygulanir. Yoksa diger acik hesaplarimin oldugu
    bankalar da bu risk altında olurlar mı? Cevabınızda ayrı ayrı uygulanacagini
    belirtmissiniz ama vergi dairlerindeki prosedur bu kapsamda genelde
    hangi yonde olmaktadir?

    Cok tesekkurler…
    Murat Oncu

 111. Merhaba Nevzat Bey,

  Benimde 1200 tl lik vergi borcu nedeniyle hesaplarıma bloke konmuş.Ben atm aracığıyla kimlik bilgilerimi girerek kartsız şekilde bir firmaya ödeme gönderdim.Bu şekilde işlemlerde de e haciz devreye girebiliyor mu?Teşekkürler

  • Merhaba Serap hanım,
   e haciz hesaba konan blokajla uygulanır hesabınıza bloke konmuşsa hesabınız üzerinden hangi yolla işlem yaparsanız blokaj uygulanır fakat atm den kartsız havale işleminde bu hesabınızla ilgili işlem olmadığı için uygulanmaz

 112. merhaba nevzat bey benim de vergiden dolayı hesaplarıma bloke konuldu pazartesi çekim var parayı kulanamasam çekim yazılayor ne olur biri bana yardım etsin nasıl blokeyi kaldırabilirim türkiye finansta hesabımdaki tüm parama bloke koymuş vergi dairem izmirde ben istanbuldayım hafta sonu araya girdi hiç bir şey yapamıyorum

  • Tahir bey merhaba,
   Yaşadığınızdan dolayı üzgünüm bu e haciz sistemi sizin gibi birçok kişinin yaşadığı bir olay hesabınızdaki haciz ançak haczi koyan kurum tarafından kaldırılabilir izmirde konulmuşsa o vergi diaresi haczi kaldırabilir alacaklı vergi daireside borcun ödenmesi veya yapılandırılması dışında haczi kaldırmaz size çok yardımcı olamadım ama yasal durum bu

 113. mehmet örsdemir

  Merhaba Nevzat bey:
  işyerimiz eşimin üzerine, vergi borcundan dolayı adına bulunan banka hesabına bloke konulmuş durumda. benim asıl sormak istediğim konu ise eşimin adına kredi ile aldığımız araba hakkında olacak. arabanın borcu geçen ay bitti ama araba üzerinde bulunan bankanın rehinini henüz kaldırmadık. kurban bayramına da memlekete gidecek nasipse 🙂 korkum o dur ki bankadan rehinli olmasına rağmen (fakat bankaya borcu yok) arabaya yakalama çıkarabilirler mi? uzun yolda körün taşı gibi kontrollere takılır da yayan kalmaktan korkuyorum. şimdiden teşekkürler

  • Mehmet bey merhaba,
   Vergi idaresi alacağından dolayı hesaplarınıza haciz koyduğu gibi aracada haciz veya bağlama koyabilir kontrol etmenizi öneririm trafikten,vergi dairesinden veya e devlet sisteminden kontrol edin

 114. Merhaba Nevzat bey:

  2011 yılında üzerime kayıtlı araca 2 adet trafik cezası kesilmiş, toplam 133 tl faizle 290 tl yi buluyor. yapılandırma maalesef vurmadığı için bu kadar faizini ödeme istemedim. maaş hesabıma bağlı bulunan kredili mevduat hesabıma bloke konmuş, geçen ay 150 tl di bu ay 115 tl gibi bir rakam gözüküyor. bankadan beklesem çekerler mi parayı yoksa bloke şeklinde kalır mı ?

 115. nevzat bey merhaba. benım banka hesabıma ögrencilik donemımde kullandığım ögrenım kredısı nedenıyle 24.07.2012 tarihinde bloke konuldu. hesapta borca yeter bı para oldugu halde 10 ay boyunca para cekılıp bloke kaldırılmadı ve bu sure zarfında borcum olan meblağ 6.500 lıradan 7.400 liraya cıktı. paranın blokeli oldugu zamanda işlenen faizin silinesi ıcın vergı dairesine basvurdum ama rededildi dava acmamı onerır mısınız ? simdiden cok tesekkurler basarılar..

  • Ercan bey merhaba bankanıza müracat ederek borcun ödenmesi isteyin rakam çok yüksek değil dava konusu yapmanızı önermem ama tabi karar sizin dava masrafı avukat ücreti vs kaybetmeniz halinde kazanacağınız paranın birkaç katı olabilir

 116. tesekkurler nevzat bey. mıktardan daha cok vergi dairesinin işini tam yapmamasından dolayı dava açmayı dusunuyorum aslında. tekrar tesekkurler iyi çalısmalar

 117. Merhaba efendim. Benim 9 bin tl kadar vergi borcum var e haciz uygulaması kapsamında banka hesabıma bloke olur mu teşekkürler

 118. sibel ilkbahar

  Nevzat Bey merhaba …Yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkürler
  1—-Benim de 10 000 tl vergi borcumdan dolayı maaşımın yattığı hesaba bloke kondu Fakat farklı bir bankanın sadece kredi kartlarını kullanıyorum Burada açılmış herhangi bir hesabım yok ve bu banka bana herhangi bir bloke görülmüyor diyor Bloke talımatı aynı anda her bankaya mı gidiyor yoksa sadece hesabımız olan bankaya mı ?
  2—-Ben 3 ay önce doğum borçlanması yapmıştım Emeklilik işlemlerinde sorun olduğu için bu parayı dilekçe ile geri almam gerekiyor Bu geri ödeme bana Ziraat Bankası yoluyla adıma yapılacaktır. Benim bu bankada ne hesabım ne kredi kartım hiçbir şeyim yok Şu anda bilmek istediğim adıma yapılacak olan bu para iadesine vergi dairesi bloke koyabilir mi ?
  Nevzat Bey bu para her an gelebilir …rica etsem bana çok acil cevap verebilir misiniz TEŞEKKÜRLER

  • Sibel hanım merhaba,
   adınıza gelecek para bankaya gelir ise buna bloke konulamaz bloke sadece hesaba konulur zirat bankasına adınıza para gelir ise hesap açmadan gelen parayı alabilirsiniz

 119. Nevzat bey iyi geceler lütfen bu konuda bilgilendırseniz cok sevınrm babam 60 yasında ve emeklı yıllar önce calıstırdgı üzerıne kayıtlı tır dan dolayi vergi borcu cıktı ve emekli maasınaghacız koydular aracı yıllar önce satms fakat üzernden düsürmems pıyasada arac da yok zaten trafık kaydı falan yok sımdı pıyasada olmayan aracın borcu yüzünden maasının 4/1 kesılıyo üstelık kredi borcu da maastan kesılyo ve aılem magdur durumda babam calıscak durumda degl baska gelrmz de yok hacızı nasıl kaldırabılırz cok önemlı yardımcı olun lütfen sımdıden tesekkür ederım..

  • Aliye hanım merhaba,
   aracaın satış muhtemelen noter vasıtası ile yapılmıştır o satış sözleşmesi ile bağlı olunan vergi dairesine satış tarihinden sonraki tarhiyatın kaldırılmasını talep eden bir dilekce yazın büyük imtimalle satış sonrası oluşan borc kalkacaktır borç kalkınca buna bağlı hacizinde kaldırılmasını ayrıca talep ederseniz maaş kesintiside yapılmayacaktır

 120. Burçin Yalçıntepe

  Nevzat bey merhaba;
  Kişi vergi borçlusu, ayrıca görme engelli ve belediyeden bazı dönemler aldığı Vakıfbanka yatan yardım parası var. Son 1 yıldır, belediyenin Vakıfbank hesabına yatırdığı yardım parasını vergi borcu blokesi yüzünden çekemiyor. Konuyla ilgili belediyenin ilgili birimine gidip yardıma muhtaç olduğunu ve hesaptaki tutarın yardım parası olarak beldiye tarafından yatırıldığına dair bir evrak alıp vergi dairesine iletmiş ancak blokenin yinede kaldırılamayacağı söylenmiş. Engelli maaşıda alıyor ve bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bu şekilde yardım parasına bloke koyulabiliyor mu yoksa bu hatalı bir işlem midir? Bu blokenin vergi borcuna dair herhangi bir yapılandırma ve ödeme yapılmadan kaldırılması mümkün müdür?
  İlginiz için şimdiden çok teşekkürler. İyi günler dilerim…

  • Burçin hanım belediyeden alınan belge ile olmaz mahkemeden acizlik vesikası alması gerekir o durumda haciz kalkar

 121. Ahmet karabulut

  Hocam ehaciz kimler koyabiliyor benim vergi dairesine borcum var bunları taksitlendirecem bana müdürler gunü birlik guncellicem diyorlar ama başka yerden bir sıkıntı olurmu bilgi verileseniz sevinirim

  • Ahmet bey merhaba,
   e haciz uygulaması amme borçları için uygulanır vergi dairesi için gelir idaresi tarafından konulan haciz işlemini vergi dairesi takip eder vergi diaresi müdürlerinin haciz koyma ve kaldırma yetkisi vardır

 122. merhaba, geçen yıl öğrenim kredisiborcundan dolayı banka hesabıma 18 tl’lik bir el koyma gerçekleşmişti…banka görevlisine sorduğumda 18 tllik bir bloke olduğu söylendi….acaba bu miktar bu yıl artr mı yoksa sabit mi kalır…işe yeni girdim askeri ücret alacağım… ve kredi borcumu ödeme imkanı hiç yok…maaş günü gelmediğinden bloke durumunu da bilemedim …yardımınız için teşekkür ederim…

  • Emel hanım merhaba,
   bloke konusu borcunuz faizi kadar artmıştır fakat bloke konusu borç güncellenmedi ise hala aynı rakam görünüyor olabilir siz ödeme yaparken güncel borç miktarınızı öğrenerek ödeme yaparsanız tekrar bu sorunla karşılaşmazsınız

 123. Merhaba yardimlariniz icin simdiden tskkurler nevzat bey Benim tekstil ltd sirketim var isler kotu gitti sgk hacize geldi makineleri goturucez diyolar muhasebecim bole bi hakları yok diyo goturemezler diyo cikmazin icine girdim napcam bilmiyorum ortagimla birbirimizi vurucak duruma geldik.size nasil ulaşabilirim.

 124. şenay kadıköylü

  nevzat bey merhaba;
  gerçekten şoke olabilecek bir durumla bende karşılaştım. vergiden mahsup sonucu alacağım söz konusuydu ve vergiyi kapatmıştım. sonucunu beklerken bir anda mesaj geldi ve şoke oldum. vergi borcum 6200 tl idi. bankadan gelen mesaj aynen şöyleydi vadeli hesabınızdan tarafınızca vergi dairesine x tl eft yapılmıştır. şok oldum. bankaya gittim ve bana bloke falan demediler direk vergi dairesi hesabınızdan parayı çekti dediler. yani yok böyle bir olay. hadi parayı aldınız maalesef hala bana mesaj geliyor ve hala e devlet sisteminden baktığımda borcum hala görünüyor. doğrusu bugün ilk defa böyle bir ülkede yaşadığım için üzüldüm. şimdi gerçekten sormak lazım hükümete trilyonlarca vergi borcu olanlara af getirip silerken, vergisiz milyonlarca insan varken ben benim gibi mağdurlara nasıl cevap verecek merak ediyorum. geçen yıl bağkurumu yapılandırdım sistemin olmaması dolayısıyla güme gitti lütfen bana devlet hükümet ne …… artık cevap versin benim mağdurluğumu kim karşılayacak…

  • Merhaba Şenay hanım,
   e haczin uygulanmasında kamu kurumu kadar ilgili bankanında uyması gereken şartlar vardır . Anlattıklarınızdan anladığım ödememniz gereken bir vergi vadeli hesabınızdan bilginiz dışı tahsil edilmiş bu durumu ispatlayacı belgelerle banka ve idare hakkında dava konusu yapmanızıöneririm

 125. üsdat merhaba
  firmamın vergi borcu var belli zamanlarda daireye kısmi ödemeler yapmaktayım banka hesaplarım şu an normal çalışmakta borcumdan dolayı vd hesaplara e haciz uygulamadan önce bize bildirimde bulunurmu yoksa direkt ehacizmi uygular cevaplarsanız sevinir şimdiden teşekkür ederim.

  • Vergi borcunuz vergi dairesi icra servisinde ise size zaten tebligat yapılmıştır değil se tebligat yapılır sonra haciz konulur

 126. merhaba

  e haciz uygluaması şahısların yurtdışı banka hesaplarınada konuluyormu. Kıbrıs ta bulunan hesap yurtdışı sayılırmı cevaplamanızı rica ederim..
  iyiçalışmalar;

 127. Nisa Erçetingöz

  Merhabalar Nevzat Bey;

  Öncelikle sabır ve özveriyle herkesin sorularına yanıt vermenizden dolayı size teşekkürü bir borç bilirim.

  Nevzat Bey,yaklaşık 1 hafta önce maaş hesabıma Öğrenim ve Katkı Kredilerimden ötürü mevcut maaş hesabıma blokaj geldi.Blokaj geldiği sırada maaş hesabımda yaklaşık 8300TL civarları bir mebla bulunmaktaydı.Blokajın ardından vergi dairesi ile banka arasında uzun süren telefon görüşmeleri sonrasında,bir yetkili vergi dairesinden borcun yapılandırılması için bir dilekçe yazıp malum vergi dairesine fakslamamı istedi.Bende söylendiği gibi vergi dairesinden aldığım dilekçeyi uygun olarak faksladım.Daha sonra mevcut hesabın maaş hesabı olduğu için 1/4 oranında kesilmesinin yasal olduğunu öğrendim ve mevcut çalışmakta olduğum firmaya ait bir maaş bordrosu ve duruma dair bir dilekçe ile (maaş hesabımdır şeklinde) tekrar vergi dairesine faks yolladım.Vergi dairesiyle yaptığım son telefon görüşmesinde. Kendilerinin bankama yazı gönderdiğini bana ilettiler.Şuanda o yazının bankaya gelmesinden sonraki sürec,bankamda bulunan mevcut bakiyemdeki akibet,hesabımdaki blokenin kalkmasıyla ile ilgili süreci hiçbirini bilmiyorum.Tamamen muallak bir şekilde her şey.10300TL lik bir öğrenim kredisi borcum 8300TL mevcudu bulunan bloke koyulmuş bir maaş hesabım mevcut ortada.Şimdi sayın nevzat bu parayı çekip 8300 TL kalan borcu mu taksitlendirilicek,yoksa bu borcun tamamı mı taksitlendirilip mevcut maaşımın !/4 ü alınarak tahsiline başlanılacak?Bir diğer hususta ben hala yatan maaşımı bu blokajlı bankamdan çekemiycek miyim?Bu sürünceme daha ne kadar sürer beni de bilgilendirip aydınlatırsanız çok mutlu olurum.Şimdiden tekrar tekrar teşekkür ederim,iyi çalışmalar.

  • Merhaba Nisa hanım,
   vergi dairesindeki borcunuz yapılandırılarak taksitlendirilirse banka hesanındakiş blokaj kalkar size önerim faksla değil vergi dairesine giderek borcu taksitlendirip ve blokajın kalkması için vegi dairesi müdürüne bilgi verin blokaj aynı gün kalkacaktır sonra siz yapılan taksitlendirmeye göre borcunuzu öder hesabınızıda rahatlıkla kullanabilirsiniz

 128. Nevzat Bey merhaba,
  benim sormak istediğim vergi borcumdan dolayı hesaplarıma bloke gelmiş ama ben bu blokelerin zaman zaman kaldırıldığını ve hesapların kullanıma acıldığını duydum bu bilgi ne kadar dogrudur birde hesaba koyulan bloke sadece o günkü cari saati kapsamaz mı ? yani ertesi gün bankalar tarafından kaldırılmalıdır diye biliyorum bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

  • Merhaba,
   hesaba konan bloke borç hesabı kullanılamaz kıldığı için takip eden günlerde hesaba para yatsada blokaj kalkmadan hesabı kullanamıyorsunuz hesabı kullanmak için hesabın blokajının kaldırılması gerekir buda ya hesaptaki paranın borca aktarılarak veya borçlu kurumun yapılandırılması ile blokaj kaldırma talebi ile oluyor

 129. merhabalar;
  benim eşimin de maaşında kyk dan dolayı e- haciz var ve bu borcu taksitlendirip hacizi kaldırcağız.peki bu hacizi kaldırdıktan hemen sonra bankalardan kredi çekeblir miyiz?yada çekemezmiyiz?çekmek için belirli bir sürenin geçmesi gerekir mi?
  teşekkürler
  iyi çalışmalar

  • Eylem hanım merhaba,
   kyk borcundan dolayı gelen haciz kredibilitenizi etkilemez bankadan haciz kalktıktan sonra kredi alabilirsiniz

 130. Değerli Nevzat Erdağ,Güzel cevaplarınızı heyecanla okudum.Şimdiden soruma vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.
  Malülen emekli öğretmenim.Kesinleşmiş vergi borcumdan dolayı emekli maaşıma 4500 TL Bloke konuldu.Bloke maaşımı çekmemi engellemiyor.
  Bu arada bir başka ilde yeniden ticarete başladım.Yeni vergi mükellefi oldum.Bu blokenin emekli maaşımdan kaldırmak için ne yapabilirim.Blokeyi kaldırabilirsem bankadan kredi kullanacağım ve bu vergi borcumuda bu kredi ile ödeyeceğim.Bankaya bunu teklif ettim.Kabul etmediler.Blokeyi kaldır kredini kullan diyorlar.
  Yeni bir şehirde yeni bir ticari yaşamım bu blokenin kalkmasına bağlı…Cevabınızı bekleyeceğim,Sayfılarımla…

  • Mustafa bey merhaba,
   güzel sözleriniz için teşekkür ederim.
   1- maaş hesabınızın tamamına blokaj konamaz bunu bankaya bildirirseniz bu hesabın maaş hesabı olduğunu 1/4 blokaj koyabileceklerini blokaj oranı değiştirilir
   2- borcunuz olan vergi dairesine giderek borcunuzu yapılandırın ve blokajı kaldırtın

 131. Merhaba Nevzat Bey,
  Oğlumun yüksek öğrenim kredi borcundan dolayı ,yeni girdiği işindeki maaşının yattığı banka hesabına bloke konulmuş,maaşı 824 tl asgari ücret. Vergi dairesine gittim blokeyi kaldırın takside bağlayın ödeyelim diyorum. hayır,borcunuzu ödemeden blokeyi kaldırmayız diyorlar.Bu borcu ödemesi için çalışması ve ayakta kalabilmesi lazım ,siz asgari ücretin hepsine el koyarsanız nasıl çalışacak bu insan diyorum , asla kabul etmiyorlar ,bu nasıl iş ?
  asgari ücretin tamamını bloke etmişler ,bu ayda bloke edecekler heralde. Kanunen bunu yapabilirlermi,ne yapmalıyız
  şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   İİK m. 83 ve m. 355 vd. hükümlerinde Maaş ve ücretlerin kısmen haczi mümkündür. Bu bağlamda, borçlunun ve ailesinin geçinmesi için gerekli olan miktarın borçluya bırakılması
   neticesinde arta kalan meblağın haczi söz konusu olabilecektir.Kanun koyucunun maaş ve ücret hacizlerinde kısmi haciz esasını benimsemiş olmasının temelinde genel olarak toplumun en temel
   yapısını oluşturan aile kavramının korunmasına vermiş olduğu önem yatmaktadır.1 Zira bir borçtan dolayı maaş ve ücretin tamamı haczedilecek olursa borçlunun kendisi ile ailesinin sosyal ve iktisadi açıdan varlığını devam ettirebilmesi genellikle mümkün olmaz. Ancak bu ifadeden hareketle, maaş ve ücretlerin kısmen haczedilmesindeki amacın sadece aile olgusunun korunması olduğu anlaşılmamalıdır.
   Maaş ve ücretin kısmen haczinde esas amacın borçlunun korunması olduğuna işaret etmek gerekir. Takip hukukunda sorumluluk kural olarak şahsi emeğe değil mala yöneliktir.
   Dolayısıyla borçlu, iktisadi ve sosyal açıdan varlığını sürdürebilmek için şahsi emeğini ortaya koyarak bir gelir elde etmiş ise bunun üzerine borcun tamamı kadar haciz koymak Anayasa’nın 17. maddesine aykırılık meydana getirebilecektir. Nitekim anılan hüküm “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” şeklindedir.
   İİK m. 83’te kısmen haczi caiz olan şeyler sayılmıştır Buna göre, her tür ücretler, maaşlar ve ödenekler intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar ve emekli aylıkları kısmen haczedilebilir. bu metnide kullanarak banka şubesi ve vergi dairesine müracat edin hatta bankaya bundan dolayı suç işlediklerinide bildirin

 132. Merhaba Nevzat Bey, öncelikle çalışmalrınızda başarılar diler, bu şekilde bizim gibi sıkıntıda olanlara çözüm bulmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
  Ben öğretmenim, kefillikden dolayı oldukça yüklü miktar borçluyum. bu borç sebebiyle 2009’dan beri icra kesintim var. fakat en son 1 hafta önce e hacizden dolayı da maaş hesabıma bloke geldi. şu an resmen beş parasız kaldım. hem normal icra hem e haciz ikisi aynı anda konabilir mi? ben ne yapmalıyım zaten icradan dolayı param kesiliyor. sütüne eskiden kalan kredi borçlarım var. ben maaş hesabımı nasıl bokeden çıkarabilirim. yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.

  • Sevgili Ali bey merhaba,
   Kefillikten ancak asıl borçlunun sizin yerinize başka bir kefil sunması bunuda alacaklının kabul etmesi ile kurtulabilirsiniz fakat imzalamış olduğunuz kefalet sözleşmesinin de dikkatlice bir hukukcu tarafından incelenmesinde fayda var iki haciz aynı anda uygulanabilir fakat maaş haczinde yasal hüküm açık maaşın sadece 1/4 lük kısmı haczedilebilir sizde bu oran daha yüksekse bankanıza durumu yazılı bildirerek düzeltilmesini isteyin

 133. Mustafa ERDOĞAN

  Merhaba
  benim 3-4 sene öncesinden trafik cezası borcum vardı 6 ay öncesi borcu yapılandırdım son taksiti geciktirdim bugün ödeyecektim 233 tl olması gereken borç 1762 tl ye çıkmış nasıl bir iş anlamadım biraz araştırdım önceden bu tür borçlara faiz uygulanmıyormuş yeni yasayla borç kapanma tarihine kadar hiç ödenmemiş gibi faiz eklemişler bu işlem trafik ceza borcu olan ödeyen ödemeyen herkese uygulamışlar yeter ki burcu geciktirmiş olsun hesabı kapatması fark etmiyormuş kapanan hesaplar bile heniden borç gösteriyor ve faiz yemeye devam ediyor .

  böyle bir şey olabilirmi bu faizden kurtulmak mümkünmü itiraz hakkımız yokmu lütfen yardımcı olun

  bu konu biraz farklı ama herkesi ilgilendiriyo eskiden cezası olupta geciktiren varsa maliyeye bi uğrasın borcu ödeyipte hesabı kapatması bile bir şeyi değiştirmiyor gene faiz istiyorlar

 134. mrb nevzat benim size bir sorum olacak sgk borcum var bankada hesabımda para yok ama çek kesiyorum ve gününde ödüyorum çeklerimi. benim sormak istediğim sgk kurumundan hesapta para yok ama çekleri ödiyecegimde oluyor nasıl ödeyebilirim çeklerimi e haciz le karşılalırmıyım heralde anlatada bildim

  • Merhaba,
   e haciz hesaba blokaj şeklinde uygulanıyor hesabınızda para var ise haczedilebilir bu durumda banka şubenizdeki müşteri temsilcinize durumu anlatmanızı böyle bir duruma karşı finansal bir önlem almanızı öneririm.

 135. Meraba;
  tapu harcından dolayı oluşan vergi borcuna e haciz konulur mu?

 136. Nevzat bey benimde maaş hesabıma e haciz konmuş benim sorum ben 2 ay Rabbim nasip ederse doğum yapıcağım doğum parasınada e haciz olurum bilgileriniz için şimdiden çok teşekkürler

  • Deniz hanım merhaba,
   inşallah hayırlı bir doğumyaparsınız ve bebeğiniz size mutluluk ve bolluk getirir
   sorunuza gececek olursam maaş hesabınıza 1/4 dışında haciz konulamayacağını biliyormusunuz ayrıca;
   4772 sayılı iş kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortalama kanunu gereğince bağlanacak gelir ve sağlanacak yardım paraları (m. 69) ile 5502 sayılı hastalık ve analık sigortası kanununa göre bağlanacak gelir ve sağlanacak yardım paraları (m. 39)haczedilemez.

 137. Hocam merhaba.vodafone ödenmemiş faturadan dolayı beni avukata vermiş ve avukat banka hesabıma bloke koydurmuş.benim başka bankaya ait kredi kartım var.kredi kartıma bloke uygulayabilir mi

  • Emre bey merhaba,
   Sanırım hukuki olarak adi takibat yapılmış bir hukukcu daha ayrıntılı size cevap verebilir fakat sişze yardımcı olmak adına şunu söyleyeyim alacaklı icrai takipte size ait kullanılabilir hesaplarınıza takibat yapabilir bana göre kredi kartı bankanın tanımladığı bir kredidir aslında buna takibat e haciz yapılamaz

 138. mustafa mert taner

  merhaba nevzat bey .bugün bankadan kredim onaylandı fakat banka çalışanı.vergi borcum olduğu için bu krediyi kullanamayacağım söylendi.acaba vergi borcumu taksitlendirsem.bu e haciz kalkar m?kredimi ozman kullanabilirmiyim?

 139. nevzat bey merhabalar,

  sizlere bir sorum olacak.bir tanıdığımızın ortak ve müdürü oldugu iflas eden bir şirketinin yüklü borcundan dolayı bankadaki maaş hesabına ve aynı şubeden acılmıs mevduat hesabına blokaj konuldu. maaş hesabındaki blokajı kaldırılması için kuurumdan yazı ve maaş bordrrodu ile vergi dairesine başvurmuş. fakat ek mevduat hesabındaki blokajın kalkması için ne yapması gerekiyor? maaş hesabına yapılan hacizle bu hesaptaki blokajda kalkarmı acaba? yada başka bir yöntemi varmıdır.şimdiden teşekkürler

  • Hakan bey merhaba,
   şirket müdürüde ortaklar gibi amme borcundan dolayı tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar maaş hesabındaki blokaj yasal sınırlama dolayısı ile tamamı bloke edilmez fakat diğer banka hesapları borçdan dolayı bloke edilebilir blokajın kalkması için borcun ödenmesi veya yapılandırılması gerekir

 140. değerli nevzat bey öncelikle yardımlarınızdan dolayı tesekkür ederim
  bizim şirketin vergi borcu bulunmaktadır …araçlarımıza haciz geldi fakat bugun sorduğumda bankacı arkdas sistemde bloke yok dedi..kısa bi süre sonra hesaba para geçeçek sizce e hacizuygulanırmı.saygılar

  • Tolga bey merhaba,
   vergi borcunuz ne kadar yazmamışsınız fakat amme borçları ödenmediğinde takibe alınır alacaklı amme idaresi mal varlıklarına haciz koyabileceği gibi banka hesaplarınada haciz uygulayabilir

 141. BU KADAR BİLGİ PAYLAŞIMINİ GÖRDÜKTEN BİR TEŞEKKÜR ETMEDEN SİTEDEN ÇIKMAK İSTEMEDİM. DEĞERLİ BİLGİLERİNİZİ PAŞLAŞTIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER.

  • Erkan bey merhaba,
   nazik düşünceniz için teşekkür ederim güçüm nispetinde faydalı olmaya çalışıyorum umarım cevaplarım insanlara faydalı oluyordur

 142. Nevzat bey çok karmaşadayım bana yardım edin ne yapmalıyım annem ve üvey babam şirket ortağı üvey babam 2004te vefat etti 2001de şirketi kapatmış annem2009 vefat etti sene 2013 bana vergi borcu mirası geldi toplam borçfaiziyle 450milyar bunun12milyarı bana ait faizli hali ana para 3.5 milyar borçtan haberim yok olsa vaktinde reddimiras yapardım
  Gelen kağıda nazaran mal beyanında bulundum asgari ücretle çalışıyorum diye maaş hesabıma bloke etmişler .vergi dairesine gittim dilekçe yazdım asgari ücretli olmamdan dolayı 10/1 kesim yapacaklarını söylediler birhafta oldu henüz bloke kalkmamış ve hesabımdaki bütün paraya el koydukları için mağdurum o parayı unut dediler geri alamazmıyım ne yapmam gerek üvey babamın mallarını üvey kardeşlerim paylaşmışlar ve benim yerim yurdum belli bunca sene vergi dairesi beklemiş borç bu mevlaya ulaşınca nasılda bulmuş anlam veremedim nasılbir dava açabilirim ölenin faizi oluyormu

  • Emel hanım merhaba,
   ailenizin vefatından sonra 3 ay içinde reddi miras yapmadı iseniz mal varlığı ile birlikte borçlarındanda sorumlusunuz bu tüm çocuklar için gecerlidir vefattan sonra mal varlığı paylaşıldı ise şimdi borcunda paylaşılması gerekir fakat özü itibarı ile hukuki bir durum olduğu için ben bir hukukcuya danışmanızı öneririm

 143. Merhaba Nevzat Bey
  Öncelikle yapacağınız net bilgilendirmeden dolayı teşekkürlerimi yolluyorum.
  Bu gün gelen bir SMS de vergi borcumun olduğunu öğrendim.Bu borcuma bağlı gecikme faizi bilgisini de gördüm.
  – Uygulanan faizin ana paranın çok üstünde olduğunu belirtmek isterim.Bu faizi ödemek istememem veya ödeyemeyeceğimi belirterek sadece ana borcumu ödeyebileceğimi beyan eder isem sonuç olarak ne olur olumlu karşılanır mı?
  – Vergi borcumdan dolayı hesaba uygulanan bloke nasıl oluyor.Bunun zamanı nasıl oluyor otomatik mi bloke uygulanıyor.Bloke yapılmadan önce bilgilendirmesi oluyormu?
  Çok teşekkür ederim.

  • Özkan bey merhaba,
   borcunuzdan dolayı hesabınıza sanırım blokede konulmuş borcun aslını ödemeniz blokajı kaldırmaz geçikme zammınıda ödemeniz gerekir ana parayı ödesenizde toplam borç ödenmeden e haczi kaldırmazlar

 144. ıyıgunler benımsorunumda cok buyuk bıraz aydınlatırmısınız esım vefat ettı ve vergı borcu cıktı kendısı emeklı ssg dan her ay para kesılıyor 5defa mahkemeye cıktım ankaraya gonderdım rebtı mıras olayı 28gun ıcın kabul olmadı 55mılyar borc var esı oldugum ıcın maasını alıyorum yarısı kesılıyor tekrarmı avukat tutayım acaba.

  • Belgin hanım merhaba,
   eşinize Allah rahmet size sabırlar versin sorunuzu bir miras hukukcusu daha tam cevaplar ama size yardımcı olmak adına bilgim dahilinde cevaplayayım vefat halinde Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 606. maddeye göre, reddi miras üç ay içerisinde yapılabilir. Aksi takdirde kalan miras, mirası reddedemez mirasın reddi mümkün değilse borçuda reddedemezsiniz bu durumda süreyi geçirdikten sonra dava açtı iseniz reddedilir fakat size önerim borcun olduğu vergi dairesine giderek borcu yapılandırabilir ve taksitler halinde ödeyebilirsiniz

 145. slm nevzat hocam size bir sorum olacak benim 5 bin tl vergi borcum cıktı bunun yüzünden haciz konuldu ben vergi borcumu taksitlendirince bankadan kredi cekebilirmiyim

  • Özkan bey merhaba,
   vergi borcunuuz yapılandırısanız e haciz varsa kalkar vergi borcu olması kredi için engel değildir bankadan kredi almanın bankalar acısından krebilite durumunuza göre değerlendirileceğini biliyorsunuz

 146. Merhaba nevzat bey bir maruzatim olucakti . Tek tek okudum cok yardimsever olduğunuzu gorererek bi yandanda cekinerek soruyorum . Babamin vergi borcundan oturu emekli maasina bloke koyulmus . Epeyce arastirdim lakin borcun tamami odenmeden kalkmiyormus . Babamin tek gecim kaynagi bu , annem vefat etti ve kucuk bir kardesim var . Evde bayan olmadigi icin normalindende fazla masraf oluyor haliyle , ustune tek gecim kaynagi olan maasina gelen bloke babamin belimi tamamen bukmus durumda . Emekli maasi hacz edilemez diye biliyorum . Ama bu vergi borcu affi yok diyelim babama maasi veren bu maliye bakanligi bu adamin baska gecim kaynagi olmadigini bilmiyor mu ? Bunu yapilandirmazsa bu adam gecinemiyecek daha da borc batagina girecek belki cinnet gecirecek 60 yasinda adam nasil calisacak bunu bu devlet hic mi dusunmez . Yapabilecegimiz birsey varmidir yardim ederseniz cok sevimecegim . Simdiden tesekur ederim .

  • Merhaba Caner bey,
   Bu sitede güçüm nisbetinde tüm sorulara cevap vermeye çalışıyorum teşekkür ve duanız bedel için bana yetiyor sorunuza gelecek olursak
   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (madde 93/1) bu konuda, “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri devir ve temlik edilemez, gelir, aylık ve ödenekler, Sosyal Güvelik Kurumu’nun alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemez” hükmü yer almıştır. Kanun hükmüne göre emeklinin maaşına, üçüncü kişilere olan borcu nedeniyle haciz konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin rızasının olması gerekmektedir.
   Şayet taahhüt varsa bu haczi mümkün kılar. Vergi alacakları ile ilgili blokede önce vergi dairesine itiraz edin şayet sonuç alınmazsa Vergi Mahkekemesinde dava açabilirsiniz
   Bu tip davalarda zamanaşımı yoktur. İstenildiği an şiayette bulunabilirsiniz.Yüzlerce yargıtay kararı mevcut konu ile ilgili olmak üzere.

 147. Acaba bir bankadaki hesaba mı yoksa kişinin tüm bankalardaki hesaplara mı bloke konmaktadır?
  Blokeler eş veya aynı soyadda yakın akrabaların hesaplarına da yansımakta mıdır iyi çalışmalar dilerim.

 148. Selam vergi borcumun çoğunu torba yasada ödedim kalanı ödeyemedim bu 1000 tl olmasına ragmen 700 tl olan trafik borcunu faizi ile beraber 2000 tl nin üzerinde bir rakama getirip hesabıma e haciz koydular izlemem gereken yol nedir yardımınız için şimdiden teşekkür ederim nevzat bey…

 149. Nevzat bey merhaba,

  Vergi daresine olan borcumu geçen cuma ödedim.Dekontlar elimde ve bunu aynı gun banka şubeme gösterdiğim halde hala banka hesabımdaki blokeyi kaldırmış değiller. Ne yapamalıyım?

  Teşekkurler..

  • Eyüp bey merhaba,
   ödemeyi yaptıktan sonra aynı gün veya ertesi gün vergi dairesi haczi kaldırır fakat ilgili bankaya yazı geç gidebilir önerim haczin kalktığıuna dair yazıyı elden bankaya götürün bankadaki blokajı kaldırsınlar

 150. özer üstünbaş

  selamlar hocam benim bağkura 11 bin civarı borcum var dükkanımı 15/09/2013 te kapattım bir bankada kendi adıma 500 tl 2 kızım adına açtığım hesaptada ayrı ayrı 500 yüzer tl hesap var maliyeye vergi borçlarımı hep düzenli ödedim sadece son olarak 2014 yıllık gelir vergisi kaldı onuda mart ayında ödeyeceğim sorum bu bankadaki benim ve kızlarımın hesabına açtığım mevduatlara el konurmu kaldıki 2014 torba yasasında bağkur borçlarına af gelecekti cvplarsanız sevinirim saygılar.

  • Özer bey merhaba,
   kamu borçlarından dolayı e haciz sadece sizin adınıza olan hesaba gelebilir 2014 de bagkuruda kapsayacak bir yapılandırma konuşuluyor fakat henüz yasallaşan birşey yok

 151. Nevzat Bey;
  Öncelikle ilginizden ve nezaketinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum.
  Avukatlık Bürolarında Avukatların yarım yamalak bilgi verip şok rakam talepleri ile adeta insanımızı sömürmeye çalışması buna rağmen istenilen konuda da tam olarak bilgi verememeleri aşikardır. Hukukun içinde olan bir vatandaş olarak gördüğüm kadarıyla gayet titiz, sorulan konuda net ve açık cevaplar vermektesiniz. Eminim ki ihtiyacı olan değerli vatandaşlarımıza çok büyük yardımınız dokunmaktadır. Öncelikle ilgi, bilgi ve karşılıksız yardımlarınız için sizlere müteşşekiriz. Allah sizlerden razı olsun. Dualar başarılarınızın en büyük destekçisi olur umarım.
  Şükranlarla…

 152. Tekrardan İyi Çalışmalar Nevzat Bey;
  Toplamında faiziyle birlikte 6000 TL olan Öğrenim Kredisi borcumun ödenmemesinden dolayı gib tarafıma 03.01.2013 tarihinde ödeme emir gönderdi. İtiraz ve mal beyanı sürem 7 gün galiba. Bu süreden sonra cebri icra başlatılacağı ödeme emrinde belirtilmektedir. Ben devlet memuruyum. Ancak bu 6000 bin tl nin tamamını ödeme imkanım yoktur.
  1-Bu konuda yapabileceğim en doğru şey nedir?
  2- Maaşıma haciz konma durumu varmıdır?
  3- GİB sadece e-haciz yolunamı gider?
  BUNDAN AYRI TOPLAMINDA 800 TL TRAFİK CEZALARI BORCUM İÇİN GİB TARAFINDAN E-HACİZ TESİS EDİLELİ 3 AY OLMUŞ ANCAK MAAŞIMA YADA BANKA HESABIMA HER HANGİ BİR BLOKE KONULMAMIŞ.GİB’nı ARADIĞIM ZAMAN E- HACİZİ DOĞRULAMAKTADIRLAR. ANCAK HENÜZ MAAŞIMDA BİR KESİNTİ YADA BLOKE YOK.
  BU KONULARDA BİLGİ VERMENİZ MÜMKÜN OLUR MU?

  • Mustafa bey merhaba,
   Güzel sözleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim.
   sorularınızı aşağıda sırasıyla yanıtlamaya çalışacağım,
   1- En doğru yol borcunuzla alkalı fiili bir takibat yapılmadan vergi dairesine giderek tüm borçlarınızı çıkartarak yapılandırma yaptırıp taksitle ödeme yoluna gidin bu şekilde e hacizde kalkmış olur
   2- vergi idaresi e haciz koyma yetkisine sahiptir tevligatlara rağmen ödeme veya yapılandırma yapmazsanız maaşınızın yattığı banka hesabına blokaj konabilir
   3- e haciz tahsilattaki yollardan birdir diğer haciz işlemleride yapılabilir

 153. merhaba nevzat bey;
  bugün hesaplarıma e haciz konulduğunu gördüm,
  benim sorum; bankanın birinde vadeli altın hesabım var, bankanın internet şubesinden girdim onada haciz konulmuş, yani onunda belli bir miktarı blokede görünüyor. maliye altını bozdurup haczedermi?
  Teşekkürler….

  • Mehmet bey merhaba,
   kamu borcunuzdan dolayı tüm hesaplarınıza haciz konabilir ödenmemsi halinde kamu kurumu hesaptaki bedelleri tahsil edebilir

 154. nevzat bey iyi günler,benim size sorum yaklaşık 12000tl gelir vergesi,kdv,stopaj borcumdan dolayı aracıma haciz konmuş maliye tarafından,aracım kredili olduğu için zaten rehinliydi,araç iki farklı kurum tarafından rehin yada haciz konulabiliyormu,2.ci sorum vergi dairesine gittiğimde taksitlendirmek istediğimi söylediğimde benim muhasebe bilgilerimi inceleyip senin ödeme gücün var taksitlendirme yapamayız dediler bende borcuma karşılık 1000 tl ödeyip çıktım,acaba vergi dairesi trafiğe yakalama çıkarttırabilirmi,cevaplarınız için teşekkürler.

  • Ümit bey merhaba,
   araca birden fazla haciz konulabilir hacizler sıraya konulur ilk haciz ödendikten sonra bedel kalırsa sonrakine ödenir.
   Vergi borçlarınızdan kdv ler taksitlendi,rilemez fakat diğer stopajlar taksitlendirilebilir öncelikle kdv leri ödeyin sonra stopajlar için taksitlendirtme talep edin

 155. HOCAM HAYIRLI GÜNLER DİLERİM.MALİYE BAKANLIĞI TÜM HESAPLARIMA HACİZ GÖNDERMİŞ.DOLAYISIYLA HESAPLARIMLA İŞLEM YAPAMIYORUM.FAKAT ŞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM.KREDİ KARTLARINA HACİZ KONULAMAZ DEMİŞSİNİZ.BAZI ARKADAŞLARIN KREDİ KARTLARINA DA BLOKE KONMUŞ.SİZDE HESABINIZA BAĞLI İSE HACİZ KONABİLİR DEMİŞSİNİZ.HESABA BAĞLI DEMEKLE MAAŞ ÇEKİLEN KREDİ KARTLARINDAN MI BAHSEDİYORSUNUZ.BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.SAYGILAR SUNARIM.

  • Taner bey merhaba,
   Bir hukukcu arkadaş sanırım sorunuzu daha net cevaplar ama durum şöyle haciz işlemi sizin menkul veya gayrimenkulünüz yani varlıklarınız üzerine konulabilir kredi kartı bir varlık değil bankanın size bir limit açıyorum sözüdür ve kartta artı para gibi bir bedel yoksa veya kartınız banka hesabınıza bağlı değilse haciz konulamaz banka hesabınıza bağlı bir kart ise hesaba haciz kartı kullanmanızı engelleyebilir

 156. Merhaba,

  Söz konusu e haciz işlermleri, ödeme yapıldıktan ve bloke kaldırıldıktan sonra, bankacılık sisteminde, firmanın daha sonraki kredi isteklerinde olumsuz bir not olarak karşımıza çıkar mı?
  Teşekkürler.

  • Merhaba,
   E Haciz uygulaması banka ile olan kredi ilişkilerinizi olumsuz etkilemez bankalar sizin risk analizinize bakacaktır risk analizini aşağıdaki açıklamalrımdan sizde görebilirsiniz
   Kredi Kayıt Bürosuna (KKB) üye olan tüm banka ve finans kuruluşları, kredi müşterilerine ilişkin bilgileri paylaşmaktadır. Üyeler, yeni bir kredi başvurusunu değerlendirirken ya da mevcut müşterilerini yönetmek için, KRS’deki bu değerli bilgilere başvurmaktadırlar. Bireylerin kredi geçmişlerini detaylı olarak ortaya koyan bu geniş veri kaynağı, son beş yıl içinde yapılmış olan tüm kredi başvurularını, kullanılmış tüm kredileri ve yapılmış (ya da yapılmamış) ödemeleri içermektedir. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce kredi risk raporunuza göz atmanız faydalı olacaktır.

 157. hayırlı günler efendim bugün banka hesabıma yatan paranın bir kısmı bloke edilmiş devlete karşı herhangi bir borcum bulunmamakta ve işlem yapmadım öğrenim kredisi yada burs almadım ama nedense bugün baktığımda 16 tl borç gözüküyor faizi 10 tl toplam 26 tl ama hesabıma 800 tl civarında bloke konulmuş başka borcumda gözükmüyor bu borcunda nerden geldiğini bilmiyorum bankayı aradığımda vergi dairesi kodu veriliyor vergi dairesini aradığımda ise bilgileri bulunmuyor ama ödemek zorundasınız diyorlar bu nasıl bir iştir anlamış değilim bu e hacizin ne zaman konuldğunuda bir bilgim yok ne yapmam gerekir yardımcı olursanız muttlu olurum saygılarımla

  • Ünal bey merhaba,
   e devlet şifreniz ile sistemden kontrol edin hangi vergi dairesi ise oraya müracat edip ödeme yapın veya itirazda bulunun

 158. merhaba nevzat bey benim vegi dairesine olan borcumu şuan itibariyle ödeme imkanım yok asgari ücretle çalışıyorum beş çocuğum var maaşıma bloke koyulmuş devlet bana intihar et mi demek istiyor bunun başka yolu yokmu teşekkür ederim

  • Yahya bey merhaba,
   vergi borcunuzdan dolayı maaşınızın tamamına haciz konamaz vergi dairesine dilekce ile müracat edip maaş hesabınız olduğunu 1/4 haciz uygulanmasını talep edin ayrıca önerim borçlarınızın yapılandırılmasınıda isteyin
   bir başka yol ise acizlik vesikası bunuda araştırın şartlarınız uyuyormu

 159. newzat hocam meraba benim babamın emekli maaaşına e haciz konuldu maaşından kesilmesi için dilekçe yazdık ordaki yetkilelr bikaç gün içinde haciz kalkar demişler bu gerçekmidir aynı gün içinde niye kalkmıyor acaba bunu öğrenebilirmiyim warmı öle bişey bikaçgün sürer mi teşekk,ürler

  • cevap bey merhaba,
   emekli maaşına haciz konulamaz e haciz vergi borcu ise sizin rızanızla maaşımdan kesilsin talebiniz yoksa haciz uygulanamaz dilekcenizle hatalı işlem düzeltilecektir fakat vergi dairelerinde e haciz kaldırma işlemi müdür onayı ile yapılmaktadır sizin durumunuzda belki müdür onayı olmadığı için birkaç gün denmiştir fakat e haciz yetkili onayı ile hemen kaldırılabilir

 160. merhaba nevzat bey ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN….
  size sorum şu yardımcı olabilirseniz sevinirim eşimin 2011 vergi borçları vardı yeni evlendiğimiz için ödeyemedik…
  geçen ay kredi çekmek için bankaya başvuru yaptık vergiden dolayı e-haciz koymuşlar 1200 tl bunu ödeyin krediyi verelim dediler.vergi dairesine gittik 1200 tl faizi ile 3000tl 4000tl ye yakın para ayrıca trafik cezası 600tl 850tl faiz borcu koymuşlar harç borç bulup trafik cezasının 600tlyi ödedik kalanına taksit yaptırdık vergi borcu için de 2000tl yakın para ödedik ama taksitlendirmedik. daha bir ay olmadı banka hesabımızda 650 tl paramız vardı çektiğimiz krediyi ödemek için bekliyordu kredinin ödeneceği gün e haciz kondu. bankayı aradım neden bloke olduğunu sordum vergi dairesine olan borcunuzdan dolayı dediler,sadece 650tl ye mi yoksa hesaba mı el koymuşlar diye sordum banka sadece o gün hesabınızdaki olan parayı bloke etmişler maaşınıza haciz konmamış ayrıntıları vergi dairesi ile konuşun dedi.
  vergi dairesine gittim 1762 tl borcunumuz olduğunu bunu kapatıp yada hesaptaki parayı hesabımıza aktarıp kalanını taksitlendirelim dediler,kredimizi ödeyelim kalan ne ise taksitlendirip ödeyelim dedim kabul etmediler
  hesabınızdaki parayı almak zorundayız dediler elime bir yazı verdiler bankaya verilmek üzere daha bankaya
  vermedim verirsem verirsem hesaptaki 650tl vergi dairesinin hesabına aktarılacak ve bloke kalkacakmış… taksitlendirme yapsam bile şuan ödeyecek gücümüz yok yeni evlendik 3 ay sonra bebek bekliyoruz hayırlısıyla? 650 tl hesapta blokeli olarak kalsın mı yoksa taksitlendirmeli miyim kendimizi ne kadar riske atmış oluruz? vergi affı falan yok mu? aldığımız maaş 1300 tl kalan borcumuzun hepsi faiz borcu….

  • Nurhan hanım merhaba,
   Allah yardımcınız olsun vergi dairesinde görünen bakanında söylediği bir yapılandırma olmayacak size önerim bankadaki parayı vergi dairesine aktarıp gidip yapılandırma yaptırın haciz kalksın hesabınızda para bloke olduğu için vergi dairesi o parayı tahsil etmeden yapılandırmada yapmaz haczide kaldırmaz

 161. Merhaba Nevzat Bey aracıma öğrenim kredimden ötürü haciz geldi. 7500 tl idi 2500 ü kaldı şu an 3000 olmuş.. Şimdi Ben bunun tamamını kapatırsam aynı anda haciz kalkar mı? İzra aracımı almaya Uzak bir ilden gelecekler. Onlardan alacağım para ile hacizi kaldıracağım.. Teşekkürler..

  • Serkan bey merhaba,
   borcu öderseniz haciz kalkar ödemeyi vergi dairesinden yapın ve cergi dairesi müdürüne çıkarak durumunuza anlatın aynı gün haczi kaldırırlar

 162. MERHABA NEVZAT BEY DAHA ÖNCE DE SORU SORMUŞTUM EŞİMİN MAAŞ HESABINA BLOKE KOYMUŞLARDI AKLIMA BİR ŞEY TAKILDI.
  YAŞAMSAL İHTİYAÇLARIMIZI GİDERECEK OLAN MAAŞ TUTARINA HACİZ KONULAMIYORDU BİLDİĞİMİZ KADARIYLA MAAŞIN 4/1 EL KOYABİLİYORLAR NEREDEYSE MAAŞIMIZIN YARISINA EL KONULDU. EŞİM 1300TL MAAŞ ALIYOR 650TL SİNE BLOKE KOYDULAR.EŞİMİN MAAŞINDAN BAŞKA BİR GELİRİMİZ YOK BUNUN BİR DÜZELTMESİ YOK MU KREDİ BORCUMUZ VAR KREDİMİZ NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ TEŞEKÜÜR EDERİZ ALLAHA EMANET OLUN…

  • Okan bey merhaba,
   haciz koyan kuruma dilekce ile müracat edip başka geliriniz olmadığını konan blokaj ve haczin yasal oran olan 1/4 oranıda uygulanmasını talep edin

 163. size nasıl hitap etecegimi bilemedim…o kadar kişiye hitap şekli çözüm yolları..dag gibi kucaklıyosunuz war olun..ben engelli vatandaşım..1995 yılında şirket kurmuştuk.baba ile ortak.bu şirketi zor bela münferit gösterdik.ticaret odası kaydı silindi.vergi borcum.5000 iken terk gösterdigimden beyanneme katlamış diyer vergilerde üstüne binmiş borc 15000.olmuş dediler.ben maalesef torba yasasından faydalanamamıştım.saglık nedenlerim oldukca idi.terk tarihim 1999 yılı..itaraz edebilirmiyim?.edersem nasıl yaklaşımda olmam lazım..emekliyim.bankamada icra koymuşlar.gerci maaştan almıyorlar fakat kredide kartta sıkıntı yaşıyorum.bankadaki görülen miktar 3700tl.vergi borcu.düşüncelerimi aksetmeye calıştım ama taparlıyamadım..gibi..siz umarım beni anladınız..yolumu cizersem cok mutlu olacam..size minnet ve şükranlarımı iletirim………….

  • Murat bey merhaba,
   güzel sözleriniz için teşekkür ederim aldığım duaların önemli olduğunu düşünüyorum bu yüzdende dikkatle cevap verebildiğim kadar çok soruya cevap vermeye çalışıyorum.
   sorununuzda önemli bir husus var ticaret odasında terkin işleminin yapıldığı tarih vergi dairesi kapanışınızın yapılması gereken tarihtir ticaret odasından terk belgesi alarak bu belgeyi vergi dairenize sunup kapanıştan sonra tahakkuk eden verilmemiş beyanlarınızın cezasının düşürülmesini talep edin borcunuz bu şekilde azalacaktır kalan borcunuz içinde taksitlendirme talep edebilirsiniz bu yollada hesaplarınızdaki haciz kalkar

 164. 2008-2009 dönemlerinden incelemeye girdiğimden bazı mimli firmaların faturaları tespit edildi kdv de kullanılmış göründüğü için inceleme sonucunda uzlaşmada usulsuzlük vergisinden %1 in altında bir rakamla kurtulduk lakin bu dönemler içindeki kdv ler vergi ziyai bunlar birleşince 159 milyarlık bir bor ortaya çıktı ve bugün itibari ile ödeme emri elime ulaştı.Bu borçla ilgili indirim talep edemiyorum sanırım fakat onu bu rakamla alakalı vergi dairesi bana bir kolaylık tanımaz mı taksitlendirme gibi

  • Burcu hanım merhaba,
   uzlaşma ile kesinleşmiş borçlardan indirim yapılmaz sadece kdv dışındaki borçlarınızı yapılandırabilirsiniz

 165. MERHABA NEVZAT BEY DAHA ÖNCE DE SORU SORMUŞTUM EŞİMİN MAAŞ HESABINA BLOKE KOYMUŞLARDI AKLIMA BİR ŞEY TAKILDI.
  YAŞAMSAL İHTİYAÇLARIMIZI GİDERECEK OLAN MAAŞ TUTARINA HACİZ KONULAMIYORDU BİLDİĞİMİZ KADARIYLA MAAŞIN 4/1 EL KOYABİLİYORLAR NEREDEYSE MAAŞIMIZIN YARISINA EL KONULDU. EŞİM 1300TL MAAŞ ALIYOR 650TL SİNE BLOKE KOYDULAR.EŞİMİN MAAŞINDAN BAŞKA BİR GELİRİMİZ YOK BUNUN BİR DÜZELTMESİ YOK MU KREDİ BORCUMUZ VAR KREDİMİZ NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ TEŞEKÜÜR EDERİZ ALLAHA EMANET OLUN…

 166. meraba nevzat bey öncelikle böyle bir site kurarak insanlara yol göstermeniz çok güzel birşey bunun için tebrik ederim. Soruma gelincede benim 2010 yılına ait bir trafik cezam vardı sonrasında cezayı yapılandırdım ama elimde olmayan sebeblerle taksitlerimi ödeyemedim şimdi ise hesaplarıma bloke koyuldu borcun hepsini kapatmak istiyorum fakat 600 lira olan borcum 1400 lira olmuş şuan borcu peşin olarak kapattığımda faiz de herhangi gibi bir düşüş olurmu yoksa faiz miktarıyla birlikte oluşan 1400 lirayı mı öderim.

  • Merhaba,
   asıl borcunuz dışındaki borç gecikme zammı ve faizlerdir tüm borcu tekrar yapılandırabilir veya tamamını öderseniz kapanır borçta silinme ,indirim mümkün değil

 167. merhaba vergi dairesine borcumuzdan dolayı hesaplarımıza e haciz konmuştu….
  bir şey daha öğrendik maaş hesabına e haciz konulmuyormuş dilekçe verip maaş hesabındaki haciz i kaldırıyorlar yasal olarak 4/1 ne haciz koyabiliyorlarmış…eşimin işlemlerini ben yaptığım için maaş bordrosu kimlik fotokopisi iş yerinin net adresini istediler dilekçe ile birlikte bunları verip yine bankaya verilmek üzere bir yazı yazıp hesaptaki blokeyi kaldıracaklarını söylediler…

 168. MERHABA NEVZAT BEY VERGİ DAİRESİNE BORCUMUMDAN DOLAYI ( ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 3074 ) BLOKE KONULMUŞ.AYNI ZAMAN DA KREDİ KARTI DA BLOKE OLMUŞ. BEN İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM. SORUM ŞÖYLE 1) MAAŞIMIN 4/1 İ KADAR HACİZ OLMASI GEREKMİYOR MU ? ( BU KONUDA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE BİR DİLEKÇE VERDİM ) 2 ) BLOKE OLAN KREDİ KARTIMA ÖDEME YAPABİLİRMİYİM ?

  • yusuf bey merhaba,
   hesabınız maaş hesabı ise durumu bir dilekce ile bankaya ve vergi dairesine bildirip blokajın maaşın 1/4 üne uygulanmasını talep edin

 169. nevzat bey öncelikle verdiğiniz cevaplar için çok çok tşk ederim insanlara cok yardımcı oluyosunuz ..benim sorum
  üç ayrı vergi dairesine kdv stopj gibi yaklaşık atmış beş bin vergi borcum var ve hala e haciz de konulmadı insanlara
  üç kuruş beş kuruş ıçin e haciz konulurken bana niye koyulmadı merk ediyorum doğrusu ikincisi vergi borcum varken kapanış verebilirmiyim üçüncusu bi devlet bankasından kredi cekip direkt verki dairelerine olan tüm borcuma aktarmak istiyorım devlet bana böyle bi şans tanırmı cevabıız için şimdiden teşekkürler .

  • Rahmi bey merhaba,
   e haciz konulmadığı için şanslısınız atlanmıştır vergi dairelerinde borcunuzu yapılandırabilirsiniz
   borcunuzun olması kapanışa engel değildir kapanış yapabilirsiniz
   bankalardan kredi alma şansınız olabilir fakat bunu nermem size gidip borcunuzu yapılandırıp taksit taksit ödeyin

 170. merhaba nevzat bey 2009 yılında % 10 hisse olduğum bir şirketi 2011 yılında vergi borçları dahil olmak üzere devrettik % 90 ortağım olan genel müdürün 2013 yılında arabasına şerh koyulmuş bende hisseli olan evimizi satış yaparken tüm hisselerime ipothek koyulduğunu öğrendim yüksek miktarda naylon fatura kesildiğini öğrendim bana düşen borç 300.000 tl ne yapacağımı bilemiyorum mahkemeye dilekçe yazıldı dava açıldı fakat hala aylar geçmesine rağmen cvp gelmedi ortağımın tüm hesaplarından blokeyi kaldırdılar ki bütün sorumluluk onun üzerineydi zaten bende şirkete hiç gitmedim formalite olarak ortak oldum ve bütün sinirlerim alt üst ne yapacağımı bilemiyorum allah rızası için ne yapabilirim bir yol gösterin şirketin %90 sahibi olan kişi kalkacağını söylüyor ailemle bu yüzden sürekli tartışma yaşıyorum ki haklılar 3 ev var 5 hissedarız ve iphotekli satış yapamıyoruz… 🙁

  • Nermin hanım merhaba,
   şirket ortakları kamu borçlarına karşı tüm mal varlıkları ile sorumludurlar fakat bu sorumluluk şirket hisselerini elinizde bulundurduğunuz dönem ile sınırlıdır hisselerinizi sattığınız tarihten sonraki vergi borçları sizi bağlamaz öncelikle gelen cezaların hangi döneme ait olduğunu öğrenin hisse devrinden sonraki dönem ise buna itiraz ederek düzeltilmesini isteyebilirsiniz

 171. Merhaba Nevzat Bey. Benim % 5 hisse ortağı olduğum limited şirketi iflas etti. Vergi borcundan dolayı icra işlemleri başlamadan bankadaki bir miktar parama, şirketin vergi borcuna karşı isteğim dışında el konulmuştu. Şimdi Vergi dairesi hisse oranında vergi borcunu paylaştırdı. ben kendi payıma düşeni taksitlendirdim ve ödüyorum. Bu icra işlemi başlamadan hesabımdan mahsup edilen parayı, payıma düşen borca karşı kullanılması için vergi dairesine müracaat ettim. zaman aşımına uğradı, olmaz diye kabul etmediler. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim.

  • yapılandırıdığınız borç ile hisseniz oaranıdaki mesuliyetten kurtulmuş olursunuz hesabınıza konan ve tahsil edilen bedelden dolayı diğer ortaklara sizin rucu hakkınız var

 172. Öncelikle Nevzat bey bütün cevaplarınızı okudum fakat benim sorumun cevabını net olarak alamadım.Sabır vre nezaketle cevaplandırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.
  Benim sorum,
  Öğrenim kredisi borcumdan dolayı 1800tl lik maaşıma haciz konuldu fakat maaş kartımda 142 tl vardı.Toplamda faizi ile birlikte öğrenim kredisi borcum 8900 t.Vergi dairesini aradığımda bana blokenin kaldırılması için en az 2000 tl nakit yatırmam gerektiğini geri kalanının ise %1 faiz oranı ile 25 ay vadeye bölebileceğini söyledi.Bu durum bizim için sıkıntı yarattı.blokenin kaldırılması için istenilen bu miktar ve bu sunulan şartlar bütün vergi daireleri için sabitmidir yoksa miktarın düşürülmesi ve vadenin artırılması mümkünmüdür?

  • merhaba,
   vergi dairelerinin uyguladığı borç yapılandırması gelir idaresinin belirlediği dilimdir vergi dairesine göre değişmez geçikme zammı vergi dairesi arasında değişmez Türkiyenin her yerinde aynıdır.

 173. Merhaba Nevzat Bey, bende bu ülkenin yetiştirdiği diplomalı işsizlerden biriyim malesef. Öğrenim kredisinden dolayı hesaplarıma bloke koyuldu. Herhangi bir gelirim olmadan bu borcu ödemem nasıl bekleniyor. Ailemden aldığım 300 400 lirayıda el konmasının sosyal devlet anlayışı ile bağdaşır kısmı nerede? Vergi borcumu ödemek için bir yeri soymamı mı bekliyor devlet? İş kur dahil olmak benzeri platformlarda arayışım sürmekte zaten. Blokeyi kaldırmak için izleyebileceğim farklı bir yol yok mudur acaba? Faizlerde indirim şansı, anaparayı taksitlendirme, borcu erteleyip blokeyi kaldırma gibi.KYK yı aradım durumu bildirdim, vergi dairesine verilmeden evel bizim işsiz olduğunuz için erteleme şansımız olabilirdi şuan birşey yapamayız dediler. 2014 torba yasasında vergi affı olacağı konuşuluyor bekleyip faizlerin olası bir afla kısmen düşürülmesini mi beklemek daha doğru olur? Vergi dairesine gidip yapılandırıp blokeyi kaldırsam sonra taksiteleri ödeyemezsem nasıl bir zararım olur? Mezun olduktan sonra vatani görevimi yaptım ama bu sürede dahil olmak üzere sürekli faiz işlemiş en azından askerlik süremde işlenen faizden kurtulma şansım yokmudur? Verdiğiniz emeğin karşılığını bir cümle ile vermem imkansız lakin yinede Allah razı olsun, sonsuz teşekkürler…

  • Fatih bey merhaba,
   Yaşadığınız tatsız durumdan dolayı üzgünüm borcunuz kyk iken bekletilme imkanı vardı vergi dairesi tahakkuku yapıldıktan sonra borç amme alacağı durumuna dönmekte ve vergi dairesi ile muhatap olmaktasınız. Vergi daireleri bu borçları yapılandırmaya tabi tutmaktadır fakat ödeme imkanınız olmayacaksa yapılandırma yapmakta çok bir anlam ifade etmeyecektir kamuoyunda vergiye af söylentilerini bende duyuyorum fakat bildiğim kadarı ile bir torba yasa çalışması şu anda yok fakat seçimler öncesi böyle bir şey yapılır mı ondanda emin değilim açıkcası maliye bakanının açıklamalarından yapılmaz sonucu çıksada siyasi bir kararla seçim öncesi çıkabilir diye düşünüyorum fakat beklemek sizin borcunuzun faizlenmesi ve büyümesi anlamına geliyor bir torba yasa benzeri uygulama çıkmaz ise daha sıkıntılı bir durum yaşama imkanınınızda olabilir burada kararı sizin vermeniz gerekiyor ya bekleyeceksiniz yada yapılandırma yapıp ödemeye çalışacaksınız

   • Zaman ayirip cevap yazdiginiz icin cok tesekkur ederim. Sizi de cok meşgul etmek istemiyorum lakin bu konularda cok da gamsiz olamiyorum dert ediyorum. Affiniza sığınarak son bir soru daha sormak istiyorum. Eger yapilandirip ilerde odeyemezsem herhangi bir hak kaybim veya cezanin katlanmasi durumu olur mu? Olasi bir afta yapilandirmis borcumu af çerçevesinde faiz indirimi ile tekrar yapılandırmasıni talep edebilir miyim? Askerde gecen surede ilave edilen faizler icin itiraz hakkim şu durum da yok sanırım. Cok tesekkurler, Saygılar

 174. Merhaba Nevzat bey,

  Öncelikle bu sitede yayınlanan tüm açıklamalarınız için teşekkürler.
  2010 yılından kalma trafik cezası dolayısı ile mevduat hesabıma Nisan 2014 tarihinde bloke kondu. (Ve borcumun faizi ile birlikte 3 katına çıkmış olduğunu gördüm) Benim sormak istediğim konu şu:

  Vergi dairesi blokaj haricinde borcumu benim iznim olmadan tahsil edebilir mi?

  Meblağ yüksek olduğundan şimdilik ödemeyi düşünmüyorum. Malum Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Genel seçim hazırlıkları vb. 2014 yılı içinde yeni bir vergi faiz indirimi/affı olabilir kanaatindeyim.

  Tekrar teşekkürler…

  Yalçın

  • Yalcın bey merhaba,
   hesaba Blokaj konulmuş ise blokaj kadarını hesaba e haciz konulmuş ise hesaptaki paranın tamamını vergi dairesi alabilir.

 175. Nevzat Bey merhaba,
  bir kaç bankada çok eskiden kalma hesaplarım var. Bunları BDDK nın yayınladığı hesap işletim ücretlerinden etkilenmemesi ve kullanmadığım bunca hesaba borç yansımaması için kapatmak istedim. Fakat vergi dairesinin e-haczi olduğu söylenerek kapatmadılar. Bazı hesaplarda küçük meblağlar var. Bazı hesaplar ise sıfır.
  Vergi borcunu ödemem şuan mümkün değil. Bu hesapları kapatmak için nasıl bir yol izleyebilirim.

  • Burak bey merhaba,
   Bankalardaki hesap kapatma prosedürü bankadan bankaya farklılık göstermez. Hangi bankada hesabınız var ise bir talimat ile hesabınızı kapatabilirsiniz. Hesapta bakiye bulunması veya e haciz uygulanması durumunda ise, hesabınızı kapatmanız mümkün değil önerim hesabınızdaki bu parayı nakit çekilebiliyor ya da başka bir hesaba veya başka bankadaki bir hesaba transfer edilebiliyorsanız bunu deneyerek önce hesabınızın bakiyesinin sıfır olmasını sağlayıp sonra bankaya yazılı talimat vererek hesabınızın kapatılmasını talep edin banka bu durumda e haczi gerekce göstererek kapatmayacaksa bile hesap işletim ücreti işletmez işletmesi durumunda iptal davası açma şansınız var

 176. atilla çiğtaş

  Merhaba Nevzat bey.Benim 1998 yılından vergi borcum çıktı. Maaşıma e-haciz geldi ve yapılandırdım taksitle yarıya kadar ödedim ve ödemeye devam ediyorum…Merak ettiğim şudur…Şahsıma hiç bir tebligat ulaşmadı…Faizde indirim yapmadılar…Tebligat olmayınca benden tahsilat yapabilirlermi ,zaman aşımı olurmu? İlginiz için şimdiden teşekkür ediyorum,iyi çalışmalar…

  • Atila bey tebligat mutlaka yapılmıştır şahsınıza yapılmasa da vergi dairesi panosunda ilanen tebliğ edilmiş olabilir tahsilatta zaman aşımı vardır bu sürede 10 yıldır

   • atilla çiğtaş

    Nevzat bey teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için.benim borcum 16 sene oldu,ancak hesaplarıma bloke koyuyorlar hemde maaş hesabıma.yapılandırdım.6000 tl borcun 4000 tl sini ödedim .dava açsam zaman aşımı için kazanabilir ve ödediklerimi geri alabilirmiyim.Yada gerisini ödemesem ne olur. Aydınlatırsanız çok sevinirim.Teşekkür ederim.

 177. merhaba .benım hesablarıma bloke koyuldu vergı broçumdan dolayı 3800tl.mahşli bi işe gırdım ve mahşim yatiçak .mahşima 4-1 dırek mı vergı borcuna kesıyorlar ve gerı kalanı ben çekebılıyorumuyum .yada ne yapmam lazım bana yardımçı olabılrımısın .tşkk..

  • Merhaba faruk bey,
   banka hesabınız maaş hesabı olarak açıldı işse hesaba blokaj geldiğinde banka 1/4 üne haciz koyar farklı bir durum olur ise banka şubesine hesabınızın maaş hesabı olduğunu bildirip durumu düzelttirin haciz dışı kalan maaşınızı hesabınızdan cekebilirsiniz

 178. merhaba hocam ben 2008 de eniştemin devralmış olduğu bir ltd şirketini üstüme aldım 2 ortak olarak ve şirket müdürüde %51 hisse ile ben oldum şuan maalesef şirketin vergi borcu var benm üzerime bunu ödeyecek duurumum yok bu şirketi nasıl devredebilirim vergi borcu ile birlkte ve ben 1 yıldan beri sigortalı olark çalışıyorum bnm maaşımda bi kesinti olmadı bundan sonra olurmu üstüme herhangi bir mal varlığı olsa icra gelirmi bni ne gibi tehlikeler bekliyor beni aydınlatırsanz sevinirim cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  • Hakan bey amme yani devlete borçlarından dolayı şirket müdürü mesuldür maaşınıza haciz konabilir yakında çıkacak torba yasadan istifade edip borçları yapılandırmanızı ve taksitle ödeyerek bitirmenizi öneririm

 179. yardımlarınız ıcın sımdıden tesekkur edıyorum..ben bu gunden tam 3 ay once wergı borcumun 3 bın tl oldugunu soyledıler we dun arabamı satmaya karar werdım arabamı satcagım ıcın once wergı borcumu odemeye gıttım we tam olarak 16.000 tl wergı borcum oldugunu soyledıler bu nasıl olur we arabamı satamıcagım ıcın arabayı elımden alırlarmı allah wergı borcu magdurlarına sabır wersın…

  • Mustafa bey merhaba,
   vergi dairesine gidip borç dökümü alın mutlaka ve borçları kontrol edin sonra dilerseniz tekrar yazın borcun neden kaynaklandığını öğrenmeden neden artmış demek mümkün değil

 180. Nevzat bey teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için.benim borcum 16 sene oldu,ancak hesaplarıma bloke koyuyorlar hemde maaş hesabıma.yapılandırdım.6000 tl borcun 4000 tl sini ödedim .dava açsam zaman aşımı için kazanabilir ve ödediklerimi geri alabilirmiyim.Yada gerisini ödemesem ne olur. Aydınlatırsanız çok sevinirim.Teşekkür ederim.

 181. Merhaba,

  Gecenin bu saatinde e haciz şoku yaşattılar bana. Öğrenim ve katkı kredisi aldım ve zamanında ödemediğim için vergi dairesine aktarıldı. Geriye dönük borçları herhangi bir yapılandırmaya gitmeden süreç içerisinde faizleriyle ödedim. En son mart 2014 te 250 TL öğrenimde ödemem gereken tutar vardı. 3, 5 liralık faiz için gitmeye değmez haziranda ikisini birden öderim dedim ama şu an 2 bankadaki hesabım bloke edilmiş. Üstelik iki hesabımda da 250 tl den daha fazla para var. Ya bari birini bloke etselerdi. 2 gün önce koymuşlar blokeyi şimdi gördüm haftasonu ve 19 mayıs derken en erken salı günü vergi dairesine gidebilirim. Ya bir insanın hesabına bloke konurken ödeme geçmişine bakılır, nakit tutan bir insan değilim çok zor durumda bıraktı bu durum beni umarım çözüm üretmekte sorun çıkarmazla.

  Benim merak ettiğim vergi dairesinden bu bloke edilen hesaplardan birindeki blokeyi kaldırmalarını talep edebilir miyim. Ya da hesaptan borç miktarını çekin blokeleri kaldırın diyebilir miyim.

  Teşekkürler

  • Osman bey merhaba,
   zor durumda kalışınıza üzüldüm. banka hesabınızda borçunuzdan fazla bir miktar paranız var ise bloke karşılığının hesaptan çekilmesini ve blokenin kaldırılmasını blokeyi koyan vergi diresinden yazılı talep edin aynı gün içinde blokeyi kaldıracaklarını düşünüyorum
   fakat kısa bir uyarı;vergi dairesine dilekce verirken blokenin kalkması için sadece müdür onayı gerektiğini bilin ve dilekcenizi verdiğiniz memura durumunuzu anlatarak aynı gün işlem yapılmasını isteyin

 182. ben bırey sorayım. bu devlet senın ısın gucun yok ama borcun var bu borcu nasıl odeyeceksın dıyemezken nasıl olurda banka hesablarına bloke koyar. dıploma verıyor dıploma verırken burs verıyor sonrasında ıs vermıyor burs parasını ıstıyor bu nasıl bır sacmalıktır boyle. hadı yapıyor boyle bır sacmalık banka hesabını bulmayı bılen devlet telefonu mu bulamıyor ınsan bır arar arkadas sole sole bır borcun var odemesı su kadar dıye. zart dıye hacız konuyor nerden kondugunu ogrenmek ıcın 2 gun ugrasıyoruz bankayı arıyoruz e hacız var neden bılmıyoruz dıyor vergı daıresını arayın dıyor. ıyı guzel e hacız var arıyoruz vergı daıresını bırde gecıkme faızı cıkıyor karsımıza borc kadar. hadı borcu anladık gecıkme faızı ne oluyor resmen faız almak ıcın haber bıle vermıyor devlet.

 183. Merhaba Nevzat Bey,

  E Haciz işlemi vergi dairesine olan borç 2 dönem ödenmeyince mi gerçekleşiyor?

 184. merhaba…öğrenim kredisi yüzünden maaşıma haciz gelmiş.yeni çıkacak olan vergi affı tasarısından bende faydalanabiliyor muyum yoksa maaşa haciz geldiği için mecburen o parayı ödemek zorunda mıyım? lütfen bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz

 185. merhaba nevzat bey.vergi dairesi mtv vergi gecikmesinden ve trafik cezalarından dolayı vergi dairesi banka hesablarıma bloke etmiş.borçları yapılandırdım fakat kafama takıldı şimdi aracımı muayene ettirebilrmiyim.

  • merhaba mehmet bey,
   Taksitlendirilmiş ve ödemesi yapılmış vergiler sistemde borç olarak gözükmeyecektir. Buna rağmen borç gözükmesi halinde fenni muayene izin belgesi istenmektedir arac muayenesi yapılmamaktadır

 186. merhaba nevzat bey, ankara da trafik cezası kesildi ben bursa da oturuyorum ve bu cezayı taksitlendirmek istiyorum bu işlemi bursa da ki vergi dairelerinde yapılabilırmi ?

  • ikametinizin bağlı olduğu vergi dairesi sizin vergi dairenizdir fakat torba yasa çıkmak üzere bekleyin öyle ödeyin en azından faiz gecikme zamları silinir

 187. Merhaba Nevzat bey,

  Benim de öğrenim kredisi dolayısıyla banka hesabıma 1 ay kadar önce haciz konulmuş haberim olmadan fakat bankam beni bilgilendirmeden 7300 liralık borcumu geçen hafta ödemiş bankanın yaptığı bu işlem yasalmıdır?Bu konuda herhangi birşey yapabilirmiyim?

  Teşekkürler.

 188. ben hayali ihracat naylon fatura işleri yapan birinin fabrikasında çalıştım daha sonra bi takım evrak imzalattılar falan meğer şirket kurmuşuz haberimiz yok neyse öğrendik bi şekilde hemen işten istifa edip ordan ayrıldım daha sonra adamdan üzerime kurduğu şirketi alması söyledim ve başka birini bulup devrettirdiler. tam kurtuldum dedim başka iş buldum düzgün bi hayat kurdum nişanlandım üç gün sonra hoop maaş hesabımda biri 18 milyon (eski trilyon) diğeri 34 milyon iki haciz bankaya gidiyorum memurlar garip garip yüzüme bakıyorlar sen naptın diyolar. neyse vd. ne gittim haczin sebebi o şahsın şirketlerinin vergi borçlarıymış ama beni ortak ettiği şirketin değil ki zaten ondanda ayrıldım haczi kaldırmıyorlar vergi mahk. ne dava açtım altı ay sonra üçüncü haciz 240 milyon bi davada ona açtım hepsini kazandım sadece birini temize yolladılar şimdi danıştayda

  • merhaba,
   şirket ortakları ortak oldukları süreçte şirketin kamu borçlarına tüm mal varlıklarıyla üçüncü şahıslara karşı borçlara sermayeleri oranında sorumludurlar fakat sizin anlattığınız borçlar ortak edildiğiniz şirketten dolayı değil bu durumda sizin hesaplarınıza rucu edilemez davaları kazanırsınız avukatınızla görüşmenizi öneririm bu haksız hacizler size tazminat hakkı doğurur.

 189. Merhaba Nevzat bey,
  2007’de kapattığım işyerimden kalan vergi borcum için hesaplarıma e-haciz konmuş. İlgili vergi dairesini arayıp yapılandırma talep ettim, biraz bekleyin kısa süre içinde yeni yasa çıkacak faydalanın dediler. Sormak istediğim bu tür yasalarda KDV’ de yapılandırılabiliyor mu? Yani vergi borcu gibi KDV borcu da taksitlendirilebiliyor mu? Araştırmalarıma göre; diyelim ki yasa çıktı ve ben de borçlarımı yapılandırdım. E-haciz hemen kalkmıyormuş, ödeme düzeninizi izleyip bir süre sonra kaldırıyorlarmış. Yeniden işyeri açtım işlerim yolunda derken yine bir sorun çıktı. Banka hesaplarını kullanamadan ticaret ne kadar olur düşünün artık. Son sorum: vergi ve kdv faizleri tamamen mi siliniyor? Yani sadece ana borç üzerinden mi yapılandırılıyor? Bu hizmetiniz için teşekkürü borç biliyorum. Allah razı olsun.

  • Merhaba,
   torba yasa dün komisyondan meclis genel kuruluna sevk edildi gelecek hafta yasalaşacak kdv dahil 21 vergiyi kapsıyor yapılandırılan borç e haczi kaldırır.

 190. Merhaba Nevzat Bey

  Öğrenim kredisi borcumdan dolayı e-hacizim var. Ben borcumu ödemek istiyorum. Ancak biliyorsunuz torba yasa ile birlikte faiz afıı gelecek. Vergi dairesinin parayı çekmemesi için ne yapabilirim

  • merhaba fikret bey,
   hesapta e haciz var ise yapılandırma veya ödeme yapılmadan kalkmaz ancak hesapta para yok ise haciz uygulanamaz

 191. merhaba hocam kolay gelsin 14000 tl vergi borcumdan dolayı banka hesabı ve malvarlığıma haciz gelmiş bu borcu ödemek istiyorum ancak ne kredi nede malvarlığımıdan satış yapabiliyorum sorum şu borcu yapılandırmak istedim ancak tamamını ödemeden haczi kaldırmıcaklarını söylediler nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

  • mevlüt bey şu anda meclisteki torba yasayı bekleyin bu hafta çıkar sanırım o zaman borcunuzu yapılandırıp haczi kaldırırsınız

 192. Merhaba Nevzat Bey,
  Öğrenim kredisi borcumdan dolayı maaş hesabıma bloke konduğunu öğrendim. İşlemi yapan vergi dairesi Ankara’da ben ise başka bir şehirde yaşıyorum. Yapılandırma işlemi için Ankara’ya mı gitmem gerekli yoksa herhangi bir vergi dairesinden yapılandırma talep edebilir miyim? Vergi Dairesinin yapılandırma talebimi reddedip borcun tamamını talep etme durumu olabilir mi? Bu takdire bağlı bir durum mudur yoksa yasal hakkım mı? Bir de yapılandırma yoluna gittiğimde bloke işlemi aynı gün içinde kalkar mı? Bankanın bu süreyi uzatma ihtimali var mıdır? Son olarak bloke paranın hesaptan çekilmediği anlamına geliyor değil mi? Yani yapılandırma sonrasında hesabımda bulunan parayı kullanabileceğim değil mi?

  Teşekkür ediyorum.

  • Yasin bey merhaba,
   torba yasa ile tüm borçlarınızı yapılandırabilirsiniz uygulama nasıl olacak yasa onaylandıktan sonra göreceğiz

 193. merhaba nevzat bey,öğrenim borcumdan dolayı hesabımdam anapara ve faiziyle beraber para çekilmiş,bu parayı geri talep edip borcu yapılandırma imakanı var mı? tşk ederim

 194. merhaba Nevzat bey,,torba yasa nihayet çıktı..resmi gazetede yayınlandıktan sonra borç yapılandırma için başvuracağım..yapılandırma yaptığım zaman bankalar nezdindeki e-hacizlerim hemen kalkar mı ? yoksa ilk taksit ödemesinde mi kalkar..teşekkürler

 195. Hocam merhabalar..Bütün yazılarınızı dikkatle okudum Allah sizden razı olsun.Benm sorum şu Babamın vergi borcundan dolayı Vergi Dairesi e haciz uygulamış banka hesaplarına ve adına kayıtlı gayri menkullere.Çıkan torba yasa sebebiyle yapılandırma talebinde bulunduk ve yaptık.Şimdi ise adına kayıtlı taşıtı satıp borcu bir kerede ödemek istiyoruz.Ancak vergi dairesi oturmuş olduğumuz evimizin üstüne ve diğer gayri menkullere de tedbir koyduğu halde taşıtımızın haczini kaldırmak için olumsuz cevap veriyor.Ben bunu anlamış değilim borcu malımı satarak ödemek istiyorum ama VD buna izin vermiyor.Nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz? Cevabınız için şimdiden teşekkürlr.Saygılarımla

  • Merhaba Yusuf bey haciz konulan gayrimenkuller borcunuzdan fazla ise durumu bir dilekce ile açıklayıp vergi dairenizde müdüre giderek açıklayın onun yetkisi ile haczi kaldırtıp borcunuzu ödeyin

 196. Nevzat Bey merhaba durumum konusunda çok sıkıntılıyım umarım bana yardımcı olursunuz.

  kyk ve harç ödemelerim vergi dairesine sevk edilmiş daha önce işe girmiştim ama maaşımdan ötürü hiç ödeme yapamadım erteleme konusundada geç kaldığımdan vd geçmiş borcum. Bu arada işten çok önce ayrıldım ve kpss ye hazırlandım..Bu ayın 31 ine kadar yapılandırılması gerekiyor sanırım ama ödeyemem henüz atanmadım. Sizden sorum bu durum memuriyete atandığım takdirde bana engel olurmu veya memuriyet hayatımda??borcu 1 sene kadar daha ödeyemem gibi gözüküyor e-hacizde gelebilir yada nekadar sürem var merak ediyorum..Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Şuan mağdur olduğuma dair bir dilekçe yazmamın faydası olurmu

  • Merhaba Ebru hanım,
   torba yasa uygulaması 31.01.2015 tarihine kadar uzatıldı size önerim müracat edip borcu yapılandırın bu durum memuriyete gecince karşınıza çıkacaktır

 197. meraba nevzat bey eski eşimin vergi borcundan dolayı maaşıma blokaj konulabilirmi ona kefil olmuştum

  • Merhaba Canan hanım, evlilikte edinimler müşterektir evliliğiniz süresince bir menkul,gayrimenkul edindi iseniz bu döneme ait vergi borcundan dolayı haciz görebilir. Fakat bu yoksa boşandığınız eşinizin vergi borcu sisin sorumluluğunuz değildir kefeletiniz eger bir banka veya firmaya ise kefaletinizden dolayı müştereken sorumlusunuz ama kefaletinizi geri çekme imkanı var bunu kefil olduğunuz kurumla konuşun

 198. Nevzat bey kafam çok karışık lütfen yardımcı olun. Eşimin sgk ve vergi dairesine borçları var şu an eşim askerde. Eşim askerden geldikten sonra sigortalı bir işe girecek ve bu borçlar için maaşının kaçta kaçı kesilecek. tabi yapılandırdıktan sonra.önce sgk için mi kesilecek yoksa ikisi birden mi almak isteyecek. ve ben çalışıyorum benim maaşıma haciz gelmiyor fakat şu an kredi kullanamıyorum. Eşim işe başlayıp borç yapılandırılıp ödenmeye başladıktan sonra kredi kullanabilir miyim ve üzerime kredi ile ev alabilir miyim. eş durumundan evime el koyabilirler mi. şimdiden teşekkürler. kolay gelsin.

  • Merhaba Dilan hanım,
   Kamu borçlarından dolayı sgk lı çalışanların maaşlarına haciz konulabilir fakat bu haciz maaşın dörtte birinden fazla olmaz kamu alacakları için haciz sıraya konulur sıra ile tahsil edilir evli iken eşlerin edinimleri müşterektir yani sizin bir ev almanız halinde bunada kamu alacağından dolayı haciz riski var

 199. Merhaba nevzat bey, faiziyle birlikte 6.500 TL kadar Öğrenim Kredisi borcum Vergi Dairesine İntikal etmiş. 3 ay iş kurda kursiyer olarak çalışmıştım vergi dairesi yatan maşımın bi kısmına bloke koymus. Hala öğrenci oldugum için ödeme imkanım yok, haczin kaldırılması ve bankadaki paramı almam mümkün mü ? Yardımınız için teşekkür ederim.

  • Merhaba İbrahim bey,
   kyk burs ve kredileri ödenmediğinde vergi idaresi takibindedir borcunuzu vergi dairesinde yapılandırıp taksitlerle ödeyebilirsiniz veya kyk ya müracat edip halen öğrenci olduğunuzu belirterek haczin kaldırılmasını talep edebilirsiniz

 200. selamlar nevzat bey . benım 2004 yılından vereset ıntıkal vergı borcu varmıs e hacız yapmıslar bankaya acaba zaman asımı olmadımı acaba nasıl ogrenırız zaman asımı olup olmadıgını . saygılar

  • Merhaba Cafer bey zaman aşımını durduran bir husus oluştu ise zaman aşımı durmuş olabilir ilgili vergi dairesinden dosyanıza bakan memurdan inceletebilirsiniz Bu arada yeni çıkan torba yasa ile borçunuzun faizi silinerek yapılandırılabiliyor bilginiz olsun

 201. hocam öncelikle cevaplarınız için tşkler.

  sorum şu.

  bir anonim şirket tek ortağı ve yönetim kurulu başkanıydım.Sgk borcundan dolayı şahsi aracıma e haciz gelmişti.Şirketi bir süre önce devrettim.borçları da yeni alan kişi yeni yapılandırmış.

  şirketi devrettiğim için o e hacizi kaldırabilirmiyim. yoksa o borçlar ödenene kadar e haciz kalacak mı?
  borç miktarı yüklü olduğu için kısa zamanda ödenebilceğini sanmıyorum.

  • Merhaba Arda bey,
   yeni şirket sahibi borçlarıda kabullendi ise vergi dairesine sizin döneminize ait borçlarıda ödeyeceğine dair muafakatname verirse sizin aracınızdaki haciz kalkar bu yapılmazsa borç bitmeden haciz kalkmaz

 202. öğrenim ve katkı kredisi için maaş ve diğer yatırım hesabıma e haciz ile bloke konuldu.. yapılandırmaya başvurdum ama taksitlendirme yapılması için o blokeli tutarın vergi dairesi hesaplarına yatırılması gerektiğini söylediler.. faizle beraber toplam borç 16 bin civarında.. blokeli tutar 3 bin tl.. bu 3 bin tl toplam borç üzerinden mi düşecek yoksa faiz silinince kalan paradan mı? yani ne kadarı ana paraya ne kadarı faize sayılacak? bu arada tebligat ben taksitlendirme başvurusu yaptıktan sonra yazıldı.. cevap verirseniz sevinirim..

 203. selam nevzat bey . benım 2004 yılından veraset ıntıkal borcum vardı . vergı daıresı sanırım 2011 yılında bankadakı
  hesabımdan 150 tl cekmıs benım talımatım olmadan . bu zaman asımını durdururmu acaba . dava acsam sonuc alabılırmıyım acaba . ıyı calışmalr saygılar.

 204. Nevzat bey lütfen bana yardım edin ne yapacağımı inanın hiç bilmiyorum ben 2007ve2009 yıllarında iki yıllık üniversite eğitimi için 3500tl imza attim su ana kadar ödeyemedim yapılandırma yapmak için gittiğimde 14.581tl rakamla karşılaştım faizini silmelerine ragmen 8686tl ödemem gerekiyomus bu rakam cok fazla gelince araştırdım benim ödemeye başlamam gereken yıl 2011olması gerekirken 2010da hesap yapılmış ve 2010da hesap geçikme zammı konulmuş cok sacma bunu vergi dairesi kyk ya kyk da vergi dairesine yönlendirerek oyalıyolar beni ben bu kadar fazla rakamı ödemek istemiyorum bir yanlışlık var ve nerede hakkımı aramam gerekiyo bilmiyorum.
  bimer merkezine şikayetimi bildirdim ama sonuç alamadım ne yapmam gerekir bana bir yol gösterirmisiniz şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Burçin hanım,
   kyk dan burs geri ödemesi ile ilgili bir yazıyı elden alarak vergi dairesine gidip düzeltmeyi yaptırın o zaman fazla tahakkuk eden yıl cezaları düşecektir.

 205. merhaba, e-haciz yani banka hesabına bloke konması için bir alt limit var mıdır? yukarıdaki yazıda “Devlete ait amme alacakları için düzenlenecek haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu amme alacağının feri’leri ile birlikte 50.000- lira ve üzerinde,” diye bir kısım var. borç 50.000 TL altındaysa banka hesabına bloke konmaz doğru mu anladım acaba? teşekkür ederim.

  • Merhaba Feridun bey,
   “Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/10571 esas sayılı 2015/8738 karar sayılı 18.03.2015 tarihli kararında, yepyeni bir içtihat getirmiş ve şirketler ile tüketiciler arasındaki fatura ve benzeri sebeplerden doğan alacaklar bakımından doğrudan icra takibi yoluna gitmeyi hukuken kabul edilemez bulmuştur.
   Fakat amme alacaklarında tahsil için tüm aşamalar tamamlandığı halde(Tahakkuk,usulüne uygun tebliğ) borç ödenmemişse icra takip her rakam için yapılabilir

 206. Merhaba Nevzat Bey, yeni yasaya göre taksitlendirme yapmış ve ilk taksitini ödemiştim. Diğer taksit için Mayıs sonunu beklemekteyim. Fakat banka hesabımda e-haciz gözükmekte. Yapılandırma yapmış olduğumuzda e-haciz işleminin kaldırılmış olması gerekmez mi? Ne yapmak lazım? Teşekkürler.

  • Merhaba Ugur bey,
   yasada şöyle diyordu;Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından ödemeler nispetinde kaldırılacak

 207. merhaba nevzat bey eşimin üstüne olan vergi borcu hacizi yüzünden banka kredilerinde sorun yaşıyorum evlilikten önce olan bu borç benim kredi çekmemi veya kredi notumu etkiler mi ve üzerime olan hesaptaki paramın vergi dairesi yüzünden eşten dolayı bloke koymaya hakkı var mı

  • 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na (“TMK”)219. maddesinde göre eşler, evlenmeden önce veya sonra, belli şekillere uyulmak suretiyle aralarında bir seçimlik mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa, aralarında yasa gereği edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu rejime göre eşler, evlilik süresince alınan tüm mallara ortaktır.
   Edinilmiş mallara katılma rejiminde evlilik süresince mal ayrılığı uygulandığından, eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığı değerleriyle sorumludur. Dolayısıyla, evlilik devam ederken eşin borçları da, o eşe aittir. Eşin borçlarından diğer eş sorumlu değildir. Bu sayede, eşin borcundan dolayı diğer eşin aldığı maaşa, kendi adına kayıtlı eve haciz konamaz

 208. Vergi borcum olmadığı halde bankaya kredi başvuumda e haciz kaydından dolayı onaylanmamıştır diye msj geldi.Gib de baktığımda borç yoktur diyor.

 209. Nevzat bey bir soruda ben sormak istiyorum.2006 yılı için vergi borcundan dolayı 2012 de e-haciz geldi hesabıma sgk giderek taksitlendirdim ve 2014 de son taksiti yatırarak 0 tl. borcu kalmıştır diye belgemide aldım.bu haziran ayı içinde kredi için bankama (ziraatbank) müracat ettigimde e-haciz oldugu ve üç adet oldugu ayvalık ver. dairesi tarafından konuldugunu belgeledim. bornova vergi dairesine giderek borcumu ödedigim halde e-haciz işlemi gözüküyor dedigimde bakıldı ve bana 2012-09 da iptal edilmiş oldugunu gösteren bir belge verdiler ve e- hacizin devam etmedigi bankaya bunu vermem söylendi bankaya verdigim halde sistemde hala e- haciz gözüküyor bunu nasıl cözebilirim ilahi ayvalık vergi dairesine gidip direkmi cözmem gerekli birde gecen ay içinde ayvalık v.d. aradım telefonla borcumun olmadıgını e-hacizin otomatik kalkacagını söylediler. bu işten nasıl cıkabilirim cocugumun yurt dışı erasmus cıkışı olacak para lazım kredi kullanamıyorum yardım edebilirmisiniz fikirlerinizle. şimdiden teşekkür ederim

  • Savaş bey merhaba,
   E haczin kalkması için vadesi geçmiş vergi borcunuzun bulunmaması gerekir. Vergi daireleri arasında uygulama birliği olmadığı için E haczin kalkması için haciz koyan ilgili vergi dairesinden haciz kaldırma işlemi yapılmalı ilgili vergi daireleri ile telefonda görüşüp durumunuzu anlatmanızı öneririm haciz kaldırma yazılarını alarak bankaya verebilirsiniz

 210. Merhaba, Posta çekleri hesabına haciz konulabilir hesabınızda bir haciz olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm

 211. hocam banka hesplarımızda bloke vardı ve kredi çekemiyorduk. veraset ve harçlar dairesinden. gidip borcun bir kısmını nakit verdik kalanı taksitlendirdik. hacizin kalkması gerekiyordu ama hala bankada üzerimde haciz gözüküyor ne yapmamız gerekiyor hocam.

  • Sabri bey merhaba,
   yapılandırma yaptırdı iseniz haczi koyan vergi dairesine müracat edip haciz kaldırma işleminin yapılması için dilekce vererin

 212. Merhaba banka hesabıma e haciz işlemi var.hesabima para yattığı zaman o parayı internet şubesini kullanarak başka kişinin hesabına aktarabilirmiyim

  • merhaba Sevda hanım e haciz hesaptaki paraya yapılmış ise bahsettiğiniz işlemi yapabilirsiniz fakat hesaba blokaj konularak yapıldı ise haciz işlemi hesaba gecen paraya işlem yaptırmaz

 213. Merhaba ,

  Vergi dairesine KYK borçlarım bulunmaktadır. Şuan çalıştığım şirkette bankalar tarafından icra dosyalarım bulunmakta olup 1.sırada olan dosyaya maaşımın 1/4ü kesilmektedir. Vergi dairesi maaş hesabıma e-haciz uygulaması yaptı ve ben ” maaşımın 1/4ünün kesildiğini gösteren bordro” ile dilekçe yazdım ve e-haciz kaldırıldı. Hemen ertesi gün vergi dairesi iş yerime 6183.SK 71.md gereğince maaşımın 1/4 ve 1/3 arasındaki farkın her ay ödemesini istediği tebligat gönderdi. ( maaşım asgari ücret üstünde ). Vergi dairesi bu uygulamayı yapabilir mi ?

  • Merhaba Sercan bey bahsettiğiniz 6183 sayılı yasanın 71. maddesinde şöyle der “Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen
   haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.
   Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz.” vergi daireside bunu kullanıyor asgari ücret üstündeki bölümde haciz yetkisini kullanıyor

 214. Selamlar,

  Banka tarafından maaşım 1/4 ü hacizli. Maaş hesabıma vergi dairesi tarafından bloke konmuş. Maaş hesabım göz önüne alınarak ve maaş hesabı hacizli olduğu halde bloke kaldırılamaz mı?

  • Merhaba Selami bey,
   Hesabınızdaki haciz vergi dairesi blokajına engel değildir.hacizler ayrı ayrı konu olduğu için sıraya konulur

 215. Nevzat Bey Merhaba,

  E haciz davasoı iptali açtık ve kazandık. Vergi mahkemesi bunu e hacizleri kaldırdı, inv.gib sitesinden borcumuz halen gözükmektedir. Borçlarım silinecek midir?

  Teşekkürler.

  • Merhaba Niyazi bey,
   e haczin iptali farklı bişey vergi borcu farklı bişey sanırım konuyu tam anlatamadınız daha açık anlatırsanız daha faydalı olabilirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir