Ana Sayfa / Makaleler / Spor Kulüplerimizde Kurumsallaşma Zorunlumu Kılınıyor?

Spor Kulüplerimizde Kurumsallaşma Zorunlumu Kılınıyor?

res108-300x200Kurumsallaşma ile ilgili birçok tanımlama yapılabilir fakat ben iki tanımlamayı paylaşarak başlık konuma başlamak isterim. Kurumsallaşma; bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir. Kurumsallaşmanın temel amacı; kurum, kuruluş ve işletmelerin, patron, lider yönetici ve önemli personele bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleridir. Ülkemizde son yıllarda hızla değişen vergi sistemi, sil baştan yazılan yeni Ticaret kanunu artık ülkemizde istemeseler bile kulüplerimizi kurumsallaşmaya zorlamakta bu düşüncemin sebebi Ticaret kanunumuz ve vergi sistemimizi ayrı ayrı inceleyecek olursak. Yeni ticaret kanunumuzda yapılan düzenlemelerde iki yenilik dikkati çekmektedir bunlar finansal raporlama standartları ve bağımsız denetim alanındaki düzenlemelerde olduğunu görmekteyiz. Bu düzenlemeler uluslararası uygulamalara paralel düzenlemelerdir. Konumuza vergisel açıdan bakacak olursak;  daha önce yazdığım makalelerimde vergi idaresindeki değişimleri anlatmıştım hatırlarsanız vergi idaresi kayıt dışı ile mücadele temelinde teknolojik, personel ve mevzuat yapılanmasının büyük bir bölümünü tamamladı. Bu ne demektir? Kayıt dışı ile mücadele eylem planı çerçevesinde vergisel ve muhasebesel denetimler çok daha sık yapılacak konuya bu açıdan baktığımız zaman kurumsallaşmanın kulüplerimiz için önemi de ortaya çıkıyor çünkü Kurumsallaşmış kulüpler ve müesseseler isteseler de kayıt dışı kalamamaktadırlar. Büyüdükçe ve profesyonel yönetim anlayışı geliştikçe kayıt dışı işlemler yürütmeleri imkânsızlaşmaktadır. Kurumsallaşma sürecindeki kulüpler için kayıt dışılık prestiji sarsan, kulüp hakkında olumsuz kanaatlere sebep olan bir durumdur. Kulüplerin büyümeleri ile birlikte hitap ettikleri kesimlerle olan ilişkiler hukuki temellere oturmaktadır. Bu süreç içinde her işlemin de yasal olma mecburiyeti artmaktadır. Kurumsallaşma ve profesyonel yönetim anlayışı etrafında, kulüpler iç kontrol sistemlerini kurmaktadırlar. Muhasebe departmanı aynı zamanda iç kontrol ünitesi haline gelmektedir. Bu çerçevede para hareketleri tamamen profesyonel çalışanlar eliyle kontrol edilmektedir. Böyle bir yapı içinde kayıt dışılık çoğu zaman vergisel sonuçlardan önce, kulübün para kaybı anlamına gelmektedir. Bu nedenle de muhasebe sistemi tabiatı gereği vergi idaresini istediği tüm bilgileri üretecek niteliği kazanmaktadır Tüm bunların ışığında şunu söylememiz yanlış olmaz değişen ticaret kanunumuz, yenilenen mali idaremiz, yaşanan ekonomik değişimlerin hepsi istemeseler bile ülkemizde kulüplerimizi kurumsallaşma sürecine yönlendirmektedir. Kurumsallaşma sürecini başlatan ve doğru yürüten kulüplerimiz hem, kendilerini koruyacak hem de, Kurumsallaşma sürecini tamamlayarak sürdürülebilirlik sorununu aşmış olacaklardır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer Yazılarİş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Ertelendi mi?Gazetecilerin Yıpranma HakkıÇocuk …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir