Home / Makaleler / Yurt Dışından Hasta Getiren Danışmanlık Şirketlerinde KDV Oranı Nedir?

Yurt Dışından Hasta Getiren Danışmanlık Şirketlerinde KDV Oranı Nedir?

nevzat-erdag-362-saglik-turizmi

Küreselleşme sürecinde, ülkeler arasında işbirliğinin artması, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşımda maddi manevi kolaylıklar sağlanması, dünyada sağlık turizmi kavramının önemini giderek artırmıştır.

Kitle turizmi ile gelen yabancı turistin bıraktığı gelir ortalama 750 – 800 dolar iken, sağlık turizmi amacı ile gelen turistin bıraktığı gelir çok daha fazladır.

Ülkemizde artık danışmanlık şirketleri yurt dışından hasta getirip, Türkiye’deki hastanelerde tedavi ettirip, karşılığında hastaneden tedavi masrafları ve komisyon bedeli ile birlikte fatura edilmektedir. Bazı durumlarda da hastaların tedavi bedelinin danışmanlık şirketlerince ödendiği ve ödemenin hastaneye danışmanlık şirketi tarafından yapıldığını görmekteyiz.

Fakat, bu danışmanlık şirketlerinin birçoğunun düzenleyeceği faturada katma değer vergisi oranının ne olacağı konusunda tereddütler yaşanmakta, bu hizmetlerin tamamına % 8 KDV’ lik faturalar düzenlenmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1/1. maddesinde;

Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu”,

20. maddesinde;

Teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu. Bu bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne surette olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve  para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği”

hükme bağlanmıştır.

KDV oranları 3065 sayılı Kanunun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK)  ile BKK eki

  • I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,
  • II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,
  • bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/21) sırasında yer alan;

İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri …” % 8 oranında KDV‘ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, hastaneler tarafından verilen sağlık hizmetleri % 8 oranında KDV’ye tabidir.

Aracılık faaliyetinde bulunan firmalar tarafından, hastaneye ödenen sağlık hizmeti bedelinin, tedavi hizmeti verilen hastaya bire bir aktarılması amacıyla düzenlenen faturada söz konusu sağlık hizmetinin % 8 oranında, bu aktarma sırasında ödenen sağlık hizmeti bedelini aşan bir tutarın yer alması, ya da ayrıca bir komisyon bedelinin gösterilmesi halinde, bu bedelin genel oranda % 18 KDV‘ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

About nevzaterdag

Check Also

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

    Benzer YazılarDijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifi İle İlgili DetaylarVergi de Özellikli KonularBelge Sayıcı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir