Ana Sayfa / Makaleler / Yurtdışı Fuar Katılım ve Marka Tanıtımına Yeni Teşvikler

Yurtdışı Fuar Katılım ve Marka Tanıtımına Yeni Teşvikler

Değerli okuyucularımız terörün ve Ülkemizin gelişmesini büyümesini istemeyen her türlü oyunu sergilemeye devam eden güçlere rağmen, biz büyümeye kalkınmaya devam etmek ticaretimizi geliştirmek ekonomimizi güçlendirmek zorundayız.

İşte bu amaçla devletimiz ihracatı destekleyecek ve dışarda Türk markalarını güçlendirmek için Yurt Dışı Fuar Katılımları ve Marka Tanıtım Devlet Teşviklerinde değişiklik yaparak yeni avantajlar sundu Bu makalemde bu avantajları açıklayacağım.

I YURT DIŞI FUAR KATILIM TEŞVİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/5 nolu tebliğ ile yapılan değişiklikler

 1. Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların. Fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.
 2. Organizatörün nakliye hizmeti vermemesi veya hiçbir katılımcının organizatörden nakliye hizmeti almaması durumunda katılımcının nakliye harcamalarının %50’si Yukarıdaki fıkralardaki sınırlamalar saklı kalmak üzere desteklenir.
 3. Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.
 4. Katılımcının bir takvim yılında iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stant ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si, bireysel katılımlarda ise nakliye harcamaları, stant harcamaları ve stantta görevlendirilen en fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD Dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.
 5. Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar bitimini müteakip üç aylık destek başvuru veya eksiklik bildirim süresi içerisinde prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.
 6. Bu başvurular fuarın bitişini müteakip üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. Katılımcı ve organizatörler tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin gerçekleştirilecek başvuru süreci ve merciine ilişkin hususlar Genelge ile düzenlenecektir. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki fuarlara iştirak edilmesi durumunda ise, başvurular katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS) yapılır, katılımcının bir İBGS’ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS’ye destek başvurusunda bulunulur. İBGS’ler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım desteği başvuruları, Bakanlık tarafından belirlenecek bir başka İBGS tarafından incelenir.”

II YURT DIŞI MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/6 nolu  tebliğ ile şu değişiklikler yapılmıştır

 1. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;
 1. Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD   Dolarına kadar,

Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 1. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;
 2. Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD  Dolarına kadar,
 1.  Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 2. Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.
 1. Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 2. Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 3. Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 4. Belirtilen tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmaz.
 5. Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezinin kurulum/dekorasyon giderlerinin %60’ı Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer YazılarDarbe Girişimi Sonrasında Türkiye EkonomisiNetwork Pazarlamanın Püf Noktalarıİzin Kullandırmayan …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir