Ana Sayfa / Girişimci / 2018 Yılında Yapmanız Gereken Yükümlülükleri Biliyor musunuz?

2018 Yılında Yapmanız Gereken Yükümlülükleri Biliyor musunuz?

 1. 6736 sayılı vergi yapılandırması kanunu kapsamında, borçlarını yapılandıran mükelleflerin, bir  takvim yılında her bir vergi türü için taksitlerini iki den fazla ödememeleri  veya eksik ödemeleri halinde yapılandırmalarının bozulacağını unutmayalım,
 2. Anonim şirketlerin; Yönetim Kurulu Karar Defterini, 2018 yılı Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerektiğini unutmayalım,
 3. Limited şirketlerin; Yönetim Kurulu Karar Defteri kullanıyorlarsa, 2018 yılı Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerektiğini unutmayalım,
 4. Anonim Şirketler; “Yevmiye Defterinin” kapanış tasdiklerini, 30 Haziran 2018 tarihine kadar notere yaptırılmaları gerektiğini unutmayalım,
 5. Limited şirketler; “Yevmiye Defterinin” kapanış tasdikini, 30 Haziran 2018 tarihine kadar notere yaptırılmaları gerektiğini unutmayalım,
 6. Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında işletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu var ise tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerektiğini unutmayalım,
 7. Anonim şirket ve Limited şirket ortak ve yöneticilerinin şirkete karşı belirli koşullar altında borçlanabileceklerini unutmayalım
 8. İş yeri kira ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, bankaya yatırmak zorunda olduğunuzu unutmayalım,
 9. Sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen sigortalı hizmet listesini, bulundurmanız gerektiğini, ücret bordrosunu ve ücret hesap pusulasını çalışanlarınızın imzalaması gerektiğini unutmayalım,
 10. Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı var ise gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi unutmayalım,
 11. Sattığınız malın iş yerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte (kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu, ancak satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olmadığınızı unutmayalım,
 12. Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini, pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye iş yeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte muhasebeye vermeyi unutmayalım,
 13. Tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarmayı, acil olarak göndermelerini sağlamayı, zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba – Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olduğunu, yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın mali cezasının olduğunu,
 14. Bir ay içerisinde 7.000,00 (yedi bin) TL ve üzerindeki alım faturalarını açık fatura şeklinde düzenlettirmeyi, yine satış faturalarını açık fatura şeklinde düzenlemeyi, bu faturaların ödemelerini mutlaka çek, banka havalesi ve eft veya posta çeki ile yapmayı veya tahsil etmeyi unutmayalım,
 15. Firmanız şirket olarak (limited şirket, anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmamayı ve kullandırmamayı, kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini unutmayalım,
 16. Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı unutmayalım,
 17. Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı unutmayalım,
 18. Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilatlarınızı yapmamayı, firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı unutmayalım,
 19. Her ayın son iş günü sigorta ve bağ-kur primleri ödemeleriniz olduğunu, unutmayalım
 20. İş yerinizde vergi levhasını bulundurmanız gerektiğini, unutmayalım
 21. Vergi İdaresinin, mükelleflere tebligatları memur eli ile veya posta yolu ile tebligat yerine E-tebligat yolu ile yapabileceğini, unutmayalım
 22. Ödeme emri ile mükelleflere tanınacak ödeme veya mal bildiriminde bulunma süreleri, ödeme emrine karşı dava açma süresi,  7 günden 15 güne çıkartılmıştır.

 23. Kurumların iki tam yıl aktifinde tuttuktan sonra sattıkları gayrimenkullerden sağladıkları kazançlara uygulanan %75 oranındaki istisna 5.12.2017 tarihinden sonra  %50’ye indirilmiştir.
 24. 31.1.2018, tarihine kadar Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin kayıt yaptırması gerekmektedir.
 25. Şirket ortaklarının Ana sözleşmede yazılı sermaye ödemelerini gerçekte ödemedikleri halde ödendi  gibi gösterildiğinde yada sermayenin tamamı taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi gösterildiğinde, TTK. 562. Maddesine istinaden hapis cezasına maruz kalınabileceğini unutmayın
 26. Anonim şirketlerde; Yönetim kurulu, temsil yetkisi olmayan yönetim kurulu üyesini ya da şirketlerinde hizmet akdi ile çalışan birini ticari vekil veya diğer tacir yardımcı şeklinde atamaları halinde, Türk Ticaret Kanunun yönetimin devri başlıklı 367 maddesine göre hazırlayacakları iç yönergede görev tanımının açıkça belirtmeleri ve düzenlenen bu iç yönergenin tescil ve ilanın yapılmasını gerektiğini unutmayın

İş Hukuku ile ilgili Unutmamamız Gerekenler

 1. 5 kişi çalışan iş yerlerinde işçilerin ücret ödemeleri bankadan üzerinden yapılacağını perakende satış fişi, yazar kasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlenmemesinin tespit edilmesi halinde, özel usulsüzlük cezası ile muhatap olacağınızı unutmayalım,
 2. Vergi Dairesi, SGK ve diğer kurumlardan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında muhasebeye iletmeyi unutmayalım,
 3. İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan en geç bir gün önce muhasebeye bildirmeyi, bildirimleri mutlaka bir yazı yada e-posta ile yapmayı, İşçilerin işten çıkış tarihini, aynı günde ve mutlaka bir yazı (E-posta da olabilir) ile muhasebeye bildirmeyi, unutmayalım
 4. İşe aldığınız işçilerin mutlaka personel özlük dosyasını imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ) tamamlatmayı, unutmayalım
 5. İstifa eden işçilerden istifa ve ibra dilekçesi almayı, unutmayalım
 6. İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme, işe gelmeme, hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka mali müşavirinizle irtibat kurmayı, unutmayalım
 7. Mevcut çalışan işçileriniz eve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere aile durum bildirimi formunu doldurtup (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye göndermeyi, unutmayalım.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir