Ana Sayfa / Kanunlar / Borçlar Kanunu / Borçlar Kanunu Yenilenerek Neler Getirdi?

Borçlar Kanunu Yenilenerek Neler Getirdi?

res18-300x200[1]Yeni ticaret kanunumuz kadar önemli olan bu kanunda sözleşmeler konusu ile toplumsal hayatımızdaki neredeyse tüm ilişkilerimizde yeni kurallar 1 Temmuz 2012 tarihinde hayatımıza giriyor. Yeni kanunumuzu konu konu ayrıntılı makalelerimde işleyeceğim.Bu yazım ile Borçlar kanunumuzun uygulaması ile alakalı sorulabilecek sorularla başlayalım.

Yeni Borçlar Kanunu Ne zaman uygulamaya giriyor?

Yeni borçlar kanunumuz tasarısı 2008 yılında TBMM komisyonlarında görüşülmesi kabul edilip 2009 yılında ise görüşmelere başlanmıştı 2011 yılında ise TBMM kabul edilip uygulamasının 1 Temmuz 2012 olması belirlenmiştir.

Yeni Borçlar kanunumuz hakkında genel olarak ne söylenebilir?

1926 yılında yayınlanan 818 sayılı Borçlar kanunumuz Yenilenerek 11.01.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanıp 6098 sayılı Türk Borçlar kanunu olarak yürürlüğe girmişti, fakat yeni borçlar kanunumuzun 648. Maddesinde kanunun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildiğinden yeni kanun ile gelen değişiklikleri çok fark edemedik. 1 Temmuzda yürürlüğe girecek yeni borçlar kanunumuz 649 maddeden oluşmaktadır.

Yeni Borçlar Kanunu Geçmişi etkileyecek mi?

6101 Sayılı Türk borçlar kanunun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunda Yeni borçlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemler ve bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse, kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu fiil ve işlemlere ilişkin olarak gerçekleşecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir

Yeni Borçlar Kanunu Geçmişi etkisi nasıl olacak?

    1.  Kamu düzeni ve genel ahlâk

Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlâka ilişkin kuralları, gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın, bütün fiil ve işlemlere uygulanır.

    2. İçeriği kanunla belirlenen işlem ve ilişkiler

Türk Borçlar Kanunu hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, daha önce gerçekleşmiş olsalar bile, içerikleri tarafların iradeleri gözetilmeksizin doğrudan doğruya kanunla belirlenmiş işlem ve ilişkilere uygulanır.

   3. Kazanılmamış haklar

Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce gerçekleşmiş olup da, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği sırada henüz herhangi bir hak doğurmamış fiil ve işlemlere, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Yeni Borçlar Kanunu süreler nasıl işleyecek?

 1. Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri
 • Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri, eski kanun hükümlerine tabi olmaya devam eder. Ancak, bu sürelerin henüz dolmamış kısmı, Türk Borçlar Kanununda öngörülen süreden uzun ise, yürürlüğünden başlayarak Türk Borçlar Kanununda öngörülen sürenin geçmesiyle, hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur.
 • Türk Borçlar Kanunu ile hak düşürücü süre veya özel bir zamanaşımı süresi ilk defa öngörülmüş  olup da  başlangıç tarihi  itibarıyla  bu süre dolmuşsa, hak sahipleri  Türk Borçlar

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıllık ek süreden yararlanırlar. Ancak, bu ek süre, Türk Borçlar Kanununda öngörülen süreden daha uzun olamaz.

       2. Diğer süreler

Bu Kanunun 5 inci maddesi, uygun düştüğü ölçüde, Türk Borçlar Kanununda öngörülen diğer süreler hakkında da uygulanır.

Yeni Borçlar Kanunu ile görülmekte olan davalar nasıl etkilenecek?

 Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlâka ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76 ncı, faize ilişkin 88 inci, temerrüt faizine ilişkin 120 nci ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138 inci maddesi, görülmekte olan davalarda da uygulanır.

Yeni Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan kanuna yapılan yollamalar ne olacak?

 •  Diğer mevzuatta, bu Kanun veya Türk Borçlar Kanunuyla yürürlükten kaldırılmış ya da değiştirilmiş bulunan kanunların maddelerine yapılan yollamalar, o maddeleri karşılayan yeni hükümlere yapılmış sayılır. Bununla birlikte, bu Kanunun 1 inci maddesinin hükümleri saklıdır.

Yeni Borçlar Kanununda olmayan hükümlerde ne uygulanacak?

 • Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri, uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

Yeni Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan başka kanun var mı?                              

 • Yeni Borçlar Kanunu ile 18.5.1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan kanunun istisnaları nelerdir?

 1.  Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 6570 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca açılmış ve henüz karara bağlanmamış olan davaların, sulh hukuk mahkemelerinde; bunlardan temyiz aşamasında bulunanların ise, Yargıtay’ın ilgili dairesinde, ayrıca bir işlem yapılmasına ve karar verilmesine gerek olmaksızın görülmelerine devam olunur.
 2. Bu Kanunun 1 inci maddesinin son cümlesi hükmü bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türk Borçlar Kanununun 347 nci maddesinde öngörülen kira sözleşmelerinden on yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl ; on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanır.

 

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Arabuluculuk Vasıtasıyla Ödenen Tazminat Gelir Vergisinden İstisna mıdır ?

İş sözleşmesi feshedilen çalışanlarınızın iş mahkemesinde dava açmadan önce, 7036 sayılı Kanun uyarınca dava açma …

2 yorumlar

 1. Nevzat bey iyi geceler ! Ben eski eğitimci olup,12 yıllık öğretmenlikten sonra istifa ederek resmi inşaat müteahhitliğine başladım.35 yıllık süreçten sonra nakit paraya sıkışarak,Emekli memur olan 75 yaşındaki Ağabeyimin tek evini bankaya ipotek ettirip 2 kez 110-125.000 TL nakit kredi çektim.Bu kredileri ödedikten sonra ağabeyime ait evin ipoteğinin feki yapıldı Ve bu defa başka bankaya oğlu lehine ipotek verdi..Ancak aradan 2.5 yıl geçtikten sonra durumum bozuldu.Sonuçta bankaya olan tüm borçlarımı ağabeyimden isteyip,tek evini haczedildi.Bana ipoteği verirken müstessil kefillikten bahsedilmedi.15-20 sayfa sözleşmeyi imzalattılar.ve 2.5 yıl sonra imzalattıkları boş senede 1.000.000 TL. Yazıp takip başlattılar.Şu anda evin satışı için kıymet takdiri yapıldı? ev icra yolu ile satılacak.Ağabeyim tek evi olduğu gerekçesiyle dava açtı.16.02.2016 günü duruşması var.ne yapmalıyız.yardımcı olursanız seviniriz.Kolay gelsin.

  • Mehmet bey merhaba,
   yaşadıklarınızdan dolayı üzgünüm bahsettiğiniz hususta sizi yanlış yönlendirmek istemem icra hukuku konusunda iyi bir avukata danışmanız daha doğru olacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir