Ana Sayfa / Makaleler / Batı Karadeniz Bölgesinde Devlet Destek ve Hibeleri Açıklandı

Batı Karadeniz Bölgesinde Devlet Destek ve Hibeleri Açıklandı

Batı Karadeniz Bölgesi, Zonguldak ile birlikte Zonguldak’ın ilçesi iken 1991 yılında il statüsüne kavuşan Bartın ve aynı şekilde Zonguldak’ın ilçesi iken 1995 yılında il statüsüne kavuşan Karabük illerini kapsamaktadır. Bölgede toplam 647 sanayi işletmesi bulunmaktadır. Söz konusu işletmelerin sanayi faaliyetleri ağırlıklı olarak madencilik, demir çelik, gıda ve tekstil ürünleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Sanayi işletmeleri nezdinde incelendiğinde söz konusu dört sektörün toplam işletmeler içindeki payı yaklaşık % 48’dir. İstihdam oranlarına bakıldığında ise söz konusu dört sektörün toplam sanayi işletmeleri içindeki payı yaklaşık %77’dir. Bölge genelinde sanayi işletmelerinde çalışan personelin yaklaşık %32’si madencilik, %27’si ise demir-çelik sektöründe istihdam edilmektedir. Tekstil sektörünün toplam istihdam içindeki payı ise % 16’dır. . Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 1 Mart 2010 tarihinde kuruldu. Kurulduğu 5 yıldan bu yana yatırımcılara 7 farklı mali destek programı ile bölgeye 53 Milyon TL kaynak aktaran, 207 adet projenin hayata geçmesini sağladı. Ayrıca BAKKA, bu projelerle bölgede bin 244 kişinin istihdam imkanı oluşturdu.

Bildiğiniz gibi yeni teşvik sisteminde, Ülkemiz il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmiştir. Bu bağlamda Zonguldak ve Karabük 3. Bölgede, Bartın 4. Bölgede yer almaktadır.

Yeni teşvik sisteminde bölgelerin kalkınmışlığını artırmak amaçlandığı için ülkemizde kalkınma ajansları bölgelerine göre teşvik paketlerini yürütmektedirler.

Bu çerçevede Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) nın 2015 yılı Mali Destek Programı açıklandı. Bu yazımda bu destek paketinde nelerin bulunduğunu ve nasıl faydalanılabileceğini kısaca açıklayacağım.
KOBİ’lere, sosyal kalkınma projelerine ve küçük ölçekli altyapı projelerine verdiği destek ile Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün gelişmesinde büyük rol oynayan Batı Karadeniz Kalkınma ajansı 4 adet Doğrudan Faaliyet Desteği Programı vasıtasıyla 2,2 Milyon TL’lik kaynak acil ya da stratejik nitelikli analiz, rapor ve araştırmalar yapmak üzere kullandırmıştır. Bunlara ek olarak, ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla 3 adet Teknik Destek Programı ile 63 kurum ve kuruluşa teknik destek sağlanmış ve yaklaşık 8 bin kişinin eğitim alması sağlanmıştır. Ajans, 27 Ocak 2015 Salı günü itibarıyla 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında

“KOBİ Mali Destek Programı” ve

“Yöresel Değerler Mali Destek Programı” ilanlarına çıkmış bulunmaktadır. Proje Teklif Çağrısı, BAKKA’nın bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacı ile faaliyet alanı olan Zonguldak, Karabük, Bartın illerinde girişimciliğin ve yenilikçiliğin desteklenerek sektörel çeşitliliğin sağlanmasına ve sürdürülebilir sosyal kalkınmanın sağlamasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır

 2015 Yılında Bakka Hibeleri

2015 yılı içerisinde “KOBİ Mali Destek Programı” ve “Yöresel Değerler Mali Destek Programı” olmak üzere iki bileşenli bir proje teklif çağrısı dönemi yürütecek olup, bu programlar için Ajans bütçesinden ayrılan toplam kaynak tutarı 13 milyon TL olarak belirlenmiştir.

KOBİ Mali Destek Programı

 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programının amacı, (Zonguldak, Karabük, Bartın) Bölgesi’nde turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerini geliştirmektir. KOBİ Mali Destek Programı kapsamında Ajans tarafından sağlanacak olan mali destek tutarı toplam 10 milyon TL’dir.

Bu tutarın

5 milyon TL’si makine imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler,

Diğer 5 milyon TL’si ise turizm ve diğer imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için ayrılmıştır. Asgari destek oranının yüzde 25, azami destek oranın ise yüzde 50 olarak belirlendiği program kapsamında başvuru sahipleri 35 bin TL’den az, 500 bin TL’den fazla destek talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, hazırlanacak projelerin 6 aydan kısa, 9 aydan uzun olmaması gerekmektedir”

Yöresel Değerler Mali Destek Programı

2015 Yılı Yöresel Değerler Mali Destek Programının amacı ;(Zonguldak, Karabük, Bartın) Bölgesi genelindeki yöresel değerlerden elde edilen katma değerin artırılması, bölge kültürünün yaşatılması ve yaygınlaştırılması faaliyetleriyle yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır. Bu program kapsamında BAKKA Ajansı tarafından sağlanacak olan mali destek tutarı toplam 3 milyon TL’dir

Mali destek programından kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları (valilikler, kaymakamlıklar, bölge/il/ilçe müdürlükleri, vb.), il özel idareleri, belediyeler, 5355 sayılı mahalli idare birlikleri kanunu çerçevesinde kurulmuş mahalli idare birlikleri, köylere hizmet götürme birlikleri vb. kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar vb.), organize sanayi bölge müdürlükleri ve küçük sanayi siteleri, kar amacı gütmeyen kooperatifler, üniversiteler, lise, dengi ve üzeri mesleki eğitim veren okullar, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile üretici birlikleri faydalanabiliyor.
Asgari destek oranının bulunmadığı ve azami destek oranın ise yüzde 90 olarak belirlendiği program kapsamında başvuru sahipleri 35 bin TL’den az, 200 bin TL’den fazla destek talep edemiyor. Ayrıca, hazırlanacak projelerin 6 aydan kısa, 9 aydan uzun olmaması gerekiyor.

Müracaat yeri ve zamanı
Proje teklif çağrısı başvurularının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje Ve Faaliyet Destekleme Modülü olan KAYS aracılığıyla elektronik ortama kaydedilmesinin, ardından matbu olarak rehberde belirtildiği şekilde ajansa teslim edilmesi gerekiyor. Başvuruların 10 Nisan 2015 Cuma günü saat 23.59’a kadar sisteme girilmesi gerekiyor. Dosyaların ise ajansa teslimi için son tarih 17 Nisan 2015 Cuma Proje teklif çağrısı kapsamında, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin Merkez ilçelerinde 3 adet bilgilendirme toplantısı ve Merkez ilçeler de dâhil olmak üzere 8 ayrı ilçesinde proje yazımına ve sunumuna yönelik olarak eğitim toplantılar gerçekleştirilecek. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgiyi içeren başvuru rehberleri ile bilgilendirme ve eğitim programları takvimleri BAKKA Hizmet Binası, Yatırım Destek Ofisleri ve Ajans internet sitesinden (www.bakka.gov.tr) temin edilebiliyor.

bakka

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı !

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir