En Son
Ana Sayfa / Bilişim / E – Ticaret Siteleri Dikkat!

E – Ticaret Siteleri Dikkat!

11 Ağustos 2017 Tarihli, 30151 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ”  ile E-ticaret kuruluşlarının, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden yapmaları gereken kayıt ve bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, e-ticaret sitelerine ETBİS’e kayıt zorunluluğu getirildi.

Kimler Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Üzerinden Kayıt Ve Bildirimde Bulunacak?

 1. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar,
 2. Aracı hizmet sağlayıcılar,
 3. Yurt içinde yerleşik olup, yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte, yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar,
 4. E-ticaret olarak ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirimde bulunması gerekecektir.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ‘ne Hangi Bilgiler Girilir?

 1.  Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS Numarası ve Vergi Kimlik Numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası,
 2.  Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adını girmeleri gerekmektedir.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ e Bildirime Tabi Tutulan Konular Nelerdir?

ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunurlar:

a) Tebligata elverişli KEP adresi,

b) Elektronik ticaretin türü,

c) Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri,

ç) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü,

d) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri,

e) Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü,

f) Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler,

g) Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler,

h) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler,

ı) Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri,

i) Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde, ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi hakkında bildirimde bulunulması gerekecektir.

Ayrıca kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını, birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak bildirir.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ e Bildirimlerde Bir Süre Var Mı?

 • Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalar arası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirir.
 • Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24.00’e kadar iletilir.
 • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ETBİS’e kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde,
 • Sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ise ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim her yıl mart ayı sonuna kadar yapılacak.
 • Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirimde bulunmak zorunda

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ e Bildirimde Teyit Yapılacak Mı?

ETBİS’e bildirim sırasında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal pos bilgileri Bankalar arası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilecek.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ e Bildirim Nasıl Yapılacak?

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılacak.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ e Bildirim İlanları Nasıl Yapılacak?

ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler bakanlık internet adresinden veya bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ e Bildirim Yükümlülüğü Hangi Tarihten İtibaren Başlayacak?

Yükümlülük 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ancak, Aralık ayı itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini 1.12.2017 tan itibaren 30 gün içinde yerine getirmeleri gerekecek.

Benzer Konu

Yüzde Bir Vergiyle Varlıklarınızı Kayda Alın

  7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2.maddesi ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir