Ana Sayfa / Makaleler (sayfa 50)

Makaleler

Yargıtay Kararları Işığında İş Kazaları

4857 sayılı iş kanunumuz 77. maddesinde işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. Tanımlaması ile öncelikle tedbir alınarak iş kazalarının önlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Yargıtay kararlarında …

Devamını Oku »

Kadın İşçiye Hamilelikte Periyodik Kontrol İzni

Nevzat Bey, 4857 iş kanun maddesinde “bulunan hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir” cümlesinde süre belirtilmemiştir. Bu durumda: Hamile çalışan rapor aldığında iki güne kadar olan süre işveren tarafından ödenir mi ? Rapor ve çalışabilir kağıdında periyodik kontrol ibaresi bulunmalı mıdır? Aylık bir süre var mıdır? …

Devamını Oku »

Yurt Dışında Yapılan İşlerden Elde Edilecek Kazançlarda Vergi

Kurumlar Vergisi Kanununun 3. maddesinde; “Kanunun 1. maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler” hükmü yer almaktadır. Fakat yine aynı kanunun “İstisnalar” başlıklı 5. maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri …

Devamını Oku »

İşçi, Memur ve Emekli Maaşlarına Gelen Haciz

4857 sayılı iş kanunumuzun 32. maddesi ücret ve ücretin ödenmesi şeklini: “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır” diyerek  tanımlanmıştır. Aynı maddenin devamında Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka …

Devamını Oku »

İşçinin Maillerine İşveren Kontrolü

İş sözleşmesinin imzalanması, taraflar açısından birtakım borçları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan işçinin temel borcu iş görmesidir. İşçi bu borcunu yerine getirirken işini özenle yapmalı, bunu yaparken de işverenin verdiği talimatlara riayet etmelidir. 4857 Sayılı iş kanunumuzun 25. maddesi süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin …

Devamını Oku »

Yabancı Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Sorumlulukları?

Merhaba Nevzat bey; Sizin internet reklamcılığı ile ilgili yazılarınızı okudum. Benimde internet reklamcılığı işi yapacak bir mükellefim olacak merkezi Hong Kong, şubesini Türkiye de  kuracak firmanın anlattığına göre kişiler bir reklam paketi alıyor. Bu reklam paketini belirlenen sürelerde izlediğinde paketi alan kişi kazanç sağlıyor. Bu iş nasıl vergilendirilir? İşin riskli kısımlarını, …

Devamını Oku »

Finansı Doğru Yönetmenin Önemi Nedir?

Günümüzde finans yönetimi her şirket için önemli rol oynamaktadır. Planlarda hedefler sayısal olarak belirlendikten sonra, bu hedeflere etkin biçimde ulaşmak için izlenmesi gereken politikaların saptanması, alternatif politikalar arasında seçim yapılması, yönetimin görevleri arasındadır. Finans yöneticisinin, özellikle finansman, fiyat, üretim ve yatırım politikalarının saptanmasında önemli görev ve katkıları vardır. Firmaların karar …

Devamını Oku »

Yargı Kararları ile Doğum izni

Çalışan kadının hamilelik durumunda  çalışma ve süt izni sürelerini açıklayan 4857 sayılı iş kanunumuzun 74. Maddesinde bu konu açıklanmıştır. Kanun maddesi incelendiğinde kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık …

Devamını Oku »

Hizmet İhracatı Hangi Hallerde KDV ye Tabi Olur ?

Yurt dışındaki firmanın Türkiye’deki firmalara ürününü satması için piyasa araştırması, müşteri bulma gibi verilen hizmetler karşılığında Yurt dışındaki firma tarafından Türkiye’deki firmaya ödenen komisyonların KDV karşısındaki durumu nedir? 3065 sayılı KDV Kanunumuzun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin …

Devamını Oku »

İş Kanununda İşçi Açısından Haklı Fesih Halleri

Unvanımı, iş tanımımı ve maaşımı negatif yönde değiştirdiler. Kanuni olarak hakkım nedir? 4857 sayılı İş Kanununun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. Maddesinde bahsettiğiniz işin şeklinin değiştirilmesi işçinin haklı sebeple fesih hakkını doğurur. Fakat aynı kanunun 22. Maddesi işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka …

Devamını Oku »