Home / Girişimci / Kadın Girişimcilere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Destek

Kadın Girişimcilere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Destek

nevzat-erdag-347-kadinlara-hibeAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası Nedir?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB), Mayıs 1991’de Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde serbest piyasa ekonomisine geçişi hızlandırmak ve özel sektör girişimciliğini desteklemek amacıyla kurulmuştur. 61 ülke ve iki hükümetler arası kuruluş (Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası) olmak üzere 63 üyesi bulunmaktadır.

Kuruluş Anlaşmasında yer alan temel amaç, alıcı olan üyelerde pazar ekonomisine geçişi desteklemek ve özel girişimciliği geliştirmektir. Bu çerçevede, ekonomideki üreticileri ve piyasaları güçlendirmek, rekabeti ve yeniliği arttırmak, hukuk ve düzenleyici çevreyi geliştirmek, özel sektör finans kuruluşlarının sağladığı finansman için alternatif teşkil etmemek, diğer bir deyişle onlarla rekabet etmemek ve şeffaflık gibi ilkelere sahiptir.

Banka;

  • Piyasa ekonomisini güçlendirmek, rekabet ve yeniliği özendirmek, hukuki ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek,
  • Özel sektör finans kuruluşlarının sağladığı uygun koşullu kaynakların yerini almamak,
  • Gerçekleştirilebilir finansman paketlerinde yer almak ve makul risk/geri ödeme oranını gözetmek, prensipleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin Örgüt’le İlişkileri

Türkiye çok boyutlu politikasının bir gereği olarak, gerek bölgesinde gerek ötesinde refahın artırılması ve kalkınmanın sağlanmasına önem atfetmektedir. Bu çerçevede, güçlü geleneksel, tarihi, kültürel ve ekonomik bağlara sahip olduğumuz;

  1. Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yeni başlayan kalkınma sürecine katkıda bulunmak,
  2. Bu ülkelerdeki yeni yatırım olanaklarından girişimcilerimizin yararlanması ve
  3. Dış ticaret imkanlarımızın artırılması için banka’ya 1991 yılında donör ülke sıfatıyla üye olmuştur. Ülkemiz, kredi kullanıcı ülke olabilmek amacıyla anılan bankaya 24 Nisan 2008 tarihinde resmi başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuruyla başlayan sürecin sonunda ülkemizin kredi kullanıcı statüsüne geçişi Bankanın Guvernörler Kurulu tarafından onaylanmış ve ülkemiz, 1 Kasım 2008 tarihi itibariyle kredi kullanıcı ülke statüsüne geçmiştir.

Kadın Girişimcilere Destek Daha Önce Verildi mi?

Kadın işletmelerine finansman ve danışmanlık desteğinin artması ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir kilometre taşıdır. 2010 – 2012  yılları arasında Avrupa Birliği Mali Desteğiyle yürütülmüş olan Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonuyla 131 Hibe Projesi desteklendi. 24 milyon Avro tutarındaki bu projelerden toplam 9 bin 856 kadın faydalandı ve bu kadınlardan 113’ünün kendi işini kurdu ve 631’inin de ev eksenli çalışma modelini benimsediği, projelerle birlikte toplam 914 kadının doğrudan istihdama kazandırıldığı tespit edildi.

Kadın Girişimcilere Yeni Destek Var mı?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2015 de kadınlar tarafından yönetilen işletmelere kredi olarak verilmesi için, Türkiye’de yer alan çok sayıda ticari bankaya 300 milyon avro değerinde kredi akışı sağlayacaktır. Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kredi imkanlarının iyileştirilmesi, küçük işletmelere danışmanlık hizmetleri verilmesi ve teknik destek amaçlarıyla bu programa sırasıyla % 85 ve % 15 oranlarındaki katılımlarıyla, toplam 38 milyon avroluk destek sağlayacaklardır. Program; kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve istihdam sağlamaları amacıyla finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, katılımcı bankalara teknik yardım vererek, kadın işletmecilere daha uygun hizmet sunmalarını sağlamak ve kadınlar tarafından sahip olunan veya yönetilen işletmelerinin özel danışmanlık hizmetleri alarak işletmelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir