Son Haberler

Kadın İşçiye Hamilelikte Periyodik Kontrol İzni

220Nevzat Bey,

4857 iş kanun maddesinde “bulunan hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir” cümlesinde süre belirtilmemiştir. Bu durumda:

 • Hamile çalışan rapor aldığında iki güne kadar olan süre işveren tarafından ödenir mi ?
 • Rapor ve çalışabilir kağıdında periyodik kontrol ibaresi bulunmalı mıdır?
 • Aylık bir süre var mıdır?

Vakit ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Fatma……

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

Fatma Hanım Merhaba,

İş kanunun sizinde belirttiğiniz gibi 74. Maddesinde ” … Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.” denmektedir.

Yönetmelik m.12’ de; hamile kadın işçilere hamilelikleri süresince, periyodik kontroller için ücretli izin verileceği düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler ile, kadın işçinin ve doğacak bebeğin sağlığının ve hayatının korunması amaçlanmaktadır.

92/85/EEC sayılı Avrupa Birliği Yönergesine göre de; 9. Maddede “üye devletler, hamile çalışanın muayeneleri iş saatleri içinde yapılması gerekiyorsa, ulusal mevzuat ve/ veya uygulamaya uygun olarak ücretli izin sağlanması yönünde gerekli önlemleri alacaklardır” demektedir.

1475 sayılı İş Kanunu döneminde 81. madde gereğince çıkarılan 1987 tarihli Gebe ve Emzikli Kadınların Çalışma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzükte; gebe ve emzikli kadınların çalışma şartları düzenlenmişti. Tüzüğün 4. maddesine göre; kadın işçiler başvururlarsa gebeliğin ilk üç ayında işyeri, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde ise, sırasıyla en yakın SSK sağlık tesisleri, sağlık ocakları, hükümet veya belediye hekimlerince muayene ve tedavi edilirler. Yine ilk üç aydan sonraki aylarda da, ayda en az bir defa tıbbi muayeneye gitme izni verilir.  Demektedir. Doktor raporunda rapor gerekçesinde periyodik kontrol yazması gerekir ki bu kötü niyetle istismarı önlemek adına ispatlayıcı bir belgedir .

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

 

2 yorum

 1. Mrb benim çalıştığım tekstil fabrikasında işe alırlarken 3yıl hamile kalmayacağım gibi bir belge imzalatıyorlar ve 3 yıldan önce hamile kalanları kişiye göre 1 ila 5 ay çalıştırıp sonra istifa ettiriyorlar.iş veren işten çıkaramaz biliyorum ama istifa etmeden doğum öncesi iznimiz dolana kadar çalışmaya devam etsek bile bizi daha zor işlere vererek istifa ettirmeye zorlarlar gibi geliyor.benim çalıştığım bölüm biraz ağır. hamile iken çalışma şartlarını kolaylaştırıcı haklarımız varsa nelerdir.hamile olduğumda bütün haklarımı kullanıcam.size çok teşekkür ederim.

  • Merhaba Vildan hanım,
   Hamile kadın işçilerin çalıştırılmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile doğum ve süt izinlerini kullandırılmalarının usul ve esasları İş Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda , ilgili tüzük ve yönetmeliklerle , uluslararası sözleşmelerle belirlenmiştir. İşverenler hamile kadın işçileri yasaların öngördüğü şekilde çalıştırmak zorundadır.
   Anayasamız kimsenin, yaşına, gücüne ve cinsiyetine uymayan işlerde çalıştırılamayacağını, kadınlar, küçükler ile ruhsal ve bedensel açıdan yetersizliği olan çalışanların, çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağını hükme bağlamıştır.
   Gebe işçinin iş mevzuatından doğan hakları şu şekilde sıralanabilir:
   • İşe almada ya da işine son vermede hamilelik kaynaklı bir ayrımcılık yapılamaz. ( İş Kanunu Md. 5)
   • Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik durumunda doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olurda, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. ( İş Kanunu Md. 74)
   • Kadın işçiler, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen süre boyunca gece çalışmaya zorlanamazlar. (Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik)
   • Gebe işçi günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. (Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik)
   • Gebe işçilere gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir. (Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*