Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Erkek Çalışanlara Babalık İzni

Erkek Çalışanlara Babalık İzni

nevzat-erdag-397-babalik-izni

Çalışanların işe devamlarına engel olabilecek, geçici ve kısa süreli durumlarda mazeret izni uygulaması yapılabilmektedir. İş Kanunu açısından; birinci derecede yakını vefatı veya işçinin evlenmesi halinde üç gün ücretli izin düzenlenmiştir. Bunun dışındaki mazeret izni talepleri işverenlerin onayına tabi olmakta idi.

Yine İş Kanunumuzda; eşi doğum yapan erkek işçinin mazeret izni kullanma hakkı bulunmamaktaydı.

Ancak 04 Nisan 2015 tarihinde, TBMM’de  kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6645 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (torba kanun) içerisinde yer alan 35. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunumuzda; erkek işçilere önemli bir hak getirilmiştir.

Bu yapılan düzenleme ile İş Kanunumuzun Mazeret izni bölümüne eklenen ek madde 2 ile; işçiye evlenmesi veya evlat edinmesi, ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

Babalık İzni Yıllık İzinden Düşülür mü?

İhtiyaçtan kaynaklanan işe devamsızlık halleri mazeret izni olarak tanımlanabilir. Mazeret izni İş Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. İş Kanunu’nun 49’ncu maddesinde yer alan “Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam ödenen aylık ücretli işçilere…” ifadesi dışında bir başka hüküm yoktur.

Yıllık ücretli izin uygulanmasını düzenleyen İş Kanunu’nun 56. maddesi; “yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık ücretli izinden mahsup edilemez” hükmü ile yoruma neden olmayacak açıklıkta bir düzenleme getirmiştir.

Özetle; işveren tarafından işçiye yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri gibi babalık izni de yıllık izne mahsup edilemez, yani yıllık izinden düşülemez.

dad

Devlet Memurlarında Babalık İzni

Devlet memurları da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. Devlet Memurları Kanunu’nun 102 ve 103’ncü maddelerinde yıllık izin ve yıllık izinlerin kullanılması, 104 üncü maddesinde ise mazeret izinleri düzenlenmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesinde mazeret izni hususu ayrıntılı anlatılmıştır. Bu yasa maddesinin babalık izni ile alakalı bölümlerine baktığımızda şu hakların sağlandığını görmekteyiz:

  • 104 üncü maddenin B bendinde; “…memura, eşinin doğum yapması hâlinde isteği üzerine on gün babalık izni, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir” denmektedir.
  • Aynı maddecin C bendinde ise; “…merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.”

Yani; verilmesi kanunen zorunlu olan mazeret izinleri dışında, idari birim amirinin uygun bulması halinde verilen mazeret iznini, özür izni olarak tanımlayabiliriz. Devlet memurunun on günlük babalık izni dışında, ikinci bir on gün daha izin kullanması özür izni olacağından, bu izin yıllık izinden düşülür.

Devlet memurlarında yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında, fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç, malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Yabancılara Sağlık Hizmetleri İle Birlikte Verilen Rehberlik, Danışmanlık Hizmetlerin Vergilendirilmesi

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 23.01.2023 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir