Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / İşe Gelmeyen İşçi İşten Çıkarılır mı?

İşe Gelmeyen İşçi İşten Çıkarılır mı?

232İş sözleşmesinin sona ermesinin kuralı, belirli süreli iş sözleşmeleri  için sürenin bitmesi, belirsiz süreli iş sözleşmeleri  için ise, sözleşmenin bildirimli fesih yoluyla sona erdirilebilmesidir. Fakat bazen iş sözleşmesinin derhal sona erdirilebilmesi gerekli olur. İş sözleşmelerinin belirli süre için de olsa sürdürülebilmesi katlanılmaz bir duruma gelebilir. İşte, bu nedenle bildirimsiz fesih, objektif iyi niyet kuralları gereği artık iş sözleşmeleri gereği akde devam etmeye zorlanamayacak tarafa iş sözleşmesinden kendisini kurtarabilme olanağını sağlamaktadır. Bildirimsiz fesih; iş sözleşmesinin, yasalarda belirtilen durumlarda, iş sözleşmesinin süresinin bitiminden önce veya bildirim öneli beklemeksizin işçi veya işveren tarafından karşı tarafa tek taraflı irade bildiriminde bulunmak suretiyle derhal sona erdirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

İşçinin devamsızlık yapması durumunda iş sözleşmesinin işverence feshinde de böyle bir durum söz konusudur. Ancak haklı durumda olmalarına rağmen çoğu kez işverenler usul eksiklikleri nedeniyle gereksiz yere ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda kaldıklarını görmekteyiz. İş sözleşmesinin, işçinin iş yerine devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında yaşanan sorunlarla alakalı gelen sorulara cevap olması ve konunun işverenlerimizce doğru algılanması amacı ile  iş kanunumuzun konuya bakışı ve Yargıtayın görüşünün nasıl olduğunu bu makalemde açıklayacağım.

İş Kanununda Devamsızlığın Süresi Nedir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 II-(g) bendinde,

İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince iş yerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olmaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek iş yerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturacağı Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1.7.2008 gün 2007/21656 Esas, 2008/18647 numaralı kararında belirtilmiştir.

İşçinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkanı vermemektedir.

İşverene Fesih Hakkı Vermeyen Devamsızlıklar Nelerdir?

Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır.

İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç iş günü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen iş günlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz.

Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İş yerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamalıdır. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 sayılı İş Kanununun 25/II- h bendi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

Yukarıda geçen bir ay içindeki devamsızlık tanımlamasında bir ay ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlar söz konusu ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.

İş günü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. Toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu takdirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır.

İşçinin İşten Çıkışından Sonra Düzenlenen Tutanakların Geçerliliği Nedir?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 05.07.2010 tarihli 2008/33538 esas 2010/21641 nolu kararında iş akdi feshedildikten sonra düzenlenen devamsızlık tutanakları ve dava açıldıktan sonra gönderilen davalı ihtarnamesinin geçerliliği olmadığını belirtmiştir.

Raporlu İken İşçi Çıkarılabilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 25/I-a bendi iş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshini mümkün kılmaktadır. Böylesi bir feshin mümkün olabilmesi için; rapor süresinin iş kanunun 17. maddesinde belirtilen çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini “6” hafta aşması, iş sözleşmesinin feshi sonucunda kıdem tazminatı hakkının ödenmesi gerekmektedir.

İşveren Devamsızlık Dolayısı İle İşçiyi Çıkarırken Nelere Dikkat Etmelidir?

4857 sayılı İş Kanununun 19. maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Yani iş sözleşmesini fesheden işveren uyuşmazlık çıkması halinde haklı bir nede varlığını ispatlamakla yükümlüdür.

Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Bildirimsiz fesih hakkını kullanan işveren haklı bir nedene dayanmalıdır. Aksi halde, işveren açısından ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, eşit davranma borcuna aykırılık tazminat ve yine taraflar arasında öngörülmüşse, cezai şart ve iş güvencesi tazminatı gibi yükümlülüklerin biri ya da bir kaçının ödenmesi gerekebilecektir.

İşten Çıkarılan İşçinin İtiraz Ve Davan Süresi Ne Kadardır?

4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi için iki hak düşürücü süre söz konusudur.

Öğrenme gününden başlayarak altı iş günü ve olaydan itibaren bir yıl geçmesi halinde hak düşürücü sürenin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı !

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 …

105 yorumlar

 1. merhabalar Nevzat Bey . 2 ay önce işten ayrılmak istediğini sözel olarak dile getiren işçimizle anlaşmazlıklar oldu aramızda bu yüzden yazılı bi ihbarda bulunulmadı.2 ay geçtikten sonra işki çıkmak iştediğini söylediği tarihten itibaren haber vermeden 3 iş günü üst üste devamsızlık yaptı. bununla ilgili tutanakları tutunca işçiden ihbar tazminatı alma hakkımız var mı ? işçi 22 aydır işyerimizde çalışıyor. yasal olarak ihbar süresi 6 hafta . bu süre için ihbar talep etme durumumuzda talebimiz ne derece kabul edilir? cevaplarınızı bekliyoruz . şimdiden çok teşekkürler.

  • Merhaba,
   İş kanunumuzda tebliğler yazılı olarak yapılmak zorunda yazılı işten çıkışını bildirmemiş personel hakkında 3 gün ard arda işe gelmediği için iş akdini fesih edebilirsiniz fakat ihbar tazminatı tale3p etmeniz için işcinin ihbar öneli kadar süre çalışmayı reddetmesi gerekir bunu yazılı olarak işciye bildirip bu süreyi çalışmasını isteyebilirsiniz uymaması halinde ihbar önelini talep edebilirsiniz

 2. Ali ilker Gulseren

  Merhaba Nevzat Bey

  Ben 2013 yılı nisan ayında ise başladım..05.08.2013 ağustosta benim beklenen performansın altında kaldırımdan dolayı is fesih evrakı verdiler imzalamadım.Bana 15 gun içinde 2 şer saat is arama hakkı vermişler.Benim isterim torbalida ve is arayacak olduğum yer odemiste.Yani 70 km mesafe var.Bende 3 kere rahatsızsanıp rapor aldım..Şimdi ise. Ise gitmiyorum.Karşı taraftan da bir ses yok sizce ne yapmalıyım.Karşı taraf cezai işlemler. Yapabilir mi

  • Ali bey merhaba,
   iş arama izinlerinizi toplu kullanın işveren sizi işten çıkartıyor ihbar tazminatınızı alın ihbar önelinden iş arama izinlerinizi eksik çalışarak işi bırakın

 3. MERHABA NEVZAT BEY

  Izinlerin bitti.Fesih sözleşmesini imzalamadim.Noter kanalıyla gelen birşey yok .Fesih bildirgesini elden aldım fotokopisini çekmiştim ama hala imzalamadim boyle bir durumda tazminat alma hakkim var mi ve bu hakki alabilmek icin nasil yol izlemeliyim

  iyi calismalar

  • İlker bey merhaba,
   işten çıkışınızı işveren hangi gerekce ile yapıyor o önemli eğer işveren haklı sebeple fesih yapıyor ise tazminat ödemeyebilir bu durumdada sizin dava konusu yaparak yargı kararı ile ancak haklı olduğunuzu isptalayarak kıdem ve diğer hakedişlerinizi talep etmeniz mümkündür

 4. Ben ise alinirken takim lideri olarak alindim.Daha sonra kurumsal satis temsilcisi dediler

  daha sonra ise saha aktivasyon elemani oldugumu ogrendim.Ben ise alinirken belli bir kota oldugunu

  bu kotanin tutmamasi durumunda isime son verilecegi bildirilmedi.Ayrica fesih bildiriminde ise

  gerekce beklenen performans oldugu idda ediliyor. Ben nasil bir yol izlemeliyim sizce

 5. lutfen cevap yazarsaniz sevinirim sisden gelicek cevaba gore hareket edecegim

 6. Serdar bey merhaba,
  işten çıkarılış nedeni olarak ne beyan ettiler ve ihbar tazminatınızı ödedilermi

 7. Merhabalar nevzat bey. Gecen haftalarda rahatsizligimdan dolayi 3 gunluk rapor aldim. Bu haftada rapor alsam bi soru teskik eder mi ? Ayrica ben 1 bucuk senedir kurumasal bi sirkette calismaktayim. Ben rapor aldim die beni isten cikarmasi halinde tazminat alma durumum olabilir mi?

 8. Nevzat Bey Merhaba,

  Sektörün lider özel bankalarından birisinde çalışmakta iken, Muvazzaf Askerlik görevim dolayısıyla vatani görevimi yapmak için, görevimden tüm haklarımı kıdem tazminatı v.s. alarak istifa ettim. Askerlik görevim bitti. İnsan kaynakları ve birim yöneticilerimle görüşerek görevime başlamak istediğimi bildirdim. Bunun neticesinde görevime başlayabilmem için bana yaşadığım ilde boşluk olmadığını bildirdiler ve başka bir ilde ve şubede göreve başlamam için bana resmi iş teklifi yaptılar. Bende bu iş teklifini kabul ettim ve işe başlamam için gerekli prosedürler uygulanarak, tarafıma gönderdikleri istenilen evrakları ve diğer evrakları hazırlayarak, imzalayıp, ilgili birime gönderdim. Şubede Göreve başlama tarihimi, 02.Aralık.2013 (Pazartesi) olarak kararlaştırdık. 29 Kasım 2013 (Cuma günü, yani dün) Ailevi nedenlerimden, özel sorunlarımdan ve maddi problemlerimden dolayı 02. Aralık. 2013 tarihinde şubede görevime başlayamayacağımı ve işe giriş işleminin iptal olmasını istediğimi İnsan kaynakları ve birim yöneticilerime bildirdim. Bu durum son anda olan bir durum olduğu için herkes üzerinde şok etkisi yarattı ve işe başlama işlemlerinin iptal olması için gerekli işlemlerin ve bildirimlerin yapılacağını söylediler. Sizden öğrenmek istediğim, bu durum benim başıma herhangi yasal bir problem çıkarır mı ve yapmam gereken, takibini yapacağım ,izlemem gereken bir yol varmı? Gönderdiğim ve imzaladığım evrakların geri iadesini alabilir miyim. Yardımlarınızı acil olarak bekliyorum. Çünkü İK Yetkilileri Pazartesi günü benimle tekrar iletişim kurabilirler ve bilgi almak isteyebilirler. Şimdiden çok teşekkür ederim.
  Saygılarımla…

  • Merhaba,
   resmi bir müracatla işe alınmanız ve imzaladığınız iş sözleşmesi sizin için bağlayıcı olabilir iş sözleşmesindeki iptal hükümlerini okumanızı ve ona göre hizmet akdinizi fesih etmenizi öneririm.

 9. merhaba,
  işyerimizde çalışan 2 kişi kendileri işten ayrıldılar. biri 13 yıllık diğeri 11 yıllık. birbirleriyle anlaşmışlar aynı işi yapan bize rakip olan bir işletmeyi devir alıp oraya geçtiler ve işi öğrendikleri-tanındıkları işletmemize rakip oldular, bu duruma çalışanlar ve komşu işletmeler şahit. fakat 15 yıl 3600 gün süreleri dolmuş olduğu için bu durumu bildirir ihbar yolladılar; ihbarın biri 28 Kasımda diğeri 6 Aralıkta bana ulaştı. bunlar 1 Aralık itibariyle işe gelmemeye başladılar. yazılı tek bildirimleri bu ihbardır. Aralık itibariyle işe gelmeme tutanaklarını tuttum dolayısı ile 5 gün üst üste işe gelmemiş oldular yani 2 gün üst üste veya bir ayda 3 gün işe gelmeme durumu oluştu ve 6 Aralık günü noter kanalı ile kendilerine ihbarı yolladım. kıdem tazminatı talep ediyorlar. bu durumda birkaç sorum olacak;
  *başka bir işe geçtikleri için 15 yıl 3600 gün dolup emekliliği bekleyecek olanlara tanınan tazminat hakkı bu kişiler için yoktur diye okudum doğru mudur?
  *gönderdikleri ihbarlar istifa sayılır mı? işe gelmeme tutanakları işe yarar mı?
  *bir tanesi 6 Aralık’ta bana geldiği için işe gelmeme tutanakları ona geçerli olur mu?
  *ihbarı 28 Kasım’da gelen için Eylül ayı içerisindeki devamsızlığına binaen de işe gelmeme tutanağı tuttum bunlar işe yarar mı?
  *ihbarlar istifa bile olsa 8 hafta önceden bildirmeleri gerekli midir?
  *ihbar tazminatı yanında ayrıca zarar ziyan davası da açabiliyor muyum?
  *kanun da işveren olarak başka ne gibi haklarım var, onlarca yıl çalıştırıp 10 gün önce söyleyip işten ayrılmak bu kadar kolay mı? 15 yıl 3600 gün doldurdu diye böyle hakları var mı?

  • Necati bey merhaba,
   sorularınızı aşağıda altlarına cevaplarımı yazarak yanıtlıyorum

   s1-başka bir işe geçtikleri için 15 yıl 3600 gün dolup emekliliği bekleyecek olanlara tanınan tazminat hakkı bu kişiler için yoktur diye okudum doğru mudur?
   Emekli olmak için işci sgk dan 15 yıl 3600 günü doldurduğuna dair yazıyı işverene ibraz ederek ihbar öneli kadar çalışıp tazminatını alarak ayrılabilir fakat bu usülüne uygun olmak zorunda sizde anladığım kadarı ile sgk dan yazı getirilmeden işe gelme bırakılmış noterden ihbarla kıdem talep edilmiş burada hatalı bir uygulama söz konusu
   s2*gönderdikleri ihbarlar istifa sayılır mı? işe gelmeme tutanakları işe yarar mı?
   Gönderdikleri ihbarın muhteviyatını yazmamışsınız işi bıraktıklarını yazmışlarsa istifa sayılır fakat iş kanunumuz işcininde işi bırakmasını usul ve esaslara dayandırmış buna uygun olmak zorunda
   s3*bir tanesi 6 Aralık’ta bana geldiği için işe gelmeme tutanakları ona geçerli olur mu?
   Personelin ihtarlarından önce devamsızlık tutanaklarını usulüne uygun tutarak ihtarda bulundu iseniz devamsızlıktan işten çıkışlarını yapabilirsiniz
   s4*ihbarı 28 Kasım’da gelen için Eylül ayı içerisindeki devamsızlığına binaen de işe gelmeme tutanağı tuttum bunlar işe yarar mı?
   iş kanunun 25/g bendi şöyledir “g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.” bu maddeye göre işveren işciyi haklı fesihle işten çıkarabilir
   s5*ihbarlar istifa bile olsa 8 hafta önceden bildirmeleri gerekli midir?
   iş kanunun 127/d) bendi ihbar önellerini belirtmiş işci işi bırakacak olsa bile sizin personelleriniz için uygun süre ” İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,Feshedilmiş sayılır.” bu süre kadar çalışmak zorundalar
   s6*ihbar tazminatı yanında ayrıca zarar ziyan davası da açabiliyor muyum?
   işcinin haklı bir neden olmadan işi bırakması işvereni zarara uğratıyor ise bu zararın tespiti halinde dava konusu yapılabilir bu durumda mali müşaviriniz ve avukatınızla durumu incelemenizi öneririm
   s7*kanun da işveren olarak başka ne gibi haklarım var, onlarca yıl çalıştırıp 10 gün önce söyleyip işten ayrılmak bu kadar kolay mı? 15 yıl 3600 gün doldurdu diye böyle hakları var mı?
   bu durumu mali müşaviriniz ve avukatınızla incelemenizi öneririm

 10. murat ÖZDEMİR

  mrb nevzat bey ben firma sahibiyim çalıştırdığım işçilerden bir tanesi bana tehdit etti ve telefonda küfür edip çalıştığı iş yerini adam toplayıp bastı bende 25. madde den 31.12.2013 tarihinde çıkışını verdim ve çıkış verdiğim gün hem kurumla hemde işçiyle sözleşmem bitti ve yeni ihaleyide başka firma aldı ve benim çıkışını vermiş olduğum şahsı yeni işi alan firma işe başlatmadı ve yeni personel lisesini de idareye göndermiştir buna rağmen idare bu şahı halen çalıştırmakta ve firmanın o şahsın yerine başlattığı kişiyi işe almamaktadır bu durumda ne yapmamız gerekir yrdımcı olursanız memnun olurum tşk.

  • Murat bey merhaba,
   sanırım ihale ile taşeron işi yapıyordunuz burada imzalanan sözleşme önem arzetmektedir bu sözleşmede idare kendi uhdesinde personel çalıştırabilir veya istediği personelin çalışmasını talep edebilir gibi bir madde var ise işveren bunu yapabilir ama taşeron sözleşmesinin incelenmesi gerekir ki sorunuza cevap verilebilsin

 11. manisa turgutlu ilçesinde ziraat bankasında 6 sene çalıştım 2 ay önce işten ayrıldım (beni işe alan müdür şuan soruşturma geçiriyor yeni gelen müdür beni sürekli sen de aynı bok sun toprağın da yanı senin sürekli hakaret ediyordu benim yapmadığım bir şeyde dahi beni azarlıyordu en son bana hırsızzın sen aynı müdürün gibi diyince dayanamadım çıldırdım hırsız sen sin şerefsiz dedim babandır dedim üstüne yürüdüm brakmadılar sonra amcam bankaya geldi müdürbeyle konuştu bizim kardeşimiz dediş amcama 15 üçressiz izine ayırıcam onu dinlesin tekrar işine gelsin demiş şirket beni aradı üçretsiz izin için bende gönderin imzalıyayuım dedim sonra güvenlikçiye dedim ya ben gelmiyeyim imzala gitsin dedim oda hiç itiraz etmeden imzalamış şirket beni aradı tam volkan bey 15 gün üçretsiz izne ayrılşdınız dedi müdür tutanak tutmuş arkamdan ben onun anasına kızına karısına oğluna küfür etmişim diye 5 tane memur imza atmış ama benim haberim yok 15 gün sonra işe gidicem güvenlikler beni içeri almadı tutanak tutturmuş müdür beni içeri alamazmış diye bende şirketi aradım şirket senin bankayla bi alakan yok diye neen dedim söylemedi zorladım ne konuşuyon sen hala dediler bana 5 kişi imza atmış dedi ben içeri girdim müdürün odasına ben ne zaman sana bu kadar şiddetli küfür ettim dedim etmedin dedi tutak tutmuşsun dedim kim söyledi sana gizli tutanak dedi ve cıktım geldim 1 ay sonra beni işten attılar noter aracılığıyla şimdi ne yapmam lazım imza benim imzam deyil sözleşmem yok bana yazılı bir kağat yada evrak yok nasıl oluyor bana yardımcı olun

  • Volkan bey merhaba,
   durumunuz hukuki müdahale gerektiren bir durum size önerim en kısa sürede süreleri geçirmeden bir iş hukuku avukatına giderek durumunuzu paylaşın ve hukiki haklarınızı kullanın

 12. ahmet kılıç

  Merhabalar
  Ben Aralik ayinin farkli gunlerinde 3 kere işe devamsizlik yaptim. Is yerim uzerinden 2 hafta gecti simdi beni cagirip isten cikarti fakat gitmedigim gunler eşimin rahatsizligi vardi esim hamile doktora gittik beraber bu yuzden gidemedim işe beni tazminatsiz cikartma haklari var mi ?

  • Ahmet bey sorunuzun cevabı makalemde var
   4857 sayılı İş Kanununun 25 II-(g) bendinde,İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır. Buda işverene tazminatsız fesih hakkı verir önerim devamsızlık günleriniz için eşinizi götürdüğünüz doktordan rapor alın ve işvereninize ibraz edin

 13. merhabalar.işyerimde çalıştığım bölüm oldukça zor,ağır yük kaldırıp indiriyorum.ortamım da çok bozuldu.ihbar tazminatının ödenerek ayrılabilir miyim?yani tazminatımın ödenmesini talep ederek çıkışımı istesem kabul ederler mi?nasıl bir yol izlemeliyim?

  • İrfan bey merhaba,
   işinizdeki yük çalışmanıza ve yaşamınıza etki edecek kadar ağır ise bu durum iş kanununda 24/I maddesinde belirtilmiş bu maddeye göre haklı fesih hakkınız mevcuttur bu durumu noterden ihtarla bildirip fesih yapabilir kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz

 14. FİLİZ ŞAHİN

  Merhabalar,
  işyerinde çalışmakta olan personelimiz 18 ocak ta işe gelmedi.tel açtık artık çalışmayacağım dedi.
  Bende 3 gün işe gelmedi diye tutanak yazdım. Çıkışını işe gelmedi diye yapacağım.Lakin son çalıştığı iş günü 18 ocak.tutanak tarihlerin 19 -20 -21 ocak
  çıkış tarihini ne yazmalıyım?
  19 ocak mı 22 ocak mı?
  ilginiz için teşekkür ederim.

 15. Nevzat bey merhaba. Devlet Hastanesinde Taseron firma elemani olarak calisiyorum. 8 yildir taseronlugu surduren firma ihaleyi kaybetti ve yeni firma bizi aralik vermeden ise devam ettirdi. Eski firma ihaleyi kaybettigi icin personeline isyeri degisikligi bildirimi yaptilar ve ayni is imkanlari ile calismaya devam edeceklerini bildirdiler. bu adres sirketin ofis adresidir. Daha sonrada personele 3 is gunu mazeretsiz ise gelmedikleri icin noterden isten cikarma bildirgesi gonderdiler. Simdi personel yeni firmada calismaya devam ediyor ancak eski firma personel hakkinda dava acabilirmi acarsa personel nasil bir yol izlemeli tesekkurler.

  • Mehmet bey merhaba,
   Eski firma sizin özlük haklarınız ile devretmiş ise haklarınız yeni şirkete gecer fakat onlar devamsızlıkla haklı çıkış yapmışlar sanırım bu yolla sizin özlük haklarınızı ödemeden çıkışınızı düşündüler
   Normal şartlarda bu işlem şöyle olmalı idi
   eski taşeron personel devir sözleşmesi ile sizi yeni firmaya devretmeli sizde bu sözleşmeyi imzalamalıydınız sonra eski firma çıkışınızı yapmalıydı
   ama anlattığınıza göre bu durum böyle olmamış siz yeni firmada sigortalı çalışmaya başladığınız halde eski firmada sigortalılığınız devam etmiş burada işe gelmemek üzerine yapılan tutanakla eski işveren çıkışınızı yapabileceği gibi toplu işi terk veya işverene zarar söz konusu ise bunun tazminide sizden talep edebilir

 16. merhaba eniştemin (ablamın eşi) refat haberi öğle yemeğindeyken geldi şirkete geçtik ve şirket sahibi yok tu iş arkadaşlarıma durumu bildirdim ve eve şirket aracıyla bırakıldım biz çıkarken iş arkadaşlarımdan biri aramış ve bilgi vermiş beni bırakan arkadaşta ofise geldiğinde bilgi vermiş olay pazartesi oluyor cenazemin doğuda oluğundan ulaşımda sıkıntı yaşadık tel. şarjı bittiğinden çarşamba günü arayabildim tel. açmadı ve açıklama olarak açmak istemedim dedi hakkımda gelmedim 4 gün için tutanak tutulmuş. izinsiz mazeretsiz işe gelmedi die pazartesi işe başladım ve devam ediyorum. 3 yıldır çalışıyorum
  1. tutanak ne kadar süre geçerli olur işveren istediğinde devamsızlık yaptın çık diyebilirmi hak düşürücü süresi varmı 6 gündür devam ediyorum ve bi ses yok
  2. iş yerinde mobing ve ssk primlerim eksik ödendi (sözlü istendi)bu 2. aydır normal ödenmeye başlandı bu bir bildirimsiz haklı fesih sebebi olabilir mi. kıdem yıllık izin haklarımı alabilirmiyim (1 tane şahit var)
  3.böyle bi fesihte işsizlik maaşından yaralanabilir miyim.

  • Gülcan hanım merhaba,
   sormuş olduğunuz soruları kısaca cevaplayacağım fakat size kişisel önerim öncelikle patronunuzla oturup konuşun durum analizi yapın amacı sadece işe gelmediğinizi tespitse ki cenazede olsa bir işveren çalışan işe gelmemişse doktor raporu yoksa bunu tutanakla tespit etmelidir yani işveren iyiniyetli olabilir ama yasal olarak kendisini korumak için bunu yapmış olabilir bunu öğrenmeden işlem yapmayın
   soprularınızın cevabı
   1-işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.
   diğer sorularınızın cevapları aşağıdaki linklerdeki makalelerde var
   2-https://www.nevzaterdag.com/dusuk-gosterilen-maas-sebebi-ile-is-akdinin-feshi/
   3-https://www.nevzaterdag.com/issizlik-maasi-alabilirmiyim/

 17. merhaba.İş yerimde çalışan usta bir yıl boyunca aralıklarla işe gelmedi.Öyle ki toplam 25 gün oldu.Tabiki bu durum diğer ustalarıda rahatsız ediyor.Onlar hep çalışıyor o yok.Bunlar bazen izinli bazen izinsiz.Son aylarda bu çok sıklaştı.En son halasının eşi öldü diye aradı bir gün sonra geleceğini söyledi üç gündür yok zaten işten ay sonunda ayrılacağını söylemişti.işten çıkarmak için ne yapmalıyım

  • Bulut bey merhaba,
   iş kanununa gör işci aralıksız 3 gün işe rapor beyan etmeden gelmez ise haklı sebeple iş akdini fesih edebilirsiniz bu durumu tutanak altına alıp çıkarabilirsiniz

 18. merhaba çalıştığım firmaya mazeretsiz 3 gün işe gitmedim ve paramı kesiyorlar böyle bir hakları varmı.
  ben 3 gün mazeretsiz gidebileceğimibiliyorum. varsa böyle bir hakkım kanunen de hangi madde de geçiyor.

  • merhaba,
   mazeretsiz işe devam edilmemesi halinde işveren dilerse hizmet akdinin 25/II (g) maddesine göre feshedebilir mazeretsiz üst üste 3 gün işe gitmeme hakkınız yok

 19. Mrb.Size çok önemli bişey danışmak istiyorum.2014 aralık ayında bir kablo fabrikasında işe başladım.işe başladığım günden beri benim için uygun olmayan fiziki olarak zorlandığım ve bu nedenle bel fıtığı olduğum bir bölümde çalıştırıldım.15 gündür fizik tedavi görüyorum ve istirahatliyim.doktor pazartesi işbaşı yazdı.Ancak ben bu işte çalışmaya devam edersem bel fıtığı rahatsızlığımın ilerde daha ciddi sorunlara yol açacağını düşünerek ihbar tazminatı ve diğer alacaklarımın ödenmesini talep ederek işten ayrılmak istiyorum.Nasıl bir yol izlemeliyim?İşten ayrılma gerekçemi belirterek,ihbar tazminatı ve diğer alacaklarımın da ödenmesini istediğim bir istifa yazısı yazsam olur mu.Ya da noterden ihtarname ile mi durumumu bildirmeliyim.Yardımcı olursanız çok sevinirim.Teşekkürler.

 20. Bir de belirli süreli sözleşmeli olarak işe girdim.Sözleşme bir ay sonra bitiyor.Sözleşme bittiğinde işyeri beni işten çıkarırsa ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu var mı yoksa hiçbir ödeme yapmadan işten çıkrabilir mi?

 21. Merhaba nevzat bey…benim çalıştığım iş yeri bir duyuruasmış panoya…aşırı izin kullanıldığından izinler bir süre durdurulmuştur..izinsiz işe gelmeyenler 3 yevmiye ceza kesilecektir yazıyor..3 yevmiye kesebilirmi..

  • Ali bey merhaba,
   sorunuz önemli bir konuda olduğu için ayrıntılı bir şekilde cevaplıyorum;
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesi hükmüne göre; işveren toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. Anılan sözleşmelerde, hangi konularda işçiye ücret kesme cezasının verileceği açık olarak belirtilmelidir. Örneğin işe geç kalındığında ceza verileceği gibi.İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi’ndeki 38775369/5005 numaralı hesabına kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmakla yükümlüdür.
   Hesapta birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanmaktadır. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesapta toplanan ceza paraları, işçilerin;

   – Mesleki eğitimleri,

   – İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri,

   – Sosyal hizmetleri

   için kullanılır. Ayrıca, eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanır.

   Ceza paraları yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere;

   – 2821 sayılı Sendikalar Kanunu uyarınca kurulmuş bulunan sendika ve konfederasyonlara,

   – İşçilerin mesleki eğitimi veya iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına,

   – İşçilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına

   yardım niteliğinde verilir.

   Yardım isteğinde bulunan teşekkül ve kuruluşlar, bu yardımların kullanılacağı eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yapılan plan, proje ve programlarını, Kurul’un Ocak ayındaki toplantısı ile ilgili istekleri için, en geç bir önceki yılın 30 Kasım tarihine kadar Bakanlıkta olacak şekilde göndermek veya vermek zorundadırlar.

   Kurul, ancak uygun bulduğu plan, proje ve programların gerçekleşmesi için yardım kararı verir. Kararların alınmasında; plan, proje ve programların amacı, gerçekleşme süresi ve faydalanacak işçi sayısı göz önünde tutulur.4857 sayılı Kanun’un 38. maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçilere ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen, işveren veya işveren vekiline para cezası uygulanır.

 22. Merhabalar. Ben havalimanında hediyelik eşyada çalışıyorum. Ise girerken her hangi bir iş sözleşmesi imzalatilmadi. 25 aydir burda calisiyorum. Temmuzda 2. Yilim doldu. Simdi bu senenin yıllık iznimi kullanmak istiyorum. Ama patronum bana 10 gün izin veriyor. Ben 14 gün kullanmak istiyorum. 14 gün kullanırsam patronum izinsiz ise gelmeme tutanağı tutup tazminatımı vermeden beni kovabilir mi? Yoksa bu izinsiz ise gelmeme tutanağı 14 gün yıllık iznin dışında gelinmeyen durumları mi kapsar. Yardımcı olursanız sevinirim

 23. pazar günü iş veren zorunlu çalıştırabilir mi? yani pazar çalışması varsa ve çalışan gitmez ise iş veren nasıl bir yol izleyebilir ve çalışan pazar çalışmasına gitmediği için iş veren içten çıkartabilir mi?*

  imza derseniz pazar çalışmalarıyla ilgili öyle bir imza ye bizden izin almadılar. meilime yazarsanız sevinirim teşekkürler iyi çalışmalar.

  • Cevabi ben vereyim isterseniz. Normal şartlarda pazar günleri is günü statüsünde değildir.ama siz is sözleşmesine imza atarken özel bir madde pazar günleri calisilacagini on koşul olarak gerektiriyorsa calismak durumundasiniz.Boyle bir madde yok ise siz ise pazar günü gitmezsiniz.Ama sonrasında işveren size mobbing yapmaya başlayacaktır.Her ne kadar bu ülkede yasalar var ise de sonuçta hepimiz para kazanmak durumundayız.Maalesef şartlar bu şekilde.saygilarimla

 24. Nevzat bey merhaba.. İşveren bana bayramda ek 1 hafta daha senelik izinimden ilave edeceğini söyledi. Sonra bugün caydı vermeyeceğini söyledi. Bnde izini vermemesine rağmen izine çıkacağimı söyledim. Bayramdan snra 1 hafta işe başlamıycam.beni işten çıkarabilirmi.? Hadi çıkardı 8 seneliğim.. tazminatımı Vermeme hakkına sahipmi? Teşekkürler

  • Serkan bey merhaba,
   yıllık izninize ilave bir hafta izin kullanmak istiyorsanız bunu işveren onaylamıyorsa işe gitmemeniz halinde iş akdinizi fesih edebilir bu durumda kıdeminizi ödemesi gerekir

 25. Merhaba nevzat bey ben normade 12 saat üzerinden 4 gün çalışıp 2 gün izin kulaniyorum bu hafta 4.gün işe gidemedim aradım gelemeyeceğim diye mazetetsiz gelmedi yazmislar günü mü kestiler ve beni izinli günumde çalışmaya çağırdılar aksi takdirde gelmesen mazeret siz gelmedi yazacağız dediler bende gitmedim işveren beni izinli günümü kesmeye hakkı varmı bunu ispatlarsam dava acabilirmiyim?

  • 3 gün çalıştım sadece son gün gitmedim bana iznimi kestiler

  • yunus bey merhaba,
   işe gelmeye işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saatten az olması halinde, hem gelmediği günün ücretine, hem de hafta tatili ücretine hak kazanamamış olacaktır.Çalışmadığınız gün için işveren izinli olduğunuz gün telefi çalışması talep edebilir veya çalışılmayan gün ücreti kesilebilir(bu kesme ceza olarak değil 45 saatten eksik çalışılan süre bedelidir)

 26. Merhaba 1 ay içinde 2 defa ise mazeretsiz ise gitmediğim için isten cikarildim. Su an ne yapmalıyım mahkemeye başvursam haklarımı geri alır miyim

  • Merhaba,
   4857 sayılı yasanın 25-II maddesinin
   g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. halinde işverenin haklı fesih yapabileceği yazmıştır.
   devamsızlık günlerinizde mazeretiniz varsa raporla belgeleyerek işverene bildirin veya işe iade davası açın fakat bunu belgeleyemiyorsanız işveren haklıdır
   bu hususta ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki makalemden alabilirsiniz
   https://www.nevzaterdag.com/is-kanununda-isci-acisindan-hakli-fesih-halleri/

 27. Ben mazeretsiz 5 gün gitmedim tazminat hariç diğerlerini alabilirmiyim fabrikada çalışıyordum cikisimin verildiğini duydum

 28. Is yerinde 4 senedir calisiyorum isyerindeki uygunsuz davranislar yuzunden isten ayrilcagimi soyledim yanliz suan cikisim verilmedi 1 haftadir ise giitmiyorum 3 tane tutanak tutulmus tazminatimi alabilmem icin ne yapmaliyim

  • Merhaba Alev hanım,
   olumsuz durum sebebi ile sadece sözlü bildirim sizi korumaz durumunuzu yazılı olarak veya noterden ihtarname ile yapmalı idiniz önerim hemen noreden haklı fesih bildirimi yapın

 29. Merhabalar Nevzat bey; özel bir hastanede ameliyathanede çalışmaktayiz. Hastane çalışanlarının maaşını ( Temmuz ve Ağustos ) 03 Eylül olmasına rağmen odememistir ve bizlerde çalışanlar olarak bir avukata vekalet verdik. Sorum şu hastane pazartesi ise gitmez isek hukuki süreç başlatacağız diyor, bizler ise gitmezsek sorun teşkil edermi ? Avukatım kıdem tazminatı artı maaslarimizi almak istediğimiz ve tekrar aynı isyerine çalışmak istemediğimiz için noterden ihtarname çekmemiz gerek yok direk icra ile işlemlere başlayacağım ve ise gitmenize gerek yok dedi. Fakat resmi evrak henüz hastaneye ulaşmadı ? Ne yapmalıyız?

 30. Slm iyi günler hocam ben özel bir sektörde sigortalı çalışıyorum 7 aydan beri
  Ama dişim agridigi icin hastaneye gittim
  Diş agrisindan 3 gun ise gitmedim
  Baktim benden habersiz çıkışımı yapmislar
  Ne yapmam gerekir
  Bilgilendirirseniz cok sevinirim iyi günler

  • Merhaba sağlık raporunuz olmadan üç gün devamsızlık işverene haklı fesih hakkı verir bu durumda sağlık sorununuzu ispatlayan raporunuz var ise bunu işverene ibraz edip çıkışınızın iptalini isteyebilirsiniz veya dava konusu yapıp işe iade isteyebilirsiniz fakat rapor yoksa işverenden bir talep hakkınız olmayacaktır

 31. Merhaba Nevzat Bey; Çalışmaya başladığım ilk gün iş yerinin ortamından ve alındığım pozisyon ve yapılan işin uymamasından dolayı habersiz bir şekilde ayrıldım. Şirketin bu konuda bana herhangi bir yaptırımı olabilir mi ? İyi Çalışmalar.

  • Normal iş sözleşmelerinde iki ay deneme süresi vardır bu sürede işcide işverende işiten gerekcesiz ayrılabilir fakat haber vermeniz gerekir

 32. Merhaba Nevzat bey size birşey danışmak istiyorum 2 yıldır bir tekstil firmasında çalışıyorum temmez ayında şirkete kayyum ataması oldu 15 temmuz dan dolayı işten ayrılmak istiyorum tazminat talep etme Hakkı’m var mı kıdem yasa ihbar 2 ci sorum eğer tazminat vermezlerse 3 gün işe gitmeyince iş akdi fesih oluyor biliyorum onlar beni çıkarttıkları için işsizlik maaşından yararlanabilir miyim teşekkür ederim

  • Bildiğiniz üzere 21.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ülkemizde 90 gün süreli olağanüstü hal ilan edildi. Bu kapsamda Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve 23.07.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan 667 sayılı KHK FETO Terör örgütü kapsamında kapatılan veya kayyum atanan işyerlerinde çalışan işçilerin durumu konusunda bakılması gereken ilk yer elbette KHK’nın kendisidir. KHK’yı incelediğimizde, ekli listelerindeki kurum ve kuruluşları kapattığını görüyoruz. Ancak, burada çalışan işçilerin durumları ile ilgili bir bilgiye ya da esasa rastlamıyoruz. O halde, bu hususta yeni bir düzenleme yapılana kadar, genel İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çözüm aramamız doğru olacaktır.
   İşyerine kayyum atanan işçinin hakları

   Kayyum atanan işyeri faaliyetine devam ettiği sürece işçi hakları devam eder fakat kayyum raporu mahkeme kararı ile işyeri kapatılma kararı alınırsa çalışan işçilerin kıdem tazminatı hakkının olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü bu işçiler, kendi iradeleri dışında işlerini kaybetmiştir ve eski İş Kanununun 14 üncü maddesi gereğince kıdem tazminatlarını hak etmektedir.
   Yıllık izin ücreti hakkı
   Yine bu işçilerin içinde, henüz kullanamadığı yıllık ücretli izni bulunanlar varsa, bunlara bakiye yıllık izinlerine ilişkin ücretlerinin de ödenmesi gerekecektir.
   İşçi, bu haklarını kimden talep edecek?
   Aksine bir düzenleme yapılmadıkça, işçinin muhatabı kapatılan işyeri olacaktır. hiçbir şekilde hazineden hak ve talepte bulunulamaz yani hak edilen tazminatlar ve ücretler için başvuru adresi, kapatılan bu işyerlerinin sahibi işverenler olacaktır.

 33. İyi günler nevzat bey,
  Benim şitketimde bir eleman çalışıyor. Geçenlerde sözlü olarak izin istedi. İş yoğunluğu nedeni ile bu hafta veremeyeceğimi söyledim. İzin isteme sebebide network market toplantılarına katılmak. Haftalık izin günü pazar. Cuma cumartesi gelmeyeceğini beni arayıp bildirdi. Haklı fesih sebebim var mı. Tek kişi olduğumdan tutanakları sadece ben tutabilirim. Komşu dükkanlara imzalatsam şahit olarak olur mu. Nasıl bir yol izlemeliyim

  • Mustafa bey merhaba,
   4857 Sayılı Kanunun 25. Maddesinde İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkını şöyle tanımlamış;

   II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

   g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
   Kanun maddesine göre ;
   a) Çalışan işverenin onayını almadan ya da haklı bir mazereti olmadan ardı ardına 2 iş günü devamsızlık.
   Örnek: İşçinin çalıştığı işyerinde işverene mazeret sunmadan, izin almadan kendi isteği ile Salı, Çarşamba günü çalışma sürelerinde işe devamsızlık yapması.
   b) Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işine devam etmemesi. halinde haklı fesih yapılabilir bu durumu tutanakla tespitte şahit imkanı yoksa işveren olarak noter ihtarı ile yapabilirsiniz

 34. Merhaba.yeni girdiğim işte 3. Ayımı doldurdum bugün.ama işten çıkmak istiyorum.çünkü bana iş verilmiyor ve boş boş oturuyorum.ayrıca ingilizce seviyemin ne olduğunu bilmeden dalga geçildi patronum ve arkadaşı tarafından.işten çıkmak istediğimi söyleyip hemen çıkabilir miyim?yoksa 15 gün beklemek zorunda mıyım?

  • iki ay deneme süresidir bu sürede hemen cıkabilirdiniz fakat 3. ay çalışıyorsanız ihbar öneli kadar çalışmanız gerekir istifa dilekcenizi verip ihbar öneli kadar çalışıp ayrılmanızı öneririm alay konusu haklı fesihe girere ama ispatlamanız gerekir

 35. Nevzat bey benim vize haftamdi isyeri bana kendisi 2 haftalik izin verdi ve iznim bittijten sonraki hafta hastalandim ve 1 haftalik rapor aldim bunu isyerine bildirdim ama raporum bittiginde benim istifami vermisler kendi kendilerine ben bu is yerinde yaklasik 3 aydir calisiyorum dava acabilirmiyim

  • Merhaba Yunus bey,
   davadan kastınız işe iade davası sanırım
   İşe iade davalarında en önemli ölçütlerden biri otuz işçi şartıdır.302 çalışanı olan firmada iseniz 4857 sayılı İş Kanunun 18.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, en az altı aylık kıdemi olan işçi işe iade için dava açabilmektedir. Bu nedenle altı aylık kıdemini doldurmamış olan işçilerin iş sözleşmeleri her hangi bir sebep gösterilmeksizin feshedilebilmektedir. fakat çalıştığınız yerde 30 kişinin altında çalışan varsa işe iade davası açamazsınız

 36. merhaba nevzat bey be18/06/212 tarihinde ise basladim bi gün ise gtmedim habersiz ve tutanak tuttu amir bana ihtar verdiler bir daha benzeri sebebler olursa is aktim fehs edilecek diye bu ihtarin suresi varmi yoksa nekadar sure gecerse gecsin aynisi olursa cikarabilirlrmi ve ckarrlarsa tazminat imi ihbarimi vs alabilirmiyim teşekkürler şimdiden

  • Merhaba Mesut bey,
   İşçinin işe devamsızlığı nedeniyle iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle derhal feshi 4857 sayılı Kanun md. 25/2-g’de düzenlenmiştir. Buna göre; “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın;

   Ardı ardına iki iş günü veya
   Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut
   Bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi” işveren açısından haklı fesih nedeni sayılmıştır.

 37. Hayırlı sabahlar pazar günü 1 gün işe gidemedim mazeredim boynum tutulmuş vardiya amiri bi arayıp izin istedim ama bana innan madi hastaneye gitmedim işten cikarildimm ne yapmaliyim

  • Murat bey merhaba,
   işcinin mazeretsiz bir gün işe gitmemesi haklı fesih sebebi olamaz
   4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
   bu maddenin g) bendi şöyle der İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. ancak haklı fesih sebebi olabilir
   bu durumda işe iade davası gibi hukuki haklarınızı kullanma şansınız vardır

 38. FUNDA TÜRKSOYU

  merhaba nevzat bey. özel bir işletmede 03.02.2015 tarihinde 1 senelik sözleşme yaparak çalışmaya başladım. 1 sene dolduktan sonra sözleşmemi 1 sene daha uzattım. ancak ailevi nedenlerden dolayı 25.12.2016 tarihinden itibaren işe gitmedim ve 27.12.2016 tarihinde çıkışım patronum tarafından muhasebeye verilen emir ile yapılmış. 05.01.2017 tarihinde işsizlik maaşı için işkura basvurmaya gittim ancak işten çıkma kodumun 3 olduğu yani istifa ettiğimin gözüktüğü söylendi. ben yaklaşık iki sene boyunca haftada 1 gün izinle hergece aksam 8 den sabah 8e kadar 12 saat nöbet tuttum hemde asgari ücretle. senelik izin kullanmadım. ilk sene sözleşmem bittiğindede tazminat almam gerekiyomus yenı ögredim almadım. tazminatım ve işsizlik maaşı için neler yapabilirim acil olarak cevap bekliyorum. haklarım zaman aşımına uğrasın istemiyorum. şimdiden teşekkürler.

  • Funda hanım merhaba,
   çıkışınız işveren tarafından yapıldığı için bu aşamadan sonra
   iki husu mümkün
   1- işveren çıkış bildirgenizi düzeltecek sizde işsizlik sigortasından faydalanabileceksiniz
   2- dava konusu yaparak çıkışınızın istifa değil işveren çıkarma olduğunu hukuki yolla ispatlayacaksınız

 39. Nevzat Bey Merhaba

  Benim durumum daha özel. Ayrıca benim gibi 8-10 arkadaşımızda var. Çalıştığım firma ile servis ve yol ücretleri konusunda anlaşarak işe başladık. 9 ve 10 Ocak günlerinde, bulunduğumuz yerlerden işe gidemeyecek kadar kar yağmıştı. Firma İnsan Kaynakları Sorumlusu Pazar akşamı, Pazartesi günü iş olacağını söyledi. Firma servis aracının da arıza yaptığını söyledi. Biz ara arterlerde durumun çok vahim olduğunu, en azından bir servis kiralanmasını, Firmanın servisi arıza yapmış olacağından servis verilmeyeceğini, yol ücretlerinin verilmeyeceğini, taksi ücretlerinin verilmeyeceğini bildirdi.

  Yani tüm fedakarlığı bizim yapıp, kendisi hiç bir şekilde bir şey yapmayacağını bildirdi. Bizde bu koşullarda işe gelemeyeceğimizi bildirdik. Fakat kabul etmediler.
  Pazartesi günü zoraki getirdikleri çalışanları 1 saat sonra geri bıraktılar.Çünkü firmada elektrik su ve yemek yoktu. Yani işe gitmiş olsaydık, yolda gidemeyeceğimizi öğrenecektik. Bununla ilgili imzalı şahitli tutanağımız var.
  10 Ocak Salı günü sabah, daha önce açılan ve benim ayrılmış bulunduğum whatsapp grubuna, bir çalışanın sorusu üzerine evet bugün iş var diye cevap verilmiş. Ama ben grupta yoktum.

  Salı günü sabah 11.00 da ben diğer çalışanlardan mesai olduğunu öğrendim. Yani bana yazılı ve sözlü hiç bir bilgi verilmedi.
  Bir de üstüne üstlük, defalarca bu şartlarda gelemeyeceğimizi, gerekli imkanlar sağlanırsa tabi ki gelebileceğimizi haber vermemize ve Salı günü tarafıma haber verilmemiş olmasına rağmen, benim ve bir kaç arkadaşımın hakkında mazeretsiz işe gelmeme tutanağı tutmuşlar.
  Tutanakta muhatap ismi imza ve kaşe yoktu. Zar zor imzalı kaşeli bir tutanak alabildik. Ve biz savunmalarımızı yazdık. Şimdi biz bu şekilde haksız iftira ile suçlandığımız için, fesih hakkımız olabilir mi ? Süreç ne olmalıdır ?

  Ayrıca işsizlik maaşı alabilir miyiz? Bunun gibi bir çok örneklerimiz var. Bulunduğumuz firma çok ciddi mobbingler uyguluyor. Haksız ücret kesintileri haber verilmeden ve bir hesaba aktarılmadan yapılıyor. Mesailerimiz verilmiyor. Çoğu zaman patronlar tarafından azar ve aşağılama işitiyoruz.
  Sizin bize tavsiyeleriniz nelerdir ?
  Kusura bakmayın çok uzun bir yazı oldu. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürleri sunarım

  Saygılarımla

  • Merhaba kemal bey,
   öçncelikle servis konusu iş sözleşmenizde yazıldı ise servisin gelmediği için savunmanızın alınması doğru değil fakat iş sözleşmenizde işe gelişinizi sağlamak(servisle) işveren görevi olarak belirtilmedi ise bu durumda savunma istenebilir fakat süreklilik arz eden işveren servisinin mevcudu dava aşamasında sizin için ispatlanması kaydı ile bir gerekce olabilir.Bu yüzden sorunuzun devamını cevaplamakta zorlanmaktayım çünkü iş sözleşmenizin ayrıntılı incelenmesi gerekir önerim hizmet akdinizi fesih etmeyi düşünüyorsanız sözleşmenizi ve tutulan ihtarı bir iş hukuku avukatı ile paylaşıp incelenmesini sağlayarak karar verin

 40. Merhabalar kurumumuzda sözleşmeli personel olarak çalışan öğretmenimiz 3 gündür işe gelmemekte ve kendisine ailesiyle irtibat kurduğumuz halde ulaşılamamakta ve cep telefonuylada irtibata geçilememektedir. Şimdi bizim izlememiz gereken yol nedir? Raporu tutarkan ilgili yasanın ilgili maddesine diyemi tutmamız gerekir? Örnek gösterebileceğiniz bir tutanak mevcutmudur? Ayrıca noterden ihbarname çekilmesine gerek varmıdır ? Çalışan bunların olacağını akıl edip rapor getirirse sorun yaşarmıyız? 4 aydır bizimle çalışmakta herhangi bir tazminat durumu varmıdır ? Cevaplamanız dileğiyle iyi günler dilerim.

  • Merhaba,
   Devamsızlık Tutanağı tutulduktan sonra 4857/25-IIg bendine göre haklı fesih yapabilir durumuda ihtarname ile bildirebilirsiniz

 41. Merhabalat Nevzat Bey,
  10senedir çalıştığım çok büyük kurumsal bir şirketten 25 II/g bendine göre haklı derhal fesih ile tazminatsız işten çıkarıldım.sisteme 3 gün izin girişi yaparak imzaladım ve ik değartmanına ilettim.yöneticimede mail ile bilgi verdim.izin dönüşü savunmamı istediler ve ardındanda çıkarıldım.1)iznimi kullanma sebebim tüp bebek tedavisi ile ilgili idi ve dr raporunu savunma ekine koydum, mahkemede işe yararmı

  2) sisteme girmeme ve imzalamama rağmen, akabinde iznimin onaylandığının iletişmeyerek, izin dönüşü böyle bir karar verilmrsi haksızlık değilmidir ne yapmam gerekiyor
  Çok teşekkürler

  • Merhaba Deniz hanım,
   4857 sayılı yasanın 25/II g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
   bU HUSUSTA Yargıtay 9.H.D 04.07.2012, E. 2010/13837, K. 2012/26215 Sayılı kararında şöyle diyor;
   Devamsızlığın hangi hallerde haklı/makul sayılacağına dair yasada bir açıklığın bulunmaması, anılan olgunun somut her bir olayın kendi koşulları içinde dürüstlük ilkesi de dikkate alınarak tespitini gerektirmektedir.[13] İşçi işverenden ya da vekilinden izin almışsa veya devamsızlığı haklı bir nedene dayanıyorsa, sözgelimi trafik kazası geçiren eşini hastaneye götürdüğü için işe gelememişse, derhal fesih hakkı söz konusu olmaz. Ancak işçi, böyle bir olay meydana geldiğinde durumu ilk fırsatta işverene bildirmekle yükümlü olur.[14] İşe gelmemenin genellikle haklı sayılabilmesine örnek olarak işçinin akraba ve yakınlarından birinin ölümü, dini bayram ödevlerini yerine getirmesi, tanıklık etmesi, seçime katılması, hastalanması, karısının hastalanması veya doğum yapması, çocuğunun hastalanması, birkaç gün annesinin tedavisiyle ilgilenmesi, nişanlanması gibi nedenler gösterilebilir.[15] Yüksek mahkeme bir kararında; “Halası düzeyinde yakın bir akrabasının vefatı nedeniyle cenazeye katılan davacının devamsızlığının meşru bir mazerete dayanmadığı söylenemez. İnsani bir davranış olan cenazeye katılmak ve taziye ziyaretinde bulunmak meşru olup feshe neden olacak bir devamsızlık hali olarak kabul edilemez demiştir
   Yine Yargıtay 9.H.D 01.07.2008 gün 2007/21656 E, 2008/18647 Kararında; İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur demektedir.

 42. Behlül yazıcı

  Nevzat bey hayırlı günler ben bı fabrikada gece vardiyasında çalışan biriydim cumartesi sabah işten çıktım akşamına mesai gelmem istendi bende gelmiyecem dedim ve bana mazeretsiz ise gelmiş sayılırsın haklı şekilde tazminat ödemeden işten çıkartilirsin dedi bende cumartesi benim haftalık iznim mesai gelmek zorunda değilim dedim onlarda pazartesi ise gelip çıkışını alabilirsin dediler bana eğer pazartesi günü haklarımı vermezlerse ne yapmam gerekiyor şimdiden tşk ederim

  • Behlül bey merhaba,
   Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
   Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.
   İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.

   Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

   Bu durumda sizi haklı sebeple işten çıkartamazlar haklarınızın ödenmemesi halinde hukuki haklarınızı kullanmanızı öneririm

 43. Merhaba nevzat bey, 2013 yilinda ekim sonu isyerimden doğum iznine ayrıldım,subat 2014 te donmem gerekiyordu ama is yerimi degistirip daha uzak bir yere ginderdiler beni cocugum cok kucuk olduğundan ve yeni yer henüz açılmadığından bana o donem izin verdiler ücretsiz olarak sonra bu izin rahatsizliklarim araya girdiginden uzadi ama bunlar hep isverenimin bilgisi dahilinde idi,sonra beni 2015 mart ayinda haberim olmadan ise gitmedigim sebebi ile isten çıkışımı vermişler, ama tazminat vermediler bende geri donerim diye istememistim,tazminat hakkim duruyor sanmistim .bugun yani mayis 2017 de tazminatimi istedim ama senin tazminat hakkin yok yandi dedile normalde 13 bin tutar iken bana hadi sana ayip olmasin diye 3bin verelim dediler,
  İse gitmedim ama patron bilgisi dahilinde idi, sonra cikarmis beni isten.
  Simdi benim hic bir hakkim yok mu hukuki olarak
  1_Beni işyerinde calismadigim surede muhendis olarak gösterip sigortami yatirmamis,2014 ve 2015 te
  2 calisirken sozlesme yaptik maasim 2700 yazdi ama 1700 verdi ,2013 te,primlerimde düşük yattı

  Ben napabilirim,mahkemeye gitsem kazanacaklarim olur mu,kidem alabilir miyim,lutfen cewap bekliyorum ,onlar da bana gel dedile,3000 i kabul edeyimmi hic yoktan iyidir diyerek
  Teşekkürler

  • Gülcenur hanım merhaba,
   Durumunuzu tam değerlendirerek şunu yapın demek için verdiğiniz bilgiler yeterli değil önerim tüm bilgi ve belgelerinizi toparlayarak bir iş hukuku avukatına inceletin ve onun yönlendirmesine göre bir davranış modeli belirleyin
   düşük maaş ödenmesi,
   ücretsiz izinde ibrasız işten çıkarma gibi hukuki hakkınız olabilecek hususlar var fakat dediğim gibi tüm bunların bir uzmanca incelenmesi doğru olacaktır

   • Baska hangi bilgileri size sunayim ki siz bana net cewap werebilesiniz nevzat bey bilemedim ben :(, cok üzgünüm bana kötü davrandi zaten, ücretsiz izin onun bilgisinde idi ama çıkarmış haberim olmadan simdi hakkin yok diyor ,avukata versem astari yuzunden pahaliya mi gelir,ilginiz için çok teşekkür ederim,cewap bekliyorum

 44. Nevzat Bey Merhaba;
  Ben evlilik nedeniyle yaklaşık 8 yıldır çalıştığım iş yerinden istifa ettim. İstifa dilekçesini tek nüsha halinde işverene teslim ettim. Aradan 1 hafta geçtikten sonra SGK’ya gittiğimde “3 gün ard arda işe gelmeme” nedeniyle işten çıkarıldığımı öğrendim.
  Bana bununla ilgili herhangi bir ihbarname gelmedi, herhangi bir savunma vs. istenmedi, yazılı savunma istenmedi. Ki zaten istifa etmişim ama istifa kağıdım sanırım ortadan kaybedildi.
  İstifa ettiğim günde akşama kadar çalıştım. Yani 3 gün ard arda işe gelmeme gibi bir durum olmadı. Bu durumda yüksek ihtimal yalancı şahitlikle hakkımda böyle bir tutanak tutulmuş. İstifa ettiğim son gün kart bastım.
  Şimdi mahkemeye gitmeyi düşünüyorum bu konuda benim hak durumum nedir? Bilgilendirmenizi rica ediyorum.

  • Merhaba dilek hanım,
   İstifa sebebiniz kıdem ödenmesini gerektiren bir durum olduğu için sanırım işveren kıdem ödenmemek için bir yöntem belirledi
   evlilik dolayısı ile istifa ettiğinizi belgelendirirseniz(kayıt,şahit vs) davada size faydalı olacaktır
   bunun dışında işten çıkarıldığınızı öğrendiğiniz tarih itibarı ile noterden evlilik dolayısı ile istifa dilekcenizi verdiğiniz halde devamsızlık gibi gercek olmayan bir sebeple işten çıkarılmanızın doğru olmadığı kıdeminizin ödenmesini bildirir bir ihtarname çekin ödenmez ise dava konusu yaparsınız

 45. Nevzat Bey Merhaba,

  Bir şirkette 4 yıldır çalışmaktayım. Şirket personelleri aleyhine sürekli tutanak tutup 2 şahit yazıp personelin dosyasına koyup saklıyor. Bu şekilde bir uygulama hukuki midir ? Tutulan tutanaklarla ilgili savunma ve tutanak tuttuğu kişiye teblihi yapılması gerekmiyor mu ? T

  Cevaplaranız sevinirim. Teşekkürler

  • Mustafa bey merhaba,
   Temel olarak tutanak, işçinin işyeri kurallarına ya da İş Kanunu hükümlerine aykırı bir fiilinin varlığı halinde tutulur. Bu tutanakta hem işçiye ait bilgiler hem olayın nasıl gerçekleştiği hem de yeri ve zamanı yer alırken, varsa tanıkların da imzaları alınır. Tutanaklar mutlaka ya işçiye imzalatılmalı ya da tebliğ edilmelidir. Özellikle işçinin gıyabında düzenlenen tutanak işçiye tebliğ edilmemişse, dava aşamasında yok kabul edilmesi gerekir.

 46. Merhaba nevzat bey ben 16 yaşımdayken yetiştirilmek üzere girdigim torna atölyesinde 32 yildir çalışmaktayım fakat son 4 yil boyunca sigorta ya ayda 7-8 gün çalıştığımı bildirmişler bende internetten anlamadığım için oglumdan yeni öğrenmiş bulunmaktayım şimdi sorularim şunlar bana toplam da ne kadar zararı var? Emekliliğim ne kadar ertelenmiş olacak? İsverenime hakli olarak dava açabilir miyim? Eksik gösterilen günler tekrar dan eklenebilir mi? Ve ilk günden beri asgari ücret ile çalışıyorum bu normal midir? Cevaplarınız için teşekkürler.

 47. Merhabalar. İşe 3 gun ardı ardına gıtmezsem herhangı bır cezaya captirilirmiyim surec nasıl işler.

 48. Yaşadığım ailevi sorunlar nedeniyle 40 gün mazeretsiz işe gitmedim fakat hiçbir şekilde tutanak tutulmamış dört buçuk yıldır işçi olarak özel bir şirkette çalışıyorum işime tazminatsız son verebilirler mi

 49. Merhaba nevzat bey abim zihinsel engelli olduğundan mahkeme kararı ile araç aldık. 5 yıl dolmadan aracı satmayı düşündüm bir tane satıcı ile anlaştık vergi dairesine ötv yi ödedik trafikten şerhi kaldırdık yani araç satılabilir diye notere gittiğimiz de araç satılabilir diye mahkeme kararı istediler. Adliyeye gittiğimizde aracı benim satamayacağımı söylediler ihale satılıp abimin ihtiyaçlarında kullanılacağı söylediler oysa ki yeni geniş araba almayı düşündük ihale ile satılacağını deyince satmaya vazgeçtim ödediğim ötv yi geri alabilir miyim bu arada vergi iadesi için adliyeye dilekçe verdim mahkeme kararı hakkında olumlu olumsuz ne olur bu konuda yardımcı olur musun.

  • Merhaba Adnan bey,
   ÖTV Kanununun 15/2 maddesi uyarınca, motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk alımında ÖTV istisnasından yararlananların,bu taşıtı “””istisnadan yararlanmayan bir kişi veya kuruma devretmesi halinde; bu devir dolayısıyla adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,ilk alımdaki matrah üzerinden, kayıt ve tescil tarihindeki ÖTV oranına göre, bu tarihte hesaplanan ve tahakkuku yapılacak olan ÖTV tahsil edilecektir.İstisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak edindikleri kayıt ve tescile tabi malları5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.
   Yine ÖTV Kanunun 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi tabi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin; bunlarla ilgili borçlandığı veya ödediği vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecekleri, bu vergiden mahsup edebilecekleri veya iade talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır.
   Vergi dairesinden ötv nin iade talebinizin reddi halinde 60 gün içinde dava acarak iadesini talep edebilirsiniz bu davalar genellikle engelli lehine karara bağlanır

 50. Nevzat bey merhaba ben 7.bucuk senedir bir is yerinde calisiyorum ozel sektor sineme bir kaç kere yanlis bilet satimı yaptim ve müdürüm benimle konusup bir da hata yaparsan seni tazminatsiz isteñ çıkarırım dedi acaba tazminatim vermesede işsızlik maasi alabilirmiyim

 51. Merhaba Nevzat bey; ben Özel Bir Firmada 4 ay önce işçi olarak çalışmaya başladım mesaili olarak daha sonra beni ofis çalışanı yaptılar fakat sigortamı beden işçisi olarak gösterdiler hala ama ben çelik montaj işçisiydim ofiste çalışmaya devam ediyordum pazar günleri dahil hergün geldim 75 saat mesai ücretimi vermediler ofis çalışanısın sen dediler fakat ben işçi olarak geldim oraya o mesaileri nasıl alabilirim 2 ay geçti hala alamadım ?

  ikinci sorum; Bir ay önce ameliyat oldum ve ardı ardına 3 kez rapor aldım son raporum 10.12.2017 tarihinde bitti ve ben tekrar rapor alacaktım fakat muhasebeci aradı sözlü olarak beni rapor çıkışını veriyoruz dediler mesailerini de vereceğiz fakat kendin çıkmış gibi göstereceğiz dediler. tamam dedim çıkışımı yapın o zaman 13.10.2017 tarihinde iş yerine gittim mesai ücretimi alıp çıkış imzası atmaya fakat çıkışımı yapmamışlar 3 gün işe izinsiz gelmeme tutanağı yapmışlar ve noterden ihtar çekmişler bana mesaini de vermeyeceğiz ihbar tazminatıda vermeyeceğiz dediler sizce ne yapmam lazım yardımcı olursanız çok sevinirim?

  • 13.12.2017 olacak orası kusura bakmayın

  • Merhaba Furkan bey,
   işten çıkışınızı işveren tarafından haklı fesih şeklinde yapıldığını yazmışsınız bu durumda kıdem ödenmez fakat fazla mesaileriniz atelye işciside olsanız büro elemanıda olsanız ödenmek zorunda Yasaya göre; bir işçi haftada 45 saat çalışabilir. Bunun üzerindeki her bir saat fazla mesaiye giriyor. ödenmeyen mesailerinizi yazılı olarak talep edin (mümkünse noterden ihtarla) raporluyken devamsızlık tutanağı tutulamaz ama siz rapor bitiminden gercektende üç gün sonra gitmişsiniz bu durumda tutulan tutanak gercek ve İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı, 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göreg) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. şeklinde tanımlanmış

 52. Hocam merhaba biz üretim bölümü olarak maaşların geç verilmesini prostesto etmek için pazartesi günü mazeretsiz olarak işe 10 kışı toplu olarak gelmeyecez yaptırımı ne olur

  • Şenol bey merhaba,
   şirkette bir sendika var ise bu kararı sendika almalı fakat yok ise siz işciler olarak toplu işe gelmemeniz yanlış bu grev anlamına gelir bunu yerine işe gidip işi yavaşlatmak gibi eylemler daha doğru

 53. Merhabalar Nevzat bey;
  27/05/2009 tarihinde ise başladım dün patronumla tartıştım ve işe gelme dedi bugün tekrar gittim 1 hafta gelme ceza olsun sana dedi yıllık izninden düşeriz dedi fakat bi belge evrak imzalamadım söylediğim halde bize güven deyip gönderdiler şuan korkuyorum 3gun işe gelmedi diye tutanak tutup işten çıkartabilir mi ne yapmalıyım yardımlarınızı bekliyorum

  • Merhaba leyla hanım,
   resmi izin olmadığı için devamsızlığınız mazeretsiz devamsızlık görünebilir ve 3 gün kuralı işler önerim bu süre için rapor alın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir